Bacalaureat 2010 - Atributiile membrilor comisiilor

30.09.2009 11:44 | | Descarcari: 704 | pdf

Anexa 3 la O.M.E.C.I. nr. 5203/23.09..2009, privind aprobarea calendarului si a metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2010

Atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat

         I. Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti

1. Presedintele comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
(1) controleaza si raspunde de organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;
(2) poate decide asupra organizarii de centre de bacalaureat fie pe grupuri de licee, fie pe filiere, profiluri, specializari/calificari profesionale;
(3) ia masuri de solutionare a problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;
(4) ia masuri pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile si logistica necesara pentru buna desfasurare a examenului si a evaluarii: copiatoare în stare de functionare, care sa permita multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fiset metalic etc.;
(5) poate delega inspectori scolari de specialitate, reprezentanti ai comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea desfasurarii examenului în centrele de bacalaureat;
(6) se adreseaza, în scris, autoritatilor judetene de sanatate, pentru a asigura prezenta personalului medical în fiecare centru în care se sustin probe în cadrul examenului de bacalaureat, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrica, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc., în scopul asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea examenului;
(7) se adreseaza, în scris, organelor Ministerului Administratiei si Internelor, de politie si de jandarmerie, de la nivel judetean, primariilor, pentru a asigura prezenta politistilor din politia comunitara sau a jandarmilor la sediul comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti si la centrele de bacalaureat, pentru paza lucrarilor scrise, pentru pastrarea ordinii publice la centrele de examen si la centrele zonale de evaluare. Prezenta acestora va fi solicitata si pentru transportul lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestatii si invers;
(8) numeste profesorii examinatori/evaluatori, asistentii, secretarii, vicepresedintii si membrii comisiilor de bacalaureat;
(9) coordoneaza instruirea presedintilor si a vicepresedintilor comisiilor din centrele de bacalaureat; pentru comisiile din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 ore înaintea primei probe scrise a examenului de bacalaureat;
(10) opereaza, daca este cazul, schimbari ale vicepresedintilor, ale membrilor, ale profesorilor examinatori/evaluatori, ale secretarilor sau ale asistentilor care fac parte din comisiile din unitatile de învatamânt care organizeaza probe de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, din centrele de examen sau din centrele zonale de evaluare. Aceste schimbari vor fi aduse la cunostinta, dupa caz, Comisiei Nationale de Bacalaureat. Poate propune Comisiei Nationale de Bacalaureat, în cazuri justificate, schimbarea unor presedinti de comisie;
(11) poate decide reevaluarea unor lucrari, în perioada desfasurarii examenului sau ulterior, si informeaza Comisia Nationala de Bacalaureat despre rezultatele acestor reevaluari;
(12) sesizeaza, imediat, Comisiei Nationale de Bacalaureat orice situatie a carei rezolvare nu este prevazuta în metodologie si solicita, în cazuri justificate, subiecte de rezerva;
(13) organizeaza centrul regional/judetean/al municipiului Bucuresti de contestatii si numeste comisia regionala/judeteana /a municipiului Bucuresti de contestatii;
(14) organizeaza transportul, în conditii de securitate, al lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una dintre comisii, pâna la predarea lor catre cealalta comisie;
(15) coordoneaza activitatea de primire a lucrarilor scrise contestate de la comisiile din centrele zonale de evaluare, precum si centralizarea si numerotarea acestora, pentru fiecare proba scrisa, disciplina si tip de subiect, si organizeaza transportul lor, în deplina securitate, la si de la comisia regionala de contestatii; primeste lucrarile scrise reevaluate de comisia regionala de contestatii si le transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare;
(16) elaboreaza si transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Directia Generala Educatie Timpurie, Scoli, Performanta si Programe, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii respective a bacalaureatului, raportul final, care va cuprinde:
  • a) situatia numerica a tuturor candidatilor, pe ansamblu si la fiecare proba de examen; situatia elevilor promovati, pe transe de medii;
  • b) semnalarea situatiilor deosebite – folosirea subiectelor de rezerva, înlocuirea unor presedinti si a unor membri ai comisiei, alte situatii;
  • c) sugestii si solutii pentru perfectionarea organizarii si a desfasurarii examenului de bacalaureat;
  • d) analiza modului de desfasurare a contestatiilor si rezultatele statistice ale acestora, concluzii si propuneri;
  • e) informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre personalul didactic caruia comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti a decis sa-i retraga dreptul de a mai participa la examenele nationale.
bacalaureat, 2010, meci, xii, comisia, atributiile membrilor
Ai uitat parola? | Cont nou
ProfuDeMate - Grupuri google
Alăturaţi-vă Profului de Mate şi pe Google Groups
bacalaureat, 2010, meci, xii, comisia, atributiile membrilor
© 2006 - 2022 Mate.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Mate.Info.Ro