Publicata pe 18.08.2020 16:29 | 4067 de afișări

Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, înființat prin decizie a ministrului Monica Anisie

Data publicării: 
Marţi, 18 August, 2020
 
Ministrul educaţiei şi cercetării, Monica Anisie, a aprobat Metodologia şi calendarul de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN).
 
„Consider că procesul de evaluare trebuie să aibă ca numitor comun predictibilitatea. De aceea, măsura înfiinţării Corpului de profesori evaluatori este absolut necesară, pentru a reuşi să asigurăm obiectivitate, încredere în sistemul de evaluare”, a declarat ministrul Monica Anisie.
 
Mai exact, CPEECN se va constitui ca grup de profesori, organizaţi pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel naţional şi urmează să evalueze, într-o manieră unitară şi eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naţionale (evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învăţământ şi concursul naţional de ocupare a posturilor didactice - titularizare). CPEECN are rolul de a funcţiona ca o comunitate de învăţare şi de a se dezvolta ca organism subordonat inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
 
Pentru a obţine calitatea de membri ai CPEECN, se pot înscrie, în perioada 21 - 30 septembrie, cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 
a) au desfăşurat activităţi de predare-învăţare-evaluare, în ultimii trei ani şcolari încheiaţi, în învăţământul gimnazial, respectiv în învăţământul liceal;
 
b) au gradul didactic I/II sau titlul ştiinţific de doctor;
 
c) au experienţă de organizare şi participare la evaluări, în cadrul examenelor şi concursurilor naţionale/internaţionale.
 
Încărcarea dosarelor de înscriere se va realiza pe platforma ce va fi pusă la dispoziţie de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE), odată cu anunţarea lansării apelului de selecţie. Ulterior, în intervalul 1 - 15 octombrie, va avea loc verificarea dosarelor de înscriere, etapă urmată de verificarea competenţelor de evaluare şi selecţia cadrelor didactice care doresc să devină membri (16 octombrie - 1 decembrie).
 
Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN după parcurgerea şi absolvirea programului de formare, acreditat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi asigurat de către CNPEE, în parteneriat cu toate casele corpului didactic. Programul de formare este prevăzut a se desfăşura între 2 decembrie 2020 şi 15 martie 2021.

Atribuţiile de bază ale CPEECN sunt:

a) evaluarea lucrărilor elevilor/cadrelor didactice, din cadrul examenelor naţionale, pe fiecare disciplină de examen/concurs - evaluare centrată pe competenţe, cu respectarea principiilor calităţii şi echităţii;
 
b) antrenarea şi susţinerea profesorilor de la clasă, prin activităţi de mentorat, în vederea pregătirii eficiente a elevilor pentru susţinerea evaluărilor şi examenelor/concursurilor naţionale. În activităţile de sprijin vor fi utilizate metode şi strategii care să îmbunătăţească implicarea şi motivaţia elevilor pentru participare în condiţii de performanţă şcolară;
 
c) realizarea unui raport de activitate/disciplină de învăţământ, cu evidenţierea aspectelor pozitive şi a celor care necesită îmbunătăţiri, respectiv înaintarea acestuia către ISJ/ISMB în termen de o săptămână de la finalizarea fiecărei sesiuni a examenelor naţionale.
 
Calitatea de membru CPEECN presupune răspunderea profesională în ceea ce priveşte corectitudinea şi calitatea activităţii de evaluare.
 
Membrii CPEECN care desfăşoară activităţi de evaluare vor încheia contracte de furnizare de servicii cu unitatea de învăţământ în cadrul căreia este organizat centrul de evaluare. Plata acestora se realizează în baza contractului încheiat şi în temeiul dispoziţiilor ordinului de ministru care reglementează plata profesorilor evaluatori, emis anual.
 
În acelaşi timp, cadrele didactice din CPEECN care desfăşoară activităţi de evaluare primesc, în cadrul fişei de evaluare pentru obţinerea gradaţiei de merit, un punctaj defalcat pentru calitatea de membru CPEECN, respectiv, pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare în fiecare sesiune a examenelor naţionale.


Sursa:
Ai uitat parola? | Cont nou
ProfuDeMate - Grupuri google
Alăturaţi-vă Profului de Mate şi pe Google Groups
corpul, experți, evaluatori, ministerul, Anisie, metodologia, calendarul,
© 2006 - 2023 Mate.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Mate.Info.Ro