Publicata pe 05.11.2016 20:01 | 6887 de afișări

Nedreptate la proba de interviu? Dreptate în instanță!

Un evaluator, membru în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, care a fraudat o probă a concursului intră sub incidenţa Codului penal.
Fapta poate fi dovedită după evaluarea comisiei de contestaţie şi analiza înregistrărilor video dar şi în instanţă. Ea este evidentă dacă diferenţele de punctaj sunt foarte mari.
 
METODOLOGIA DE CONCURS: Art. 26. — Încălcarea de către candidat sau de alte persoane a prevederilor prezentei metodologii atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit legii.
 
Persoana prejudiciată se poate adresa instanţei şi după soluţionarea contestaţiei invocând abuzul în serviciu.
 
Noul COD PENAL
CAPITOLUL II
Infracţiuni de serviciu
Art. 297
Abuzul în serviciu
 
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
 
Spre deosebire de Codul penal anterior, Codul penal în vigoare nu mai face deosebire între noţiunea de funcţionar public şi cea de funcţionar, aceasta din urmă nemaifiind reglementată distinct.
 
Astfel, din analiza comparativă a dispoziţiilor legale ce definesc termenii de „funcţionar public” şi „public” din actuala reglementare cu cele cuprinse în prevederile art. 145 şi 147 din Codul penal anterior, rezultă că funcţionar public este acea persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei autorităţi publice, instituţii publice ori al unei instituţii sau al altei persoane juridice de interes public.
 
Aşa cum s-a menţionat în mod constant şi în literatura juridică, în înţelesul legii penale, noţiunile de „funcţionar public” şi de „funcţionar” au o semnificaţie mai largă decât aceleaşi noţiuni din dreptul administrativ.
 
Prof. Cătălin Osiceanu


Sursa:

Profu' de Mate a comentat pe 08.11.2016 21:39:

Concurs Directori 2016, interviu, dreptate, instanță, cod penal,
© 2006 - 2018 Mate.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Mate.Info.Ro