Publicata pe 10.02.2017 12:29 | 6018 de afișări

Memoriul profesorilor Liceului Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej

Către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

 
Colectivul profesorilor Liceului Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej, Piaţa Lupeni nr. 2, jud. Cluj, solicită Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj reconsiderarea deciziei de aprobare / alocare în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 a unui număr de doar trei clase a IX-a de liceu din cele patru cerute de conducerea liceului şi votate în Consiliul profesoral şi în Consiliul de administraţie.
 
Precizăm că în data de 27.01.2017, directorul liceului, prof. Dorina Emilia Gherman a adus la cunoştinţa şefilor de catedră convocaţi la şedinţa Comisei de curriculum, decizia ISJ Cluj de a aproba doar trei clase a IX-a cu specializările Matematică - Informatică (informatică intensiv), Ştiinţe ale naturii (engleză intensiv) şi filiera vocaţională cu profil Sportiv şi desfiinţarea profilului Filologie cu specializarea bilingv franceză de la acest nivel. Motivele invocate pentru justificarea acestei decizii au fost scăderea numărului de elevi la nivelul municipiului Dej şi tendinţa generală de a se stimula dezvoltarea liceelor cu profil tehnologic şi a şcolilor profesionale.
 
În opinia noastră, cele două motive invocate sunt discutabile. Atunci când se vorbeşte de scăderea numărului de elevi la nivel de zonă se omite faptul că Municipiul Dej, chiar dacă este situat în judeţul Cluj, se află la limita judeţelor Sălaj şi Bistriţa-Năsăud, ceea ce determină ca în fiecare an un număr important de elevi proveniţi din aceste judeţe să aleagă să urmeze cursurile ciclului liceal in municipiul Dej. Potrivit rezultatelor extrase de pe site-ul oficial al MEN www.admitere.edu.ro, după prima etapa de admitere, situaţia in ultimii 4 ani se prezintă astfel:
Fluctuaţia numărului total de elevi proveniţi din alte judeţe este influenţată şi de numărul de clase de liceu existente în anul şcolar respectiv. Astfel, in anul şcolar 2013-2014 au existat 14 clase de elevi la nivelul minicipiului Dej, iar în anul 2016-2017 au existat doar 12.
 
Dacă scade numărul de elevi la nivelul municipiului Dej, acest lucru nu afectează formarea claselor în liceul nostru, deoarece ultima medie de admitere a crescut constant în ultimii ani, ceea ce dovedeşte faptul că liceul „Alexandru Papiu Ilarian” este printre cele mai căutate licee la nivelul municipiului nostru.
 
În plus, pe parcursul claselor IX-XI, există multe cazuri de transfer de la liceele din Dej la liceul nostru.
 
Revenind la solicitarea noastră, este clar că numărul de elevi poate oscila de la an la an şi admitem faptul că unii elevi nu au un nivel de pregătire care să justifice continuarea studiilor intr-un liceu teoretic, însă nu este vorba despre elevii care sunt admişi la secţiile liceului nostru. Aceşti elevi vor fi repartizaţi, în funcţie de mediile obţinute, la liceele tehnologice sau la o clasă din învăţământul profesional. De altfel, începând cu anul şcolar următor va funcţiona o clasă de învăţământ profesional în plus faţă de anul şcolar în curs la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”. Deci, obiectivul fixat de ISJ Cluj privind dezvoltarea învăţământului profesional este îndeplinit prin constituirea acestei clase, fără ca acest lucru să necesite desfiinţarea unei clase de la un liceu teoretic şi, cu atât mai puţin, a unei clase care conferă diversitate ofertei educaţionale din judeţ.
 
În municipiul Dej există 4 licee : Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian”, Liceul Tehnologic „Constantin Brăncuşi” şi Liceul Tehnologic „Someş”. Am constatat că singurul liceu din municipiul Dej căruia i s-a suprimat efectiv o clasă (deci i s-a redus numărul de elevi) este liceul nostru. Astfel, Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” a pierdut o clasă de matematică - informatică, în schimb i s-a aprobat înfiinţarea unei clase de ştiinţe socio-umane. Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi a pierdut o clasă de liceu, dar a primit în schimb o clasă de învăţământ profesional, iar la Liceul Tehnologic „Someş” situaţia a rămas neschimbată faţă de anul şcolar în curs.
 
În concluzie, niciunul dintre aceste licee nu se confruntă cu o scădere efectivă a numărului de clase.
 
Considerăm că desfiinţarea unei clase de liceu la nivelul municipiului trebuie să aibă la bază analiza în ansamblu a celor patru licee, nu doar a unuia. Această situaţie duce la fireasca întrebare: care au fost criteriile pe baza cărora s-a luat această decizie care afectează doar liceul nostru?
 
Comparând ultima medie de admitere şi promovabilitatea la bacalaureat la cele 4 licee din Dej, decizia de desfiinţare a unei clase de la liceul nostru, indiferent care ar fi profilul ei, devine şi mai greu de înţeles şi de acceptat.
 
Statistica la admitere în liceele din Dej în ultimii 5 ani:
 
 
Promovabilitate BAC la liceele din Dej în ultimii 4 ani:
 
Menţionăm că datele au fost preluate din rapoartele ISJ Cluj privind „Starea şi calitatea învăţământului preuniversitar clujean”, publicate pe site-ul www.isjcj.ro.
 
Această decizie ni se pare cu atât mai greu de înţeles şi de acceptat cu cât în liceul nostru clasa de franceză intensiv, devenită ulterior secţia de filologie – specializarea bilingv franceză, există de mai bine de 20 de ani, mai exact din anul 1995 şi a fost întotdeauna un succes, atât ca număr de elevi care au optat pentru această clasă, cât şi ca parcurs profesional ulterior al absolvenţilor acestei clase.
 
În septembrie 2009 liceul nostru a fost inclus în reţeaua liceelor bilingve abilitate să elibereze diplome de bacalaureat având menţiunea „secţie bilingvă francofonă”, ceea ce permite accesul la universităţi francofone fără examen de limbă sau, în unele cazuri, fără concurs de admitere.
 
De asemenea, în ultimii 4 ani, numărul de elevi de clasa a VIII-a care au susţinut proba de aptitudini la limba franceză a crescut constant, aşa cum reiese din tabelul de mai jos:
În plus, pe parcursul claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a există numeroase cazuri de transfer de la alte secţii (din liceul nostru sau din alte licee din Dej) la secţia de filologie- bilingv franceză.
 
Această tradiţie francofonă în liceul nostru a marcat puternic cultura oraşului. În anul 1998 a fost creată trupa de teatru francofon „Caractères”, care a avut nenumărate spectacole în oraş, în ţară şi la festivaluri internaţionale de teatru francofon, făcând cinste liceului, oraşului şi judeţului nostru. De-a lungul timpului 223 de elevi au făcut parte din această trupă, ceea ce dovedeşte interesul pentru limba franceză în rândul acestora.
 
De asemenea, din 2003, oraşul Dej găzduieşte un festival de teatru francofon pentru elevi,„Franthousiasme”, care nu ar fi posibil fără sprijinul comunităţii locale, al primăriei şi al Ambasadei Franţei în România. În plus, numeroase schimburi culturale şi înfrăţiri cu oraşe din Franţa dovedesc tradiţia francofonă în oraşul nostru.
 
În ceea ce priveşte liceul nostru, anul trecut au fost demarate nu mai puţin de 3 proiecte de schimb cu şcoli şi licee din Franţa: Lycée agricole „Trois chênes” din Le Quesnoy, Lycée Théorique „Felix Faure” şi Collège „Jean-Baptiste Pellerin” din Beauvais (acesta din urmă fiind o şcoală gimnazială, iar din partea liceului nostru în cadrul schimbului vor fi implicaţi elevi de clasa a VI-a, ceea ce va determina menţinerea interesului acestor elevi pentru limba franceză şi în viitor).
 
Un alt argument care pledează împotriva desfiinţării acestei secţii este acela că limba franceză, in judeţul nostru, pierde tot mai mult teren. În municipiul nostru suntem singura şcoală în care limba franceză se mai studiază ca limba 1 şi, in afară de Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Cluj–Napoca, unde există o grupă de limba franceză bilingv, credem că situaţia este la fel peste tot in judeţ.
 
Or, să nu uităm că Franţa este al patrulea partener comercial al României şi al cincilea investitor în ţara noastră. Numeroase firme franceze de prestigiu îşi desfăşoară activitatea în judeţul nostru şi caută să angajeze vorbitori de limba franceză. De altfel, Clubul Francofon de Afaceri din Cluj (C.FAC), care este o reţea de firme şi persoane francofone cu funcţii de decizie în intreprinderi, instituţii şi organisme administrative din Transilvania, declara public că întreprinderile francofone din zonă vor să angajeze vorbitori de limba franceză şi nu găsesc. Unul dintre obiectivele majore ale C.FAC este dezvoltarea unei pieţe a muncii francofone în Transilvania, ceea ce ar putea favoriza o bună integrare pe piaţa muncii a absolvenţilor acestei secţii.
 
Trebuie să adăugăm faptul că Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” a beneficiat de un program de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (a cărui implementare propriu-zisă a început în data de 26 martie 2010), proiect finanţat din fonduri europene. Bugetul proiectului a fost de aproximativ 6,5 mil. lei, din care 98% reprezintă finanţarea din partea Guvernului Romăniei şi a Uniunii Europene, iar 2% contribuţia Municipiului Dej.
 
Obiectivul general al proiectului ”Modernizare şi extindere clădire principală Liceul Alexandru Papiu Ilarian cu un corp de clădire D+P+2E şi modernizare teren sport cu anexe”, l-a constituit îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi logistice a liceului Alexandru Papiu Ilarian, cu scopul asigurării unui proces educaţional la standarde europene şi a îmbunătăţirii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.
 
În urma acestor investiţii, elevii noştri beneficiază astăzi de condiţii de studiu excepţionale. Baza materială existentă anterior s-a îmbogăţit cu alte 8 laboratoare (ştiinţifice , de informatică şi un laborator fonic, special destinat claselor bilingve), 6 cabinete cu diferite specializări, un amfiteatru şi un CDI modern în care există şi un fond important de carte în limba franceză.
 
Menţionăm că proiectul se află în perioada de monitorizare post implementare, care implică respectarea unor indicatori de proiect: numărul de elevi care beneficiază de infrastructura de învăţământ preuniversitară reabilitată / modernizată / extinsă / echipată, îmbunătăţirea participării populaţiei şcolare la procesul educaţional. Nerespectarea acestor indicatori, desfiinţarea pe cale administrativă a unor clase şi reducerea numărului de elevi, fără o cauză obiectivă, poate duce la retragerea întregii finanţări (conform contractului de finanţare).
 
Având în vedere că numărul de elevi scade de la an la an (în anul şcolar 2014-2015 nu s-a mai aprobat a doua clasă de ştiinţe ale naturii, în anul şcolar 2015-2016 nu a fost aprobată clasa V-a de limba engleză intensiv, iar pentru anul şcolar următor, 2017-2018 s-a desfiinţat profilul filologie), rezultă că acest indicator nu este respectat, ceea ce ar avea implicaţii greu de anticipat, atât directe, cât şi raportate la nivelul comunităţii locale.
 
Prin urmare, având în vedere cele prezentate mai sus, profesorii Liceului Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” consideră această hotărâre nejustificată şi nedreaptă în raport cu performanţele liceului, se consideră discriminaţi în raport cu celelalte licee ale oraşului şi semnalează lipsa criteriilor valide de departajare între licee.
 
Deloc de neglijat ni se par implicaţiile sociale ale acestui demers. Dacă această decizie este menţinută, un număr destul de important de profesori titulari din liceul nostru vor fi afectaţi în următorii 3 ani. Situaţia acestora va fi cu atât mai gravă, cu cât numărul de ore disponibile pentru aceste discipline este foarte redus sau chiar inexistent.
 
Prin acest memoriu solicităm reconsiderarea deciziei ISJ Cluj de desfiinţare a profilului  „filologie”  şi aprobarea a patru  clase de liceu în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018, menţinând astfel o structură stabilă care a funcţionat mai bine de 20 de ani şi care a consacrat liceul nostru, ducând la îmbunătăţirea constantă a rezultatelor procesului instructiv-educativ.
 
În plus, solicităm ca această structură să fie menţinută până la elaborarea unor criterii de departajare valide, care să constituie baza  legală a desfiinţării unor clase de liceu.
 
Ataşăm prezentului memoriu o copie a tabelului cu semnăturile profesorilor din Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” care susţin acest demers.


Sursa:
Ai uitat parola? | Cont nou
ProfuDeMate - Grupuri google
Alăturaţi-vă Profului de Mate şi pe Google Groups
memoriu, profesori, Liceul, Teoretic, Alexandru Papiu Ilarian, Dej, protestul,
© 2006 - 2023 Mate.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Mate.Info.Ro