Publicata pe 28.12.2017 16:26 | 13545 de afișări

Posibile nereguli privind salarizarea cadrelor didactice. Unii directori iau atitudine.

Cu puţin timp înainte de încheierea anului calendaristic, apar noi probleme legate de salarizarea personalului din învăţământul preuniversitar.
Directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar bucureştene li s-a cerut, în cel mai neaoş stil românesc, adică verbal, nu în scris, să nu-i cuprindă în statul de plată aferent lunii decembrie pe acei angajaţi care deţin funcţii „la cumul”, spunându-li-se că această situaţie se va „regla” ulterior. Se pare că această solicitare este cel puţin nelegală, drept care, o parte dintre conducătorii unităţilor şcolare bucureştene şi-a asumat următoarea solicitare adresată Ministrului Educaţiei Naţionale şi Inspectorului Şcolar General al Municipiului Bucureşti:
 
Către,
Ministerul Educaţiei Naţionale
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
 
În atenţia,
Dlui Ministru, Profesor LIVIU POP
Dlui Inspector Şcolar General, Profesor FLORIN LIXANDRU
 
 
         Conducerea __________________________________”, reprezentata legal prin Director Prof. __________________________, vă rog, cu respect, să-mi transmiteţi în scris, precum şi în timp util, motivul legal pentru care  statul de personal  al _____________________________________________, aferent lunii decembrie 2017, a fost RESPINS, prin programul EDUSAL, având drept comentariu: ”personal care nu respecta art.29 din Legea nr.153/2017”.
 
      Art.29 din Legea nr.153/2017 : ” Cumulul de funcţii pentru unele funcţii specifice
(1) În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
(2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază.”
 
- la 08-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, ARTICOL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017:
”10. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază.”
Tocmai în baza art.29 din Legea nr.153/2017,O.U.nr.91/2017, în coroborare cu Codul Muncii,art.35
Art. 35:
(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii.”,
O.U. nr.90/2017,art.5:
ART. 5 (1) În anul 2018, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. (2) Ordonatorii de credite stabilesc, în limitele prevederilor legale, numărul maxim de posturi care se finanţează în anul 2018, în condiţiile alin.(1).
 
 Vă rog să precizaţi baza legală privind :
 
- noţiunea de “cumul“ pentru funcţiile didactic-auxiliare în învăţământ, 
- modul de salarizare a personalului didactic auxiliar, încadrat în regim de cumul, pentru activitatea prestată în luna decembrie 2017,
- ce se va întâmpla, începând cu luna ianuarie 2018, cu contractele de munca în regim de cumul?
 
                                           DIRECTOR,


Sursa:
Ai uitat parola? | Cont nou
ProfuDeMate - Grupuri google
Alăturaţi-vă Profului de Mate şi pe Google Groups
edusal, respins, cumul, profesori, salariu, decembrie,
© 2006 - 2023 Mate.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Mate.Info.Ro