Publicata pe 29.04.2020 19:36 | 3147 de afișări

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII: CUM SE VA ÎNCHEIA SITUAȚIA ȘCOLARĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

 
 
MINISTERUL EDUCAŢIEI Şl CERCETĂRII
Aprobat,
SECRETAR DE STAT
Rodica Luminiţa BARCARI
Nr. 545/DGIP /28.04.2020
 
MĂSURI CU PRIVIRE LA RELUAREA ACTIVITĂŢII IN SISTEMUL DE EDUCAŢIE DUPĂ ÎNCETAREA STĂRII DE URGENTĂ

 
În luarea deciziei cu privire la continuarea studiilor pentru finalizarea anului şcolar 2019 - 2020, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a avut în vedere două linii directoare:
1. siguranţa stării de sănătate a tuturor celor implicaţi - elevi, cadre didactice, personal din şcoli, familiile acestora;
2. interesul educaţional al copiilor, inclusiv din perspectiva continuităţii parcursului şcolar al acestora.
Prioritatea zero pentru Guvernul României şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării este sănătatea şi siguranţa tuturor celor implicaţi în sistemul de educaţie.

PRIORITĂŢI:

 • Încheierea situaţiilor şcolare pentru toţi elevii;
 • Susţinerea Evaluării Naţionale, a Examenului de Bacalaureat şi a Examenelor de certificare a competenţelor profesionale pentru nivelul 3, 4 şi 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, în condiţii de siguranţă pentru toţi elevii.

PRINCIPII GENERALE:

 • Revenirea în unităţile de învăţământ se va realiza doar pentru elevii din clasele a VlII-a, a XII-a, a XlII-a, anii de final de şcoală profesională şi şcoală postliceală, în condiţii de siguranţă.
 • Începând cu data de 2 iunie pentru o perioadă de două săptămâni, se vor realiza doar activităţi de pregătire şi consiliere pentru examenele naţionale.
 • Elevii claselor a VIII-a, a Xll-a/a XlII-a, anul UI de profesională şi postliceală vor face pregătire pentru examenele de finalizare de ciclu,începând cu data de 2 iunie, cu respectarea tuturor normelor de siguranţă (maximum 10 elevi în sala de clasă, cu mască şi mănuşi, şcolile dotate cu dezinfectant şi igienizarea sălii de clasă după finalizarea activităţii fiecărei grupe). Se vor realiza numai cursuri de pregătire pentru examen, după un orar stabilit de către unitatea de învăţământ.
 • Părinţii vor evalua riscurile asupra copiilor lor sau a membrilor familiei în ceea ce priveşte participarea elevilor la activităţile desfăşurate în şcoală şi vor decide asupra acestui aspect. Participarea acestora este opţională. Unitatea de învăţământ poate organiza şi sesiuni de pregătire în sistem online.
 • Examenele naţionale se vor susţine respectând programele prevăzute prin OMEC nr. 4.115 din 10.04.2020 (fără materia din semestrul al doilea).
 • Ceilalţi elevi, inclusiv preşcolarii, vor continua învăţarea asistată de tehnologie până la data de 12 iunie, conform structurii anului şcolar.
 • Pentru preşcolarii/elevii din medii dezavantajate se vor realiza planuri de recuperare şi planuri remediale.
 • Pentru elevii/cadrele didactice care nu au acces la tehnologie, unităţile de învăţământ, inspectoratele şcolare vor oferi sprijin profesorilor pentru a transmite elevilor anumite sarcini de lucru şi resurse educaţionale (ghiduri, fişe de lucru etc.) cel puţin o dată pe săptămână cu implicarea autorităţilor judeţene şi locale.
 • Conţinuturile din programe, prevăzute pentru semestrul al II-lea, care nu au fost parcurse după data de 11 martie vor fi abordate în anul şcolar următor. MEC va elabora ghiduri metodologice pentru fiecare disciplină, astfel încât să se asigure corelarea pe verticală (continuitatea cu anul şcolar următor) şi corelarea pe orizontală (între diferite discipline de studiu).
 • Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, aflaţi în evidenţă, vor fi sprijiniţi de profesorii consilieri şcolari din centre şi/ sau cabinete de asistenţă psihopedagogică; aceştia vor continua acordarea intervenţiei de specialitate, precum şi asigurarea consilierii şi suportului metodologic pentru părinţii/ tutorii şi cadrele didactice care lucrează cu aceştia.
 • În vederea asigurării accesului egal ia educaţie, pentru preşcolarii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, profesorii itineranţi şi de sprijin vor continua adaptarea curriculară a conţinuturilor, realizarea materialelor didactice, instrumentelor de lucru şi de evaluare specifice, precum şi monitorizarea aplicării programelor curriculare adaptate, în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă, pentru punerea în aplicare a planului de intervenţie personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat.
 • Încheierea situaţiei şcolare: Nu se vor mai susţine tezele, iar mediile vor fi încheiate cu minimum două calificaţive/note. În alte situaţii, încheierea mediilor se va realiza în conformitate cu precizările din tabel.
 • Pentru fiecare tip de învăţământ care presupune susţinerea de probe practice/specifice (vocaţional, profesional, special), vor fi comunicate modalităţile de încheiere a situaţiei şcolare, precum şi modul de susţinere a examenelor de certificare a competenţelor, adaptate la specificul fiecărui tipde învăţământ.
 • Cursurile se vor încheia în conformitate cu OMEN nr. 3191/2019 privind structura anului şcolar, în data de 12 iunie, iar examenele naţionale vor fi susţinute conform calendarelor pe care MEC le va comunica. Examenele se vor desfăşura în condiţii de siguranţă (cu sălile dezinfectate, cu păstrarea distanţei între elevi, cu măşti, iar după fiecare probă se va face dezinfecţie).
 • Detaliile cu privire la desfăşurarea examenelor naţionale şi a admiterii în învăţământul liceal şi profesional/profesional dual vor fi prezentate prin procedurile elaborate de MEC; Vor fi elaborate inclusiv proceduri privind asigurarea siguranţei elevilor şi a cadrelor didactice la desfăşurarea probelor.
 • Examenele de certificare a competenţelor profesionale pentru nivelul 3, 4 şi 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, pentru învăţământul vocaţional, profesional şi profesional dual, precum şi cele de la învăţământul postliceal vor fi realizate numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată, în conformitate cu metodologiile aferente fiecărui tip de certificare a competenţelor.
 • Înscrierile la clasa pregătitoare şi la grădiniţă pot fi realizate online, după un calendar stabilit de MEC; Evaluarea psihosomatică a copiilor va fi înlocuită cu declaraţie pe proprie răspundere a părinţilor/tutorilor legali şi o fişă completată de grădiniţa pe care au frecventat-o.
 • Cadrele didactice: Examenul de titularizare şi pentru definitivare în învăţământ, precum şi examenele pentru obţinerea gradelor didactice se vor organiza după un calendar comunicat de MEC;
 • Alte activităţi: Calendarele tuturor celorlalte activităţi vor fi comunicate ulterior.

 
Director general,
Daniela Elisabeta Bogdan
 


Sursa:
Ai uitat parola? | Cont nou
ProfuDeMate - Grupuri google
Alăturaţi-vă Profului de Mate şi pe Google Groups
document, minister, încheiere, medii, liceu, examen, bacalaureat, evaluarea națională, 2020,
© 2006 - 2022 Mate.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Mate.Info.Ro