Publicata pe 20.09.2017 23:20 | 4131 de afișări

”Dreptul la Educație” - Un apel semnat de aproximativ 200 de cadre didactice, cercetători, academicieni și scriitori

DREPTUL LA EDUCAŢIE
 
            Apel al oamenilor de cultură, academicieni, profesori universitari, profesori, scriitori, cercetători
 
            Având în vedere ultimele intenţii anunţate de Ministerul Educaţiei Naţionale, instituţie identitară fundamentală, şi îngrijoraţi fiind de evoluţiile practice ale acestor intenţii, ne exprimăm categoric împotriva respectivelor iniţiative şi solicităm încetarea atacului la adresa educaţiei de calitate.
 
            Direcţiile pe care le impune acum MEN indică o încercare de erodare a principiilor intrinsece ale educaţiei, de demarare a unor acţiuni plasate sub semnul iminenţei cenzurii, a insinuării treptate a factorului ideologic monopolizant, şi se îndreaptă direct împotriva generaţiilor care vor constitui viitorul ţării.
 
            Încercările de impunere a unor direcţii unice de formare, de educare, de anulare a diversităţii şi alterităţii, atât la nivelul circulaţiei ideilor, cât şi la cel al surselor care le pot produce – specialiştii şi entităţile economice specializate, aflate în sistem competiţional, generator de plus-valoare –, sunt practici ale unor regimuri autoritare, dictatoriale.
 
            Observăm cu îngrijorare încercările recurente de enclavizare a învăţământului, atât în raport cu scena educaţional-culturală europeană, cât şi în raport cu pluralitatea vocilor din spaţiul autohton care mai au de exprimat puncte de vedere valoroase în domeniul educaţiei.
 
            Aceste tendinţe ne îndepărtează flagrant de dimensiunea integrării europene, plasându-ne într-o zonă centrifugală în raport cu toate centrele de forţă ale civilizaţiei.
 
            Suntem convinşi că scena educaţională românească trebuie să se alinieze modelelor de succes ale Europei, să se situeze în proximitatea calitativă a acestora, nu să se îndepărteze de ele, aşezându-ne astfel marginal pe harta dinamicii educaţionale europene.
 
NU VREM:
 • autori de manuale selectaţi politic!
 • excluderea a 10.000 de potenţiali autori, în favoarea a trei selectaţi de stat!
 • autori de manuale care se autoexclud, pentru că refuză tutela statului!
 • autori de manuale care se autoexclud, pentru că refuză comanda politică!
 • manuale mai scumpe în timp, ca efect al monopolului!
 • pierderea unor manuale potenţial valoroase!
 • falimentarea unor edituri profesioniste, care asigură locuri de muncă simultan cu produse de calitate!
 • anularea posibilităţii ca edituri prestigioase, cum sunt Oxford, Nathan, Pearson, Cornelsen, Cambridge etc. să lucreze cu autori români!
 • să dispară oamenii creativi, esenţiali pentru o echipă de autori de manuale, pe care un asemenea sistem i-ar exclude din principiu!
 • limitarea dreptului la asociere în vederea scrierii unui manual!
 • ca un manual, vremelnic agreat de o conducere politică, poate chiar iubit de profesori, să fie schimbat de următoarea conducere politică, pentru că are clienţii ei!
 • controlul politic al conţinuturilor!
 • cenzura educaţiei!
 • controlul minţilor copiilor noştri!
 • moartea şcolii româneşti!

Atragem atenţia asupra câtorva principii fundamentale ale educaţiei, încălcate de către recentele iniţiative ale MEN în privinţa manualelor şi a auxiliarelor şcolare:

 
1. DREPTUL PROFESORULUI de a-şi alege resursele didactice.
 
PROFESORUL trebuie să-şi menţină vocaţia şi să reuşească să-şi cultive, şi după 20-30 de ani de carieră, pasiunea pentru munca sa. O poate face DOAR dacă se simte liber, inclusiv prin faptul că toate cărţile pe care şi le doreşte îi sunt permise.
 
Acest drept este reglementat chiar în Constituţie în mai multe ţări (Italia, de exemplu) şi în Legile Educaţiei (în aproape toate statele lumii).
 
A-i limita acest drept înseamnă CENZURĂ!
 
2. DREPTUL DE A PUBLICA.
 
Orice editură şi orice autor au dreptul de a publica ORICE carte cu profil educaţional: în primul rând MANUALE, dar şi culegeri, ghiduri şi metodici, manuale digitale etc. Dezvoltarea complexă a pachetelor educaţionale în editurile cu profil educaţional este CEA MAI CUNOSCUTĂ FORMĂ de CERCETARE-DEZVOLTARE în EDUCAŢIE, la nivel mondial.
 
Exemple strălucite: Pearson, Cambridge sau Oxford, Hachette sau Nathan, Cornelsen, Klett sau Springer.
 
Acest drept este derivat din DREPTUL LA LIBERĂ EXPRIMARE (Art. 30 din Constituţia României), reglementat în Constituţie în mai multe ţări, dar şi prevăzut ca atare în Legile Educaţiei şi în Legile Cărţii din aproape toate statele lumii.
 
A limita acest drept înseamnă CENZURĂ!
 
3. DREPTUL PĂRINŢILOR DE A CALIBRA ŞI DIRECŢIONA educaţia propriilor copii.
 
Statul, şcoala, profesorii, directorii, agenţii economici nu pot impune unui părinte CÂT şi DACĂ doreşte să plătească pentru resurse educaţionale suplimentare.
 
Drepturile şi responsabilităţile părintelui în ceea ce priveşte educaţia copilului sunt prevăzute ca atare în legislaţie.
 
A limita acest drept înseamnă CENZURĂ!
 
4. DREPTUL STATULUI DE A INVESTI în educaţie
 
Statul are dreptul (şi responsabilitatea) de a investi în educaţie, fără să încalce însă vreunul dintre celelalte trei principii de mai sus.
 
Statul poate achiziţiona manuale, însă DOAR de pe o piaţă liberă, la preţuri corecte, rezultate în urma unor reguli de competiţie corecte, în interesul beneficiarilor. Nu va forţa însă o scădere artificială a preţului manualului, întrucât aceasta ar însemna, inevitabil, o reducere a calităţii. Conform Constituţiei României, statul dă cetăţenilor români dreptul la “învăţătură”. Adică educaţie de calitate.
 
Ingerinţele statului prin soluţii de tip monopol elimină concurenţa, iar lipsa concurenţei înseamnă calitate mai slabă, preţuri, în timp, mai mari (de monopol). Se atentează astfel la unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţenilor români, dreptul la învăţătură.
 
Constituţia României. Art. 32. (1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.
 
A limita acest drept înseamnă CENZURĂ!
 
Cele patru principii sunt circumscrise unui drept fundamental: DREPTUL COPILULUI la o educaţie de calitate.         
 
            În numele acestui drept, vă solicităm, domnule ministru Liviu Pop, să renunţaţi imediat la monopolizarea manualelor, la impunerea manualului unic sau la cosmetizarea acestei acţiuni sub forma aşa zisei licitaţii de autori, organizată de editura de casă a statului!
 
Cu speranţă pentru o Românie educată,
 
LISTA SEMNATARILOR APELULUI „DREPT LA EDUCAŢIE”
 
MEDIUL ACADEMIC. SCRIITORI
 
Prof. dr. Mircea Vasilescu, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Ioana Pârvulescu, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, scriitoare
Prof. univ. dr. Mircea Cărtărescu, Universitatea din Bucureşti, scriitor
Prof. univ dr. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. Dr. Eugen Negrici, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter, Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Simona Popescu, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Andra Vasilescu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere; Academia Română, Institutul de Lingvistică  „I. Iordan - Al. Rosetti"  
Prof. univ. dr. Caius Dobrescu, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Academician Nicolae Manolescu
Prof. univ. dr. Alexandru Cistelecan, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş
Conf. univ. dr. Radu Vancu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. univ. dr. Virgil Podoabă, Universitatea Transilvania, Braşov
Prof. univ. dr. Mircea Mihăieş, Universitatea de Vest, Timişoara
Lect. univ. dr. Dana Crăciun, Universitatea de Vest, Timişoara
Prof. univ. dr. Ion Dumitru, Universitatea de Vest, Timişoara
Lect. univ. dr. Alexandru Jădăneanţ, Universitatea de Vest, Timişoara
Prof. univ. dr. Gheorghe Cliţan, Universitatea de Vest, Timişoara
Prof. univ. dr. Robert D. Reisz, decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest, Timişoara
Conf. univ. dr. Remus Feraru, Universitatea de Vest, Timişoara
Lect. univ. dr. Emanuel Copilaş, Universitatea de Vest, Timişoara
Conf. univ. dr. Graţiela Noia, Universitatea de Vest, Timişoara
Lect. univ. dr. Dragos Zetu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Conf. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan, Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Cercetător Ciprian Jeler, Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Lect. univ. dr. Corneliu Bîlbă, Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Lect. univ. dr. Diana Mărgărit, Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Prof. univ. dr. Luminiţa Vlădescu, Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti, coordnator al lotului olimpic de chimie al României, câştigător, în decursul anilor, a zeci de medalii internaţionale
Lect univ. dr. Sorin Costreie, prodecan, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti
Conf. univ. dr. Oana Fotache Dubălaru, Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Adrian Lăcătuş, decanul Facultăţii de Litere, Universitatea Transilvania din Braşov
Conf. univ. dr. Cristian Iftode, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Lect. univ. dr. Constantin Vică, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Lect. univ. dr. Andrei Gorzo, UNATC
Lect. univ. dr. Bogdan Iancu, SNSPA
Prof. univ. dr. Corina Dumitrescu, Universitatea Dimitrie Cantemir
Conf. dr. Gheorghe Nicolaescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Ioana Bican, prodecan, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Conf. dr. Dorin Chira, prodecan, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof. dr. Liana Pop, Scoala doctorală de studii literare şi lingvistice, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof. dr. Corin Braga, decan, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Lect dr. Elena Păcurar, directorul Departamentului de limbi străine de specialitate, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Conf. dr. Daniela Vladu, directorul Departamentului de germanistică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Lect. dr. Szabo Tohotom, directorul Departamentului de etnologie maghiară, membru al Senatului, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof. dr. Rodica Frenţiu, directorul Departamentului de limbi asiatice, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Lect. dr. Balasz Katalin, directorul Departamentului de limbi slave, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Lect. univ. dr. Ursula Wittstock, Departamentului de germanistică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof. dr. Beno Attila, directorul Departamentului de limba maghiară, membru al CNATDCU, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Conf. dr. Călin Teutişan, directorul Departamentului de literatură română, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof. Sanda Tomescu, directorul Departamentului de limbi nordice, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Conf. dr. Berszan Istvan, directorul Departamentului de literatura maghiară, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Conf. dr. habil. Mihaela Ursa, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Lect. univ. dr. Claudiu Turcuş, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Conf. dr. Elena Platon, directorul Departamentului de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Lect. univ. dr. Dumitru Cornel Vîlcu, Universitatea Babeş Balyai, Cluj-Napoca
Asist. dr. Dina-Gabriela Vîlcu, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Lect. dr. Cristina Modoi, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Bogdan Ghiu, scriitor
Ioana Nicolaie, scriitoare
Gabriel Chifu, scriitor
Bedros Horasangian, scriitor
Adina Popescu, scriitoare
Ştefan Manasia, scriitor
Florin Bican, scriitor
Irina-Margareta Nistor, critic de film
Adriana Brăescu, biolog
Prof. Mihaela Ghiţiu
Alina Stanciu, manager de proiect
Lect. univ. dr. Cosmin Perţa, scriitor
Lect. univ. dr. Andrei Novac, scriitor
Dan Coman, scriitor
Cercetător Flori Balanescu, Academia Romana, Bucureşti
Cercetător Florin-Razvan Mihai, Academia Romana, Bucureşti
Prof. dr. Dorin Popescu, Institutul de Matematică al Academiei Române
Prof. univ. dr. Ioana Vintilă-Rădulescu, cercetător ştiinţific, Institutul de  Lingvistică din Bucureşti al Academiei Române
Prof. univ. dr. Simona Vasilache
Prof. univ. dr. Anca Irina Ionescu, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr Antoaneta Olteanu, Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Răzvan Voncu, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Diana Ioniţă, Universitatea din Bucureşti
Lect. dr. Anca-Irinel Teleoacă, Universitatea din Bucureşti
Cosmin Borza, cercetător ştiinţific, dr.,  Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca
Mihaela Popa director de cursuri, Institutul Francez Romania - Cluj-Napoca
Cristina Gogâţă, asist. univ. dr., UMF "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca
Prof. dr. Emil Ionescu, decan al Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti
Conf. dr. Ioana Murarus, Facultatea de Litere, Fost Decan (2012-2016), Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. habil. Adrian CHIRCU, Universitatea "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Departamentul de limba română
Lect. univ. dr. Cătălin Cioabă, Facultatea de Filozofie, Universitatea Bucureşti
Prof. dr. Sanda Tigoiu, Facultatea de Matematică si Informatică, Universitatea din Bucureşti 
Conf. dr. Victor Tigoiu, Facultatea de Matematică si Informatică, Universitatea din Bucureşti, prodecan 
Dr. Florin Panaite, Cercetător Ştiintific, Institutul de Matematică al Academiei Române
Mădălina Spătaru-Pralea, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Centrul de Studii Româneşti
Prof. univ. dr. Sorin Dăscălescu, Facultatea de Matematică si Informatică, Universitatea din Bucureşti
Lect. univ. dr. Andrea Ghiţă, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere
Conf. dr. Gheorghe Ardelean, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Conf. dr. Florentina Sâmihăian, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Dr. Nicoleta Marinesc, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Ligia Sarivan, cercetător ştiinţific I, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cristian Voica, Facultatea de Matematică, Universitatea din Bucureşti
Daniela Papadima, director educaţional „Avenor College”, Bucureşti
Ioana Gruenwald,  project manager Headsome Communicatio
Dr. Alexandru Crişan, Consultant educaţional internaţional, Fost preşedinte al Consiliului Naţional pentru Curriculum (1995-1998)
Eugen Palade, consultant educaţional interanţional, director al proiectului Băncii Monciale pentru manuale alternative
Prof. Dr. Habil. Florence Mihaela Singer, Universitatea din Ploieşti
Ana Maria Barbu,  CS I la Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti"
Conf. dr. Laura Grunberg, Universitatea Bucureşti, Dr. George Pataki, Consultant Internaţional Educaţie
Mariana Net, Institutul de Lingvistică al Academiei Române   „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti"
Luminiţa Medeşan, profesor, ANPRO (Asociaţia Naţională a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”)
Mihăilescu Ramon, prof. dr.,  Liceul de Arte  „Dimitrie Cuclin", Galaţi
Laszlo Alexandru, prof. dr.,  Colegiul Naţional „George Bariţiu”, Cluj-Napoca
 
CADRE DIDACTICE ALE ŞCOLILOR GIMNAZIALE ŞI LICEELOR DIN ROMÂNIA
 
Ivona Munteanu, profesor, Liceul Tehnologic nr. 1, Fundulea, judeţul Călăraşi
Monica Halaszi, Colegiul Naţional ,,Liviu Rebreanu", Bistriţa 
Sofia Dobra, profesor gradul I, Şcoala Nr. 131, Bucureşti 
Ioana Nanu, Şcoala Americană Internaţională, Bucureşti
Cristina Sărăcin, profesor, Şcoala Gimnazială Nr.49, Bucureşti
Cristina Iurişniţi, profesor, Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, Bistriţa
Diana Farah, profesor, Şcoala Gimnazială  „Petre Ghelmez"
Aida Hancer, profesor la Şcoala Internaţională „Olga Gudynn” 
Carmen Plesa, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti
Andreass Borugă, profesor de limba engleză, Colegiul National I.L Caragiale, Ploieşti 
Alina Petrescu, profesor gradul I - Liceul  „Timotei Cipariu”, Bucureşti
Radu Petrescu, profesor gradul I - Şcoala Europeană Bucureşti
Petre Nicolescu, profesor gradul I, Şcoala Gimnazială „Petre Ghelmez”, Bucureşti
Moldovan Maria-Lavinia, profesor, Sc. Gimn. Tudor Vladimirescu, Tg. Mureş
Florentina Leucuţia, Colegiul Naţional  „Constantin Diaconovici Loga", Timişoara
Prof. Elena Jebelean de la Liceul Pedagogic  „Carmen Sylva" , Timişoara
Prof. Simona Raluca Dobrescu, Colegiul Naţional  „Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca
Titiana Zlătior, prof. dr., Colegiul Naţional  „George Coşbuc”, Cluj-Napoca
Roxana Amalia Munteanu, prof. dr.,  Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj-Napoca
Prof. Luci Pintilie, Sc. Gimnazială nr. 193, Bucureşti
Carmen Elena Florea, doctor în filologie, profesor Şcoala Gimnazială nr. 149, Bucureşti
Georgiana Stoica, Profesor gradul did. I, Liceul Teoretic „Şcoala Europeană”, Bucureşti
Prof. Anca Hassoun, Colegiul Naţional Pedagogic "Gheorghe Lazăr", Cluj-Napoca
Ariana-Stanca Văcăreţu, Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România
Carmen Elena Florea, profesor Şcoala nr. 149, doctor în filologie, Bucureşti
Gabriela Diaconu, Colegiul Economic Viilor, Bucureşti
Laura Cucu, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Cluj-Napoca
Carmen Stoica, Şcoala Gimnazială nr. 99, Bucureşti
Andreea Târziu-Gal, membru al ANPRO
Şologon Mariana, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Ploieşti
Leontina Copaciu, profesor, Liceul Teoretic „Samuel Brassai”, Cluj-Napoca
Ignatescu Alina, Şcoala gimnazială Merei, Buzău
Anca Vieriu, profesor, Colegiul National "Petru Rareş", Suceava
Alina Cerbu, Liceul Tehnologic „Mihai Novac” Oraviţa, Caraş -Severin
Bogdan Raţiu, Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Târgu Mureş
Chiriac Mariana, Colegiul Naţional „Constantin Negruzzi”, Iasi
Hopp Cristina Antonela, profesor Colegiul Silvic " Bucovina" Câmpulung Moldovenesc, Suceava
Fodor Georgiana, ANPRO, Perspective
Consuela Voica, prof. gr.I la Scoala Gimnazială "Herăstrău", Bucureşti, expert în management educaţional şi membru al Corpului de profesori mentori
Bucur Violeta Simona, Şcoala Gimnazială Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa, Dâmboviţa
Badiu Maria, profesor, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Intorsura-Buzăului, Covasna
Corina Chelaru, Şcoala Gimnazială 195, Bucureşti
Anca Davidoiu-Roman, Colegiul Naţional „Gh.Lazăr”, Bucureşti
Monica Scripet, Scoala Gimnazială Luna de Sus, Cluj
Prof. Morie Anamaria Neli, Târgu Jiu
Geanina Oprea, C. N. "Mircea cel Batran", Râmnicu Vâlcea, Vâlcea
Alina Muraru, Şcoala Gimnazială, nr. 1, Sibiu
Ruxandra Nechifor, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iaşi
Ionela Andrei, Colegiul Economic „Ion Ghica”, Bacău
Mocanu Ramona, Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri", Bacău
Cristina Anfimov, C.N. „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi
Ionela Andrei, Colegiul Economic „Ion Ghica”, Bacău
Claudia Muraru
Ramona Mateiu, profesor grad II, Colegiul Naţional „George Coşbuc”, Cluj-Napoca
Floarea Felicia, prof. gr. I, Colegiul Tehnic „Ana Aslan”, Cluj-Napoca
Adriana Diertic, prof. gr. I, Liceul Tehnologic Nr. 1, Cluj-Napoca
Corina Dindelegan, prof. gr. I, dr., CN "Emil Racoviţă", Cluj-Napoca
Adrian Romonţi, prof. gr. I, Colegiul Naţional Pedagogic "Gheorghe Lazăr" , Cluj-Napoca
Dorina Kudor, prof. gr. I, Liceul Teoretic "Gheorghe Şincai", Cluj-Napoca
Gabriela Roşa, prof. gr. I, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”, Cluj-Napoca
Anabella Graur, profesor, prof. drd., Colegiul Tehnic Ana Aslan, Cluj-Napoca
Ana-Teodora Câmpean, prof. drd., Liceul Teoretic ,,Avram Iancu", Cluj-Napoca
Petruta Vasiliu, prof.grad I, Liceul Teoretic Al.Papiu Ilarian, Dej
Alina Pop, prof gr. I, Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu Cluj-Napoca
Doru Castaian,prof. dr.,  Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" Galaţi
Andronic Luciana, prof. gr. I, Colegiul Naţional „George Bariţiu” Cluj-Napoca
Horia Corcheş, prof. gr. I, Colegiul Naţional „George Bariţiu” Cluj-Napoca
Petrina Dobrotă, prof. gradul I, Liceul Teoretic ,,Constantin Noica" Sibiu
Pascu Nadia, prof. gr. I, Şcoala Gimnaziă Ioan Bob, Cluj-Napoca
Mihaela Seusan, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Sibiu
Marcelina Popa, prof. gr. I, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret", Tulcea
Micu Aritina, prof. gr. I, Liceul Teoretic Brassai Samuel, Cluj-Napoca
Adriana Benchea, Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, Bucureşti
Dumitriţa Stoica, CN „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti
Ilinca Laura, profesor Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”, Arad
Mihaela Burcea, profesor, Şcoala Gimnazială „Vintilă Brătianu", Ştefăneşti, Arges
Sorina Stan, profesor, Colegiul National „Nicolae Titulescu", Pucioasa, Dâmboviţa
Márk Stefania Laura, profesor, Liceul „Körösi Csoma Sándor", Covasna
Monica Columban, prof. gr. I, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă", Cluj-Napoca
Laura Dănăilă, Colegiul Economic „Virgil Madgearu", Galaţi
Cristian Jeican, profesor, Şcoala Gimnazială nr. 1, Bistriţa
Maria Tofană, profesor, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Beclean
Szövérfi Judit-Mária, Liceul Vocaţional Reforma, Târgu-Mureş
Daniela Vlăduţ, Şcoala Gimnazială "Colonel C. Langa", Miroslava, Iasi
Aurel Constantin Soare, director, Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza
 
 Sursa:
Ai uitat parola? | Cont nou
ProfuDeMate - Grupuri google
Alăturaţi-vă Profului de Mate şi pe Google Groups
Dreptul la Educație, apel, Mircea Cărtărescu, Nicolae Manolescu, Mircea Vasilescu,
© 2006 - 2021 Mate.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Mate.Info.Ro