8000 lei - Salariul unui director scolar. GRILA DE SALARIZARE

16.10.2015 08:31 | | Descarcari: 1785 | pdf

Grile salarare propuse în Legea Salarizarii Unitare (draft octombrie 2015)

Proiectul Guvernului Ponta pentru salarizare unitara

 • Grila va avea un raport între salariul de baza minim si cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 18 (Legea din 2010 a adus o grila care avea un raport între salariul de baza minim si cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 15, spre deosebire de 1 la 72 cât era în 2008).
 • Începând cu anul 2016 se aplica noile grile de salarizare, dar implementarea se va face etapizat prin legi anuale de salarizare. Salariile aflate în plata care sunt mai mari decât ceea ce e prevazut pentru functia respectiva în anexele la lege se pastreaza la nivelul aflat în plata.
 • Salariul de baza se stabileste pe functii, clase potrivit studiilor, grade/trepte si gradatii
 • Avem 5 clase: S – studii superioare, SSD – studii superioare de scurta durata, PL – studii post-liceale, M – studii medii, M.G – studii medii si generale
 • Fiecare functie are 3 grade/ 3 trepte si debutant + promovare din 3 în 3 ani daca a primit calificativul „foarte bine” de cel putin 2 ori din partea comisiei desemnate din care fac parte si sindicatele sau reprezentantii salariatilor
 • Fiecare grad/treapta are 5 gradatii – se avanseaza din 5 în 5 ani, dar perioada de cinci ani poate fi redusa pâna la trei ani, daca în ultimii doi ani consecutivi s-a obtinut calificativul maxim
 • Nivelul de salarizare va fi revizuit periodic în functie de evolutia nivelului de salarizare existent pe piata muncii în România, astfel încât salariile din sectorul public sa poata fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilitatii financiare
 • Se scot sporurile din salariul de baza. Sporuri care pot fi acordate: 15% pentru persoane cu handicap vizual, 15% spor doctorat, 10% spor pentru activitate de control financiar preventiv, 20% localita?i izolate
 • Suma sporurilor, compensatiilor, primelor si indemnizatiilor individuale nu va depasi 30% din salariul de baza. Aceeasi limita de 30% pentru sporuri se aplica si pe bugetul ordonatorului principal de credite raportat la suma salariilor de baza. Depasirile pot fi autorizate prin HG
 • Pentru orele suplimentare care nu pot fi compensate cu ore libere platite în urmatoarele 60 de zile se va acorda un spor de 75% din salariul de baza. Plata muncii prestate peste durata normala a timpului de lucru se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual. În cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor
 • Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut în statul de functii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget si respectând limita individuala a doua salarii de baza lunare pe an
 • Persoanele care ocupa functii de conducere pentru care conditia de ocupare a postului este de studii superioare si care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru aceste functii, pentru o perioada tranzitorie de maxim 5 ani în care sa obtina nivelul de studii prevazut de lege
 • Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere se realizeaza prin numirea unei persoane angajate care îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar, pe o perioada de maximum 6 luni într-un an calendaristic la care se mai pot adauga maxim înca 6 luni, daca în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel
 • Niciun câstig salarial pentru o functie inferioara nu va depasi câstigul salarial unei functii superioare prevazut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, cât si la personalul din domeniul aparare, ordine publica si siguranta nationala
 • Personalul din administratia publica centrala sau locala parte a echipelor de proiecte cu fonduri europene se salarizeaza pentru timpul efectiv alocat realizarii activitatilor din proiect potrivit cererilor de finantare si ghidului solicitantului, dar daca salariul de baza ar fi mai mic decât în anexele la lege se aplica valorile din anexe
 • Prevederile referitoare la detasare, delegare si mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea si locuinta se mentin

DESCARCA GRILA DE SALARIZARE

GRILA, SALARIZARE, PROIECT, DRAFT, INVATAMANT,
Ai uitat parola? | Cont nou
ProfuDeMate - Grupuri google
Alăturaţi-vă Profului de Mate şi pe Google Groups
GRILA, SALARIZARE, PROIECT, DRAFT, INVATAMANT,
© 2006 - 2020 Mate.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Mate.Info.Ro