Mate.Info.Ro :: Toate materialele http://Mate.Info.ro ro-RO Calcul algebric - fisa de lucru http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5217 <p> Fisa de lucru pentru activitati remediale.</p> Fişe de lucru Thursday, December 02, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5217 Calcul algebric - breviar teoretic http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5216 <p> Calcule cu numere reale reprezentate prin litere - breviar teoretic</p> Formule matematice Thursday, December 02, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5216 ICHB - Simulare Matematica Evaluarea Nationala Noiembrie 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5215 <ul> <li> <strong>Simularea 1</strong></li> <li> <strong>Subiecte</strong></li> </ul> Evaluarea Naţională Thursday, November 11, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5215 MODEL OFICIAL Bacalaureat 2022 - Matematica - Stiintele Naturii http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5213 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Monday, November 01, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5213 MODEL OFICIAL Bacalaureat 2022 - Matematica - Mate Info http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5214 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Monday, November 01, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5214 MODEL OFICIAL Bacalaureat 2022 - Matematica - Pedagogic http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5211 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Monday, November 01, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5211 MODEL OFICIAL Bacalaureat 2022 - Matematica - Tehnologic http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5212 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Monday, November 01, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5212 MODEL OFICIAL Evaluarea Nationala 2022 - Matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5210 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Monday, November 01, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5210 Evaluarea Nationala 2022 - Simulare octombrie - UPPER MATH http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5209 <p style="text-align: center;"> <strong>Simulare 1- Evaluare nationala 17 octombrie 2021</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>-Subiecte si barem - </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Lioara Ivanovici</strong></p> Evaluarea Naţională Monday, October 25, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5209 Multimi. Operatii cu multimi http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5208 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUM0ZSRERNSDRZWjQ0UlFEQ1NDVk5IS0ZNUC4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Thursday, October 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5208 Ecuatii exponentiale(II) http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5207 Model rezolvat Bacalaureat Sunday, October 17, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5207 METODOLOGIA ADMITERII in invatamantul liceal de stat 2022 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5206 <p> Anexele nr. 1&mdash;5 la Ordinul ministrului educatiei nr. 5150/2021 privind organizarea si desfasurarea admiterii &icirc;n &icirc;nvatam&acirc;ntul liceal pentru anul scolar 2022&mdash;2023</p> Metodologii Thursday, September 16, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5206 CALENDARUL examenului de bacalaureat national - 2022 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5205 <div style="text-align: justify;"> <strong>Calendarul examenului national de Bacalaureat 2022, Sesiunea iunie &ndash; iulie 2022</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <ul> <li style="text-align: justify;"> 23 &ndash; 27 mai 2022 &Icirc;nscrierea candidatilor la prima sesiune de examen</li> <li style="text-align: justify;"> 27 mai 2022 &Icirc;ncheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a</li> <li style="text-align: justify;"> 6 &ndash; 8 iunie 2022 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala &icirc;n limba rom&acirc;na &mdash; proba A</li> <li style="text-align: justify;"> 8 &ndash; 9 iunie 2022 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala &icirc;n limba materna &mdash; proba B</li> <li style="text-align: justify;"> 9 &ndash; 10 iunie 2022 Evaluarea competentelor digitale &mdash; proba D</li> <li style="text-align: justify;"> 13 &ndash; 15 iunie 2022 Evaluarea competentelor lingvistice &icirc;ntr-o limba de circulatie internationala &mdash; proba C</li> <li style="text-align: justify;"> 20 iunie 2022 Limba si literatura rom&acirc;na &mdash; proba E.a) &mdash; proba scrisa</li> <li style="text-align: justify;"> 21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului &mdash; proba E.c) &mdash; proba scrisa</li> <li style="text-align: justify;"> 22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului si specializarii &mdash; proba E.d) &mdash; proba scrisa</li> <li style="text-align: justify;"> 23 iunie 2022 Limba si literatura materna &mdash; proba E.b) &mdash; proba scrisa</li> <li style="text-align: justify;"> 27 iunie 2022 Afisarea rezultatelor la probele scrise (p&acirc;na la ora 12:00) si depunerea contestatiilor &icirc;n intervalul orar 12:00 &ndash; 18:00</li> <li style="text-align: justify;"> 28 &ndash; 30 iunie 2022: Rezolvarea contestatiilor</li> <li style="text-align: justify;"> 1 iulie 2022: Afisarea rezultatelor finale</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Calendarul Bacalaureatului de toamna 2022</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <ul> <li style="text-align: justify;"> 18 &ndash; 25 iulie 2022: &Icirc;nscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidatilor care au promovat examenele de corigente</li> <li style="text-align: justify;"> 16 august 2022 Limba si literatura rom&acirc;na &mdash; proba E.a) &mdash; proba scrisa</li> <li style="text-align: justify;"> 17 august 2022 Proba obligatorie a profilului &mdash; proba E.c) &mdash; proba scrisa</li> <li style="text-align: justify;"> 18 august 2022 Proba la alegere a profilului si specializarii &mdash;&ndash; proba E.d) &mdash; proba scrisa</li> <li style="text-align: justify;"> 19 august 2022 Limba si literatura materna &mdash; proba E.b) &mdash; proba scrisa</li> <li style="text-align: justify;"> 22 &ndash; 23 august 2022 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala &icirc;n limba rom&acirc;na &mdash; proba A</li> <li style="text-align: justify;"> 24 august 2022 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala &icirc;n limba materna &mdash; proba B</li> <li style="text-align: justify;"> 25 august 2022 Evaluarea competentelor digitale &mdash; proba D</li> <li style="text-align: justify;"> 26 si 29 august 2022 Evaluarea competentelor lingvistice &icirc;ntr-o limba de circulatie internationala &mdash; proba C</li> <li style="text-align: justify;"> 31 august 2022: Afisarea rezultatelor la probele scrise (p&acirc;na la ora 12:00) si depunerea contestatiilor (orele 12:00 &ndash; 18:00)</li> <li style="text-align: justify;"> 1 &ndash; 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestatiilor</li> <li style="text-align: justify;"> 3 septembrie 2022: Afisarea rezultatelor finale</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba, &icirc;n situatii exceptionale, prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.</div> Secretariat Thursday, September 16, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5205 CALENDARUL ADMITERII IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT 2022 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5204 <ul> <li> 30 mai &ndash; 3 iunie 2022: &Icirc;nscrierea la evaluarea na&#355;ionala</li> <li> 3 iunie 2022: &Icirc;ncheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a</li> <li> 14 iunie 2022 Limba &#351;i literatura rom&acirc;na &mdash; proba scrisa</li> <li> 16 iunie 2022 Matematica &mdash; proba scrisa</li> <li> 17 iunie 2022 Limba &#351;i literatura materna &mdash; proba scrisa</li> <li> 23 iunie 2022 (p&acirc;na la ora 14,00): Afi&#351;area rezultatelor &icirc;naintea contesta&#355;iilor</li> <li> 23 iunie 2022 (ora 16:00 &ndash; ora 19:00): Depunerea contesta&#355;iilor</li> <li> 24 iunie 2022 (ora 8:00 &ndash; ora 12:00): Depunerea contesta&#355;iilor</li> <li> 24 iunie &ndash; 29 iunie 2022: Solu&#355;ionarea contesta&#355;iilor</li> <li> 30 iunie 2022: Afi&#351;area rezultatelor finale dupa solu&#355;ionarea contesta&#355;iilor</li> </ul> <p> Descarca ordinul privind organizarea &#351;i desfa&#351;urarea evaluarii na&#355;ionale pentru absolven&#355;ii clasei a VIII-a, &icirc;n anul &#351;colar 2021&mdash;2022</p> Secretariat Thursday, September 16, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5204 ADMITERE CLASA A V-A 2021 - MATEMATICA - CN GHEORGHE LAZAR http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5203 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Friday, August 27, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5203 ADMITERE CLASA A V-A 2021 - MATEMATICA - CNB GEORGE COSBUC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5202 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Friday, August 27, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5202 ADMITERE CLASA A V-A 2021 - MATEMATICA - CN SPIRU HARET http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5201 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Friday, August 27, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5201 ADMITERE CLASA A V-A 2021 - MATEMATICA - CN CANTEMIR VODA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5200 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Friday, August 27, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5200 MONITORUL OFICIAL METODOLOGIE - DIRECTORI SCOALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5198 <p> <strong>Anexa </strong>la <em>Ordinul ministrului educatiei nr. 4.597/2021</em> pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de &icirc;nvatam&acirc;nt preuniversitar de stat</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <iframe height="900" id="ifr_preview" src="https://mate.info.ro/pdf/Calendarul.pdf" width="600"></iframe></p> Metodologii Sunday, August 22, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5198 BACALAUREAT - MATEMATICA - AUGUST 2021 - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5197 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, August 17, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5197 BACALAUREAT - MATEMATICA - AUGUST 2021 - STIINTELE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5196 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, August 17, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5196 BACALAUREAT - MATEMATICA - AUGUST 2021 - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5195 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, August 17, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5195 BACALAUREAT - MATEMATICA - AUGUST 2021 - PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5194 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, August 17, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5194 TITULARIZARE LA MATEMATICA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5192 <p> Subiect si barem</p> Titularizare Wednesday, July 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5192 FMI Timisoara - Subiecte 2021 Matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5191 <p> UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA</p> <p> FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Concurs de admitere la Facultatea de Matematica si Informatica </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sesiunea Iulie 2021 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Subiect la Matematica</strong></p> Admitere facultate Tuesday, July 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5191 UPB - Subiecte 2021 - Geometrie si Trigonometrie http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5190 <p align="center"> <em><strong>Admitere</strong></em></p> <p align="center"> <strong><em>Universitatea Politehnica din Bucure?ti 2021</em></strong></p> <p align="center"> <strong><em>Disciplina: Geometrie si Trigonometrie</em></strong></p> <p align="center"> <strong><em>G1 &nbsp;Varianta A</em></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> Admitere facultate Monday, July 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5190 UPB - Subiecte 2021 - Algebra si Elemente de Analiza Matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5189 <p align="center"> <strong><em>Admitere</em></strong></p> <p align="center"> <strong><em>Universitatea Politehnica din Bucuresti 2021</em></strong></p> <p align="center"> <strong><em>Disciplina: Algebra si Elemente de Analiza Matematica</em></strong></p> <p align="center"> <strong><em>Varianta A</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> Admitere facultate Monday, July 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5189 DEFINITIVAT 2021 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5188 <p> Subiecte si barem</p> Definitivat Monday, July 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5188 Erata 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5187 <p> &nbsp; Din&nbsp; pacate&nbsp; parca&nbsp; am&nbsp; 12&nbsp; ani !&nbsp; Am&nbsp; gresit&nbsp; si&nbsp; prima&nbsp; erata !&nbsp; Cazul&nbsp; era&nbsp; I.U&nbsp; !!!</p> Prezentare Carte Matematica Friday, July 16, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5187 Erata http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5186 <p> &nbsp; &nbsp; Din&nbsp; pacate&nbsp; s-a&nbsp; strecurat&nbsp; o&nbsp; regretabila&nbsp; greseala&nbsp; ,&nbsp; datorata&nbsp; neatentiei .&nbsp; La&nbsp; Sub I&nbsp; ,&nbsp; pb&nbsp; 2&nbsp; ,&nbsp; subpunctul&nbsp; a)&nbsp; ,&nbsp; cazul&nbsp; de&nbsp; congruenta&nbsp; era&nbsp; C.U .&nbsp;</p> Prezentare Carte Matematica Friday, July 16, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5186 Rezolvarile problemelor de matematica de la definitivat http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5185 <p> &nbsp; &nbsp; Va&nbsp; propun&nbsp; mai&nbsp; jos&nbsp; rezolvarile&nbsp; problemelor&nbsp; de&nbsp; matematica&nbsp; date&nbsp; la&nbsp; definitivat&nbsp; 2021 .&nbsp; Nimic &quot;wow&quot; .&nbsp; Au&nbsp; fost&nbsp; probleme&nbsp; de&nbsp; dificultate&nbsp; medie&nbsp; ,&nbsp; asemanatoare&nbsp; cu&nbsp; cele&nbsp; pe&nbsp; care&nbsp; le&nbsp; primeam&nbsp; pe&nbsp; la&nbsp; teze .&nbsp; Nici&nbsp; nu&nbsp; se&nbsp; compara&nbsp; cu&nbsp; cele&nbsp; pe&nbsp; care&nbsp; le-am&nbsp; dat&nbsp; eu&nbsp; la&nbsp; definitivat&nbsp; acum&nbsp; 25&nbsp; ani .&nbsp; Si&nbsp; oricum&nbsp; mult&nbsp; mai&nbsp; usoare&nbsp; decat&nbsp; cele&nbsp; care&nbsp; se&nbsp; dau&nbsp; la&nbsp; olimpiada&nbsp; de&nbsp; matematica&nbsp; ,&nbsp; &#39;&quot;etapa&nbsp; locala&quot;&nbsp; .&nbsp; Categoric&nbsp; se&nbsp; puteau&nbsp; rezolva&nbsp; in&nbsp; 80&nbsp; minute .&nbsp; Mie&nbsp; atat&nbsp; mi-a&nbsp; luat . . .</p> Prezentare Carte Matematica Friday, July 16, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5185 CONCURSUL MICII CAMPIONI 2021 - Clasa a IV-a - Ziua a II-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5184 <ul> <li> Subiecte si barem</li> <li> 07 iulie 2021</li> </ul> Olimpiade şi concursuri Wednesday, July 07, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5184 SESIUNEA SPECIALA - EVALUAREA NATIONALA 2021 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5183 <ul> <li> Subiecte si barem</li> <li> 06 iulie 2021</li> </ul> Evaluarea Naţională Tuesday, July 06, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5183 CONCURSUL MICII CAMPIONI 2021 - Clasa a IV-a - Ziua I http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5182 <ul> <li> Subiecte si barem</li> <li> 06 iulie 2021</li> </ul> Olimpiade şi concursuri Tuesday, July 06, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5182 BACALAUREAT 2021 MATEMATICA - TEHNOLOGIC - STIINTE - REZERVA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5181 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, June 30, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5181 BACALAUREAT 2021 MATEMATICA - TEHNOLOGIC - REZERVA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5180 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, June 30, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5180 BACALAUREAT 2021 MATEMATICA - MATE-INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5179 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, June 30, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5179 BACALAUREAT 2021 MATEMATICA - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5177 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, June 30, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5177 BACALAUREAT 2021 MATEMATICA - STIINTELE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5178 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, June 30, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5178 BACALAUREAT 2021 MATEMATICA - PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5176 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, June 30, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5176 SIMULAREA 1 BACALAUREAT MATE-INFO SUBIECTE SI BAREM http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5174 <p> Simulare BACALAUREAT MAT-INF. NR 2 (parteneriat COLEGIUL NATIONAL VLAICU-VODA CURTEA DE ARGES - COLEGIUL NATIONAL ZICA GOLESCU PITESTI).</p> <p> Subiectele au fost selectate de catre prof. Gobej Adrian si Ionescu Marian din variantele oficiale 2017-2021 + TESTELE DE ANTRENAMENT 2021-2021). Parteneriatul a fost facut pentru ca fiecare lucrare sa fie corectata de catre echipe mixte CNVV-CNZG.</p> Bacalaureat Thursday, June 24, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5174 SIMULAREA 2 BACALAUREAT MATE-INFO SUBIECTE SI BAREM http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5175 <p> Simulare BACALAUREAT MAT-INF. NR 2 (parteneriat COLEGIUL NATIONAL VLAICU-VODA CURTEA DE ARGES - COLEGIUL NATIONAL ZICA GOLESCU PITESTI).</p> <p> Subiectele au fost selectate de catre prof. Gobej Adrian si Ionescu Marian din variantele oficiale 2017-2021 + TESTELE DE ANTRENAMENT 2021-2021). Parteneriatul a fost facut pentru ca fiecare lucrare sa fie corectata de catre echipe mixte CNVV-CNZG.</p> Bacalaureat Thursday, June 24, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5175 Subiecte de rezerva Evaluarea Nationala 2021 - Matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5173 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Thursday, June 24, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5173 Evaluarea Nationala 2021 - Matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5172 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Thursday, June 24, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5172 SIMULARE E.N. MATEMATICA 18.06.2021 CNVV-Curtea de Arges http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5171 <p> Selectie de subiecte pentru o clasa de nivel foarte bun! Nu sunt autorul subiectelor! Am facut o selectie functie de abilitatile elevilor.</p> Evaluarea Naţională Sunday, June 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5171 Admitere in Liceele militare 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5170 <p> Subiecte si bareme la Rom&acirc;na si Matematica</p> Teste Sunday, June 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5170 SIMULARE ICHB - BACALAUREAT 2021 MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5169 <p> Februarie 2021</p> Bacalaureat Sunday, June 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5169 ICHB - SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2021 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5168 <p> <strong>LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA</strong></p> <p> <strong>Str. Balta Albina, nr. 9,&nbsp; sector 3&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong></p> Bacalaureat Thursday, June 17, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5168 TESTUL DE ANTRENAMENT 20 MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5167 <p> De la I.C.H.B.</p> <p> Subiect si barem</p> Evaluarea Naţională Wednesday, June 16, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5167 TEST nr. 4 (recapitulare finala) BACALAUREAT MAT-INF 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5166 <p> Subiecte selectate din variantele aferente anului 2015 si 2017</p> Bacalaureat Wednesday, June 16, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5166 TEST nr. 3 (recapitulare finala) BACALAUREAT MAT-INF 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5165 <p> Subiecte selectate din variantele aferente anului 2018 si 2014</p> Bacalaureat Wednesday, June 16, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5165 Model Ev. Nationala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5164 <p> Va propun un model de subiect Ev.&nbsp; Nationala, baremul inclus</p> Teste Tuesday, June 15, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5164 TEST nr. 1 (recapitulare finala) BACALAUREAT MAT-INF 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5162 <p> Selectie de probleme facuta din subiectele anilor 2015 si 2016</p> Bacalaureat Monday, June 14, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5162 TEST nr. 2 (recapitulare finala) BACALAUREAT MAT-INF 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5163 <p> Selectie de probleme facuta din subiectele anilor 2015 si 2016</p> Bacalaureat Monday, June 14, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5163 SIMULAREA EVALUARII NATIONALE - MATEMATICA - CLASA A VII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5160 <p> Anul scolar 2020-2021</p> <p> Autor: Prof.&nbsp;Madalin Ghiuler</p> Evaluarea Naţională Sunday, June 13, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5160 TESTUL DEANTRENAMENT 19 MATEMATICA - EVALUARE NATIONALA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5159 <p> <strong>COMUNICAT C.P.E.E.C.N.:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &Icirc;n conditiile &icirc;n care antrenamentul pentru examene trebuie realizat prin rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse) si pentru a nu adauga o presiune suplimentara elevilor de clasa a VIII-a, respectiv, a XII-a care doresc sa parcurga toate testele de antrenament, <strong>&icirc;n data de 31 mai au fost postate ultimele seturi de teste de antrenament</strong>, urm&acirc;nd ca &icirc;n data de 4 iunie sa fie postate baremele de evaluare si de notare corespunzatoare.</p> <p> <strong>Mate.Info.Ro</strong> vine &icirc;n sprijinul elevilor care doresc sa lucreze teste tip pentru pregatirea examenului de Evaluare Nationala 2021, public&acirc;nd teste propuse de profesori de matematica.</p> <p> Urmatorul test este propus de domnul profesor <span style="font-size:14px;"><strong>Zmicala Codrut-Sorin.</strong></span></p> <p> <span style="font-size:12px;"><strong>P.S.&nbsp;</strong>De data aceasta testul vine cu Barem de evaluare si notare.</span></p> Evaluarea Naţională Saturday, June 12, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5159 TESTUL DE ANTRENAMENT 18 MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5158 <p> <strong>&nbsp;COMUNICAT C.P.E.E.C.N.:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <em>&Icirc;n conditiile &icirc;n care antrenamentul pentru examene trebuie realizat prin rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse) si pentru a nu adauga o presiune suplimentara elevilor de clasa a VIII-a, respectiv, a XII-a care doresc sa parcurga toate testele de antrenament, <strong>&icirc;n data de 31 mai au fost postate ultimele seturi de teste de antrenament,</strong> urm&acirc;nd ca &icirc;n data de 4 iunie sa fie postate baremele de evaluare si de notare corespunzatoare.</em></p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Mate.Info.Ro </strong>vine &icirc;n sprijinul elevilor care doresc sa lucreze teste tip pentru pregatirea examenului de Evaluare Nationala 2021, public&acirc;nd teste propuse de profesori de matematica.</p> <p style="text-align: justify;"> Urmatorul test a fost propus de domnul profesor<strong> Codrut - Sorin Zmicala.</strong></p> Evaluarea Naţională Thursday, June 10, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5158 TESTUL DE ANTRENAMENT 17 MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5157 <p> <strong>&nbsp;COMUNICAT C.P.E.E.C.N.:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <em>&Icirc;n conditiile &icirc;n care antrenamentul pentru examene trebuie realizat prin rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse) si pentru a nu adauga o presiune suplimentara elevilor de clasa a VIII-a, respectiv, a XII-a care doresc sa parcurga toate testele de antrenament, <strong>&icirc;n data de 31 mai au fost postate ultimele seturi de teste de antrenament,</strong> urm&acirc;nd ca &icirc;n data de 4 iunie sa fie postate baremele de evaluare si de notare corespunzatoare.</em></p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Mate.Info.Ro </strong>vine &icirc;n sprijinul elevilor care doresc sa lucreze teste tip pentru pregatirea examenului de Evaluare Nationala 2021, public&acirc;nd teste propuse de profesori de matematica.</p> <p style="text-align: justify;"> Urmatorul test a fost propus de domnul profesor<strong>&nbsp;</strong><strong>Codrut - Sorin Zmicala</strong><strong>.</strong></p> Evaluarea Naţională Monday, June 07, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5157 TESTUL DE ANTRENAMENT 16 MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5156 <p> <strong>&nbsp;COMUNICAT C.P.E.E.C.N.:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <em>&Icirc;n conditiile &icirc;n care antrenamentul pentru examene trebuie realizat prin rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse) si pentru a nu adauga o presiune suplimentara elevilor de clasa a VIII-a, respectiv, a XII-a care doresc sa parcurga toate testele de antrenament, <strong>&icirc;n data de 31 mai au fost postate ultimele seturi de teste de antrenament,</strong> urm&acirc;nd ca &icirc;n data de 4 iunie sa fie postate baremele de evaluare si de notare corespunzatoare.</em></p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Mate.Info.Ro </strong>vine &icirc;n sprijinul elevilor care doresc sa lucreze teste tip pentru pregatirea examenului de Evaluare Nationala 2021, public&acirc;nd teste propuse de profesori de matematica.</p> <p style="text-align: justify;"> Urmatorul test a fost propus de domnul profesor<strong> Cosmin Manea de la Scoala Gimnaziala &rdquo;Ion Minulescu&rdquo;, Pitesti.</strong></p> Evaluarea Naţională Monday, June 07, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5156 CONCURS DIRECTORI 2021 - Calendar, Bibliografie, Metodologie http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5155 <p> Draft</p> Secretariat Friday, June 04, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5155 TEST DE ANTRENAMENT 12 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5153 <p> 31 mai 2021</p> Bacalaureat Monday, May 31, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5153 TEST DE ANTRENAMENT 12 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5151 <p> 31 mai 2021</p> Bacalaureat Monday, May 31, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5151 TEST DE ANTRENAMENT 12 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5152 <p> 31 mai 2021</p> Bacalaureat Monday, May 31, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5152 TEST DE ANTRENAMENT 12 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5150 <p> 31 mai 2021</p> Bacalaureat Monday, May 31, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5150 TESTUL DE ANTRENAMENT 14 MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5148 <p> 31 mai 2021</p> Evaluarea Naţională Monday, May 31, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5148 TESTUL DE ANTRENAMENT 15 MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5149 <p> 31 mai 2021</p> Evaluarea Naţională Monday, May 31, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5149 Concursul MateInfoUB 2021 Matematica Etapa a II-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5147 <ul> <li> <strong>30 mai 2021</strong></li> <li> <strong>Etapa a II-a</strong></li> </ul> Admitere facultate Sunday, May 30, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5147 ENALUAREA NATIONALA LA MATEMATICA 2021 - CLASA A II-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5146 <ul> <li> <em><strong>Testul 1</strong></em></li> <li> <em><strong>Testul 2</strong></em></li> <li> <em><strong>Caietul cadrului didactic</strong></em></li> <li> <em><strong>Fisa de evaluare</strong></em></li> </ul> Evaluarea Naţională Thursday, May 27, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5146 BACALAUREAT 2021 - SESIUNEA SPECIALA - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5145 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Thursday, May 27, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5145 TESTUL DE ANTRENAMENT 11 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5144 <p> 24 MAI</p> Bacalaureat Monday, May 24, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5144 TEST DE ANTRENAMENT 11 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5142 <p> 24 MAI</p> Bacalaureat Monday, May 24, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5142 TESTUL DE ANTRENAMENT 11 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5143 <p> 24 MAI</p> Bacalaureat Monday, May 24, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5143 TESTUL DE ANTRENAMENT 11 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5141 <p> 24 MAI</p> Bacalaureat Monday, May 24, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5141 TESTUL DE ANTRENAMENT 13 MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5140 <p> 24 MAI</p> Evaluarea Naţională Monday, May 24, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5140 TESTUL DE ANTRENAMENT 12 MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5139 <p> 24 MAI</p> Evaluarea Naţională Monday, May 24, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5139 Concursul MateInfoUB 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5138 <p style="text-align: center;"> <strong>Universitatea din Bucuresti </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>22.05.2021</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Facultatea de Matematica si Informatica</strong></p> Admitere facultate Saturday, May 22, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5138 Revista matematica - Subiecte - mai 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5137 <p> Autori: Prof . Cristina Godeanu / Prof. Vasile Stere</p> Mai 2021 Friday, May 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5137 Evaluarea Nationala la a IV-a 2021 - Baremul de corectare 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5136 <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><em>Caietul cadrului didactic</em></span></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Testul 2</strong></p> Evaluarea Naţională Wednesday, May 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5136 Evaluarea Nationala la a IV-a 2021 - Baremul de corectare 1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5135 <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><em>Caietul cadrului didactic</em></span></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Testul 1</strong></p> Evaluarea Naţională Wednesday, May 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5135 Evaluarea Nationala Clasa a IV-a 2021 - Matematica Testul 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5134 <p> 19 mai 2021</p> Evaluarea Naţională Wednesday, May 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5134 Evaluarea Nationala Clasa a IV-a 2021 - Matematica Testul 1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5133 <p> 19 mai 2021</p> Evaluarea Naţională Wednesday, May 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5133 TESTUL DE ANTRENAMENT 10 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 MATE-INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5132 <p> 19 MAI</p> Bacalaureat Wednesday, May 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5132 TESTUL DE ANTRENAMENT 10 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5131 <p> 19 MAI</p> Bacalaureat Wednesday, May 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5131 TESTUL DE ANTRENAMENT 10 MATEMATICA BAC 2021 TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5130 <p> 19 MAI</p> Bacalaureat Wednesday, May 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5130 TESTUL DE ANTRENAMENT 10 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5129 <p> 19 MAI</p> Bacalaureat Wednesday, May 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5129 TESTUL DE ANTRENAMENT 10 MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5127 <p> 17 mai 2021</p> Evaluarea Naţională Monday, May 17, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5127 TESTUL DE ANTRENAMENT 11 MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5128 <p> 17 mai 2021</p> Evaluarea Naţională Monday, May 17, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5128 Fisa de evaluare ENVI 2021 - Matematica si Stiinte http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5126 <ul> <li> Caietul cadrului didactic</li> <li> 13 mai 2021</li> </ul> Evaluarea Naţională Thursday, May 13, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5126 Barem ENVI 2021 - Matematica si Stiinte -Testul 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5125 <ul> <li> Caietul cadrului didactic</li> <li> 13 mai 2021</li> </ul> Evaluarea Naţională Thursday, May 13, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5125 Barem ENVI 2021 - Matematica si Stiinte -Testul 1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5124 <ul> <li> Caietul cadrului didactic</li> <li> 13 mai 2021</li> </ul> Evaluarea Naţională Thursday, May 13, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5124 Evaluarea Nationala Clasa a VI-a 2021 Matematica Stiinte Test1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5122 <ul> <li> Caietul elevului</li> <li> 13 mai 2021</li> </ul> Evaluarea Naţională Thursday, May 13, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5122 Evaluarea Nationala Clasa a VI-a 2021 Matematica Stiinte Test2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5123 <ul> <li> Caietul elevului</li> <li> 13 mai 2021</li> </ul> Evaluarea Naţională Thursday, May 13, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5123 TESTUL DE ANTRENAMENT 9 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5120 <p> 11 MAI</p> Bacalaureat Tuesday, May 11, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5120 TESTUL DE ANTRENAMENT 9 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5121 <p> 11 MAI</p> Bacalaureat Tuesday, May 11, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5121 TESTUL DE ANTRENAMENT 9 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5119 <p> 11 MAI</p> Bacalaureat Tuesday, May 11, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5119 TESTUL DE ANTRENAMENT 9 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5118 <p> 11 MAI</p> Bacalaureat Tuesday, May 11, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5118 TESTUL DE ANTRENAMENT 9 - MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5117 <p> 11 mai 2021</p> Evaluarea Naţională Tuesday, May 11, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5117 Brosura Admitere 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5116 <p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-stroke: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT; font-weight: bold; -webkit-font-kerning: none;">ADMITEREA &Icirc;N &Icirc;NVATAM&Acirc;NTUL LICEAL DE STAT, &Icirc;N ANUL SCOLAR 2021-2022</span></p> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Monday, May 10, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5116 EVALUARE NATIONALA 2021 - APRILIE - SIMULARE MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5115 <p> Scoala Gimnaziala &rdquo;Ion Minulescu&rdquo; Pitesti</p> <p> <em>Prof. Manea Cosmin</em></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Anul scolar 2020 &ndash; 2021 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Simulare Matematica </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Aprilie 2021</strong></p> Evaluarea Naţională Friday, May 07, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5115 Subiectul 6, Aprilie 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5114 Aprilie 2021 Wednesday, April 28, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5114 TESTUL DE ANTRENAMENT 8 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5112 <p> 26 aprilie 2021</p> Bacalaureat Monday, April 26, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5112 TESTUL DE ANTRENAMENT 8 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5113 <p> 26 aprilie 2021</p> Bacalaureat Monday, April 26, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5113 TESTUL DE ANTRENAMENT 8 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5111 <p> 26 aprilie 2021</p> Bacalaureat Monday, April 26, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5111 TESTUL DE ANTRENAMENT 8 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5110 <p> 26 aprilie 2021</p> Bacalaureat Monday, April 26, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5110 TESTUL DE ANTRENAMENT 8 - MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5109 <p> 26 aprilie 2021</p> Evaluarea Naţională Monday, April 26, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5109 Cret Daria-Subiectul 6,Aprilie 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5108 Aprilie 2021 Sunday, April 25, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5108 Revista matematica - Subiecte - aprilie 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5107 <p> Autori: Prof . Cristina Godeanu / Prof. Vasile Stere</p> Aprilie 2021 Thursday, April 22, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5107 PROIECT - METODOLOGIE SI CRITERII - GRADATIA DE MERIT 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5106 <div style="text-align: center;"> <strong>PROIECT&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Anexa la ordinul ministrului educatiei&nbsp; nr. _______/______2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>METODOLOGIA SI CRITERIILE</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>DE ACORDARE A GRADATIEI DE MERIT PERSONALULUI DIDACTIC DIN &Icirc;NVATAM&Acirc;NTUL PREUNIVERSITAR DE STAT &Icirc;N SESIUNEA 2021&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>CAPITOLUL&nbsp; I</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>ACORDAREA GRADATIEI DE MERIT &Icirc;N &Icirc;NVATAM&Acirc;NTUL PREUNIVERSITAR</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Sectiunea 1</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Dispozitii generale</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Art. 1 </strong>(1) Prezenta metodologie reglementeaza procedura si criteriile de acordare...</div> Metodologii Wednesday, April 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5106 TEST ONLINE Functii - Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5105 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUREcyRTlIVTUyQ1oxOUNKNjdXV0lXVk9PNC4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Wednesday, April 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5105 TESTUL DE ANTRENAMENT 7- MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5104 <p> 20 APRILIE 2021</p> Evaluarea Naţională Tuesday, April 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5104 TESTUL DE ANTRENAMENT 7 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5103 <p> 19 APRILIE 2021</p> Bacalaureat Monday, April 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5103 TESTUL DE ANTRENAMENT 7 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5102 <p> 19 APRILIE 2021</p> Bacalaureat Monday, April 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5102 TESTUL DE ANTRENAMENT 7 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5101 <p> 19 APRILIE 2021</p> Bacalaureat Monday, April 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5101 TESTUL DE ANTRENAMENT 7 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5100 <p> 19 APRILIE 2021</p> Bacalaureat Monday, April 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5100 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2021 - CONSTANTA - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5099 <p> 15 APRILIE 2020</p> <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Thursday, April 15, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5099 TESTUL DE ANTRENAMENT 6 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 MATE - INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5098 <p> 13 APRILIE 2021</p> Bacalaureat Tuesday, April 13, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5098 TESTUL DE ANTRENAMENT 6 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5097 <p> 13 APRILIE 2021</p> Bacalaureat Tuesday, April 13, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5097 TESTUL DE ANTRENAMENT 6 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5096 <p> 13 APRILIE 2021</p> Bacalaureat Tuesday, April 13, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5096 TESTUL DE ANTRENAMENT 6 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5095 <p> 13 APRILIE 2021</p> Bacalaureat Tuesday, April 13, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5095 TESTUL DE ANTRENAMENT 6 - MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5094 <p> 12 APRILIE 2021</p> Evaluarea Naţională Monday, April 12, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5094 BORDEROU SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2021 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5093 <p> excel</p> Secretariat Tuesday, March 30, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5093 SIMULAREA EVALUARII NATIONALE 2021 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5092 <p> SUBIECT SI BAREM</p> Evaluarea Naţională Tuesday, March 30, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5092 TESTUL DE ANTRENAMENT 5 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5091 <p> 29 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 29, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5091 TESTUL DE ANTRENAMENT 5 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5089 <p> 29 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 29, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5089 TESTUL DE ANTRENAMENT 5 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5090 <p> 29 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 29, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5090 TESTUL DE ANTRENAMENT5 - MATEMATICA BACALAUREAT 2021 PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5088 <p> 29 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 29, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5088 Simulare Evaluarea Natiolala 2021 - Matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5087 <p> Un test de antrenament asezat &icirc;n pagini cu rubricatie standard.</p> Evaluarea Naţională Thursday, March 25, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5087 SIMULARE BACALAUREAT MATEMATICA 2021 - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5086 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, March 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5086 SIMULARE BACALAUREAT MATEMATICA 2021 - STIINTELE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5085 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, March 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5085 SIMULARE BACALAUREAT MATEMATICA 2021 - PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5083 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, March 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5083 SIMULARE BACALAUREAT MATEMATICA 2021 - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5084 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, March 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5084 Revista matematica - Subiecte - martie 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5082 <p> Autori: Prof . Cristina Godeanu / Prof. Vasile Stere</p> Martie 2021 Tuesday, March 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5082 TESTUL DE ANTRENAMENT 5- MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5081 <p> 22 martie 2021</p> Evaluarea Naţională Monday, March 22, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5081 Testul 4 Evaluare Nationala,, VIII, 2021, antrenament, BAREM http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5080 <p> Barem, Testul 4 de antrenament pentru Evaluare Na?ionala</p> Teste Friday, March 19, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5080 Test online. Multimea numerelor intregi. Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5079 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUOTA3NllDQkNTVk5HWERISlJQNFVIMUdBQS4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Wednesday, March 17, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5079 TESTUL DE ANTRENAMENT 4 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 MATE-INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5078 <p> 15 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 15, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5078 TESTUL DE ANTRENAMENT 4 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5077 <p> 15 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 15, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5077 TESTUL DE ANTRENAMENT 4 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5076 <p> 15 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 15, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5076 TESTUL DE ANTRENAMENT 4- MATEMATICA BACALAUREAT 2021 PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5075 <p> 15 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 15, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5075 TESTUL DE ANTRENAMENT 4- MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5074 <p> 15 martie 2021</p> Evaluarea Naţională Monday, March 15, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5074 Unitatea de invatare Triunghiul. Test pentru clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5073 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUQ0xYQkNERzRWMTdVRUE0MzYzTk4wNUNKTi4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Saturday, March 13, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5073 Testul 3 Evaluare Nationala,, VIII, 2021, antrenament, BAREM http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5072 <p> Barem, EN, Testul 3, 2021</p> Teste Friday, March 12, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5072 Operatii cu numere rationale pozitive http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5071 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUMk5DUFZUU0IzU1IySFZTQzNCNjBOMjhQQS4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Wednesday, March 10, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5071 TESTUL DE ANTRENAMENT 3 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5069 <p> 8 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 08, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5069 TESTUL DE ANTRENAMENT 3 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5070 <p> 8 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 08, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5070 TESTUL DE ANTRENAMENT 3 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5067 <p> 8 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 08, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5067 TESTUL DE ANTRENAMENT 3 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5068 <p> 8 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 08, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5068 TESTUL DE ANTRENAMENT 3 - MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5066 <p> 8 martie 2021</p> Evaluarea Naţională Monday, March 08, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5066 TESTUL DE ANTRENAMENT 2 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5065 <p> 1 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 01, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5065 TESTUL DE ANTRENAMENT 2 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5064 <p> 1 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 01, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5064 TESTUL DE ANTRENAMENT 2 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5063 <p> 1 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 01, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5063 TESTUL DE ANTRENAMENT 2- MATEMATICA BACALAUREAT 2021 PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5062 <p> 1 martie 2021</p> Bacalaureat Monday, March 01, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5062 TESTUL DE ANTRENAMENT 2 - MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5061 <p> 1 martie 2021</p> Evaluarea Naţională Monday, March 01, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5061 LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI - ONGM - CLS IX http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5060 <p> 26.02.2021</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 28, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5060 LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI - ONGM - CLS X http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5059 <p> 26.02.2021</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 28, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5059 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA Bucuresti Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5056 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala Gazeta Matematica</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>(ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Organizator local Upper.School</strong></div> <div> <b>Subiecte si bareme</b></div> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 28, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5056 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA Bucuresti Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5057 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala Gazeta Matematica</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>(ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Organizator local Upper.School</strong></div> <div> <b>Subiecte si bareme</b></div> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 28, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5057 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA Bucuresti Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5058 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala Gazeta Matematica</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>(ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Organizator local Upper.School</strong></div> <div> <b>Subiecte si bareme</b></div> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 28, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5058 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA Bucuresti Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5054 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala Gazeta Matematica</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>(ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Organizator local Upper.School</strong></div> <div> <b>Subiecte si bareme</b></div> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 28, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5054 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA Bucuresti Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5055 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala Gazeta Matematica</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>(ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Organizator local Upper.School</strong></div> <div> <b>Subiecte si bareme</b></div> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 28, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5055 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA Bucuresti Clasa a XI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5052 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala Gazeta Matematica</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>(ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Organizator local Upper.School</strong></div> <div> <b>Subiecte si bareme</b></div> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 28, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5052 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA Bucuresti Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5053 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala Gazeta Matematica</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>(ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Organizator local Upper.School</strong></div> <div> <b>Subiecte si bareme</b></div> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 28, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5053 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA Bucuresti Clasa a XII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5051 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala Gazeta Matematica</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>(ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Organizator local Upper.School</strong></div> <div> <b>Subiecte si bareme</b></div> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 28, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5051 TESTUL DE ANTRENAMENT 1 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5050 <p> 22 februarie 2021</p> Bacalaureat Monday, February 22, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5050 TESTUL DE ANTRENAMENT 1 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5049 <p> 22 februarie 2021</p> Bacalaureat Monday, February 22, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5049 TESTUL DE ANTRENAMENT 1 MATEMATICA BACALAUREAT 2021 TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5048 <p> 22 februarie 2021</p> Bacalaureat Monday, February 22, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5048 TESTUL DE ANTRENAMENT 1- MATEMATICA BACALAUREAT 2021 PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5047 <p> 22 februarie 2021</p> Bacalaureat Monday, February 22, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5047 TESTUL DE ANTRENAMENT 1- MATEMATICA - EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5046 <p> 22 februarie 2021</p> Evaluarea Naţională Monday, February 22, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5046 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA 2021 - Cluj Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5043 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5043 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA 2021 - Cluj Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5044 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5044 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA 2021 - Cluj Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5045 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5045 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA 2021 Cluj Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5042 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5042 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA 2021 - Cluj Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5040 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5040 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA 2021 - Cluj Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5041 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5041 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA 2021 - Cluj Clasa a XII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5038 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5038 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA 2021 - Cluj Clasa a XI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5039 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5039 Revista matematica - Subiecte - februarie 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5037 <p> Autori: Prof . Cristina Godeanu / Prof. Vasile Stere</p> Februarie 2021 Sunday, February 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5037 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA - Brasov Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5036 <div> Filiala Brasov a Societatii de Stiinte Matematice din Romania</div> <div style="text-align: center;"> Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA</div> <div style="text-align: center;"> Etapa I</div> <div style="text-align: center;"> Judetul Brasov, 20 februarie 2021</div> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5036 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA - Brasov Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5034 <div> Filiala Brasov a Societatii de Stiinte Matematice din Romania</div> <div style="text-align: center;"> Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA</div> <div style="text-align: center;"> Etapa I</div> <div style="text-align: center;"> Judetul Brasov, 20 februarie 2021</div> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5034 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA - Brasov Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5035 <div> Filiala Brasov a Societatii de Stiinte Matematice din Romania</div> <div style="text-align: center;"> Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA</div> <div style="text-align: center;"> Etapa I</div> <div style="text-align: center;"> Judetul Brasov, 20 februarie 2021</div> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5035 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA - Brasov Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5031 <div> Filiala Brasov a Societatii de Stiinte Matematice din Romania</div> <div style="text-align: center;"> Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA</div> <div style="text-align: center;"> Etapa I</div> <div style="text-align: center;"> Judetul Brasov, 20 februarie 2021</div> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5031 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA - Brasov Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5032 <div> Filiala Brasov a Societatii de Stiinte Matematice din Romania</div> <div style="text-align: center;"> Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA</div> <div style="text-align: center;"> Etapa I</div> <div style="text-align: center;"> Judetul Brasov, 20 februarie 2021</div> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5032 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA - Brasov Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5033 <div> Filiala Brasov a Societatii de Stiinte Matematice din Romania</div> <div style="text-align: center;"> Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA</div> <div style="text-align: center;"> Etapa I</div> <div style="text-align: center;"> Judetul Brasov, 20 februarie 2021</div> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5033 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA - Brasov Clasa a XII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5029 <div> Filiala Brasov a Societatii de Stiinte Matematice din Romania</div> <div style="text-align: center;"> Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA</div> <div style="text-align: center;"> Etapa I</div> <div style="text-align: center;"> Judetul Brasov, 20 februarie 2021</div> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5029 Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA - Brasov Clasa a XI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5030 <div> Filiala Brasov a Societatii de Stiinte Matematice din Romania</div> <div style="text-align: center;"> Olimpiada Nationala GAZETA MATEMATICA</div> <div style="text-align: center;"> Etapa I</div> <div style="text-align: center;"> Judetul Brasov, 20 februarie 2021</div> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5030 Revista matematica-ianuarie 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5028 Fişe de lucru Tuesday, February 16, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5028 EVALUARE NATIONALA 2021 SIMULARE MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5027 <ul> <li> Autor: prof. Stefan Smarandoiu</li> <li> R&acirc;mnicu V&acirc;lcea</li> <li> 07.02.2021</li> </ul> <div style="text-align: center;"> <img alt="Mate.Info.Ro" class="img-responsive site-logo" src="https://mate.info.ro/Images/Valcea.jpg" /></div> Evaluarea Naţională Tuesday, February 09, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5027 OME 3237 2021 - PROGRAME NOI EVALUAREA NATIONALA SI BACALAUREAT http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5026 <p> Toate disciplinele</p> Planificări şi programe Saturday, February 06, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5026 Noua programa EVALUAREA NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5025 <p> Publicata 05/02/2021</p> Planificări şi programe Friday, February 05, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5025 ICHB - S I M U L A R E Evaluarea Nationala 2021- Matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5023 <p> Ianuarie 2021</p> <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Monday, February 01, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5023 Scaderea cu 2-CP http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5021 <p> Cuprinde exercitii si probleme de scadere cu&nbsp; 2 unitati&nbsp; pentru clasa pregatitoare.Materialul poate fi folosit ca fisa de lucru sau ca fisa de evaluare</p> Fişe de lucru Saturday, January 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5021 ordonarea numerelor 0-10-CP http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5020 <p> exercitii diverse de comparare si ordinare a numerelor 0-10&nbsp;</p> Fişe de lucru Saturday, January 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5020 Numarare 0-10 si vecini-CP http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5019 <p> exercitii de numarare in concentrul 0-10 si de identificare a vecinilor unor numere,completarea unor siruri lacunare</p> Fişe de lucru Saturday, January 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5019 JocGaseste intrusul -CP http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5018 <p> joc: Identificarea intrusului din fiecare sir</p> Fişe de lucru Saturday, January 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5018 Numarare 0-10-CP http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5017 <p> exercitii de numarare in concentrul 0-10</p> Fişe de lucru Saturday, January 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5017 adunarea si scaderea cu 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5016 <p> Cuprinde exercitii si probleme de adunare si scadere cu&nbsp; 2 unitati&nbsp; pentru clasa pregatitoare.Materialul poate fi folosit ca fisa de lucru sau ca fisa de evaluare</p> Fişe de lucru Saturday, January 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5016 Scaderea cu 3-CP http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5015 <p> Cuprinde exercitii si probleme de&nbsp; scadere cu&nbsp; 3 unitati&nbsp; pentru clasa pregatitoare.Materialul poate fi folosit ca fisa de lucru sau ca fisa de evaluare</p> Fişe de lucru Saturday, January 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5015 Adunarea cu 3 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5014 <p> Cuprinde exercitii si probleme de adunare cu 3 pentru clasa pregatitoare.Materialul poate fi folosit ca fisa de lucru sau ca fisa de evaluare</p> Fişe de lucru Saturday, January 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5014 Adunarea si scaderea cu 1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5013 <p> Cuprinde exercitii si probleme de adunare si scadere cu o unitate pentru clasa pregatitoare.Materialul poate fi folosit ca fisa de lucru sau ca fisa de evaluare</p> Fişe de lucru Saturday, January 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5013 VIDEO - Teorema celor trei perpendiculare http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5012 <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mE9Pw__gb2o" width="560"></iframe></p> Lecţii online Saturday, January 23, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5012 OLIMPIADA NATIONALA GAZETA MATEMATICA - Modele subiecte - VI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5010 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala Gazeta Matematica (ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Regulament</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Prezentul regulament poate fi modificat &icirc;n orice moment (cu aprobarea comitetului de organizare) dar &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> timp util, &icirc;n functie de regulile impuse la nivel national de evolutia pandemiei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa I (unitate de &icirc;nvatam&acirc;nt)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se desfasoara online, &icirc;n organizarea profesorilor de la clasa sau a catedrei de matematica din scoala, sub</div> <div style="text-align: justify;"> coordonarea Filialei locale a SSMR, si va consta &icirc;n teste grila la fiecare clasa cu 20-24 de &icirc;ntrebari cu raspuns</div> <div style="text-align: justify;"> unic.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> De preferinta 30% dintre &icirc;ntrebari vor fi inspirate din problemele din GMB sau SGM din anul 2020-21. Timp</div> <div style="text-align: justify;"> de lucru 2 ore. Va fi folosita una dintre platformele de conferinte (Zoom, Google Meet, etc.) cu obligatia</div> <div style="text-align: justify;"> deschiderii camerelor de catre elevi si transmiterea catre profesor a copiilor scanate ale raspunsurilor &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> maximum 15 minute dupa examen. Datele de desfasurare vor fi la alegerea profesorilor (scolii), dintre 20 si</div> <div style="text-align: justify;"> 27 februarie 2021. Timp de lucru 2 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Profesorii de la clasa vor &icirc;nregistra calificatii o data cu lansarea platformei nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se recomanda calificarea elevilor care realizeaza cel putin 75% din punctaj.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Profesorii, scolile sau filialele pot folosi platforme dedicate testarii. Pe astfel de platforme corectura se</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>realizeaza instantaneu, la terminarea testului. Punctajul se poate comunica imediat, sau decalat (de</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>exemplu la 15 minute de la terminarea timpului de lucru stabilit &ndash; pentru a nu avea situatii &icirc;n care anumiti</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>elevi &icirc;si fac conturi fictive doar pentru a vedea raspunsurile), iar toate rezultatele se &icirc;nregistreaza automat</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>&icirc;ntr-o baza de date comuna.</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie. &Icirc;n situatia &icirc;n care vreun elev doreste a participa fara ca profesorul/scoala lui sa doreasca</div> <div style="text-align: justify;"> organizarea, el va fi indrumat a se &icirc;nscrie la alt profesor din filiala respectiva. Responsabilii filialei vor putea</div> <div style="text-align: justify;"> organiza testari cu astfel de elevi.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a II-a (locala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se va desfasura online, la data de 20 martie 2021, orele 1000, pe platforma Nationala a Olimpiadei</div> <div style="text-align: justify;"> (construita de SSMR si Intuitext). Profesorii se vor &icirc;nscrie &icirc;n prealabil (&icirc;ncep&acirc;nd cu 10 martie) pe aceasta</div> <div style="text-align: justify;"> platforma prin filialele SSMR, urm&acirc;nd apoi sa &icirc;nscrie datele copiilor calificati la prima etapa.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Acestia vor primi &icirc;nainte de concurs parolele necesare participarii. Vor fi 24 de &icirc;ntrebari grila cu diverse</div> <div style="text-align: justify;"> permutari ale problemelor si variantelor de raspuns generate aleatoriu pentru fiecare elev. Timp de lucru 2</div> <div style="text-align: justify;"> ore. Rezultatele se &icirc;ncarca automat.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie 1. &Icirc;n situatiile &icirc;n care elevul nu poate accesa de acasa platforma, va fi sprijinit de profesorul sau sa</div> <div style="text-align: justify;"> participe din alt loc dotat cu tehnica necesara.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie 2. Numarul celor calificati pentru etapa a III-a la fiecare clasa va fi decis de Comitetul Stiintific al</div> <div style="text-align: justify;"> Olimpiadei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a III-a (nationala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> La aceasta etapa vor participa doar elevii claselor VII-XII. Elevii din clasele a V-a si a VI-a vor fi premiati la</div> <div style="text-align: justify;"> nivel national de SSMR dupa rezultatele obtinute la etapa a II-a. Filialele pot organiza independent etapa</div> <div style="text-align: justify;"> finala pentru a V-a si a VI-a tot online dar la nivel local.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Etapa a III-a se va desfasura cu participare fizica efectiva &icirc;n centre universitare (Bucuresti, Baia-Mare, Iasi,</div> <div style="text-align: justify;"> Brasov, Timisoara, Craiova, Constanta) la mijlocul lunii aprilie, &icirc;n functie de evolutia medicala &icirc;n tara. Elevii</div> <div style="text-align: justify;"> calificati la etapa locala, vor fi &icirc;nscrisi &icirc;n centre &icirc;n functie de judetul de provenienta. Proba va consta &icirc;n 4</div> <div style="text-align: justify;"> probleme, dupa formatul obisnuit al olimpiadelor nationale. Timp de lucru 3 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Proba va fi urmarita video iar copiile scanate ale rezolvarilor vor fi &icirc;ncarcate de catre organizatori pe</div> <div style="text-align: justify;"> platforma, imediat dupa concurs.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul de organizare va anunta din timp o forma de desfasurare online, daca situatia pandemica nu</div> <div style="text-align: justify;"> permite prezenta fizica a elevilor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Corectura se va face online de o Comisie Nationala de Evaluare (numita de catre Comitetul de Organizare), &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> prima saptam&acirc;na dupa proba. Platforma de concurs va genera &icirc;n prealabil coduri pentru fiecare elev, astfel</div> <div style="text-align: justify;"> &icirc;nc&acirc;t la evaluare numele si provenienta elevilor sa nu fie cunoscute.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul Stiintific va rezolva eventualele contestatii si va propune Comitetului de Organizare validarea</div> <div style="text-align: justify;"> rezultatelor, inclusiv calificari pentru etapa de selectie.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a IV-a (selectia loturilor)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n functie de rezultatele de la faza finala, aproximativ 40 de elevi de la clasele IX-XII si 30 de la clasele VII-VIII</div> <div style="text-align: justify;"> (eventual si clasa a IX-a, &icirc;n functie de v&acirc;rsta) vor participa la Bucuresti la doua teste de calificare pentru</div> <div style="text-align: justify;"> alcatuirea loturilor nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Costurile de deplasare si sedere &icirc;n Bucuresti vor fi suportate de catre scolile din care provin elevii sau de</div> <div style="text-align: justify;"> catre parinti. Data fiind situatia pandemica, &icirc;n situatii exceptionale, SSMR va putea deconta cheltuielile unor</div> <div style="text-align: justify;"> elevi, pe baza unei cereri prealabile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie. Comitetul Stiintific va putea decide acordarea de wild-carduri, pentru maximum 10 elevi care nu</div> <div style="text-align: justify;"> au obtinut calificarea dar au obtinut medalii la ultimele doua editii ale Olimpiadelor Internationale sau</div> <div style="text-align: justify;"> Balcaniadelor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul de organizare</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Radu Gologan, Presedinte SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> Catalin Gherghe, Presedintele Comitetului de Organizare</div> <div style="text-align: justify;"> Cristian Alexandrescu, Vicepresedinte organizatoric</div> <div style="text-align: justify;"> Marius Perianu, vicepresedinte, coordonare teste</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Vicepresedinti: vicepresedintii SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Membri: Consiliul SSMR si presedintii de filiale</div> <div style="text-align: justify;"> Secretariat: Ana Maria Nadolo, Cristina Hlevca, Roxana Goga, Andrei Alexandrescu</div> <div style="text-align: justify;"> Comisia IT : Silviu Vasile, Constantin Chirita (Intuitext), Simona Ungureanu (Intuitext)</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul Stiintific:</strong> Radu Gologan, Catalin Gherghe, Wladimir Boskoff, Marius Perianu, Mihai Chis, Gabriel</div> <div style="text-align: justify;"> M&acirc;rsanu, Vasile Berinde, Mihai Baluna, Eugen Paltanea, Ovidiu Sontea</div> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5010 OLIMPIADA NATIONALA GAZETA MATEMATICA - Modele subiecte - V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5011 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Na&#355;ionala Gazeta Matematica (ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Regulament</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Prezentul regulament poate fi modificat &icirc;n orice moment (cu aprobarea comitetului de organizare) dar &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> timp util, &icirc;n func&#355;ie de regulile impuse la nivel na&#355;ional de evolu&#355;ia pandemiei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa I (unitate de &icirc;nva&#355;am&acirc;nt)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se desfa&#351;oara online, &icirc;n organizarea profesorilor de la clasa sau a catedrei de matematica din &#351;coala, sub</div> <div style="text-align: justify;"> coordonarea Filialei locale a SSMR, &#351;i va consta &icirc;n teste grila la fiecare clasa cu 20-24 de &icirc;ntrebari cu raspuns</div> <div style="text-align: justify;"> unic.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> De preferin&#355;a 30% dintre &icirc;ntrebari vor fi inspirate din problemele din GMB sau SGM din anul 2020-21. Timp</div> <div style="text-align: justify;"> de lucru 2 ore. Va fi folosita una dintre platformele de conferin&#355;e (Zoom, Google Meet, etc.) cu obliga&#355;ia</div> <div style="text-align: justify;"> deschiderii camerelor de catre elevi &#351;i transmiterea catre profesor a copiilor scanate ale raspunsurilor &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> maximum 15 minute dupa examen. Datele de desfa&#351;urare vor fi la alegerea profesorilor (&#351;colii), dintre 20 &#351;i</div> <div style="text-align: justify;"> 27 februarie 2021. Timp de lucru 2 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Profesorii de la clasa vor &icirc;nregistra califica&#355;ii o data cu lansarea platformei na&#355;ionale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se recomanda calificarea elevilor care realizeaza cel pu&#355;in 75% din punctaj.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Profesorii, &#351;colile sau filialele pot folosi platforme dedicate testarii. Pe astfel de platforme corectura se</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>realizeaza instantaneu, la terminarea testului. Punctajul se poate comunica imediat, sau decalat (de</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>exemplu la 15 minute de la terminarea timpului de lucru stabilit &ndash; pentru a nu avea situa&#355;ii &icirc;n care anumi&#355;i</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>elevi &icirc;&#351;i fac conturi fictive doar pentru a vedea raspunsurile), iar toate rezultatele se &icirc;nregistreaza automat</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>&icirc;ntr-o baza de date comuna.</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observa&#355;ie. &Icirc;n situa&#355;ia &icirc;n care vreun elev dore&#351;te a participa fara ca profesorul/&#351;coala lui sa doreasca</div> <div style="text-align: justify;"> organizarea, el va fi indrumat a se &icirc;nscrie la alt profesor din filiala respectiva. Responsabilii filialei vor putea</div> <div style="text-align: justify;"> organiza testari cu astfel de elevi.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a II-a (locala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se va desfa&#351;ura online, la data de 20 martie 2021, orele 1000, pe platforma Na&#355;ionala a Olimpiadei</div> <div style="text-align: justify;"> (construita de SSMR &#351;i Intuitext). Profesorii se vor &icirc;nscrie &icirc;n prealabil (&icirc;ncep&acirc;nd cu 10 martie) pe aceasta</div> <div style="text-align: justify;"> platforma prin filialele SSMR, urm&acirc;nd apoi sa &icirc;nscrie datele copiilor califica&#355;i la prima etapa.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ace&#351;tia vor primi &icirc;nainte de concurs parolele necesare participarii. Vor fi 24 de &icirc;ntrebari grila cu diverse</div> <div style="text-align: justify;"> permutari ale problemelor &#351;i variantelor de raspuns generate aleatoriu pentru fiecare elev. Timp de lucru 2</div> <div style="text-align: justify;"> ore. Rezultatele se &icirc;ncarca automat.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observa&#355;ie 1. &Icirc;n situa&#355;iile &icirc;n care elevul nu poate accesa de acasa platforma, va fi sprijinit de profesorul sau sa</div> <div style="text-align: justify;"> participe din alt loc dotat cu tehnica necesara.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observa&#355;ie 2. Numarul celor califica&#355;i pentru etapa a III-a la fiecare clasa va fi decis de Comitetul &#350;tiin&#355;ific al</div> <div style="text-align: justify;"> Olimpiadei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a III-a (na&#355;ionala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> La aceasta etapa vor participa doar elevii claselor VII-XII. Elevii din clasele a V-a &#351;i a VI-a vor fi premia&#355;i la</div> <div style="text-align: justify;"> nivel na&#355;ional de SSMR dupa rezultatele ob&#355;inute la etapa a II-a. Filialele pot organiza independent etapa</div> <div style="text-align: justify;"> finala pentru a V-a &#351;i a VI-a tot online dar la nivel local.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Etapa a III-a se va desfa&#351;ura cu participare fizica efectiva &icirc;n centre universitare (Bucure&#351;ti, Baia-Mare, Ia&#351;i,</div> <div style="text-align: justify;"> Bra&#351;ov, Timi&#351;oara, Craiova, Constan&#355;a) la mijlocul lunii aprilie, &icirc;n func&#355;ie de evolu&#355;ia medicala &icirc;n &#355;ara. Elevii</div> <div style="text-align: justify;"> califica&#355;i la etapa locala, vor fi &icirc;nscri&#351;i &icirc;n centre &icirc;n func&#355;ie de jude&#355;ul de provenien&#355;a. Proba va consta &icirc;n 4</div> <div style="text-align: justify;"> probleme, dupa formatul obi&#351;nuit al olimpiadelor na&#355;ionale. Timp de lucru 3 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Proba va fi urmarita video iar copiile scanate ale rezolvarilor vor fi &icirc;ncarcate de catre organizatori pe</div> <div style="text-align: justify;"> platforma, imediat dupa concurs.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul de organizare va anun&#355;a din timp o forma de desfa&#351;urare online, daca situa&#355;ia pandemica nu</div> <div style="text-align: justify;"> permite prezen&#355;a fizica a elevilor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Corectura se va face online de o Comisie Na&#355;ionala de Evaluare (numita de catre Comitetul de Organizare), &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> prima saptam&acirc;na dupa proba. Platforma de concurs va genera &icirc;n prealabil coduri pentru fiecare elev, astfel</div> <div style="text-align: justify;"> &icirc;nc&acirc;t la evaluare numele &#351;i provenien&#355;a elevilor sa nu fie cunoscute.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul &#350;tiin&#355;ific va rezolva eventualele contesta&#355;ii &#351;i va propune Comitetului de Organizare validarea</div> <div style="text-align: justify;"> rezultatelor, inclusiv calificari pentru etapa de selec&#355;ie.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a IV-a (selec&#355;ia loturilor)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n func&#355;ie de rezultatele de la faza finala, aproximativ 40 de elevi de la clasele IX-XII &#351;i 30 de la clasele VII-VIII</div> <div style="text-align: justify;"> (eventual &#351;i clasa a IX-a, &icirc;n func&#355;ie de v&acirc;rsta) vor participa la Bucure&#351;ti la doua teste de calificare pentru</div> <div style="text-align: justify;"> alcatuirea loturilor na&#355;ionale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Costurile de deplasare &#351;i &#351;edere &icirc;n Bucure&#351;ti vor fi suportate de catre &#351;colile din care provin elevii sau de</div> <div style="text-align: justify;"> catre parin&#355;i. Data fiind situa&#355;ia pandemica, &icirc;n situa&#355;ii excep&#355;ionale, SSMR va putea deconta cheltuielile unor</div> <div style="text-align: justify;"> elevi, pe baza unei cereri prealabile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observa&#355;ie. Comitetul &#350;tiin&#355;ific va putea decide acordarea de wild-carduri, pentru maximum 10 elevi care nu</div> <div style="text-align: justify;"> au ob&#355;inut calificarea dar au ob&#355;inut medalii la ultimele doua edi&#355;ii ale Olimpiadelor Interna&#355;ionale sau</div> <div style="text-align: justify;"> Balcaniadelor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul de organizare</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Radu Gologan, Pre&#351;edinte SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> Catalin Gherghe, Pre&#351;edintele Comitetului de Organizare</div> <div style="text-align: justify;"> Cristian Alexandrescu, Vicepre&#351;edinte organizatoric</div> <div style="text-align: justify;"> Marius Perianu, vicepre&#351;edinte, coordonare teste</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Vicepre&#351;edin&#355;i: vicepre&#351;edin&#355;ii SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Membri: Consiliul SSMR &#351;i pre&#351;edin&#355;ii de filiale</div> <div style="text-align: justify;"> Secretariat: Ana Maria Nadolo, Cristina Hlevca, Roxana Goga, Andrei Alexandrescu</div> <div style="text-align: justify;"> Comisia IT : Silviu Vasile, Constantin Chiri&#355;a (Intuitext), Simona Ungureanu (Intuitext)</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul &#350;tiin&#355;ific:</strong> Radu Gologan, Catalin Gherghe, Wladimir Boskoff, Marius Perianu, Mihai Chi&#351;, Gabriel</div> <div style="text-align: justify;"> M&acirc;r&#351;anu, Vasile Berinde, Mihai Baluna, Eugen Paltanea, Ovidiu Sontea</div> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5011 OLIMPIADA NATIONALA GAZETA MATEMATICA - Modele subiecte - VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5008 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala Gazeta Matematica (ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Regulament</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Prezentul regulament poate fi modificat &icirc;n orice moment (cu aprobarea comitetului de organizare) dar &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> timp util, &icirc;n functie de regulile impuse la nivel national de evolutia pandemiei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa I (unitate de &icirc;nvatam&acirc;nt)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se desfasoara online, &icirc;n organizarea profesorilor de la clasa sau a catedrei de matematica din scoala, sub</div> <div style="text-align: justify;"> coordonarea Filialei locale a SSMR, si va consta &icirc;n teste grila la fiecare clasa cu 20-24 de &icirc;ntrebari cu raspuns</div> <div style="text-align: justify;"> unic.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> De preferinta 30% dintre &icirc;ntrebari vor fi inspirate din problemele din GMB sau SGM din anul 2020-21. Timp</div> <div style="text-align: justify;"> de lucru 2 ore. Va fi folosita una dintre platformele de conferinte (Zoom, Google Meet, etc.) cu obligatia</div> <div style="text-align: justify;"> deschiderii camerelor de catre elevi si transmiterea catre profesor a copiilor scanate ale raspunsurilor &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> maximum 15 minute dupa examen. Datele de desfasurare vor fi la alegerea profesorilor (scolii), dintre 20 si</div> <div style="text-align: justify;"> 27 februarie 2021. Timp de lucru 2 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Profesorii de la clasa vor &icirc;nregistra calificatii o data cu lansarea platformei nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se recomanda calificarea elevilor care realizeaza cel putin 75% din punctaj.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Profesorii, scolile sau filialele pot folosi platforme dedicate testarii. Pe astfel de platforme corectura se</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>realizeaza instantaneu, la terminarea testului. Punctajul se poate comunica imediat, sau decalat (de</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>exemplu la 15 minute de la terminarea timpului de lucru stabilit &ndash; pentru a nu avea situatii &icirc;n care anumiti</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>elevi &icirc;si fac conturi fictive doar pentru a vedea raspunsurile), iar toate rezultatele se &icirc;nregistreaza automat</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>&icirc;ntr-o baza de date comuna.</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie. &Icirc;n situatia &icirc;n care vreun elev doreste a participa fara ca profesorul/scoala lui sa doreasca</div> <div style="text-align: justify;"> organizarea, el va fi indrumat a se &icirc;nscrie la alt profesor din filiala respectiva. Responsabilii filialei vor putea</div> <div style="text-align: justify;"> organiza testari cu astfel de elevi.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a II-a (locala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se va desfasura online, la data de 20 martie 2021, orele 1000, pe platforma Nationala a Olimpiadei</div> <div style="text-align: justify;"> (construita de SSMR si Intuitext). Profesorii se vor &icirc;nscrie &icirc;n prealabil (&icirc;ncep&acirc;nd cu 10 martie) pe aceasta</div> <div style="text-align: justify;"> platforma prin filialele SSMR, urm&acirc;nd apoi sa &icirc;nscrie datele copiilor calificati la prima etapa.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Acestia vor primi &icirc;nainte de concurs parolele necesare participarii. Vor fi 24 de &icirc;ntrebari grila cu diverse</div> <div style="text-align: justify;"> permutari ale problemelor si variantelor de raspuns generate aleatoriu pentru fiecare elev. Timp de lucru 2</div> <div style="text-align: justify;"> ore. Rezultatele se &icirc;ncarca automat.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie 1. &Icirc;n situatiile &icirc;n care elevul nu poate accesa de acasa platforma, va fi sprijinit de profesorul sau sa</div> <div style="text-align: justify;"> participe din alt loc dotat cu tehnica necesara.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie 2. Numarul celor calificati pentru etapa a III-a la fiecare clasa va fi decis de Comitetul Stiintific al</div> <div style="text-align: justify;"> Olimpiadei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a III-a (nationala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> La aceasta etapa vor participa doar elevii claselor VII-XII. Elevii din clasele a V-a si a VI-a vor fi premiati la</div> <div style="text-align: justify;"> nivel national de SSMR dupa rezultatele obtinute la etapa a II-a. Filialele pot organiza independent etapa</div> <div style="text-align: justify;"> finala pentru a V-a si a VI-a tot online dar la nivel local.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Etapa a III-a se va desfasura cu participare fizica efectiva &icirc;n centre universitare (Bucuresti, Baia-Mare, Iasi,</div> <div style="text-align: justify;"> Brasov, Timisoara, Craiova, Constanta) la mijlocul lunii aprilie, &icirc;n functie de evolutia medicala &icirc;n tara. Elevii</div> <div style="text-align: justify;"> calificati la etapa locala, vor fi &icirc;nscrisi &icirc;n centre &icirc;n functie de judetul de provenienta. Proba va consta &icirc;n 4</div> <div style="text-align: justify;"> probleme, dupa formatul obisnuit al olimpiadelor nationale. Timp de lucru 3 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Proba va fi urmarita video iar copiile scanate ale rezolvarilor vor fi &icirc;ncarcate de catre organizatori pe</div> <div style="text-align: justify;"> platforma, imediat dupa concurs.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul de organizare va anunta din timp o forma de desfasurare online, daca situatia pandemica nu</div> <div style="text-align: justify;"> permite prezenta fizica a elevilor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Corectura se va face online de o Comisie Nationala de Evaluare (numita de catre Comitetul de Organizare), &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> prima saptam&acirc;na dupa proba. Platforma de concurs va genera &icirc;n prealabil coduri pentru fiecare elev, astfel</div> <div style="text-align: justify;"> &icirc;nc&acirc;t la evaluare numele si provenienta elevilor sa nu fie cunoscute.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul Stiintific va rezolva eventualele contestatii si va propune Comitetului de Organizare validarea</div> <div style="text-align: justify;"> rezultatelor, inclusiv calificari pentru etapa de selectie.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a IV-a (selectia loturilor)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n functie de rezultatele de la faza finala, aproximativ 40 de elevi de la clasele IX-XII si 30 de la clasele VII-VIII</div> <div style="text-align: justify;"> (eventual si clasa a IX-a, &icirc;n functie de v&acirc;rsta) vor participa la Bucuresti la doua teste de calificare pentru</div> <div style="text-align: justify;"> alcatuirea loturilor nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Costurile de deplasare si sedere &icirc;n Bucuresti vor fi suportate de catre scolile din care provin elevii sau de</div> <div style="text-align: justify;"> catre parinti. Data fiind situatia pandemica, &icirc;n situatii exceptionale, SSMR va putea deconta cheltuielile unor</div> <div style="text-align: justify;"> elevi, pe baza unei cereri prealabile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie. Comitetul Stiintific va putea decide acordarea de wild-carduri, pentru maximum 10 elevi care nu</div> <div style="text-align: justify;"> au obtinut calificarea dar au obtinut medalii la ultimele doua editii ale Olimpiadelor Internationale sau</div> <div style="text-align: justify;"> Balcaniadelor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul de organizare</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Radu Gologan, Presedinte SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> Catalin Gherghe, Presedintele Comitetului de Organizare</div> <div style="text-align: justify;"> Cristian Alexandrescu, Vicepresedinte organizatoric</div> <div style="text-align: justify;"> Marius Perianu, vicepresedinte, coordonare teste</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Vicepresedinti: vicepresedintii SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Membri: Consiliul SSMR si presedintii de filiale</div> <div style="text-align: justify;"> Secretariat: Ana Maria Nadolo, Cristina Hlevca, Roxana Goga, Andrei Alexandrescu</div> <div style="text-align: justify;"> Comisia IT : Silviu Vasile, Constantin Chirita (Intuitext), Simona Ungureanu (Intuitext)</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul Stiintific:</strong> Radu Gologan, Catalin Gherghe, Wladimir Boskoff, Marius Perianu, Mihai Chis, Gabriel</div> <div style="text-align: justify;"> M&acirc;rsanu, Vasile Berinde, Mihai Baluna, Eugen Paltanea, Ovidiu Sontea</div> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5008 OLIMPIADA NATIONALA GAZETA MATEMATICA - Modele subiecte - VII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5009 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Na&#355;ionala Gazeta Matematica (ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Regulament</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Prezentul regulament poate fi modificat &icirc;n orice moment (cu aprobarea comitetului de organizare) dar &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> timp util, &icirc;n func&#355;ie de regulile impuse la nivel na&#355;ional de evolu&#355;ia pandemiei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa I (unitate de &icirc;nva&#355;am&acirc;nt)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se desfa&#351;oara online, &icirc;n organizarea profesorilor de la clasa sau a catedrei de matematica din &#351;coala, sub</div> <div style="text-align: justify;"> coordonarea Filialei locale a SSMR, &#351;i va consta &icirc;n teste grila la fiecare clasa cu 20-24 de &icirc;ntrebari cu raspuns</div> <div style="text-align: justify;"> unic.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> De preferin&#355;a 30% dintre &icirc;ntrebari vor fi inspirate din problemele din GMB sau SGM din anul 2020-21. Timp</div> <div style="text-align: justify;"> de lucru 2 ore. Va fi folosita una dintre platformele de conferin&#355;e (Zoom, Google Meet, etc.) cu obliga&#355;ia</div> <div style="text-align: justify;"> deschiderii camerelor de catre elevi &#351;i transmiterea catre profesor a copiilor scanate ale raspunsurilor &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> maximum 15 minute dupa examen. Datele de desfa&#351;urare vor fi la alegerea profesorilor (&#351;colii), dintre 20 &#351;i</div> <div style="text-align: justify;"> 27 februarie 2021. Timp de lucru 2 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Profesorii de la clasa vor &icirc;nregistra califica&#355;ii o data cu lansarea platformei na&#355;ionale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se recomanda calificarea elevilor care realizeaza cel pu&#355;in 75% din punctaj.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Profesorii, &#351;colile sau filialele pot folosi platforme dedicate testarii. Pe astfel de platforme corectura se</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>realizeaza instantaneu, la terminarea testului. Punctajul se poate comunica imediat, sau decalat (de</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>exemplu la 15 minute de la terminarea timpului de lucru stabilit &ndash; pentru a nu avea situa&#355;ii &icirc;n care anumi&#355;i</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>elevi &icirc;&#351;i fac conturi fictive doar pentru a vedea raspunsurile), iar toate rezultatele se &icirc;nregistreaza automat</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>&icirc;ntr-o baza de date comuna.</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observa&#355;ie. &Icirc;n situa&#355;ia &icirc;n care vreun elev dore&#351;te a participa fara ca profesorul/&#351;coala lui sa doreasca</div> <div style="text-align: justify;"> organizarea, el va fi indrumat a se &icirc;nscrie la alt profesor din filiala respectiva. Responsabilii filialei vor putea</div> <div style="text-align: justify;"> organiza testari cu astfel de elevi.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a II-a (locala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se va desfa&#351;ura online, la data de 20 martie 2021, orele 1000, pe platforma Na&#355;ionala a Olimpiadei</div> <div style="text-align: justify;"> (construita de SSMR &#351;i Intuitext). Profesorii se vor &icirc;nscrie &icirc;n prealabil (&icirc;ncep&acirc;nd cu 10 martie) pe aceasta</div> <div style="text-align: justify;"> platforma prin filialele SSMR, urm&acirc;nd apoi sa &icirc;nscrie datele copiilor califica&#355;i la prima etapa.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ace&#351;tia vor primi &icirc;nainte de concurs parolele necesare participarii. Vor fi 24 de &icirc;ntrebari grila cu diverse</div> <div style="text-align: justify;"> permutari ale problemelor &#351;i variantelor de raspuns generate aleatoriu pentru fiecare elev. Timp de lucru 2</div> <div style="text-align: justify;"> ore. Rezultatele se &icirc;ncarca automat.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observa&#355;ie 1. &Icirc;n situa&#355;iile &icirc;n care elevul nu poate accesa de acasa platforma, va fi sprijinit de profesorul sau sa</div> <div style="text-align: justify;"> participe din alt loc dotat cu tehnica necesara.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observa&#355;ie 2. Numarul celor califica&#355;i pentru etapa a III-a la fiecare clasa va fi decis de Comitetul &#350;tiin&#355;ific al</div> <div style="text-align: justify;"> Olimpiadei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a III-a (na&#355;ionala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> La aceasta etapa vor participa doar elevii claselor VII-XII. Elevii din clasele a V-a &#351;i a VI-a vor fi premia&#355;i la</div> <div style="text-align: justify;"> nivel na&#355;ional de SSMR dupa rezultatele ob&#355;inute la etapa a II-a. Filialele pot organiza independent etapa</div> <div style="text-align: justify;"> finala pentru a V-a &#351;i a VI-a tot online dar la nivel local.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Etapa a III-a se va desfa&#351;ura cu participare fizica efectiva &icirc;n centre universitare (Bucure&#351;ti, Baia-Mare, Ia&#351;i,</div> <div style="text-align: justify;"> Bra&#351;ov, Timi&#351;oara, Craiova, Constan&#355;a) la mijlocul lunii aprilie, &icirc;n func&#355;ie de evolu&#355;ia medicala &icirc;n &#355;ara. Elevii</div> <div style="text-align: justify;"> califica&#355;i la etapa locala, vor fi &icirc;nscri&#351;i &icirc;n centre &icirc;n func&#355;ie de jude&#355;ul de provenien&#355;a. Proba va consta &icirc;n 4</div> <div style="text-align: justify;"> probleme, dupa formatul obi&#351;nuit al olimpiadelor na&#355;ionale. Timp de lucru 3 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Proba va fi urmarita video iar copiile scanate ale rezolvarilor vor fi &icirc;ncarcate de catre organizatori pe</div> <div style="text-align: justify;"> platforma, imediat dupa concurs.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul de organizare va anun&#355;a din timp o forma de desfa&#351;urare online, daca situa&#355;ia pandemica nu</div> <div style="text-align: justify;"> permite prezen&#355;a fizica a elevilor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Corectura se va face online de o Comisie Na&#355;ionala de Evaluare (numita de catre Comitetul de Organizare), &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> prima saptam&acirc;na dupa proba. Platforma de concurs va genera &icirc;n prealabil coduri pentru fiecare elev, astfel</div> <div style="text-align: justify;"> &icirc;nc&acirc;t la evaluare numele &#351;i provenien&#355;a elevilor sa nu fie cunoscute.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul &#350;tiin&#355;ific va rezolva eventualele contesta&#355;ii &#351;i va propune Comitetului de Organizare validarea</div> <div style="text-align: justify;"> rezultatelor, inclusiv calificari pentru etapa de selec&#355;ie.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a IV-a (selec&#355;ia loturilor)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n func&#355;ie de rezultatele de la faza finala, aproximativ 40 de elevi de la clasele IX-XII &#351;i 30 de la clasele VII-VIII</div> <div style="text-align: justify;"> (eventual &#351;i clasa a IX-a, &icirc;n func&#355;ie de v&acirc;rsta) vor participa la Bucure&#351;ti la doua teste de calificare pentru</div> <div style="text-align: justify;"> alcatuirea loturilor na&#355;ionale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Costurile de deplasare &#351;i &#351;edere &icirc;n Bucure&#351;ti vor fi suportate de catre &#351;colile din care provin elevii sau de</div> <div style="text-align: justify;"> catre parin&#355;i. Data fiind situa&#355;ia pandemica, &icirc;n situa&#355;ii excep&#355;ionale, SSMR va putea deconta cheltuielile unor</div> <div style="text-align: justify;"> elevi, pe baza unei cereri prealabile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observa&#355;ie. Comitetul &#350;tiin&#355;ific va putea decide acordarea de wild-carduri, pentru maximum 10 elevi care nu</div> <div style="text-align: justify;"> au ob&#355;inut calificarea dar au ob&#355;inut medalii la ultimele doua edi&#355;ii ale Olimpiadelor Interna&#355;ionale sau</div> <div style="text-align: justify;"> Balcaniadelor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul de organizare</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Radu Gologan, Pre&#351;edinte SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> Catalin Gherghe, Pre&#351;edintele Comitetului de Organizare</div> <div style="text-align: justify;"> Cristian Alexandrescu, Vicepre&#351;edinte organizatoric</div> <div style="text-align: justify;"> Marius Perianu, vicepre&#351;edinte, coordonare teste</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Vicepre&#351;edin&#355;i: vicepre&#351;edin&#355;ii SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Membri: Consiliul SSMR &#351;i pre&#351;edin&#355;ii de filiale</div> <div style="text-align: justify;"> Secretariat: Ana Maria Nadolo, Cristina Hlevca, Roxana Goga, Andrei Alexandrescu</div> <div style="text-align: justify;"> Comisia IT : Silviu Vasile, Constantin Chiri&#355;a (Intuitext), Simona Ungureanu (Intuitext)</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul &#350;tiin&#355;ific:</strong> Radu Gologan, Catalin Gherghe, Wladimir Boskoff, Marius Perianu, Mihai Chi&#351;, Gabriel</div> <div style="text-align: justify;"> M&acirc;r&#351;anu, Vasile Berinde, Mihai Baluna, Eugen Paltanea, Ovidiu Sontea</div> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5009 OLIMPIADA NATIONALA GAZETA MATEMATICA - Modele subiecte - X http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5006 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala Gazeta Matematica (ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Regulament</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Prezentul regulament poate fi modificat &icirc;n orice moment (cu aprobarea comitetului de organizare) dar &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> timp util, &icirc;n functie de regulile impuse la nivel national de evolutia pandemiei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa I (unitate de &icirc;nvatam&acirc;nt)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se desfasoara online, &icirc;n organizarea profesorilor de la clasa sau a catedrei de matematica din scoala, sub</div> <div style="text-align: justify;"> coordonarea Filialei locale a SSMR, si va consta &icirc;n teste grila la fiecare clasa cu 20-24 de &icirc;ntrebari cu raspuns</div> <div style="text-align: justify;"> unic.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> De preferinta 30% dintre &icirc;ntrebari vor fi inspirate din problemele din GMB sau SGM din anul 2020-21. Timp</div> <div style="text-align: justify;"> de lucru 2 ore. Va fi folosita una dintre platformele de conferinte (Zoom, Google Meet, etc.) cu obligatia</div> <div style="text-align: justify;"> deschiderii camerelor de catre elevi si transmiterea catre profesor a copiilor scanate ale raspunsurilor &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> maximum 15 minute dupa examen. Datele de desfasurare vor fi la alegerea profesorilor (scolii), dintre 20 si</div> <div style="text-align: justify;"> 27 februarie 2021. Timp de lucru 2 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Profesorii de la clasa vor &icirc;nregistra calificatii o data cu lansarea platformei nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se recomanda calificarea elevilor care realizeaza cel putin 75% din punctaj.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Profesorii, scolile sau filialele pot folosi platforme dedicate testarii. Pe astfel de platforme corectura se</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>realizeaza instantaneu, la terminarea testului. Punctajul se poate comunica imediat, sau decalat (de</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>exemplu la 15 minute de la terminarea timpului de lucru stabilit &ndash; pentru a nu avea situatii &icirc;n care anumiti</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>elevi &icirc;si fac conturi fictive doar pentru a vedea raspunsurile), iar toate rezultatele se &icirc;nregistreaza automat</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>&icirc;ntr-o baza de date comuna.</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie. &Icirc;n situatia &icirc;n care vreun elev doreste a participa fara ca profesorul/scoala lui sa doreasca</div> <div style="text-align: justify;"> organizarea, el va fi indrumat a se &icirc;nscrie la alt profesor din filiala respectiva. Responsabilii filialei vor putea</div> <div style="text-align: justify;"> organiza testari cu astfel de elevi.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a II-a (locala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se va desfasura online, la data de 20 martie 2021, orele 1000, pe platforma Nationala a Olimpiadei</div> <div style="text-align: justify;"> (construita de SSMR si Intuitext). Profesorii se vor &icirc;nscrie &icirc;n prealabil (&icirc;ncep&acirc;nd cu 10 martie) pe aceasta</div> <div style="text-align: justify;"> platforma prin filialele SSMR, urm&acirc;nd apoi sa &icirc;nscrie datele copiilor calificati la prima etapa.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Acestia vor primi &icirc;nainte de concurs parolele necesare participarii. Vor fi 24 de &icirc;ntrebari grila cu diverse</div> <div style="text-align: justify;"> permutari ale problemelor si variantelor de raspuns generate aleatoriu pentru fiecare elev. Timp de lucru 2</div> <div style="text-align: justify;"> ore. Rezultatele se &icirc;ncarca automat.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie 1. &Icirc;n situatiile &icirc;n care elevul nu poate accesa de acasa platforma, va fi sprijinit de profesorul sau sa</div> <div style="text-align: justify;"> participe din alt loc dotat cu tehnica necesara.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie 2. Numarul celor calificati pentru etapa a III-a la fiecare clasa va fi decis de Comitetul Stiintific al</div> <div style="text-align: justify;"> Olimpiadei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a III-a (nationala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> La aceasta etapa vor participa doar elevii claselor VII-XII. Elevii din clasele a V-a si a VI-a vor fi premiati la</div> <div style="text-align: justify;"> nivel national de SSMR dupa rezultatele obtinute la etapa a II-a. Filialele pot organiza independent etapa</div> <div style="text-align: justify;"> finala pentru a V-a si a VI-a tot online dar la nivel local.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Etapa a III-a se va desfasura cu participare fizica efectiva &icirc;n centre universitare (Bucuresti, Baia-Mare, Iasi,</div> <div style="text-align: justify;"> Brasov, Timisoara, Craiova, Constanta) la mijlocul lunii aprilie, &icirc;n functie de evolutia medicala &icirc;n tara. Elevii</div> <div style="text-align: justify;"> calificati la etapa locala, vor fi &icirc;nscrisi &icirc;n centre &icirc;n functie de judetul de provenienta. Proba va consta &icirc;n 4</div> <div style="text-align: justify;"> probleme, dupa formatul obisnuit al olimpiadelor nationale. Timp de lucru 3 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Proba va fi urmarita video iar copiile scanate ale rezolvarilor vor fi &icirc;ncarcate de catre organizatori pe</div> <div style="text-align: justify;"> platforma, imediat dupa concurs.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul de organizare va anunta din timp o forma de desfasurare online, daca situatia pandemica nu</div> <div style="text-align: justify;"> permite prezenta fizica a elevilor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Corectura se va face online de o Comisie Nationala de Evaluare (numita de catre Comitetul de Organizare), &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> prima saptam&acirc;na dupa proba. Platforma de concurs va genera &icirc;n prealabil coduri pentru fiecare elev, astfel</div> <div style="text-align: justify;"> &icirc;nc&acirc;t la evaluare numele si provenienta elevilor sa nu fie cunoscute.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul Stiintific va rezolva eventualele contestatii si va propune Comitetului de Organizare validarea</div> <div style="text-align: justify;"> rezultatelor, inclusiv calificari pentru etapa de selectie.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a IV-a (selectia loturilor)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n functie de rezultatele de la faza finala, aproximativ 40 de elevi de la clasele IX-XII si 30 de la clasele VII-VIII</div> <div style="text-align: justify;"> (eventual si clasa a IX-a, &icirc;n functie de v&acirc;rsta) vor participa la Bucuresti la doua teste de calificare pentru</div> <div style="text-align: justify;"> alcatuirea loturilor nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Costurile de deplasare si sedere &icirc;n Bucuresti vor fi suportate de catre scolile din care provin elevii sau de</div> <div style="text-align: justify;"> catre parinti. Data fiind situatia pandemica, &icirc;n situatii exceptionale, SSMR va putea deconta cheltuielile unor</div> <div style="text-align: justify;"> elevi, pe baza unei cereri prealabile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie. Comitetul Stiintific va putea decide acordarea de wild-carduri, pentru maximum 10 elevi care nu</div> <div style="text-align: justify;"> au obtinut calificarea dar au obtinut medalii la ultimele doua editii ale Olimpiadelor Internationale sau</div> <div style="text-align: justify;"> Balcaniadelor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul de organizare</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Radu Gologan, Presedinte SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> Catalin Gherghe, Presedintele Comitetului de Organizare</div> <div style="text-align: justify;"> Cristian Alexandrescu, Vicepresedinte organizatoric</div> <div style="text-align: justify;"> Marius Perianu, vicepresedinte, coordonare teste</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Vicepresedinti: vicepresedintii SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Membri: Consiliul SSMR si presedintii de filiale</div> <div style="text-align: justify;"> Secretariat: Ana Maria Nadolo, Cristina Hlevca, Roxana Goga, Andrei Alexandrescu</div> <div style="text-align: justify;"> Comisia IT : Silviu Vasile, Constantin Chirita (Intuitext), Simona Ungureanu (Intuitext)</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul Stiintific:</strong> Radu Gologan, Catalin Gherghe, Wladimir Boskoff, Marius Perianu, Mihai Chis, Gabriel</div> <div style="text-align: justify;"> M&acirc;rsanu, Vasile Berinde, Mihai Baluna, Eugen Paltanea, Ovidiu Sontea</div> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5006 OLIMPIADA NATIONALA GAZETA MATEMATICA - Modele subiecte - IX http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5007 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Na&#355;ionala Gazeta Matematica (ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Regulament</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Prezentul regulament poate fi modificat &icirc;n orice moment (cu aprobarea comitetului de organizare) dar &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> timp util, &icirc;n func&#355;ie de regulile impuse la nivel na&#355;ional de evolu&#355;ia pandemiei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa I (unitate de &icirc;nva&#355;am&acirc;nt)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se desfa&#351;oara online, &icirc;n organizarea profesorilor de la clasa sau a catedrei de matematica din &#351;coala, sub</div> <div style="text-align: justify;"> coordonarea Filialei locale a SSMR, &#351;i va consta &icirc;n teste grila la fiecare clasa cu 20-24 de &icirc;ntrebari cu raspuns</div> <div style="text-align: justify;"> unic.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> De preferin&#355;a 30% dintre &icirc;ntrebari vor fi inspirate din problemele din GMB sau SGM din anul 2020-21. Timp</div> <div style="text-align: justify;"> de lucru 2 ore. Va fi folosita una dintre platformele de conferin&#355;e (Zoom, Google Meet, etc.) cu obliga&#355;ia</div> <div style="text-align: justify;"> deschiderii camerelor de catre elevi &#351;i transmiterea catre profesor a copiilor scanate ale raspunsurilor &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> maximum 15 minute dupa examen. Datele de desfa&#351;urare vor fi la alegerea profesorilor (&#351;colii), dintre 20 &#351;i</div> <div style="text-align: justify;"> 27 februarie 2021. Timp de lucru 2 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Profesorii de la clasa vor &icirc;nregistra califica&#355;ii o data cu lansarea platformei na&#355;ionale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se recomanda calificarea elevilor care realizeaza cel pu&#355;in 75% din punctaj.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Profesorii, &#351;colile sau filialele pot folosi platforme dedicate testarii. Pe astfel de platforme corectura se</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>realizeaza instantaneu, la terminarea testului. Punctajul se poate comunica imediat, sau decalat (de</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>exemplu la 15 minute de la terminarea timpului de lucru stabilit &ndash; pentru a nu avea situa&#355;ii &icirc;n care anumi&#355;i</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>elevi &icirc;&#351;i fac conturi fictive doar pentru a vedea raspunsurile), iar toate rezultatele se &icirc;nregistreaza automat</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>&icirc;ntr-o baza de date comuna.</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observa&#355;ie. &Icirc;n situa&#355;ia &icirc;n care vreun elev dore&#351;te a participa fara ca profesorul/&#351;coala lui sa doreasca</div> <div style="text-align: justify;"> organizarea, el va fi indrumat a se &icirc;nscrie la alt profesor din filiala respectiva. Responsabilii filialei vor putea</div> <div style="text-align: justify;"> organiza testari cu astfel de elevi.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a II-a (locala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se va desfa&#351;ura online, la data de 20 martie 2021, orele 1000, pe platforma Na&#355;ionala a Olimpiadei</div> <div style="text-align: justify;"> (construita de SSMR &#351;i Intuitext). Profesorii se vor &icirc;nscrie &icirc;n prealabil (&icirc;ncep&acirc;nd cu 10 martie) pe aceasta</div> <div style="text-align: justify;"> platforma prin filialele SSMR, urm&acirc;nd apoi sa &icirc;nscrie datele copiilor califica&#355;i la prima etapa.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ace&#351;tia vor primi &icirc;nainte de concurs parolele necesare participarii. Vor fi 24 de &icirc;ntrebari grila cu diverse</div> <div style="text-align: justify;"> permutari ale problemelor &#351;i variantelor de raspuns generate aleatoriu pentru fiecare elev. Timp de lucru 2</div> <div style="text-align: justify;"> ore. Rezultatele se &icirc;ncarca automat.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observa&#355;ie 1. &Icirc;n situa&#355;iile &icirc;n care elevul nu poate accesa de acasa platforma, va fi sprijinit de profesorul sau sa</div> <div style="text-align: justify;"> participe din alt loc dotat cu tehnica necesara.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observa&#355;ie 2. Numarul celor califica&#355;i pentru etapa a III-a la fiecare clasa va fi decis de Comitetul &#350;tiin&#355;ific al</div> <div style="text-align: justify;"> Olimpiadei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a III-a (na&#355;ionala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> La aceasta etapa vor participa doar elevii claselor VII-XII. Elevii din clasele a V-a &#351;i a VI-a vor fi premia&#355;i la</div> <div style="text-align: justify;"> nivel na&#355;ional de SSMR dupa rezultatele ob&#355;inute la etapa a II-a. Filialele pot organiza independent etapa</div> <div style="text-align: justify;"> finala pentru a V-a &#351;i a VI-a tot online dar la nivel local.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Etapa a III-a se va desfa&#351;ura cu participare fizica efectiva &icirc;n centre universitare (Bucure&#351;ti, Baia-Mare, Ia&#351;i,</div> <div style="text-align: justify;"> Bra&#351;ov, Timi&#351;oara, Craiova, Constan&#355;a) la mijlocul lunii aprilie, &icirc;n func&#355;ie de evolu&#355;ia medicala &icirc;n &#355;ara. Elevii</div> <div style="text-align: justify;"> califica&#355;i la etapa locala, vor fi &icirc;nscri&#351;i &icirc;n centre &icirc;n func&#355;ie de jude&#355;ul de provenien&#355;a. Proba va consta &icirc;n 4</div> <div style="text-align: justify;"> probleme, dupa formatul obi&#351;nuit al olimpiadelor na&#355;ionale. Timp de lucru 3 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Proba va fi urmarita video iar copiile scanate ale rezolvarilor vor fi &icirc;ncarcate de catre organizatori pe</div> <div style="text-align: justify;"> platforma, imediat dupa concurs.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul de organizare va anun&#355;a din timp o forma de desfa&#351;urare online, daca situa&#355;ia pandemica nu</div> <div style="text-align: justify;"> permite prezen&#355;a fizica a elevilor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Corectura se va face online de o Comisie Na&#355;ionala de Evaluare (numita de catre Comitetul de Organizare), &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> prima saptam&acirc;na dupa proba. Platforma de concurs va genera &icirc;n prealabil coduri pentru fiecare elev, astfel</div> <div style="text-align: justify;"> &icirc;nc&acirc;t la evaluare numele &#351;i provenien&#355;a elevilor sa nu fie cunoscute.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul &#350;tiin&#355;ific va rezolva eventualele contesta&#355;ii &#351;i va propune Comitetului de Organizare validarea</div> <div style="text-align: justify;"> rezultatelor, inclusiv calificari pentru etapa de selec&#355;ie.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a IV-a (selec&#355;ia loturilor)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n func&#355;ie de rezultatele de la faza finala, aproximativ 40 de elevi de la clasele IX-XII &#351;i 30 de la clasele VII-VIII</div> <div style="text-align: justify;"> (eventual &#351;i clasa a IX-a, &icirc;n func&#355;ie de v&acirc;rsta) vor participa la Bucure&#351;ti la doua teste de calificare pentru</div> <div style="text-align: justify;"> alcatuirea loturilor na&#355;ionale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Costurile de deplasare &#351;i &#351;edere &icirc;n Bucure&#351;ti vor fi suportate de catre &#351;colile din care provin elevii sau de</div> <div style="text-align: justify;"> catre parin&#355;i. Data fiind situa&#355;ia pandemica, &icirc;n situa&#355;ii excep&#355;ionale, SSMR va putea deconta cheltuielile unor</div> <div style="text-align: justify;"> elevi, pe baza unei cereri prealabile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observa&#355;ie. Comitetul &#350;tiin&#355;ific va putea decide acordarea de wild-carduri, pentru maximum 10 elevi care nu</div> <div style="text-align: justify;"> au ob&#355;inut calificarea dar au ob&#355;inut medalii la ultimele doua edi&#355;ii ale Olimpiadelor Interna&#355;ionale sau</div> <div style="text-align: justify;"> Balcaniadelor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul de organizare</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Radu Gologan, Pre&#351;edinte SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> Catalin Gherghe, Pre&#351;edintele Comitetului de Organizare</div> <div style="text-align: justify;"> Cristian Alexandrescu, Vicepre&#351;edinte organizatoric</div> <div style="text-align: justify;"> Marius Perianu, vicepre&#351;edinte, coordonare teste</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Vicepre&#351;edin&#355;i: vicepre&#351;edin&#355;ii SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Membri: Consiliul SSMR &#351;i pre&#351;edin&#355;ii de filiale</div> <div style="text-align: justify;"> Secretariat: Ana Maria Nadolo, Cristina Hlevca, Roxana Goga, Andrei Alexandrescu</div> <div style="text-align: justify;"> Comisia IT : Silviu Vasile, Constantin Chiri&#355;a (Intuitext), Simona Ungureanu (Intuitext)</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul &#350;tiin&#355;ific:</strong> Radu Gologan, Catalin Gherghe, Wladimir Boskoff, Marius Perianu, Mihai Chi&#351;, Gabriel</div> <div style="text-align: justify;"> M&acirc;r&#351;anu, Vasile Berinde, Mihai Baluna, Eugen Paltanea, Ovidiu Sontea</div> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5007 OLIMPIADA NATIONALA GAZETA MATEMATICA - Modele subiecte - XI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5005 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala Gazeta Matematica (ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Regulament</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Prezentul regulament poate fi modificat &icirc;n orice moment (cu aprobarea comitetului de organizare) dar &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> timp util, &icirc;n functie de regulile impuse la nivel national de evolutia pandemiei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa I (unitate de &icirc;nvatam&acirc;nt)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se desfasoara online, &icirc;n organizarea profesorilor de la clasa sau a catedrei de matematica din scoala, sub</div> <div style="text-align: justify;"> coordonarea Filialei locale a SSMR, si va consta &icirc;n teste grila la fiecare clasa cu 20-24 de &icirc;ntrebari cu raspuns</div> <div style="text-align: justify;"> unic.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> De preferinta 30% dintre &icirc;ntrebari vor fi inspirate din problemele din GMB sau SGM din anul 2020-21. Timp</div> <div style="text-align: justify;"> de lucru 2 ore. Va fi folosita una dintre platformele de conferinte (Zoom, Google Meet, etc.) cu obligatia</div> <div style="text-align: justify;"> deschiderii camerelor de catre elevi si transmiterea catre profesor a copiilor scanate ale raspunsurilor &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> maximum 15 minute dupa examen. Datele de desfasurare vor fi la alegerea profesorilor (scolii), dintre 20 si</div> <div style="text-align: justify;"> 27 februarie 2021. Timp de lucru 2 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Profesorii de la clasa vor &icirc;nregistra calificatii o data cu lansarea platformei nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se recomanda calificarea elevilor care realizeaza cel putin 75% din punctaj.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Profesorii, scolile sau filialele pot folosi platforme dedicate testarii. Pe astfel de platforme corectura se</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>realizeaza instantaneu, la terminarea testului. Punctajul se poate comunica imediat, sau decalat (de</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>exemplu la 15 minute de la terminarea timpului de lucru stabilit &ndash; pentru a nu avea situatii &icirc;n care anumiti</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>elevi &icirc;si fac conturi fictive doar pentru a vedea raspunsurile), iar toate rezultatele se &icirc;nregistreaza automat</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>&icirc;ntr-o baza de date comuna.</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie. &Icirc;n situatia &icirc;n care vreun elev doreste a participa fara ca profesorul/scoala lui sa doreasca</div> <div style="text-align: justify;"> organizarea, el va fi indrumat a se &icirc;nscrie la alt profesor din filiala respectiva. Responsabilii filialei vor putea</div> <div style="text-align: justify;"> organiza testari cu astfel de elevi.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a II-a (locala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se va desfasura online, la data de 20 martie 2021, orele 1000, pe platforma Nationala a Olimpiadei</div> <div style="text-align: justify;"> (construita de SSMR si Intuitext). Profesorii se vor &icirc;nscrie &icirc;n prealabil (&icirc;ncep&acirc;nd cu 10 martie) pe aceasta</div> <div style="text-align: justify;"> platforma prin filialele SSMR, urm&acirc;nd apoi sa &icirc;nscrie datele copiilor calificati la prima etapa.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Acestia vor primi &icirc;nainte de concurs parolele necesare participarii. Vor fi 24 de &icirc;ntrebari grila cu diverse</div> <div style="text-align: justify;"> permutari ale problemelor si variantelor de raspuns generate aleatoriu pentru fiecare elev. Timp de lucru 2</div> <div style="text-align: justify;"> ore. Rezultatele se &icirc;ncarca automat.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie 1. &Icirc;n situatiile &icirc;n care elevul nu poate accesa de acasa platforma, va fi sprijinit de profesorul sau sa</div> <div style="text-align: justify;"> participe din alt loc dotat cu tehnica necesara.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie 2. Numarul celor calificati pentru etapa a III-a la fiecare clasa va fi decis de Comitetul Stiintific al</div> <div style="text-align: justify;"> Olimpiadei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a III-a (nationala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> La aceasta etapa vor participa doar elevii claselor VII-XII. Elevii din clasele a V-a si a VI-a vor fi premiati la</div> <div style="text-align: justify;"> nivel national de SSMR dupa rezultatele obtinute la etapa a II-a. Filialele pot organiza independent etapa</div> <div style="text-align: justify;"> finala pentru a V-a si a VI-a tot online dar la nivel local.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Etapa a III-a se va desfasura cu participare fizica efectiva &icirc;n centre universitare (Bucuresti, Baia-Mare, Iasi,</div> <div style="text-align: justify;"> Brasov, Timisoara, Craiova, Constanta) la mijlocul lunii aprilie, &icirc;n functie de evolutia medicala &icirc;n tara. Elevii</div> <div style="text-align: justify;"> calificati la etapa locala, vor fi &icirc;nscrisi &icirc;n centre &icirc;n functie de judetul de provenienta. Proba va consta &icirc;n 4</div> <div style="text-align: justify;"> probleme, dupa formatul obisnuit al olimpiadelor nationale. Timp de lucru 3 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Proba va fi urmarita video iar copiile scanate ale rezolvarilor vor fi &icirc;ncarcate de catre organizatori pe</div> <div style="text-align: justify;"> platforma, imediat dupa concurs.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul de organizare va anunta din timp o forma de desfasurare online, daca situatia pandemica nu</div> <div style="text-align: justify;"> permite prezenta fizica a elevilor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Corectura se va face online de o Comisie Nationala de Evaluare (numita de catre Comitetul de Organizare), &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> prima saptam&acirc;na dupa proba. Platforma de concurs va genera &icirc;n prealabil coduri pentru fiecare elev, astfel</div> <div style="text-align: justify;"> &icirc;nc&acirc;t la evaluare numele si provenienta elevilor sa nu fie cunoscute.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul Stiintific va rezolva eventualele contestatii si va propune Comitetului de Organizare validarea</div> <div style="text-align: justify;"> rezultatelor, inclusiv calificari pentru etapa de selectie.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a IV-a (selectia loturilor)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n functie de rezultatele de la faza finala, aproximativ 40 de elevi de la clasele IX-XII si 30 de la clasele VII-VIII</div> <div style="text-align: justify;"> (eventual si clasa a IX-a, &icirc;n functie de v&acirc;rsta) vor participa la Bucuresti la doua teste de calificare pentru</div> <div style="text-align: justify;"> alcatuirea loturilor nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Costurile de deplasare si sedere &icirc;n Bucuresti vor fi suportate de catre scolile din care provin elevii sau de</div> <div style="text-align: justify;"> catre parinti. Data fiind situatia pandemica, &icirc;n situatii exceptionale, SSMR va putea deconta cheltuielile unor</div> <div style="text-align: justify;"> elevi, pe baza unei cereri prealabile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie. Comitetul Stiintific va putea decide acordarea de wild-carduri, pentru maximum 10 elevi care nu</div> <div style="text-align: justify;"> au obtinut calificarea dar au obtinut medalii la ultimele doua editii ale Olimpiadelor Internationale sau</div> <div style="text-align: justify;"> Balcaniadelor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul de organizare</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Radu Gologan, Presedinte SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> Catalin Gherghe, Presedintele Comitetului de Organizare</div> <div style="text-align: justify;"> Cristian Alexandrescu, Vicepresedinte organizatoric</div> <div style="text-align: justify;"> Marius Perianu, vicepresedinte, coordonare teste</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Vicepresedinti: vicepresedintii SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Membri: Consiliul SSMR si presedintii de filiale</div> <div style="text-align: justify;"> Secretariat: Ana Maria Nadolo, Cristina Hlevca, Roxana Goga, Andrei Alexandrescu</div> <div style="text-align: justify;"> Comisia IT : Silviu Vasile, Constantin Chirita (Intuitext), Simona Ungureanu (Intuitext)</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul Stiintific:</strong> Radu Gologan, Catalin Gherghe, Wladimir Boskoff, Marius Perianu, Mihai Chis, Gabriel</div> <div style="text-align: justify;"> M&acirc;rsanu, Vasile Berinde, Mihai Baluna, Eugen Paltanea, Ovidiu Sontea</div> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5005 OLIMPIADA NATIONALA GAZETA MATEMATICA - Modele subiecte - XII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5004 <div style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala Gazeta Matematica (ONGM) 2020-2021</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Regulament</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Prezentul regulament poate fi modificat &icirc;n orice moment (cu aprobarea comitetului de organizare) dar &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> timp util, &icirc;n functie de regulile impuse la nivel national de evolutia pandemiei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa I (unitate de &icirc;nvatam&acirc;nt)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se desfasoara online, &icirc;n organizarea profesorilor de la clasa sau a catedrei de matematica din scoala, sub</div> <div style="text-align: justify;"> coordonarea Filialei locale a SSMR, si va consta &icirc;n teste grila la fiecare clasa cu 20-24 de &icirc;ntrebari cu raspuns</div> <div style="text-align: justify;"> unic.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> De preferinta 30% dintre &icirc;ntrebari vor fi inspirate din problemele din GMB sau SGM din anul 2020-21. Timp</div> <div style="text-align: justify;"> de lucru 2 ore. Va fi folosita una dintre platformele de conferinte (Zoom, Google Meet, etc.) cu obligatia</div> <div style="text-align: justify;"> deschiderii camerelor de catre elevi si transmiterea catre profesor a copiilor scanate ale raspunsurilor &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> maximum 15 minute dupa examen. Datele de desfasurare vor fi la alegerea profesorilor (scolii), dintre 20 si</div> <div style="text-align: justify;"> 27 februarie 2021. Timp de lucru 2 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Profesorii de la clasa vor &icirc;nregistra calificatii o data cu lansarea platformei nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se recomanda calificarea elevilor care realizeaza cel putin 75% din punctaj.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Profesorii, scolile sau filialele pot folosi platforme dedicate testarii. Pe astfel de platforme corectura se</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>realizeaza instantaneu, la terminarea testului. Punctajul se poate comunica imediat, sau decalat (de</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>exemplu la 15 minute de la terminarea timpului de lucru stabilit &ndash; pentru a nu avea situatii &icirc;n care anumiti</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>elevi &icirc;si fac conturi fictive doar pentru a vedea raspunsurile), iar toate rezultatele se &icirc;nregistreaza automat</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>&icirc;ntr-o baza de date comuna.</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie. &Icirc;n situatia &icirc;n care vreun elev doreste a participa fara ca profesorul/scoala lui sa doreasca</div> <div style="text-align: justify;"> organizarea, el va fi indrumat a se &icirc;nscrie la alt profesor din filiala respectiva. Responsabilii filialei vor putea</div> <div style="text-align: justify;"> organiza testari cu astfel de elevi.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a II-a (locala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Se va desfasura online, la data de 20 martie 2021, orele 1000, pe platforma Nationala a Olimpiadei</div> <div style="text-align: justify;"> (construita de SSMR si Intuitext). Profesorii se vor &icirc;nscrie &icirc;n prealabil (&icirc;ncep&acirc;nd cu 10 martie) pe aceasta</div> <div style="text-align: justify;"> platforma prin filialele SSMR, urm&acirc;nd apoi sa &icirc;nscrie datele copiilor calificati la prima etapa.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Acestia vor primi &icirc;nainte de concurs parolele necesare participarii. Vor fi 24 de &icirc;ntrebari grila cu diverse</div> <div style="text-align: justify;"> permutari ale problemelor si variantelor de raspuns generate aleatoriu pentru fiecare elev. Timp de lucru 2</div> <div style="text-align: justify;"> ore. Rezultatele se &icirc;ncarca automat.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie 1. &Icirc;n situatiile &icirc;n care elevul nu poate accesa de acasa platforma, va fi sprijinit de profesorul sau sa</div> <div style="text-align: justify;"> participe din alt loc dotat cu tehnica necesara.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie 2. Numarul celor calificati pentru etapa a III-a la fiecare clasa va fi decis de Comitetul Stiintific al</div> <div style="text-align: justify;"> Olimpiadei.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a III-a (nationala)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> La aceasta etapa vor participa doar elevii claselor VII-XII. Elevii din clasele a V-a si a VI-a vor fi premiati la</div> <div style="text-align: justify;"> nivel national de SSMR dupa rezultatele obtinute la etapa a II-a. Filialele pot organiza independent etapa</div> <div style="text-align: justify;"> finala pentru a V-a si a VI-a tot online dar la nivel local.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Etapa a III-a se va desfasura cu participare fizica efectiva &icirc;n centre universitare (Bucuresti, Baia-Mare, Iasi,</div> <div style="text-align: justify;"> Brasov, Timisoara, Craiova, Constanta) la mijlocul lunii aprilie, &icirc;n functie de evolutia medicala &icirc;n tara. Elevii</div> <div style="text-align: justify;"> calificati la etapa locala, vor fi &icirc;nscrisi &icirc;n centre &icirc;n functie de judetul de provenienta. Proba va consta &icirc;n 4</div> <div style="text-align: justify;"> probleme, dupa formatul obisnuit al olimpiadelor nationale. Timp de lucru 3 ore.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Proba va fi urmarita video iar copiile scanate ale rezolvarilor vor fi &icirc;ncarcate de catre organizatori pe</div> <div style="text-align: justify;"> platforma, imediat dupa concurs.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul de organizare va anunta din timp o forma de desfasurare online, daca situatia pandemica nu</div> <div style="text-align: justify;"> permite prezenta fizica a elevilor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Corectura se va face online de o Comisie Nationala de Evaluare (numita de catre Comitetul de Organizare), &icirc;n</div> <div style="text-align: justify;"> prima saptam&acirc;na dupa proba. Platforma de concurs va genera &icirc;n prealabil coduri pentru fiecare elev, astfel</div> <div style="text-align: justify;"> &icirc;nc&acirc;t la evaluare numele si provenienta elevilor sa nu fie cunoscute.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Comitetul Stiintific va rezolva eventualele contestatii si va propune Comitetului de Organizare validarea</div> <div style="text-align: justify;"> rezultatelor, inclusiv calificari pentru etapa de selectie.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Etapa a IV-a (selectia loturilor)</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n functie de rezultatele de la faza finala, aproximativ 40 de elevi de la clasele IX-XII si 30 de la clasele VII-VIII</div> <div style="text-align: justify;"> (eventual si clasa a IX-a, &icirc;n functie de v&acirc;rsta) vor participa la Bucuresti la doua teste de calificare pentru</div> <div style="text-align: justify;"> alcatuirea loturilor nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Costurile de deplasare si sedere &icirc;n Bucuresti vor fi suportate de catre scolile din care provin elevii sau de</div> <div style="text-align: justify;"> catre parinti. Data fiind situatia pandemica, &icirc;n situatii exceptionale, SSMR va putea deconta cheltuielile unor</div> <div style="text-align: justify;"> elevi, pe baza unei cereri prealabile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Observatie. Comitetul Stiintific va putea decide acordarea de wild-carduri, pentru maximum 10 elevi care nu</div> <div style="text-align: justify;"> au obtinut calificarea dar au obtinut medalii la ultimele doua editii ale Olimpiadelor Internationale sau</div> <div style="text-align: justify;"> Balcaniadelor.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul de organizare</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Radu Gologan, Presedinte SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> Catalin Gherghe, Presedintele Comitetului de Organizare</div> <div style="text-align: justify;"> Cristian Alexandrescu, Vicepresedinte organizatoric</div> <div style="text-align: justify;"> Marius Perianu, vicepresedinte, coordonare teste</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Vicepresedinti: vicepresedintii SSMR</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Membri: Consiliul SSMR si presedintii de filiale</div> <div style="text-align: justify;"> Secretariat: Ana Maria Nadolo, Cristina Hlevca, Roxana Goga, Andrei Alexandrescu</div> <div style="text-align: justify;"> Comisia IT : Silviu Vasile, Constantin Chirita (Intuitext), Simona Ungureanu (Intuitext)</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Comitetul Stiintific:</strong> Radu Gologan, Catalin Gherghe, Wladimir Boskoff, Marius Perianu, Mihai Chis, Gabriel</div> <div style="text-align: justify;"> M&acirc;rsanu, Vasile Berinde, Mihai Baluna, Eugen Paltanea, Ovidiu Sontea</div> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5004 Revista matematica - Subiecte - ianuarie 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5003 <p> Autori: Prof . Cristina Godeanu / Prof. Vasile Stere</p> Ianuarie 2021 Thursday, January 21, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5003 Expresii algebrice. Fractii algebrice http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5002 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUQ0dLNkZFRVhEODQxNjc4SE82UlNRM1JMWC4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Wednesday, January 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5002 Multimea numerelor intregi. Adunarea si scaderea http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5001 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUOVpBNEwzOU1CS1BISjNZRTA5VUY3UzNIVS4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Wednesday, January 20, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5001 EXTEMPORAL ONLINE Amplificare, simplificare, adunare, scadere http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5000 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUMjdNSE9NNDlKQUJPSlZHWEpaQ05FS0M4Ri4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Friday, January 15, 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=5000 Revista matematica - Subiecte - decembrie 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4998 <p> Autori: Prof . Cristina Godeanu / Prof. Vasile Stere</p> Decembrie 2020 Wednesday, December 23, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4998 Matematica - Testare Online Evaluarea Nationala 2021 - Testul 3 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4996 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUODlTR1k1MDRJRkZOWFFKSDZIWFIzTjc5VS4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Sunday, December 20, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4996 EXTEMPORAL - Triunghi. Clasificare. Perimetru http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4995 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUOEJHMFo1RlQyUjA1UTJXSUxBUklUMkVVNi4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Friday, December 18, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4995 ICHB - Simulare Matematica Evaluarea Nationala Noiembrie 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4994 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Monday, December 14, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4994 EXTEMPORAL ONLINE. Fractii echivalente. Procente http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4993 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUMUI2WVU4S0RLV0JQQTVUNUVZV0xGWk5DSS4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Thursday, December 10, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4993 Matematica - Testare Online Evaluarea Nationala 2021 - Testul 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4992 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUOVpNWU9ZRTZKQUZUVlYzOFk3RzYwQjhWSi4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Wednesday, December 09, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4992 Matematica - Testare Online Evaluarea Nationala 2021 - Testul 1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4991 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUMjFEUktCNFBSQUpIUEpSSTg4MlFVRExJUC4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Wednesday, December 02, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4991 TEST ONLINE - PREGATIREA EXAMENULUI DE EVALUARE NATIONALA 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4990 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUMVNMMzBOM1I2M04yNDdWUDZXMFI5RFkwSi4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Monday, November 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4990 Inecuatii cu parametru http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4989 Bacalaureat Thursday, November 26, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4989 Test online-aplicatiile determinantilor in geometrie http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4988 <p> <iframe frameborder="0" height="2590" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6lSipOcViK8uZbjk_Ld7mrUDuSYh21OqFtTZ5Ub1ym-CBUg/viewform?embedded=true" width="640">Se &icirc;ncarca&hellip;</iframe></p> Teste online Thursday, November 26, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4988 TEST ONLINE - Divizibilitate. Criterii de divizibilitate http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4987 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUQUdFOFowMkNQQjhGTE5ZUklVOUlNVU5PNS4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Thursday, November 26, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4987 Revista matematica - Subiecte - noiembrie 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4986 <p> Autori: Prof . Cristina Godeanu / Prof. Vasile Stere</p> Noiembrie 2020 Saturday, November 21, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4986 TEST ONLINE - Dreapta paralela cu planul. Plane paralele http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4985 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUNzFCQlBWUUxNSFRBOUtQS1Y0VUQ1WkRHMS4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Friday, November 20, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4985 TEST ONLINE Divizibilitate. Proprietati http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4984 <ul> <li> Test online</li> <li> Clasa a VI-a</li> <li> Sectiunea a II-a nu este cu corectare automata</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__bodFqRURFNVUlNBQUxBRlRXSlVUM0o3RTlUMDJEMS4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Wednesday, November 18, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4984 FISA DE LUCRU - Metode aritmetice de rezolvarea problemelor http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4983 <ul> <li> Rezolvarea de probleme prin metoda reducerii la unitate</li> <li> Rezolvarea de probleme prin metoda comparatiei</li> <li> Rezolvarea de probleme prin metoda figurativa</li> </ul> <p style="text-align: center;"> <iframe frameborder="0" height="973" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScamE2wtQuK-sz4uXRjcm0YPCSNUa3iWEFB8iXx1ZvDUAsgpw/viewform?embedded=true" width="640">Loading&hellip;</iframe></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> Teste online Saturday, November 14, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4983 Test online - Criterii de paralelism. Perpendicularitate http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4982 <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVURVRUQzJDWjNFVkFJOEVNTEszRUo2SFA5UC4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Friday, November 06, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4982 Puterea cu exponent natural a unui numar natural - Online http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4981 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> Acest document are urmatoarele facilitati:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> 1. Poate fi descarcat &icirc;n format PDF</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> 2.Oricine are un cont google poate rezolva testul online.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Puteti posta astfel de materiale dupa ce va creati un cont pe Mate.Info.Ro, pe care le realizati folosind aplicatiile&nbsp;Microsoft Forms si/sau Google Forms.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</p> <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUNERZQ1REMDU4Rk9SRFY2WDhTNk9PTEI1VS4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Wednesday, November 04, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4981 MODEL Bacalaureat 2021 la matematica - Profil mate info http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4980 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, November 04, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4980 MODEL Bacalaureat 2021 la matematica - Profil tehnologic http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4979 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, November 04, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4979 MODEL Bacalaureat 2021 la matematica - Profil stiintele naturii http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4978 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, November 04, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4978 MODEL Bacalaureat 2021 la matematica - Profil pedagogic http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4977 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, November 04, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4977 SCURT TEST ONLINE - Multimea numerelor naturale. Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4976 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> Acest document are urmatoarele facilitati:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> 1. Poate fi descarcat &icirc;n format PDF</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> 2.Oricine are un cont google poate rezolva testul online.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Puteti posta astfel de materiale dupa ce va creati un cont pe Mate.Info.Ro, pe care le realizati folosind aplicatiile&nbsp;Microsoft Forms si/sau Google Forms.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</p> <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUODY5VzRCNzRPNDFLMUM2NFI1QzdRMk5YNi4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Tuesday, November 03, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4976 M O D E L - Evaluarea Nationala 2021 - Matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4973 <ul> <li> Modelul nou</li> <li> Noiembrie 2020</li> <li> Subiect si barem</li> </ul> Evaluarea Naţională Monday, November 02, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4973 Intervale de numere reale. Inecuatii in R http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4971 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> Acest document are urmatoarele facilitati:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> 1. Poate fi descarcat &icirc;n format PDF</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> 2.Oricine are un cont google poate rezolva testul online.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Puteti posta astfel de materiale dupa ce va creati un cont pe Mate.Info.Ro, pe care le realizati folosind aplicatiile&nbsp;Microsoft Forms si/sau Google Forms.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</p> <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480px" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUQks5N1ZVOTFXOUZCWkpUS0ZEMVVaSjk2VS4u&amp;embed=true" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" webkitallowfullscreen="" width="640px"></iframe></p> Teste online Friday, October 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4971 Exponentiale http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4969 Nivel: cls. a X a/ bacalaureat Bacalaureat Tuesday, October 27, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4969 Functia de gradul II http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4968 Bacalaureat Tuesday, October 27, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4968 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2021 LA MATEMATICA - ICHB http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4967 <div style="text-align: center;"> <strong>LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> Simularea 1 a Evaluarii Nationale</div> <div style="text-align: center;"> Octombrie 2020</div> <div style="text-align: center;"> Matematica</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Nume Prenume:</div> <div> Clasa:</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> Toate subiectele sunt obligatorii.</li> <li> Se acorda 10 puncte din oficiu.</li> <li> Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.</li> </ul> Evaluarea Naţională Sunday, October 25, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4967 Operatii cu numere naturale. Fara ridicarea la putere http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4966 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> Acest document are urmatoarele facilitati:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> 1. Poate fi descarcat &icirc;n format PDF</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> 2.Oricine are un cont google poate rezolva testul online (<font color="#337ab7"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<a href="https://forms.gle/BDvUcyR3qBkZ25p27">LINK</a></span></font>&nbsp;)</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Puteti posta astfel de materiale dupa ce va creati un cont pe Mate.Info.Ro, pe care le realizati folosind aplicatiile&nbsp;Microsoft Forms si/sau Google Forms.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p> <iframe frameborder="0" height="520" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeYBRkG2Dj19MMcpN_YYLWezakr4nJ33-c66YIH_VOtYVMGg/viewform?embedded=true" width="700">Loading&hellip;</iframe></p> Teste online Wednesday, October 21, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4966 DESCARCA Noua condica de prezenta destinata cadrelor didactice http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4965 <div> <strong>Catre</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>INSPECTORATELE SCOLARE JUDETENE / AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <div style="text-align: justify;"> Av&acirc;nd &icirc;n vedere ca printre masurile privind debirocratizarea procesului educational propuse de <strong>Grupul de lucru pentru debirocratizarea activitatii cadrelor didactice din &icirc;nvatam&acirc;ntul preuniversitar</strong> <strong>se regaseste <u>masura de simplificare a condicii de prezenta</u>,</strong> va informam ca la nivelul <strong><em>Ministerului Educatiei si Cercetarii</em></strong> au fost elaborate urmatoarele modele:</div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <strong><em>&rdquo;Condica de prezenta&rdquo;</em></strong> destinata consemnarii prezentei cadrelor didactice care desfasoara activitatea didactica cu prezenta fizica &icirc;n unitatea de &icirc;nvatam&acirc;nt, model care va fi utilizat &icirc;n cadrul unitatilor de &icirc;nvatam&acirc;nt preuniversitar &icirc;ncep&acirc;nd cu data de 1 noiembrie 2020.</li> <li style="text-align: justify;"> <em><strong>&rdquo;Fisa de prezenta&rdquo;</strong></em> care va fi utilizata pentru consemnarea prezentei &icirc;n situatia &icirc;n care activitatile didactice se desfasoara on-line &icirc;n alt spatiu dec&acirc;t cel al unitatii de &icirc;nvatam&acirc;nt.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> Conducerea unitatii de &icirc;nvatam&acirc;nt elaboreaza o procedura operationala care reglementeaza modalitatea de colectare, validare, pastrare si arhivare a condicii de prezenta / fiselor de prezenta.</div> </div> <p style="text-align: right;"> <strong>Ministru,</strong></p> <p style="text-align: right;"> <strong>Monica Cristina ANISIE</strong></p> <p> <strong style="text-align: justify;">Modelele de &quot;Condica de prezenta&quot; si de &quot;Fisa de prezenta&quot;</strong><span style="text-align: justify;">&nbsp;anexate prezentei note&nbsp;</span><strong style="text-align: justify;">pot fi descarcate</strong><span style="text-align: justify;">&nbsp;acces&acirc;nd butonul de mai jos.</span></p> Secretariat Wednesday, October 21, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4965 Operatii cu numere reale. Intervale http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4964 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> Acest document are urmatoarele facilitati:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> 1. Poate fi descarcat &icirc;n format PDF</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> 2.Oricine are un cont google poate rezolva testul online (<font color="#337ab7"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVURTZKNEpVQktOUFlQWVgzSkZZUVhDVEJFVi4u" target="_blank">LINK</a></span></font>&nbsp;)</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Puteti posta astfel de materiale dupa ce va creati un cont pe Mate.Info.Ro, pe care le realizati folosind aplicatiile&nbsp;Microsoft Forms si/sau Google Forms.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</p> Teste online Thursday, October 15, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4964 FISA DE LUCRU ONLINE - INTERVALE DE NUMERE REALE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4961 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> Acest document are urmatoarele facilitati:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> 1. Poate fi descarcat &icirc;n format PDF</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> 2.Oricine are un cont google poate rezolva testul online (<font color="#337ab7"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoq1kWYRU0GqAZuS_80wRDo7cubYWktChzPou5MvTrVUREhPSjYxNFc1MUJLVE5XQzFTSFQySVZOMi4u" target="_blank">LINK</a></span></font>&nbsp;)</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Puteti posta astfel de materiale dupa ce va creati un cont pe Mate.Info.Ro, pe care le realizati folosind aplicatiile&nbsp;Microsoft Forms si/sau Google Forms.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</p> Teste online Thursday, October 01, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4961 Invata prin descoperire - Mediana corespunzatoare ipotenuzei http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4960 <p> Contextul actual, generat de pandemia care ne-a afectat pe toti, deschide o fila noua &icirc;n parcursul pe care trebuie sa-l urmeze elevul pentru a dob&acirc;ndi cunostintele necesare privind atingerea obiectivelor de pregatire la matematica. Baz&acirc;ndu-ma pe studiile realizate de specialisti, care afirma la unison ca actuala generatie de elevi e lipsita de rabdare si prefera forme scurte si evidente de relationare, mi-am propus sa realizez filmulete adecvate acestei stari de fapt. Sper ca ideile mele sa se concretizeze si sa aiba efectul asteptat.</p> <p> Site-ul Mate.Info.Ro da sansa fiecarui profesor de matematica sa posteze materiale de larg interes si colaborarea la un astfel de proiect consider ca e binevenita si sper ca &icirc;n cur&acirc;nd sa devina o baza de date care sa asigure cunostintele minimale de pregatire a elevilor.</p> <p> <em>Prof. Catalin Osiceanu.</em></p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/S6ysgce_QAk" width="560"></iframe></p> Lecţii online Friday, September 25, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4960 Teorema unghiului de 30 de grade prin descoperire http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4959 <p> Contextul actual, generat de pandemia care ne-a afectat pe toti, deschide o fila noua &icirc;n parcursul pe care trebuie sa-l urmeze elevul pentru a dob&acirc;ndi cunostintele necesare privind atingerea obiectivelor de pregatire la matematica. Baz&acirc;ndu-ma pe studiile realizate de specialisti, care afirma la unison ca actuala generatie de elevi e lipsita de rabdare si prefera forme scurte si evidente de relationare, mi-am propus sa realizez filmulete adecvate acestei stari de fapt. Sper ca ideile mele sa se concretizeze si sa aiba efectul asteptat.</p> <p> Site-ul Mate.Info.Ro da sansa fiecarui profesor de matematica sa posteze materiale de larg interes si colaborarea la un astfel de proiect consider ca e binevenita si sper ca &icirc;n cur&acirc;nd sa devina o baza de date care sa asigure cunostintele minimale de pregatire a elevilor.</p> <p> <em>Prof. Catalin Osiceanu.</em></p> <p style="text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Hbi_rwCnvZk" width="560"></iframe></p> Lecţii online Wednesday, September 23, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4959 TEST INITIAL ONLINE PENTRU CLASA A VIII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4958 <p> Acest document are urmatoarele facilitati:</p> <p> 1. Poate fi descarcat &icirc;n format PDF</p> <p> 2.Oricine are un cont google poate rezolva testul online (<a href="https://forms.gle/voU7YqmDyrrAtTPw6"> LINK</a> )</p> <p style="text-align: justify;"> Puteti posta astfel de materiale dupa ce va creati un cont pe Mate.Info.Ro, pe care le realizati folosind aplicatiile&nbsp;Microsoft Forms si/sau Google Forms.</p> <p style="text-align: justify;"> Succes!</p> Teste online Wednesday, September 23, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4958 SCURT TEST ONLINE LA INCEPUTUL CLASEI A V-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4957 <p> Acest document are urmatoarele facilitati:</p> <p> 1. Poate fi descarcat &icirc;n format PDF</p> <p> 2.Oricine are un cont google poate rezolva testul online ( <a href="https://forms.gle/RacNC4XJoRPdH6nW7">LINK</a> )</p> <p style="text-align: justify;"> Puteti posta astfel de materiale dupa ce va creati un cont pe Mate.Info.Ro, pe care le realizati folosind aplicatiile&nbsp;Microsoft Forms si/sau Google Forms.</p> <p style="text-align: justify;"> Succes!</p> Teste online Wednesday, September 23, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4957 Test grila de verificare a cunostintelor la matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4956 <p> Acest document are urmatoarele facilitati:</p> <p> 1. Poate fi descarcat &icirc;n format PDF</p> <p> 2.&nbsp;Destinatarii pot scana codul QR pe un telefon sau o tableta pentru a accesa formularul.</p> <p> 3.Oricine are linkul poate raspunde (<a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__bodFqRUOUYzWTBJTlRJUEdXWEdFVVpFOUxIR1RFVy4u" target="_blank"> LINK</a> )</p> <p style="text-align: justify;"> <img alt="Mate.Info.Ro" class="img-responsive site-logo" src="https://mate.info.ro/QR/8_21092020.png" style="width:200px" /></p> <p style="text-align: justify;"> Puteti posta astfel de materiale dupa ce va creati un cont pe Mate.Info.Ro, pe care le realizati folosind aplicatiile&nbsp;Microsoft Forms si/sau Google Forms.</p> <p style="text-align: justify;"> Succes!</p> Teste online Monday, September 21, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4956 Cerere inscriere in Corpul de profesori evaluatori http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4955 <p> Descarca Cererea de inscriere format editabil - Anexa OMEC 5565_2020.docx</p> Metodologii Thursday, September 17, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4955 APEL pentru selectia cadrelor didactice http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4954 <p> pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale.</p> Metodologii Thursday, September 17, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4954 METODOLOGIE - constituirea corpului de profesori evaluatori http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4953 <p> Din 14 august 2020 pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile national</p> <p> Ordin, documente si anexe privind corpul de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale</p> Metodologii Thursday, September 17, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4953 ORDINUL privind desfasurarea examenului de bacalaureat 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4952 <p> ORDINUL 5453 din 31 august 2020</p> Bacalaureat Wednesday, September 16, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4952 CALENDARUL examenului de bacalaureat national - 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4951 <p> Pentru ambele sesiuni</p> Bacalaureat Wednesday, September 16, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4951 Calculul mediei de admitere 2020-2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4950 <div> Anexa nr. 2 la ordinul MEC nr. 5.45/31.08.2020</div> Evaluarea Naţională Tuesday, September 15, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4950 CALENDARUL ADMITERII IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4949 <div> Anexa nr. 1 la ordinul MEC nr. 5.45/31.08.2020</div> Evaluarea Naţională Tuesday, September 15, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4949 O R D I N 5457 - Admitere liceu 2021 - 2022 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4948 <div> Privind organizarea si desfasurarea admiterii &icirc;n &icirc;nvatam&acirc;ntul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022</div> Evaluarea Naţională Tuesday, September 15, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4948 SUGESTIE PLANIFICARE LA MATEMATICA 2020-2021 - CLASA A V-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4946 <ul> <li> <a href="https://clasadigitala.ro/biblioteca_profesor/matematica-v-ghidul-profesorului/" target="_blank">Deschide eBook</a></li> <li> Descarca documentul &icirc;n format editabil</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> SURSA: clasadigitala.ro</p> Planificări şi programe Monday, September 07, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4946 SUGESTIE PLANIFICARE LA MATEMATICA 2020-2021 - CLASA A VIII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4945 <ul> <li> <a href="https://clasadigitala.ro/biblioteca_profesor/matematica-viii-ghidul-profesorului/" target="_blank">Deschide eBook</a></li> <li> Descarca documentul &icirc;n format editabil</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> SURSA: clasadigitala.ro</p> Planificări şi programe Monday, September 07, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4945 ORDINUL MINISTERULUI SANATATII - Normele de igiena in scoli http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4943 <p> Publicat in Monitorul Oficial</p> Diverse Saturday, August 29, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4943 PROGRAMA EVALUAREA NATIONALA 2021 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4942 <p> OMEC 3472/10.03.2020</p> Planificări şi programe Thursday, August 27, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4942 Gradul didactic II - 2020 - Metodica predarii matematicii http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4941 <p> Subiecte</p> <p> Examenul s-a sustinut &icirc;n data de 26 august 2020</p> Grad Thursday, August 27, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4941 BACALAUREAT - MATEMATICA - AUGUST 2020 - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4940 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, August 25, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4940 BACALAUREAT - MATEMATICA - AUGUST 2020 - STIINTE ALE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4939 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, August 25, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4939 BACALAUREAT - MATEMATICA - AUGUST 2020 - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4938 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, August 25, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4938 BACALAUREAT - MATEMATICA - AUGUST 2020 - PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4937 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, August 25, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4937 UTILIZAREA PLATFORMEI KAHOOT http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4935 Diverse Sunday, August 09, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4935 TITULARIZARE LA MATEMATICA 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4934 <p> -SUBIECTE SI BAREM</p> Titularizare Wednesday, August 05, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4934 DEFINITIVAT 2020 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4933 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Definitivat Friday, July 24, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4933 M O D E L Oficial Evaluarea Nationala 2021 - Matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4932 <p> Subiect si barem</p> Evaluarea Naţională Friday, July 17, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4932 CN Cantemir Voda - Matematica - Formarea clasei a V-a 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4931 <p style="text-align: center;"> <strong>Colegiul National &bdquo;Cantemir Voda&rdquo; </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Evaluare &icirc;n vederea constituirii efectivului de elevi pentru clasa a V-a, an scolar 2019-2020 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>TEST DE EVALUARE LA DISCIPLINA MATEMATICA</strong></p> Teste Tuesday, July 07, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4931 CONCURSUL MICII CAMPIONI 2020 - Clasa a IV-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4930 <ul> <li> <font color="#82878c" face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif"><span style="position: relative; display: inline-block; padding-left: 35px; font-size: 14px;"><b>Colegiul National de Informatica Tudor Vianu</b></span></font></li> <li> <font color="#82878c" face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif"><span style="position: relative; display: inline-block; padding-left: 35px; font-size: 14px;"><b>Subiecte si barem</b></span></font></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Saturday, July 04, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4930 SUBIECTE MATEMATICA - FORMAREA CLASEI A V-A - CNB GEORGE COSBUC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4929 <ul> <li> COLEGIUL NATIONAL BILINGV GEORGE COSBUC</li> <li> PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU CLASA A V-a - SESIUNEA IUNIE 2020</li> <li> MATEMATICA - VARIANTA 2</li> <li> SUBIECTE SI BAREM DE CORECTARE</li> </ul> Teste Friday, July 03, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4929 SESIUNEA SPECIALA - EVALUAREA NATIONALA 2020 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4928 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Tuesday, June 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4928 BACALAUREAT - MATEMATICA - IUNIE 2020 - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4927 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, June 24, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4927 BACALAUREAT - MATEMATICA - IUNIE 2020 - STIINTELE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4926 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, June 24, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4926 BACALAUREAT - MATEMATICA - IUNIE 2020 - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4925 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, June 24, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4925 BACALAUREAT - MATEMATICA - IUNIE 2020 - PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4924 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, June 24, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4924 EVALUAREA NATIONALA 2020 LA MATEMATICA - SUBIECTE DE REZERVA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4923 <ul> <li> Subiecte</li> <li> Barem</li> </ul> <p> &nbsp;</p> Evaluarea Naţională Wednesday, June 17, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4923 EVALUAREA NATIONALA 2020 LA MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4922 <ul> <li> Subiecte</li> <li> Barem</li> <li> Rezolvare</li> </ul> Evaluarea Naţională Wednesday, June 17, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4922 EVALUARE UNITATI DE MASURA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4921 <p> TESTUL DE EVALUARE&nbsp; UNITA?I DE MASURA CONTINE ITEMI CU ALEGERE MULTIPLA</p> Teste Monday, June 15, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4921 EVALUARE FINALA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4920 <p> TESTUL DE EVALUARE FINALA CONTINE ITEMI CU ALEGERE MULTIPLA</p> Teste Monday, June 15, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4920 Baremele testelor 36-40 - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4919 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Vineri, 5 iunie 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> Evaluarea Naţională Saturday, June 06, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4919 Testele 20 de antrenament - Matematica - Bacalaureat 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4918 <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Marti, 02 iunie 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> Bacalaureat Wednesday, June 03, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4918 Testul 40 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4917 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Marti, 2 iunie 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Tuesday, June 02, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4917 Testul 38 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4915 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Marti, 2 iunie 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Tuesday, June 02, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4915 Testul 39 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4916 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Marti, 2 iunie 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Tuesday, June 02, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4916 Testul 36 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4913 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Marti, 2 iunie 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Tuesday, June 02, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4913 Testul 37 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4914 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Marti, 2 iunie 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Tuesday, June 02, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4914 Baremele testelor 31-35 - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4912 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Vineri, 29 mai 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> Evaluarea Naţională Friday, May 29, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4912 Testele 19 de antrenament - Matematica - Bacalaureat 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4911 <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Luni, 25 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> Bacalaureat Monday, May 25, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4911 Testul 34 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4909 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Luni, 25 mai 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Monday, May 25, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4909 Testul 35 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4910 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Luni, 25 mai 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Monday, May 25, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4910 Testul 32 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4907 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Luni, 25 mai 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Monday, May 25, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4907 Testul 33 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4908 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Luni, 25 mai 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Monday, May 25, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4908 Testul 31 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4906 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Luni, 25 mai 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Monday, May 25, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4906 Baremele testelor 26-30 - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4905 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Vineri, 22 mai 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> Evaluarea Naţională Friday, May 22, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4905 TEST STRUCTURA ALGEBRICA DE GRUP http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4904 <p> Recapitulare si sistematizare de cunostinte privind structura algebrica de grup.</p> <p> Este un test de reactualizare a cunostintelor,&nbsp; &icirc;n vederea pregatirii examenului de bacalaureat 2020!</p> Teste Thursday, May 21, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4904 REBUS ”Ce stiu la calculul integral?” http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4903 <p> Este un REBUS ce are ca scop reactualizarea proprieta?ilor ?i diferen?a dintre primitiva unei func?ii ?i integrala definita!</p> <p> Este un sprijin &icirc;n pregatirea examenului de bacalaureat 2020!</p> Fişe de lucru Thursday, May 21, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4903 Testele 18 de antrenament - Matematica - Bacalaureat 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4902 <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Luni, 18 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> Bacalaureat Monday, May 18, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4902 Testul 28 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4899 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Luni, 18 mai 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Monday, May 18, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4899 Testul 29 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4900 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Luni, 18 mai 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Monday, May 18, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4900 Testul 30 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4901 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Luni, 18 mai 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Monday, May 18, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4901 Testul 26 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4897 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Luni, 18 mai 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Monday, May 18, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4897 Testul 27 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4898 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">Luni, 18 mai 2020</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Monday, May 18, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4898 Baremele testelor 21-25 - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4896 <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Vineri, 15 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Friday, May 15, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4896 TEST BAC. NR. 5 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4895 <p> TEST ONLINE</p> <p> - Respecta structura examenului de Bac. 2020;&nbsp;</p> <p> - Evaluare imediata,&nbsp;</p> <p> - Comentariu pentru raspuns corect &rdquo;BRAVO! &rdquo;</p> <p> &nbsp;- Posibilitate de a reface testul!</p> Teste Wednesday, May 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4895 Puncte de extrem- test de evaluare http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4894 <p> Test pe trei numere</p> Teste Tuesday, May 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4894 Testele 17 de antrenament - Matematica - Bacalaureat 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4893 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Luni, 11 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Monday, May 11, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4893 Testul 25 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4892 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Vineri, 11 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Baremele testelor 21-25 aici:&nbsp;<a href="https://mate.info.ro/Materialul-4896-baremele-testelor-21-25-matematica-evaluarea-nationala-2020.html">https://mate.info.ro/Materialul-4896-baremele-testelor-21-25-matematica-evaluarea-nationala-2020.html</a></div> Evaluarea Naţională Monday, May 11, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4892 Testul 23 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4890 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Luni, 11 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> <div style="text-align: justify;"> Baremele testelor 21-25 aici:&nbsp;<a href="https://mate.info.ro/Materialul-4896-baremele-testelor-21-25-matematica-evaluarea-nationala-2020.html">https://mate.info.ro/Materialul-4896-baremele-testelor-21-25-matematica-evaluarea-nationala-2020.html</a></div> Evaluarea Naţională Monday, May 11, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4890 Testul 24 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4891 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Luni, 11 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> <div style="text-align: justify;"> Baremele testelor 21-25 aici:&nbsp;<a href="https://mate.info.ro/Materialul-4896-baremele-testelor-21-25-matematica-evaluarea-nationala-2020.html">https://mate.info.ro/Materialul-4896-baremele-testelor-21-25-matematica-evaluarea-nationala-2020.html</a></div> Evaluarea Naţională Monday, May 11, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4891 Testul 21 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4888 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Luni, 11 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> <div style="text-align: justify;"> Baremele testelor 21-25 aici:&nbsp;<a href="https://mate.info.ro/Materialul-4896-baremele-testelor-21-25-matematica-evaluarea-nationala-2020.html">https://mate.info.ro/Materialul-4896-baremele-testelor-21-25-matematica-evaluarea-nationala-2020.html</a></div> Evaluarea Naţională Monday, May 11, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4888 Testul 22 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4889 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Luni, 11 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> <div style="text-align: justify;"> Baremele testelor 21-25 aici:&nbsp;<a href="https://mate.info.ro/Materialul-4896-baremele-testelor-21-25-matematica-evaluarea-nationala-2020.html">https://mate.info.ro/Materialul-4896-baremele-testelor-21-25-matematica-evaluarea-nationala-2020.html</a></div> Evaluarea Naţională Monday, May 11, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4889 Baremele testelor 16-20 - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4887 <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Vineri, 8 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Friday, May 08, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4887 TEST BAC. 2020 - GOOGLE FORMS http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4886 <p> Testul respecta structura examenului si matricea programei de bacalaureat.&nbsp;</p> <p> Este test grila, presupune calcul complet si corect, elevul este evaluat dupa trimiterea testului. Rezultatele obsnuite de elevi sunt cu interpretare si reprezentare grafica!</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> Teste Wednesday, May 06, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4886 Testele 16 de antrenament - Matematica - Bacalaureat 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4885 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Luni, 4 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> Bacalaureat Tuesday, May 05, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4885 Baremele testelor 6-10 - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4884 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Luni, 1 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Tuesday, May 05, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4884 Baremele testelor 11-15 - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4883 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Luni, 1 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> Evaluarea Naţională Tuesday, May 05, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4883 Testul 18 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4880 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Luni, 4 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Baremul de corectare &icirc;l puteti descarca aici:&nbsp;</strong><a href="https://mate.info.ro/Materialul-4887-baremele-testelor-16-20-matematica-evaluarea-nationala-2020.html">https://mate.info.ro/Materialul-4887-baremele-testelor-16-20-matematica-evaluarea-nationala-2020.html</a></div> Evaluarea Naţională Tuesday, May 05, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4880 Testul 19 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4881 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Luni, 4 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> <div style="text-align: justify;"> Baremul de corectare &icirc;l puteti descarca aici:&nbsp;<a href="https://mate.info.ro/Materialul-4887-baremele-testelor-16-20-matematica-evaluarea-nationala-2020.html">https://mate.info.ro/Materialul-4887-baremele-testelor-16-20-matematica-evaluarea-nationala-2020.html</a></div> Evaluarea Naţională Tuesday, May 05, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4881 Testul 20 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4882 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Luni, 4 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> <div style="text-align: justify;"> Baremul de corectare &icirc;l puteti descarca aici: <a href="https://mate.info.ro/Materialul-4887-baremele-testelor-16-20-matematica-evaluarea-nationala-2020.html">https://mate.info.ro/Materialul-4887-baremele-testelor-16-20-matematica-evaluarea-nationala-2020.html</a></div> Evaluarea Naţională Tuesday, May 05, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4882 Testul 16 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4878 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Luni, 4 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Baremul de corectare &icirc;l puteti descarca aici:&nbsp;</strong><a href="https://mate.info.ro/Materialul-4887-baremele-testelor-16-20-matematica-evaluarea-nationala-2020.html">https://mate.info.ro/Materialul-4887-baremele-testelor-16-20-matematica-evaluarea-nationala-2020.html</a></div> Evaluarea Naţională Tuesday, May 05, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4878 Testul 17 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4879 <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">Luni, 4 mai 2020</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), prin Centrul National de Politici si Evaluare &icirc;n Educatie (CNPEE), continua sa puna la dispozitia elevilor, saptam&acirc;nal, teste de antrenament pentru pregatirea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv a Examenului de bacalaureat national. Aceste teste sunt elaborate de specialistii CNPEE &icirc;n concordanta cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, adica fara materia semestrului al II-lea. Reamintim ca &icirc;n ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare si notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Pentru a facilita abordarea de catre candidati a pregatirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, &icirc;n seturi, &icirc;n functie de optiunile posibile ale candidatului corespunzatoare pentru fiecare filiera si profil. Aceasta grupare a testelor de antrenament va permite fiecarui candidat sa &icirc;si aleaga, &icirc;n functie de optiuni, filiera si profil, setul de teste pentru a se pregati &icirc;n vederea sustinerii examenului de bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba si literatura rom&acirc;na si matematica, prin alcatuirea unor seturi cu teste din cele doua probe de examen.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Recomandam rezolvarea testelor &icirc;n zile diferite, &icirc;n conditii apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fara consultarea unor surse), iar dupa publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluari.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Succes!</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Baremul de corectare &icirc;l puteti descarca aici:&nbsp;</strong><a href="https://mate.info.ro/Materialul-4887-baremele-testelor-16-20-matematica-evaluarea-nationala-2020.html">https://mate.info.ro/Materialul-4887-baremele-testelor-16-20-matematica-evaluarea-nationala-2020.html</a></div> Evaluarea Naţională Tuesday, May 05, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4879 Testele 11-15 de antrenament - Matematica - Bacalaureat 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4877 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Marti, 28 Aprilie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <ul> <li style="text-align: justify;"> 5 teste mate - info;</li> <li style="text-align: justify;"> 5 teste tehnologic;</li> <li style="text-align: justify;"> 5 teste stiintele - naturii;</li> <li style="text-align: justify;"> 5 teste pedagogic.</li> </ul> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Bacalaureat Tuesday, April 28, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4877 Testul 15 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4876 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Marti, 28 Aprilie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Tuesday, April 28, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4876 Testul 12 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4873 <div> <div> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Marti, 28 Aprilie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> </div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Tuesday, April 28, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4873 Testul 13 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4874 <div> <div> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Marti, 28 Aprilie, 2020</span></div> </div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Tuesday, April 28, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4874 Testul 14 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4875 <div> <div> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Marti, 28 Aprilie, 2020</span></div> </div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Tuesday, April 28, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4875 Testul 11 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4872 <div> <div> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Marti, 28 Aprilie, 2020</span></div> </div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Tuesday, April 28, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4872 Testele 6-10 de antrenament - Matematica - Bacalaureat 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4868 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Miercuri, 22 Aprilie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <ul> <li style="text-align: justify;"> 5 teste mate - info;</li> <li style="text-align: justify;"> 5 teste tehnologic;</li> <li style="text-align: justify;"> 5 teste stiintele - naturii;</li> <li style="text-align: justify;"> 5 teste pedagogic.</li> </ul> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Bacalaureat Wednesday, April 22, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4868 Testul 10 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4867 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Miercuri, 22 Aprilie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Wednesday, April 22, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4867 Testul 9 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4866 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Miercuri, 22 Aprilie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Wednesday, April 22, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4866 Testul 7 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4864 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Miercuri, 22 Aprilie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Wednesday, April 22, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4864 Testul 8 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4865 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Miercuri, 22 Aprilie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Wednesday, April 22, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4865 Testul 6 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4863 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Miercuri, 22 Aprilie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Wednesday, April 22, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4863 Noua programa BACALAUREAT 2020 la matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4862 <p> Publicata &icirc;n Monitorul Oficial &icirc;n data de 17 aprilie 2020</p> Planificări şi programe Friday, April 17, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4862 Noua programa EVALUAREA NATIONALA 2020 la matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4861 <p> Publicata &icirc;n Monitorul Oficial &icirc;n data de 17 aprilie 2020</p> Planificări şi programe Friday, April 17, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4861 Test de pregatire pentru EN. Varianta 4 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4860 <p> Materialul contine si rezolvarile variantelor 1,2,3,4.</p> Evaluarea Naţională Tuesday, April 14, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4860 TEST BAC. 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4859 <p> Test Bac. 2020 - &icirc;n sprijinul elevilor, pe structura M.E.N.</p> Teste Monday, April 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4859 TEST ALGEBRA - GRILA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4858 <p> Test clasa a XII-a, pregatire Bac. 2020.</p> <ul> <li> Test grila, o singura varianta corecta;</li> <li> Fiecare raspuns corect primeste un punct!</li> <li> Testul a fost si in varianta online pe classroom!</li> </ul> Teste Monday, April 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4858 Graficul functiei de gradul al doilea http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4857 <p> Predarea lectiei &bdquo;<em>Graficul functiei de gradul al doilea&rdquo;</em>, clasa a IX-a, pe platforma <strong>classroom google.</strong></p> <ul> <li> <strong>Se precizeaza etapele parcurse &icirc;n reprezentarea grafica.&nbsp;</strong></li> <li> <strong>Se recomanda site-uri educationale, manual pag. 118 -119.</strong></li> <li> <strong>Se prezinta un model de rezolvare si tema!</strong></li> </ul> Lecţii Monday, April 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4857 Semnul functiei de gradul al doilea http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4856 Stabilirea semnului functiei de gradul al doilea, Aplicatii Interpretare. Lecţii Monday, April 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4856 3 teste de pregatire pentru EN 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4855 <p> Testele nu contin materia aferenta semestrului II, clasa a VIII-a.</p> Evaluarea Naţională Saturday, April 11, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4855 Simulare examen Evaluare Nationala, subiect si barem http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4854 <p> propunator, prof. Ionela Turturean</p> Evaluarea Naţională Saturday, April 11, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4854 Baremele testelor de antrenament la matematica BAC 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4853 <p> <span style="font-size:14px;"><strong>Descarca testele AICI:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><a href="http://mate.info.ro/Materialul-4851-5-teste-de-antrenament-matematica-bacalaureat-2020.html" target="_blank">5 teste de antrenament&nbsp; - Matematica - Bacalaureat 2020</a></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> 5 teste mate - info;</li> <li style="text-align: justify;"> 5 teste tehnologic;</li> <li style="text-align: justify;"> 5 teste stiintele - naturii;</li> <li style="text-align: justify;"> 5 teste pedagogic.</li> </ul> Bacalaureat Saturday, April 04, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4853 Baremele testelor de antrenament la matematica EN 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4852 <p> <strong>Descarca testele AICI:</strong></p> <ul> <li> <strong><a href="http://mate.info.ro/Materialul-4850-testul-1-antrenament-matematica-evaluarea-nationala-2020.html" target="_blank">Testul 1 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020</a></strong></li> <li> <strong><a href="http://mate.info.ro/Materialul-4849-testul-2-antrenament-matematica-evaluarea-nationala-2020.html" target="_blank">Testul 2 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020</a></strong></li> <li> <strong><a href="http://mate.info.ro/Materialul-4848-testul-3-antrenament-matematica-evaluarea-nationala-2020.html" target="_blank">Testul 3 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020</a></strong></li> <li> <strong><a href="http://mate.info.ro/Materialul-4847-testul-4-antrenament-matematica-evaluarea-nationala-2020.html" target="_blank">Testul 4 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020</a></strong></li> <li> <strong><a href="http://mate.info.ro/Materialul-4846-testul-5-antrenament-matematica-evaluarea-nationala-2020.html" target="_blank">Testul 5 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020</a></strong></li> </ul> Evaluarea Naţională Saturday, April 04, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4852 5 teste de antrenament - Matematica - Bacalaureat 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4851 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Luni, 30 Martie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Baremele de evaluare si de notare vor fi publicate pe acelasi site, vineri, 3 aprilie 2020. Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <ul> <li style="text-align: justify;"> 5 teste mate - info;</li> <li style="text-align: justify;"> 5 teste tehnologic;</li> <li style="text-align: justify;"> 5 teste stiintele - naturii;</li> <li style="text-align: justify;"> 5 teste pedagogic.</li> </ul> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Bacalaureat Monday, March 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4851 Testul 3 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4848 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Luni, 30 Martie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Baremele de evaluare si de notare vor fi publicate pe acelasi site, vineri, 3 aprilie 2020. Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Monday, March 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4848 Testul 2 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4849 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Luni, 30 Martie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Baremele de evaluare si de notare vor fi publicate pe acelasi site, vineri, 3 aprilie 2020. Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Monday, March 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4849 Testul 1 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4850 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Luni, 30 Martie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Baremele de evaluare si de notare vor fi publicate pe acelasi site, vineri, 3 aprilie 2020. Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Monday, March 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4850 Testul 4 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4847 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Luni, 30 Martie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Baremele de evaluare si de notare vor fi publicate pe acelasi site, vineri, 3 aprilie 2020. Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Monday, March 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4847 Testul 5 antrenament - Matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4846 <div> <div> <span style="color:#0000ff;">Data publicarii:&nbsp;</span></div> <div> <span style="color:#0000ff;">Luni, 30 Martie, 2020</span></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor &icirc;n vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Resursele de antrenament tip test, realizate &icirc;mpreuna cu Centrul National de Evaluare si Examinare, respecta modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa &icirc;n aceasta saptam&acirc;na si de a continua efortul &icirc;n vederea obtinerii unor rezultate bune la viitoarele examene.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Baremele de evaluare si de notare vor fi publicate pe acelasi site, vineri, 3 aprilie 2020. Rolul acestora este de autoevaluare si calibrare a modului &icirc;n care au fost redactate raspunsurile.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Totodata, &icirc;n cadrul emisiunilor Telescoala vor fi prezentate unele solutii ale acestor teste de antrenament, cu explicatiile necesare pentru a &icirc;ntelege c&acirc;t mai bine raspunsurile din baremele de evaluare si de notare.</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div> Evaluarea Naţională Monday, March 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4846 Trunchiul de con circular drept http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4845 <p> <strong><u>Elementele trunchiului de con circular drept:</u></strong></p> <ul> <li> C(O;R) - cerc (<strong><em>baza mare a trunchiului de con circular drept</em></strong>);</li> <li> C(O&rsquo;;r) - cerc (<strong><em>baza mica a trunchiului de con circular drept</em></strong>);</li> <li> [A&rsquo;A] &equiv; [B&rsquo;B] - <strong><em>(generatoarea) </em>(not. cu G<em>)</em></strong>;</li> <li> [O&rsquo;O]- <strong><em>&icirc;naltimea</em></strong> <strong>(not. cu h)</strong>;</li> <li> [OB]- <strong><em>raza bazei mari</em> (not. cu R)</strong>;</li> <li> [O&rsquo;B&rsquo;]- <strong><em>raza bazei mici </em>(not. cu r).</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> Lecţii Friday, March 27, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4845 Conul circular drept http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4844 <p> <strong><u>Elementele conului circular drept:</u></strong></p> <ul> <li> C(O;R) - cerc (<strong><em>baza conului circular drept</em></strong>)</li> <li> [VA] &equiv; [VB] - <strong><em>(generatoarea) </em>(not. cu G<em>)</em></strong></li> <li> [VO]- <strong><em>&icirc;naltimea</em></strong> <strong>(not. cu h)</strong></li> <li> [OB]- <strong><em>raza bazei</em> (not. cu R)</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> Lecţii Thursday, March 26, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4844 Revista matematica - Subiecte - martie 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4843 <p> Autori: Prof . Cristina Godeanu / Prof. Vasile Stere</p> Martie 2020 Tuesday, March 24, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4843 test functii 1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4842 Februarie 2020 Monday, March 23, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4842 test asemanarea triunghiurilor http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4841 Teste Monday, March 23, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4841 test ecuatii sisteme de ecuatii http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4840 Teste Monday, March 23, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4840 BREAKING DESCARCA PROGRAMELE Evaluarea Nationala 2021 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4839 <p> <span style="font-size:14px;"><em>A fost publicat &icirc;n Monitorul Oficial</em></span></p> <p> <strong>Ordinul nr. 3472/10.03.2020 privind aprobarea programelor pentru sustinerea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, &icirc;ncep&acirc;nd cu anul scolar 2020-2021</strong></p> Planificări şi programe Friday, March 20, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4839 REST NR. 6 SIMULARE Univ. Tehnice+barem http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4838 Admitere facultate Friday, March 20, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4838 REST NR. 5 SIMULARE Univ. Tehnice+barem http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4837 Admitere facultate Friday, March 20, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4837 test 20 martie 2020 BAC M1 (continuitat+derivabilitate)+BAREM http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4836 Bacalaureat Friday, March 20, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4836 test 20 martie 2020 recapitulare BAC M1 (LIMITE DE FUNCT)+BAREM http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4835 Bacalaureat Friday, March 20, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4835 test 20 martie 2020 recapitulare BAC M1 (PRIMITIVE)+BAREM http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4834 Bacalaureat Friday, March 20, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4834 Problema rezolvata, clasa a IX-a. Produs scalar; Prof. Taclit N http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4833 <p> Problema nr 15, pag. 241, manual clasa a Ix-a, Ed. Didactica si pedagogica.&nbsp;</p> <p> Problema este rezolvata complet prin metoda I si se &icirc;ncepe rezolvarea, prin metoda a doua, invit&acirc;nd elevii la lucru!</p> Lecţii Wednesday, March 18, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4833 TEST BAC. REBUS! http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4832 <p> Un test de BAC. pentru pregatirea examenului de bacalaureat,clasa a XII-a,M1 si M2</p> <p> Simularea examenului de bacalaureat presupune rezolvarea unui.....TEST DE BAC.</p> <p> Pregatire BAC. ... Altfel!</p> Bacalaureat Wednesday, March 18, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4832 Produsul scalar a doi vectori - Fisa de exercitii http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4831 <p> Produsul scalar a doi vectori - Fisa de exercitii contine exercitii rezolvate si intercalate exercitii propuse spre rezolvare!</p> <p> Sunt exercitii ce sprijina elevul &icirc;n a &icirc;ntelege, a retine si a lucra cu proprietatile produsului scalar.</p> <p> Am distribuit elevilor Fisa si am corectat, completat rezolvarea exercitiilor!</p> Fişe de lucru Wednesday, March 18, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4831 Barem SUBIECTE OLM IASI a 12-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4828 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4828 Barem SUBIECTE OLM IASI a 10-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4826 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4826 Barem SUBIECTE OLM IASI a 11-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4827 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4827 Barem SUBIECTE OLM IASI a 8-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4824 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4824 Barem SUBIECTE OLM IASI a 9-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4825 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4825 Barem SUBIECTE OLM IASI a 5-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4821 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4821 Barem SUBIECTE OLM IASI a 6-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4822 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4822 Barem SUBIECTE OLM IASI a 7-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4823 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4823 Barem SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 11-a Sectiunea H1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4819 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4819 Barem SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 12-a Sectiunea H1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4820 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4820 Barem SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 9-a Sectiunea H1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4817 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4817 Barem SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 10-a Sectiunea H2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4815 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4815 Barem SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 9-a Sectiunea H2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4816 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4816 Barem SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 12-a Sectiunea H2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4813 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4813 Barem SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 11-a Sectiunea H2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4814 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4814 SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 11-a Sectiunea H2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4811 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4811 SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 12-a Sectiunea H2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4812 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4812 SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 10-a Sectiunea H2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4810 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4810 SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 11-a Sectiunea H1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4806 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4806 SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 10-a Sectiunea H1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4807 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4807 SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 9-a Sectiunea H1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4808 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4808 SUBIECTE HAIMOVICI IASI a 12-a Sectiunea H1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4805 Prezentare Carte Matematica Friday, March 13, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4805 SUBIECTE OLM IASI a 10-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4802 Prezentare Carte Matematica Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4802 SUBIECTE OLM IASI a 11-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4803 Prezentare Carte Matematica Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4803 SUBIECTE OLM IASI a 12-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4804 Prezentare Carte Matematica Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4804 SUBIECTE OLM IASI a 7-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4799 Prezentare Carte Matematica Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4799 SUBIECTE OLM IASI a 8-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4800 Prezentare Carte Matematica Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4800 SUBIECTE OLM IASI a 9-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4801 Prezentare Carte Matematica Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4801 SUBIECTE OLM IASI a 6-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4798 Prezentare Carte Matematica Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4798 SUBIECTE OLM IASI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4797 <p> Clasa a 5-a</p> Prezentare Carte Matematica Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4797 Varianta pentru bacalaureat http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4796 <p> Varianta pentru examenul de bacalaureat.</p> Bacalaureat Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4796 SUBGRUP http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4793 <p> Structura algebrica de subgrup; Proprieta?i.</p> Lecţii Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4793 Legi de compozitie; structuri algebrice http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4792 <p> Recapitulare BAC.; Sistematizare de cuno?tin?e.</p> Proiecte şi curriculum Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4792 Proprietatile integralei definite http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4791 <p> Prezentare - proprieta?i ale integralei definite;&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pregatire BAC.</p> Proiecte şi curriculum Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4791 RECAPITULARE _ ANALIZA MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4790 <p> Schema teoretica pentru func?ii primitivabile ?i integrabile; proprieta?i.</p> <p> Recapitulare&nbsp; BAC. , clasa a XII-a.</p> Fişe de lucru Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4790 Produsul scalar a doi vectori http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4789 <p> Lec?ie de transmitere ?i &icirc;nsu?ire de cuno?tin?e;</p> <p> clasa a IX-a</p> Lecţii Thursday, March 12, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4789 Simularea Examenului de Evaluare Nationala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4788 <p> subiect ?i barem</p> Evaluarea Naţională Monday, March 09, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4788 Olimpiada Satelor din Romania, Etapa judeteana, 2020, VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4787 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 08, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4787 Olimpiada Satelor din Romania, Etapa judeteana, 2020, VII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4786 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 08, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4786 Olimpiada Satelor din Romania, Etapa judeteana, 2020, VI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4785 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 08, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4785 Olimpiada Satelor din Romania, Etapa judeteana, 2020, V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4784 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 08, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4784 Olimpiada Satelor din Romania, Etapa judeteana, 2020, IV http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4783 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 08, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4783 Fisa de lucru-Ordinea efectuarii operatiilor, cl.2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4782 <p> Exercitii diverse de efectuare a calculelor matematice respectand ordinea efectuarii operatiilor, exercitii de aflare a unui numar necunoscut, exercitii de verificare a unor egalitati.</p> Fişe de lucru Thursday, February 27, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4782 SUBIECTUL 5 - FEBRUARIE 2020 - CRET DARIA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4781 Ianuarie 2020 Sunday, February 23, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4781 Simulare EN februarie 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4778 <p> subiect ?i barem</p> Evaluarea Naţională Saturday, February 22, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4778 Revista matematica - Subiecte - februarie 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4777 <p> Autori: Prof . Cristina Godeanu / Prof. Vasile Stere</p> Ianuarie 2020 Thursday, February 20, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4777 SUBIECTE SI BAREME HAIMOVICI 2020 - COVASNA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4776 <p> Rom&acirc;na si maghiara</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 09, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4776 OLM,2020, clasa a VIII-a, Bistrita-Nasaud http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4775 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Saturday, February 08, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4775 OLM,2020, clasa a VII-a, Bistrita-Nasaud http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4774 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Saturday, February 08, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4774 OLM,2020, clasa a VI-a, Bistrita-Nasaud http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4773 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Saturday, February 08, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4773 OLM,2020, clasa a V-a, Bistrita-Nasaud http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4772 <p> Subiecte vsi bareme</p> Teste Saturday, February 08, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4772 OLIMPIADA DE MATEMATICA 2020 - ETAPA LOCALA - BUCURESTI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4771 <p> Clasele V-XII</p> <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 02, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4771 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2020 - DOLJ - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4770 <p> 30 ianuarie 2020</p> Evaluarea Naţională Thursday, January 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4770 COMPER, Matematica, Etapa I, 2019-2020, Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4768 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4768 COMPER, Matematica, Etapa I, 2019-2020, Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4769 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4769 COMPER, Matematica, Etapa I, 2019-2020, Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4767 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4767 COMPER, Matematica, Etapa I, 2019-2020, Clasa a IV-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4765 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4765 COMPER, Matematica, Etapa I, 2019-2020, Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4766 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4766 COMPER, Matematica, Etapa I, 2019-2020, Clasa a III-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4764 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4764 COMPER, Matematica, Etapa I, 2019-2020, Clasa a II-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4763 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4763 COMPER, Matematica, Etapa I, 2019-2020, Clasa pregatitoare http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4761 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4761 COMPER, Matematica, Etapa I, 2019-2020, Clasa I http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4762 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 30, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4762 SIMULARE BACALAUREAT 2020 - DOLJ - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4760 <p> 29 IANUARIE 2020</p> Bacalaureat Wednesday, January 29, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4760 SIMULARE BACALAUREAT 2020 - DOLJ - PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4758 <p> 29 IANUARIE 2020</p> Bacalaureat Wednesday, January 29, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4758 SIMULARE BACALAUREAT 2020 - DOLJ - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4759 <p> 29 IANUARIE 2020</p> Bacalaureat Wednesday, January 29, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4759 SIMULARE BACALAUREAT 2020 - DOLJ - STIINTELE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4757 <p> 29 IANUARIE 2020</p> Bacalaureat Wednesday, January 29, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4757 Simulare EN ianuarie 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4756 <p> Subiect si barem</p> Evaluarea Naţională Wednesday, January 29, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4756 ICHB - SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2020 - IANUARIE 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4755 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Thursday, January 23, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4755 ICHB - SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2020 - NOIEMBRIE 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4754 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Thursday, January 23, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4754 ICHB - SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2020 - OCTOMBRIE 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4753 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Thursday, January 23, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4753 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2020 - IASI - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4752 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Wednesday, January 22, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4752 SIMULARE BACALAUREAT 2020 - IASI - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4751 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, January 22, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4751 SIMULARE BACALAUREAT 2020 - IASI - STIINTELE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4750 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, January 22, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4750 Revista matematica - Subiecte - ianuarie 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4749 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Ianuarie 2020 Monday, January 20, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4749 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2020 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4748 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Sunday, January 19, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4748 Concurs Micul Matematician clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4747 <p> Scoala Eminescu, Dej, 17 ian. 2020, subiect si barem</p> Olimpiade şi concursuri Friday, January 17, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4747 SUBIECTUL 3 DECEMBRIE 2019 CLASA a V -a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4746 Decembrie 2019 Tuesday, January 14, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4746 Probleme cls a IV -a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4745 <p> Tema acasa</p> Prezentare Carte Matematica Monday, January 06, 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4745 Revista matematica - Subiecte - decembrie 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4744 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Decembrie 2019 Saturday, December 21, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4744 ordinea efectuarii operatiilor clasa 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4743 <p> fisa de invatare si exersare</p> Fişe de lucru Sunday, December 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4743 impartirea cu rest,proba,aflarea nr nect-fisa de lucru cl.4 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4742 <p> impartirea cu rest-cuprinde rubrici de invatare si exersare</p> <p> 1)efectuarea probei impartirii cu rest</p> <p> 2)aflarea numarului necunoscut folosind teoria impartirii cu rest</p> Fişe de lucru Sunday, December 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4742 Subiectul 2 noiembrie 2019 - Motiu Marc - Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4740 <p> Buna ziua</p> <p> Ma numesc Motiu Marc, elev in clasa a V-a. Va transmit prin atasament rezolvarea subiectului 2 pe luna noiembrie 2019. Va multumesc.</p> Fişe de lucru Saturday, November 30, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4740 subiectul 2 Noiembrie 2019 cls a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4739 Noiembrie 2019 Saturday, November 30, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4739 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2020 LA MATEMATICA - NOIEMBRIE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4738 <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Teza cu subiect unic</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Semestrul I</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Subiecte si barem</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Ilfov</span></p> Evaluarea Naţională Thursday, November 28, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4738 SIMULARE BACALAUREAT 2020 LA MATEMATICA - ILFOV - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4737 <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Teza cu subiect unic</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Semestrul I</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Subiecte si barem</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Ilfov</span></p> Bacalaureat Thursday, November 28, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4737 SIMULARE BACALAUREAT 2020 LA MATEMATICA - ILFOV - STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4736 <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Teza cu subiect unic</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Semestrul I</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Subiecte si barem</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Ilfov</span></p> Bacalaureat Thursday, November 28, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4736 SIMULARE BACALAUREAT 2020 LA MATEMATICA - ILFOV - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4735 <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Teza cu subiect unic</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Semestrul I</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Subiecte si barem</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Ilfov</span></p> Bacalaureat Thursday, November 28, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4735 SIMULARE BACALAUREAT 2020 LA MATEMATICA - ILFOV- PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4734 <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Teza cu subiect unic</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Semestrul I</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Subiecte si barem</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700;">Ilfov</span></p> Bacalaureat Thursday, November 28, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4734 Subiectul 2 noiembrie 2019 Bogdan Antonia http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4733 Noiembrie 2019 Wednesday, November 27, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4733 Rezolvare subiect 2noiembrie 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4732 Noiembrie 2019 Wednesday, November 27, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4732 O teza prietenoasa http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4731 <p> Clasa a V-a</p> <p> Semestrul l</p> Teze Friday, November 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4731 Revista matematica - Subiecte - noiembrie 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4726 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Noiembrie 2019 Wednesday, November 20, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4726 Concursul interjudetean Matematica de drag, 2019, liceu http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4724 <p> subiecte</p> Prezentare Carte Matematica Monday, November 18, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4724 Concursul interjudetean Matematica de drag, 2019, gimnaziu http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4723 <p> subiecte</p> Prezentare Carte Matematica Monday, November 18, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4723 APLICABILITATEA CUNOSTINTELOR MATEMATICE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4720 Referate Monday, November 11, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4720 UTILIZAREA JOCULUI DIDACTIC IN ACTIVITATILE MATEMATICE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4719 <p> In acest material am dorit sa prezint modul in care se pot utiliza jocurile matematice la clasa I, oferind cateva exemple.</p> Referate Monday, November 11, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4719 Test -Numere complexe in forma algebrica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4717 <p> Testul contine 8 itemi si are un nivel de dificultate mediu.</p> Teste Friday, November 08, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4717 Modificarea datei de desfasurare a olimpiadei http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4716 <div> <strong>CATRE</strong></div> <div> <strong>Inspectoratele Scolare ale sectoarelor 1-6</strong></div> <div> <strong>Unitatile de &icirc;nvatam&acirc;nt cu clase de &icirc;nvatam&acirc;nt gimnazial si liceal, de stat</strong></div> <div> <strong>si particular, din Municipiul Bucuresti</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>&Icirc;N ATENTIA</strong></div> <div> <strong>Inspectorilor scolari pentru managementul institutional sectoarele 1-6</strong></div> <div> <strong>Directorilor unitatilor de &icirc;nvatam&acirc;nt de stat /particular,</strong></div> <div> <strong>Responsabililor comisiilor metodice - disciplina MATEMATICA</strong></div> <div> <strong>REFERITOR LA</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Olimpiada de Matematica, etapa pe scoala</strong></div> <div> <strong>Etapa pe scoala a Olimpiadei de Matematica se va desfasura &icirc;n...</strong></div> Secretariat Thursday, November 07, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4716 ICHB - SIMULARE BACALAUREAT 2020 - OCTOMBRIE 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4715 <p> Subiecte</p> Bacalaureat Wednesday, November 06, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4715 Rezolvare subiect 1 octombrie 2019 - clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4714 <p> Buna ziua</p> <p> Ma numesc Motiu Marc, elev in clasa a V-a. Alaturat va trimit rezolvarea&nbsp; la fisa &quot;Gazeta electronica Mate.Info.Ro: Fiecare punct....conteaza&quot;. Subiectul 1/octombrie 2019, clasa a V-a. Va multumesc</p> Octombrie 2019 Wednesday, November 06, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4714 Rezolvare octombrie- subiectul 1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4708 Octombrie 2019 Sunday, November 03, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4708 Rezolvare Subiectul 1 octombrie 2019 clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4706 Octombrie 2019 Sunday, November 03, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4706 M O D E L E Evaluarea Nationala 2020 Clasa a II-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4705 <p> Testul 1 si Testul 2</p> Evaluarea Naţională Saturday, November 02, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4705 Rezolvare subiect 1 octombrie 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4702 Octombrie 2019 Saturday, November 02, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4702 M O D E L Oficial la matematica - Bacalaureat 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4701 <p> Toate profilele</p> <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Saturday, November 02, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4701 M O D E L Oficial la matematica - Evaluarea Nationala 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4700 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Saturday, November 02, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4700 Subiectul 1 octombrie 2019 clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4699 Fişe de lucru Sunday, October 27, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4699 Rezolvare subiect 1octombrie2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4698 Octombrie 2019 Sunday, October 27, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4698 Test de evaluare MEM, clasa a II-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4697 <p> Test de evaluare initiala ce contine Baremul de evaluare si notare( descriptori de performanta,matricea, centralizarea pe calificative)</p> Teste Sunday, October 27, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4697 Gazeta electronica Mate.info.ro Oct.2019 - rezolvare http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4696 <p> Rezollvare</p> Subiecte şi rezolvări Thursday, October 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4696 Revista matematica - Subiecte - octombrie 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4694 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Octombrie 2019 Monday, October 21, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4694 ORDINUL privind desfasurarea examenului de bacalaureat 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4692 <div style="text-align: right;"> <div style="text-align: justify;"> <ul> <li> <strong>EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE</strong></li> <li> <strong>PUBLICAT &Icirc;N: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 6 septembrie 2019</strong></li> </ul> </div> </div> <p> &nbsp;</p> Bacalaureat Thursday, October 03, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4692 CALENDARUL examenului de bacalaureat national - 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4691 <div style="text-align: right;"> <div style="text-align: justify;"> Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educa&#355;iei na&#355;ionale nr. 4950/27.08.2019 privind organizarea &#351;i desfa&#351;urarea examenului de bacalaureat na&#355;ional - 2020</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>CALENDARUL</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>examenului de bacalaureat na&#355;ional - 2020</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Sesiunea iunie - iulie 2020</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>25 &ndash; 29 mai 2020</strong> <span style="color:#0000ff;">&Icirc;nscrierea candida&#355;ilor la prima sesiune de examen</span></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>29 mai 2020</strong> <span style="color:#ff0000;">&Icirc;ncheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a</span></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>9 &ndash; 10 iunie 2020</strong> <span style="color:#0000ff;">Evaluarea competen&#355;elor lingvistice de comunicare orala &icirc;n limba rom&acirc;na - proba A</span></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>11 &ndash; 12 iunie 2020</strong> <span style="color:#ff0000;">Evaluarea competen&#355;elor lingvistice de comunicare orala &icirc;n limba materna - proba B</span></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>15 &ndash; 17 iunie 2020</strong> <span style="color:#0000ff;">Evaluarea competen&#355;elor digitale - proba D</span></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>18 &ndash; 19 iunie 2020</strong><span style="color:#0000ff;"> Evaluarea competen&#355;elor lingvistice &icirc;ntr-o limba de circula&#355;ie interna&#355;ionala - proba C</span></div> </div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>Descarca tot documentul...</em></div> <h4> NOTA:</h4> <div style="text-align: justify;"> <em>La solicitarea comisiilor de bacalaureat jude&#355;ene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucure&#351;ti sau din proprie ini&#355;iativa, Comisia Na&#355;ionala de Bacalaureat poate aproba &icirc;n situa&#355;ii excep&#355;ionale prelungirea perioadelor de sus&#355;inere a probelor de evaluare a competen&#355;elor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrarilor scrise ori de afi&#351;are a rezultatelor, precum &#351;i reducerea perioadei de afi&#351;are a rezultatelor.</em></div> Bacalaureat Thursday, October 03, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4691 Planificarea materiei la matematica - Clasa a V-a - 2019 - 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4688 <ul> <li> <strong>Oferita de intuitext</strong></li> <li> <strong>Semestrul I si semestrul al II-lea</strong></li> <li> <strong>Planificare anuala</strong></li> </ul> Planificări şi programe Sunday, September 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4688 Planificarea materiei la matematica - Clasa a VII-a - 2019-2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4687 <ul> <li> <strong>Oferita de intuitext</strong></li> <li> <strong>Semestrul I si semestrul al II-lea</strong></li> <li> <strong>Algebra si geometrie</strong></li> <li> <strong>Planificare anuala</strong></li> </ul> Planificări şi programe Sunday, September 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4687 Ordin admitere in invatamantul liceal de stat 2019-2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4686 <p> ORDIN Nr. 4829/2018 din 30 august 2018 privind organizarea si desfasurarea admiterii &icirc;n &icirc;nvatam&acirc;ntul liceal de stat pentru anul scolar 2019 - 2020</p> Evaluarea Naţională Friday, September 06, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4686 Metodologia Evaluarii Nationale 2020 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4685 <p> Ordinul 4916/26.08.2019 privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale la clasa a VIII-a 2020</p> Evaluarea Naţională Friday, September 06, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4685 ADMITERE UPB 2019 FIZICA Fb http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4684 Admitere facultate Wednesday, September 04, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4684 ADMITERE UPB 2019 FIZICA Fa http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4683 Admitere facultate Wednesday, September 04, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4683 MATEMATICA - BACALAUREAT - AUGUST 2019 - TEHNOLOGIC (REZERVA) http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4681 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Sunday, September 01, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4681 MATEMATICA - BACALAUREAT - AUGUST 2019 - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4680 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Sunday, September 01, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4680 MATEMATICA - BACALAUREAT - AUGUST 2019 - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4679 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Sunday, September 01, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4679 MATEMATICA - BACALAUREAT - AUGUST 2019 - STIINTELE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4678 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Sunday, September 01, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4678 MATEMATICA - BACALAUREAT - AUGUST 2019 - PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4677 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Sunday, September 01, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4677 Admitere Universitatea Politehnica din Bucuresti 2019 - G1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4676 <p> <strong>Admitere | Universitatea Politehnica din Bucuresti 2019</strong></p> <p> <strong>Disciplina: Geometrie si Trigonometrie</strong></p> <p> <strong>G1 | Varianta A</strong></p> Admitere facultate Tuesday, July 30, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4676 Admitere Universitatea Politehnica din Bucuresti 2019 - M2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4675 <p> <strong>Admitere | Universitatea Politehnica din Bucuresti 2019</strong></p> <p> <strong>Disciplina: Algebra si Elemente de Analiza Matematica</strong></p> <p> <strong>M2 | Varianta A</strong></p> Admitere facultate Saturday, July 27, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4675 Admitere Universitatea Politehnica din Bucuresti 2019 - M1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4673 <p> <strong>Admitere | Universitatea Politehnica din Bucuresti 2019</strong></p> <p> <strong>Disciplina: Algebra si Elemente de Analiza Matematica</strong></p> <p> <strong>M1 | Varianta A</strong></p> Admitere facultate Saturday, July 27, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4673 Subiecte si bareme - matematica - definitivat 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4672 <p> Profesori</p> Definitivat Friday, July 26, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4672 ADMITERE 2019 - AUTOMATICA CRAIOVA - PROBA SCRISA - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4671 <p style="text-align: center;"> <strong>Universitatea din Craiova<br /> Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica<br /> Examen de admitere la licenta - Sesiunea iulie 2019<br /> Domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei<br /> Proba scrisa la matematica</strong></p> Admitere facultate Wednesday, July 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4671 ADMITERE 2019 - UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4670 <p> UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA<br /> FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <strong>Subiectul de Matematica pentru<br /> Concursul de admitere la Facultatea de Matematica si Informatica</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sesiunea Iulie 2019</strong></p> <p> &nbsp;</p> Admitere facultate Wednesday, July 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4670 ADMITERE 2019 - UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4669 <p> <strong>Universitatea din Bucuresti&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;19.07.2019<br /> Facultatea de Matematica si Informatica&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Concursul de admitere iulie 2019<br /> Domeniul de licenta - Matematica</strong></p> Admitere facultate Wednesday, July 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4669 SUBIECTE 2019 - ADMITERE BABES-BOLYAI - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4668 <p style="text-align: center;"> UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA</p> <p style="text-align: center;"> FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA</p> <p style="text-align: center;"> CONCURS DE ADMITERE,</p> <p style="text-align: center;"> 21 iulie 2019</p> <p style="text-align: center;"> Proba scrisA la MATEMATICA</p> Admitere facultate Wednesday, July 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4668 TITULARIZARE LA MATEMATICA 2019 - SUBIECTE SI BAREM http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4667 <p style="text-align: center;"> CONCURSUL NATIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR /CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE &Icirc;N &Icirc;NVATAM&Acirc;NTUL PREUNIVERSITAR</p> <p style="text-align: center;"> 17 iulie 2019</p> <p style="text-align: center;"> Proba scrisa MATEMATICA</p> <p style="text-align: right;"> Varianta 3</p> Titularizare Wednesday, July 17, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4667 SUBIECTE DE REZERVA MATEMATICA BACALAUREAT 2019 - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4666 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, July 03, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4666 SUBIECTE MATEMATICA BACALAUREAT 2019 - STIINTELE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4664 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, July 03, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4664 SUBIECTE MATEMATICA BACALAUREAT 2019 - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4665 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, July 03, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4665 SUBIECTE MATEMATICA BACALAUREAT 2019 - PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4663 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, July 03, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4663 SUBIECTE MATEMATICA BACALAUREAT 2019 - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4662 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, July 03, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4662 Borderou corectare BAC 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4661 <p> formular</p> Secretariat Wednesday, July 03, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4661 Rezolvarea subiectelor la matematica - Evaluarea Nationala 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4660 <p> Powered by Stefan Smarandoiu</p> <p> Sunt prezentate mai multe metode de rezolvare.</p> Evaluarea Naţională Tuesday, June 25, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4660 Evaluare Nationala, 2019, Subiectul de rezerva http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4659 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Friday, June 21, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4659 EVALUARE NATIONALA 2019 - SUBIECTE MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4658 <p> 20.06.2019</p> Evaluarea Naţională Thursday, June 20, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4658 EVALUAREA NATIONALA 2019 - MATEMATICA - ULTIMA SIMULARE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4657 <p> Prof. Stefan Smarandoiu</p> Evaluarea Naţională Wednesday, June 19, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4657 Puteri - aplicatie http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4656 <p> Problema</p> Diverse Monday, June 17, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4656 Model EN GM52019 recapitulare finala 2019 clasa a VIII -A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4655 Evaluarea Naţională Wednesday, June 12, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4655 Olimpiada Satelor din Romania, Etapa nationala, 2019, VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4654 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 29, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4654 Olimpiada Satelor din Romania, Etapa nationala, 2019, VII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4653 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 29, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4653 Olimpiada Satelor din Romania, Etapa nationala, 2019, VI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4652 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 29, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4652 Olimpiada Satelor din Romania, Etapa nationala, 2019, IV http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4650 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 29, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4650 Olimpiada Satelor din Romania, Etapa nationala, 2019, V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4651 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 29, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4651 SESIUNEA SPECIALA BACALAUREAT 2019 - MATEMATICA - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4649 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, May 29, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4649 SESIUNEA SPECIALA BACALAUREAT 2019 - MATEMATICA - STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4648 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, May 29, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4648 SESIUNEA SPECIALA BACALAUREAT 2019 - MATEMATICA - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4647 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, May 29, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4647 SIMULARE BACALAUREAT 2019 - NEAMT - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4646 <p> Subiecte</p> Bacalaureat Saturday, May 25, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4646 SIMULARE BACALAUREAT 2019 - NEAMT - STIINTELE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4644 <p> Subiecte</p> Bacalaureat Saturday, May 25, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4644 SIMULARE BACALAUREAT 2019 - NEAMT - TEHNIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4645 <p> Subiecte</p> Bacalaureat Saturday, May 25, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4645 SIMULARE BACALAUREAT 2019 - NEAMT - PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4643 <p> Subiecte</p> Bacalaureat Saturday, May 25, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4643 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2019 - NEAMT http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4642 <p> Subiecte</p> Evaluarea Naţională Saturday, May 25, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4642 Maths in Motion-The toolkit http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4641 <div>&bdquo;Maths in Motion&rdquo; este un proiect Erasmus+ KA2, despre &icirc;nvatarea matematicii cu ajutorul corpului si miscarii, cu scopul de a crea si experimenta o metoda inovativa si incluziva.</div><div>&nbsp;</div><div>Toolkit-ul este un produs intelectual al proiectului european &quot;Maths in Motion&quot;, realizat &icirc;n cadrul activita&#355;ii C1 &#351;i experimentat &icirc;n luna mai 2018 &icirc;n &#351;coli din Grecia, Italia &#351;i Rom&acirc;nia.</div><div>&nbsp;</div><div>Acest ghid gratuit este disponibil online, pentru toate persoanele interesate, la adresa: <a href="https://oldevechte.com/international-projects/partnership/" target="_blank">https://oldevechte.com/international-projects/partnership/</a>, sec&#355;iunea Toolkit.</div><div>&nbsp;</div><div>&Icirc;n documentul alaturat sunt prezentate, &icirc;n limba rom&acirc;na, modulele testate &icirc;n &#350;coala Gimnaziala Nr. 20 din Gala&#355;i, partenera &icirc;n proiect.</div> Diverse Saturday, May 25, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4641 EVALUAREA NATIONALA 2019 - CLASA A VI-A - MATEMATICA SI STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4640 <p> Testele 1si 2</p> Evaluarea Naţională Thursday, May 23, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4640 Subiecte Concurs Danubius 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4639 Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4639 BAREME Danubius 2019 Clasa a IV-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4638 Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4638 BAREME Danubius 2019 Clasa a III-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4637 Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4637 SUBIECTE Danubius 2019 Clasa a III-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4636 Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4636 SUBIECTE Danubius 2019 Clasa a IV-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4635 Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4635 Bareme Concurs Danubius 2019 Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4634 Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4634 Subiecte si Bareme Concurs Danubius 2019 Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4633 Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4633 Bareme Concurs Danubius 2019 Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4632 Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4632 Bareme Concurs Danubius 2019 Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4630 Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4630 Bareme Concurs Danubius 2019 Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4631 Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4631 Subiecte si Bareme Concurs Danubius 2019 Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4629 Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4629 Subiecte si Bareme Concurs Danubius 2019 Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4628 Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4628 Subiecte si Bareme Concurs Danubius 2019 Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4627 Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4627 Subiecte si Bareme Concurs Danubius 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4626 Prezentare Carte Matematica Wednesday, May 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4626 CONCURSUL DE MATEMATICA ,, X – OL ,, 2019 - CLASA A VI-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4624 <p align="center"> CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA ,, X &ndash; OL ,,<br /> EDITIA a XX &ndash;a<br /> BAILE OLANESTI<br /> 2019<br /> <strong><em><u>CLASA A VI-A</u></em></strong></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 19, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4624 CONCURSUL DE MATEMATICA ,, X – OL ,, 2019 - CLASA A V-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4625 <p align="center"> CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA ,, X &ndash; OL ,,<br /> EDITIA a XX &ndash;a<br /> BAILE OLANESTI<br /> 2019<br /> <strong><em><u>CLASA A V-A</u></em></strong></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 19, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4625 CONCURSUL DE MATEMATICA ,, X – OL ,, 2019 - CLASA A VIII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4622 <p align="center"> CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA ,, X &ndash; OL ,,<br /> EDITIA a XX &ndash;a<br /> BAILE OLANESTI<br /> 2019<br /> <strong><em><u>CLASA A VIII-A</u></em></strong></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 19, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4622 CONCURSUL DE MATEMATICA ,, X – OL ,, 2019 - CLASA A VII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4623 <p align="center"> CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA ,, X &ndash; OL ,,<br /> EDITIA a XX &ndash;a<br /> BAILE OLANESTI<br /> 2019<br /> <strong><em><u>CLASA A VII-A</u></em></strong></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 19, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4623 Admitere - Licee militare, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4621 <p> Teste grila</p> Teste Friday, May 17, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4621 EVALUAREA NATIONALA 2019 - CLASA A IV-A - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4620 <p> TESTUL 1 + TESTUL 2</p> Evaluarea Naţională Wednesday, May 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4620 Concursul „MARINESCU–GHEMECI OCTAVIAN” 2019 - Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4618 <div> <em>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT</em></div> <div> <em>LICEUL &bdquo;STEFAN DIACONESCU&rdquo; POTCOAVA</em></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Concursul de Matematica &bdquo;MARINESCU&ndash;GHEMECI OCTAVIAN&rdquo;</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Editia a VIII-a, 11 mai 2019</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Clasa a VI-a</strong></div> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4618 Concursul „MARINESCU–GHEMECI OCTAVIAN” 2019 - Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4619 <div> <em>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT</em></div> <div> <em>LICEUL &bdquo;STEFAN DIACONESCU&rdquo; POTCOAVA</em></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Concursul de Matematica &bdquo;MARINESCU&ndash;GHEMECI OCTAVIAN&rdquo;</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Editia a VIII-a, 11 mai 2019</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Clasa a V-a</strong></div> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4619 Concursul „MARINESCU–GHEMECI OCTAVIAN” 2019 - Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4617 <div> <em>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT</em></div> <div> <em>LICEUL &bdquo;STEFAN DIACONESCU&rdquo; POTCOAVA</em></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Concursul de Matematica &bdquo;MARINESCU&ndash;GHEMECI OCTAVIAN&rdquo;</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Editia a VIII-a, 11 mai 2019</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Clasa a VII-a</strong></div> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4617 Concursul „MARINESCU–GHEMECI OCTAVIAN” 2019 - Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4616 <div> <em>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT</em></div> <div> <em>LICEUL &bdquo;STEFAN DIACONESCU&rdquo; POTCOAVA</em></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Concursul de Matematica &bdquo;MARINESCU&ndash;GHEMECI OCTAVIAN&rdquo;</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Editia a VIII-a, 11 mai 2019</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Clasa a VIII-a</strong></div> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4616 Concursul „MARINESCU–GHEMECI OCTAVIAN” 2019 - Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4615 <div> <em>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT</em></div> <div> <em>LICEUL &bdquo;STEFAN DIACONESCU&rdquo; POTCOAVA</em></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Concursul de Matematica &bdquo;MARINESCU&ndash;GHEMECI OCTAVIAN&rdquo;</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Edit,ia a VIII-a, 11 mai 2019</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Clasa a IX-a</strong></div> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4615 Concursul „MARINESCU–GHEMECI OCTAVIAN” 2019 - Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4614 <div> <em>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT</em></div> <div> <em>LICEUL &bdquo;STEFAN DIACONESCU&rdquo; POTCOAVA</em></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Concursul de Matematica &bdquo;MARINESCU&ndash;GHEMECI OCTAVIAN&rdquo;</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Edit,ia a VIII-a, 11 mai 2019</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Clasa a X-a</strong></div> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4614 Concursul „MARINESCU–GHEMECI OCTAVIAN” 2019 - Clasa a XII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4612 <div> <em>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT</em></div> <div> <em>LICEUL &bdquo;STEFAN DIACONESCU&rdquo; POTCOAVA</em></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Concursul de Matematica &bdquo;MARINESCU&ndash;GHEMECI OCTAVIAN&rdquo;</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Edit,ia a VIII-a, 11 mai 2019</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Clasa a XII-a</strong></div> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4612 Concursul „MARINESCU–GHEMECI OCTAVIAN” 2019 - Clasa a XI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4613 <div> <em>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT</em></div> <div> <em>LICEUL &bdquo;STEFAN DIACONESCU&rdquo; POTCOAVA</em></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Concursul de Matematica &bdquo;MARINESCU&ndash;GHEMECI OCTAVIAN&rdquo;</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Edit,ia a VIII-a, 11 mai 2019</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Clasa a XI-a</strong></div> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4613 ILFOV - TEZA CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICA - SEMESTRUL II 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4611 <p> Subiecte si barem</p> <p> 15.05.2019</p> Teze cu subiect unic Wednesday, May 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4611 TEZA LA MATEMATICA DUPA MODELUL EVALUARII NATIONALE 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4610 <ul> <li> Clasa a VIII-a</li> <li> Semestrul al II-lea</li> </ul> Teze Tuesday, May 14, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4610 EVALUARE NATIONALA 2019 - SIMULARE LA MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4607 <p> Scoala Gimnaziala &bdquo;<em>Take Ionescu&rdquo;</em> &ndash; Rm. V&acirc;lcea&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> Evaluarea Naţională Monday, May 13, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4607 Concurs Interjudetean Sever Aurel Groze 2019,clasele III-VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4606 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Saturday, May 11, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4606 ICHB SIMULARE BACALAUREAT 2019 - MATEMATICA M1 - MAI 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4605 <p style="text-align: center;"> <strong>LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sector 3, Bucuresti</strong></p> <p> &nbsp;</p> Bacalaureat Thursday, May 09, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4605 EVALUAREA NATIONALA 2019 - CLASA A II-A - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4604 <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;"> <strong>EVALUAREA COMPETENTELOR FUNDAMENTALE</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;"> <strong>LA FINALUL CLASEI a II-a</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;"> <strong>2019</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;"> <strong>Test 1 si Test 2</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;"> <strong>MATEMATICA</strong></div> Evaluarea Naţională Thursday, May 09, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4604 Inegalitate5 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4602 <p> Problema rezolvata</p> Diverse Tuesday, May 07, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4602 Revista matematica - Subiecte - aprilie 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4600 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Aprilie 2019 Tuesday, April 30, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4600 Concursul Interjudetean „Grigore Moisil” 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4599 <p> Subiecte</p> Teste Saturday, April 27, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4599 Inegalitate4 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4598 <p> Problema rezolvata</p> Diverse Friday, April 26, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4598 fisa nr 3 geometrie clasa a VI-a centrul de excelenta CNVV 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4597 Centrul de Excelenţă Wednesday, April 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4597 FISA NR. 1 GEOMETRIE - GRUPE DE EXCELENTA 2019 CURTEA DE ARGES http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4595 Olimpiade şi concursuri Wednesday, April 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4595 FISA NR. 2 GEOMETRIE - GRUPE DE EXCELENTA 2019 CURTEA DE ARGES http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4596 Olimpiade şi concursuri Wednesday, April 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4596 SUBIECTE SI BAREME CLASA a XI-a ONM 2019 - HUNEDOARA 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4593 Olimpiade şi concursuri Wednesday, April 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4593 SUBIECTE SI BAREME CLASA a XII-a ONM 2019 - HUNEDOARA 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4594 Olimpiade şi concursuri Wednesday, April 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4594 SUBIECTE SI BAREME CLASA a IX-a ONM 2019 - HUNEDOARA 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4591 Olimpiade şi concursuri Wednesday, April 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4591 SUBIECTE SI BAREME CLASA a X-a ONM 2019 - HUNEDOARA 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4592 Olimpiade şi concursuri Wednesday, April 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4592 SUBIECTE SI BAREME CLASA a VII-a ONM 2019 - HUNEDOARA 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4589 Olimpiade şi concursuri Wednesday, April 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4589 SUBIECTE SI BAREME CLASA a VIII-a ONM 2019 - HUNEDOARA 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4590 Olimpiade şi concursuri Wednesday, April 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4590 SUBIECTE SI BAREME CLASA a VI-a ONM 2019 - HUNEDOARA 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4588 Olimpiade şi concursuri Wednesday, April 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4588 SUBIECTE SI BAREME CLASA a V-a ONM 2019 - HUNEDOARA 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4587 Olimpiade şi concursuri Wednesday, April 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4587 Inegalitate3 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4586 <p> Problema rezolvata</p> Diverse Tuesday, April 23, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4586 Problema cu paralelipiped http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4585 <p> Problema rezolvata</p> Diverse Saturday, April 20, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4585 Suma unor fractii http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4584 <p> Problema rezolvata</p> Diverse Friday, April 19, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4584 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4583 <div style="text-align: center;"> <strong>CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>&Icirc;NVA&#354;AM&Acirc;NT PREUNIVERSITAR</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &Icirc;n temeiul drepturilor garantate de Constitu&#355;ia Rom&acirc;niei, al art. 128 &#351;i art. 137 - 139 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile &#351;i completarile ulterioare, denumita &icirc;n continuare Legea nr. 62/2011, &#351;i al pct. 25 din Anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011,</div> <div> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; A intervenit urmatorul Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate &Icirc;nva&#355;am&acirc;nt Preuniversitar, denumit &icirc;n continuare, &icirc;n cuprinsul prezentului contract, C.C.M.U.N.S.A.I.P., &icirc;ntre :</div> <div> 1.<span style="white-space:pre"> </span>Ministerul Educa&#355;iei Na&#355;ionale;</div> <div> 2.<span style="white-space:pre"> </span>Federa&#355;iile sindicale reprezentative din &icirc;nva&#355;am&acirc;nt:</div> <div> -<span style="white-space:pre"> </span>Federa&#355;ia Sindicatelor Libere din &icirc;nva&#355;am&acirc;nt;</div> <div> -<span style="white-space:pre"> </span>Federa&#355;ia Sindicatelor din Educa&#355;ie &bdquo;SPIRU HARET&rdquo;.</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>CAPITOLUL I</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>DISPOZI&#354;II GENERALE</strong></div> <div> &nbsp;</div> Diverse Thursday, April 18, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4583 CONCURS RATIONAMENT CURTEA DE ARGES http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4582 Olimpiade şi concursuri Monday, April 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4582 Concurs de mate Rationament - prof Mariana M. Curtea de Arges http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4581 <p> <strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: large;"><font color="#24678d">Concurs judetean de matematica &quot;Rationament - In memoriam prof. Mariana Mateescu&quot; - editia a VI-a&nbsp;</font></strong></p> <p> <strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: large;"><font color="#24678d">CURTEA DE ARGES</font></strong></p> <p> <strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: large;"><font color="#24678d">SC GIM MIRCEA CEL BATRAN CURTEA DE ARGES</font></strong></p> <p> <strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: large;"><font color="#24678d">CLASELE III-VIII</font></strong></p> Prezentare Carte Matematica Sunday, April 14, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4581 Inegalitate http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4580 <p> Problema rezolvata</p> Diverse Saturday, April 13, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4580 test pregatire Examen Evaluare Nationala 8 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4579 <p> un test de verificare a cunostintelor acumulate</p> Teste Friday, April 12, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4579 CONCURS SIMION SORIN - PITESTI 6 APRILIE 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4578 <p> Subiecte si bareme clasele 5-8</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, April 07, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4578 Problema rezolvata http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4577 <p> Inegalitate</p> Diverse Saturday, April 06, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4577 SUBIECTE SI BAREM - CONCURSUL „SFERA” - 2019 - CLASA I http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4576 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo; EDI&#354;IA a XVI-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE&#350;TI, 23 MARTIE 2019</strong></p> <p> La acest concurs s-au &icirc;nscris 688 de elevi din toate jude&#355;ele Olteniei.</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4576 SUBIECTE SI BAREM - CONCURSUL „SFERA” - 2019 - CLASA A II-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4575 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo; EDI&#354;IA a XVI-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE&#350;TI, 23 MARTIE 2019</strong></p> <p> La acest concurs s-au &icirc;nscris 688 de elevi din toate jude&#355;ele Olteniei.</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4575 SUBIECTE SI BAREM - CONCURSUL „SFERA” - 2019 - CLASA A III-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4574 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo; EDI&#354;IA a XVI-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE&#350;TI, 23 MARTIE 2019</strong></p> <p> La acest concurs s-au &icirc;nscris 688 de elevi din toate jude&#355;ele Olteniei.</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4574 SUBIECTE SI BAREM - CONCURSUL „SFERA” - 2019 - CLASA A V-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4572 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo; EDI&#354;IA a XVI-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE&#350;TI, 23 MARTIE 2019</strong></p> <p> La acest concurs s-au &icirc;nscris 688 de elevi din toate jude&#355;ele Olteniei.</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4572 SUBIECTE SI BAREM - CONCURSUL „SFERA” - 2019 - CLASA A IV-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4573 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo; EDI&#354;IA a XVI-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE&#350;TI, 23 MARTIE 2019</strong></p> <p> La acest concurs s-au &icirc;nscris 688 de elevi din toate jude&#355;ele Olteniei.</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4573 SUBIECTE SI BAREM - CONCURSUL „SFERA” - 2019 - CLASA A VI-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4571 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo; EDI&#354;IA a XVI-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE&#350;TI, 23 MARTIE 2019</strong></p> <p> La acest concurs s-au &icirc;nscris 688 de elevi din toate jude&#355;ele Olteniei.</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4571 SUBIECTE SI BAREM - CONCURSUL „SFERA” - 2019 - CLASA A VIII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4569 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo; EDI&#354;IA a XVI-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE&#350;TI, 23 MARTIE 2019</strong></p> <p> La acest concurs s-au &icirc;nscris 688 de elevi din toate jude&#355;ele Olteniei.</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4569 SUBIECTE SI BAREM - CONCURSUL „SFERA” - 2019 - CLASA A VII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4570 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo; EDI&#354;IA a XVI-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE&#350;TI, 23 MARTIE 2019</strong></p> <p> La acest concurs s-au &icirc;nscris 688 de elevi din toate jude&#355;ele Olteniei.</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4570 SUBIECTE SI BAREM - CONCURSUL „SFERA” - 2019 - CLASA A IX-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4568 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo; EDI&#354;IA a XVI-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE&#350;TI, 23 MARTIE 2019</strong></p> <p> La acest concurs s-au &icirc;nscris 688 de elevi din toate jude&#355;ele Olteniei.</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4568 SUBIECTE SI BAREM - CONCURSUL „SFERA” - 2019 - CLASA A X-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4567 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo; EDI&#354;IA a XVI-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE&#350;TI, 23 MARTIE 2019</strong></p> <p> La acest concurs s-au &icirc;nscris 688 de elevi din toate jude&#355;ele Olteniei.</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4567 Revista matematica - Subiecte - martie 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4566 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Martie 2019 Thursday, March 21, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4566 MATEMATICA - SIMULARE BACALAUREAT 2019 - CLASA A XII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4565 <p> <u><strong>Subiecte si bareme</strong></u></p> <ul> <li> mate-info</li> <li> tehnologoic</li> <li> stiintele naturii</li> <li> pedagogic</li> </ul> Bacalaureat Wednesday, March 20, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4565 MATEMATICA - SIMULARE BACALAUREAT 2019 - CLASA A XI-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4564 <p> <u><strong>Subiecte si bareme</strong></u></p> <ul> <li> mate-info</li> <li> tehnologoic</li> <li> stiintele naturii</li> <li> pedagogic</li> </ul> Bacalaureat Wednesday, March 20, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4564 HAIMOVICI 2019 - Etapa judeteana - PROFIL UMAN http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4561 <p> 16.03.2016</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4561 HAIMOVICI 2019 - Etapa judeteana - PROFIL SERVICII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4559 <p> 16.03.2016</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4559 HAIMOVICI 2019 - Etapa judeteana - PROFIL TEHNIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4560 <p> 16.03.2016</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4560 HAIMOVICI 2019 - Etapa judeteana - PROFIL REAL http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4558 <p> 16.03.2016</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4558 SUBIECTE SI BAREME ORIENTATIVE - OJM 2019 - CLASA A X-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4555 <p> 16.03.2016</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4555 SUBIECTE SI BAREME ORIENTATIVE - OJM 2019 - CLASA A XI-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4556 <p> 16.03.2016</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4556 SUBIECTE SI BAREME ORIENTATIVE - OJM 2019 - CLASA A XII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4557 <p> 16.03.2016</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4557 SUBIECTE SI BAREME ORIENTATIVE - OJM 2019 - CLASA A VIII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4553 <p> 16.03.2016</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4553 SUBIECTE SI BAREME ORIENTATIVE - OJM 2019 - CLASA A IX-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4554 <p> 16.03.2016</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4554 SUBIECTE SI BAREME ORIENTATIVE - OJM 2019 - CLASA A VII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4552 <p> 16.03.2016</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4552 SUBIECTE SI BAREME ORIENTATIVE - OJM 2019 - CLASA A V-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4551 <p> Clasa a VI-a</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4551 SUBIECTE OLIMPIADA DE MATEMATICA - ETAPA JUDETEANA 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4550 <p> Clasa a VI-a</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4550 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2019 - MATEMATICA Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4548 <p> Subiect si barem</p> Evaluarea Naţională Tuesday, March 12, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4548 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2019 - MATEMATICA Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4549 <p> Subiect si barem</p> Evaluarea Naţională Tuesday, March 12, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4549 Borderou corectare simulare EN 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4547 <p> martie 2019</p> Secretariat Monday, March 11, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4547 Olimpiada satelor,2019, etapa judeteana, V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4546 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Sunday, March 10, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4546 Olimpiada satelor,2019, etapa judeteana, cl. a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4545 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Sunday, March 10, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4545 Olimpiada satelor,2019, etapa judeteana, cl. a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4544 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Sunday, March 10, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4544 Olimpiada satelor,2019, etapa judeteana, cl. a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4543 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Sunday, March 10, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4543 Olimpiada satelor,2019, etapa judeteana, cl. a IV-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4542 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Sunday, March 10, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4542 Olimpiada satelor,2019, etapa judeteana, cl. a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4541 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Sunday, March 10, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4541 Amplificarea si simplificarea fractiilor, aplicatii http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4540 <p> Fisa de lucru</p> Fişe de lucru Friday, March 08, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4540 Programa Simulare Evaluarea Nationala 2019 - Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4539 <ul> <li> Limba si literatura rom&acirc;na</li> <li> Matematica</li> </ul> Evaluarea Naţională Saturday, March 02, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4539 Programa Simulare Evaluarea Nationala 2019 - Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4538 <ul> <li> Limba si literatura rom&acirc;na</li> <li> Matematica</li> </ul> Evaluarea Naţională Saturday, March 02, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4538 ojm arad 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4537 Prezentare Carte Matematica Wednesday, February 27, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4537 PLAN DE ACTIUNE pentru discipina MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4535 <p> Sper sa fie util colegilor din tara.</p> Planificări şi programe Friday, February 22, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4535 Revista matematica - Subiecte - februarie 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4534 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Februarie 2019 Thursday, February 21, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4534 OLM,2019, Calarasi, V-VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4533 <p> Subiecte</p> Teste Wednesday, February 20, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4533 OLM,2019, Dolj, V-VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4532 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Wednesday, February 20, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4532 Adolf Haimovici 2019 - Subiecte si barem - Constanta http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4531 <p> Liceu</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, February 20, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4531 CONCURSUL INTERDISCIPLINAR DE STIINTE BIGEMAFICH http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4530 <p> Faza judeteana, 16 febr. 2019, clasele V-VIII</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 17, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4530 OLM,2019, Covasna, V-VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4529 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 17, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4529 Olimpiada locala Valcea 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4528 <p> Clasele 5-12</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 17, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4528 OLM,2019, Sibiu, VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4527 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 17, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4527 OLM,2019, Sibiu, VII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4526 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 17, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4526 OLM,2019, Sibiu, V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4525 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 17, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4525 OLM,2019,Sibiu, VI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4524 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 17, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4524 OLM 2019 Sibiu - Gimnaziu http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4523 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 17, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4523 OLM 2019 Sibiu - Liceu http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4522 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 17, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4522 OLM,2019, Bistrita_N, VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4521 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4521 OLM,2019, Bistrita_N, VII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4520 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4520 OLM,2019, Bistrita_N, VI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4519 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4519 OLM,2019, Bistrita_N, V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4518 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4518 „PROFU' DE MATE” in lista concursurilor fara finantare MEN http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4517 <div> <strong>Ministerul Educatiei Nationale a aprobat Calendarul competitiilor scolare internationale, nationale si regionale (anul scolar 2018 - 2019)</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>Data publicarii:&nbsp;</em></div> <div> <em>22 Ian 2019</em></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei Nationale a aprobat, prin ordin, Calendarul competitiilor scolare internationale, nationale si regionale pentru anul scolar 2018 - 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Calendarul include urmatoarele categorii de competitii scolare:</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <ul> <li style="text-align: justify;"> olimpiade si concursuri scolare internationale desfasurate &icirc;n Rom&acirc;nia si &icirc;n strainatate, cu participarea elevilor rom&acirc;ni, respectiv activitati de selectie si pregatire a loturilor nationale pentru participarea la olimpiadele internationale din 2019;</li> <li style="text-align: justify;"> olimpiade nationale scolare;</li> <li style="text-align: justify;"> concursuri nationale scolare finantate de Ministerul Educatiei Nationale;</li> <li style="text-align: justify;"> concursuri nationale scolare fara finantarea Ministerului Educatiei Nationale;</li> <li style="text-align: justify;"> activitati educative nationale finantate de Ministerul Educatiei Nationale;</li> <li style="text-align: justify;"> activitati educative nationale, respectiv activitati educative regionale si interjudetene fara finantarea Ministerului Educatiei Nationale.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n calendarul olimpiadelor nationale scolare (58), o noutate o reprezinta aparitia Olimpiadei Nationale de Creativitate Stiintifica, ale carei probe se vor desfasura cu subiecte construite pe o abordare transcurriculara.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Din totalul celor 63 de concursuri scolare finantate de Ministerul Educatiei Nationale, opt se vor desfasura &icirc;n premiera, at&acirc;t &icirc;n cadrul unor discipline precum matematica, fizica, chimie, biologie, geografie, c&acirc;t si &icirc;n domeniul &icirc;nvatam&acirc;ntului profesional si tehnic/transdisciplinar.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n categoria concursurilor nationale scolare, fara finantarea Ministerului Educatiei Nationale, sunt incluse 139 de competitii, &icirc;n timp ce calendarul activitatilor educative nationale (finantate si nefinantate de MEN) cuprinde 314 proiecte, selectate &icirc;n urma unui proces riguros de evaluare.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Activitatile educative se desfasoara &icirc;n afara orelor de curs si ofera elemente de noutate &icirc;n raport cu disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Acestea pot avea ca baza informatiile acumulate si competentele dezvoltate de elevi pe parcursul anului scolar, fiind complementare sau viz&acirc;nd aplicarea practica a acestor informatii si competente. Proiectele cuprinse &icirc;n calendarele competitionale ale MEN sunt o forma de evaluare a competentelor dob&acirc;ndite de elevi &icirc;n cadrul activitatilor de timp non-formal organizate &icirc;n scoala si &icirc;n afara ei.</div> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 09, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4517 INVITATIE PROFESOR - CONCURS PREGATIRE OLIMPIADA DE MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4512 <div> <strong>Stimate domnule profesor/ Stimata doamna profesoara,</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Va adresam invitatia de a comunica elevilor din clasele V-VIII posibilitatea de a participa la un <strong>Concurs de pregatire pentru Olimpiada de matematica, organizat de Fundatia Upper Education.</strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Concursul este GRATUIT, </strong>se organizeaza online, si se desfasoara in perioada<strong> 14 februarie - 9 aprilie.</strong> Subiectele sunt create de profesori colaboratori ai Fundatiei Upper Education, iar <strong>nivelul</strong> de dificultate este<strong> mediu - avansat. </strong></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Un model</strong> de test poate fi accesat dupa inregistrarea pe platforma upper.school.</div> <div style="text-align: justify;"> Elevii se pot inscrie doar individual, pana pe 13 februarie, accesand sectiunea Concursuri din platforma upper.school.&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <h2 style="text-align: justify;"> Concursul de matematica upper.school se va desfasura in 3 etape, astfel:</h2> <ul> <li style="text-align: justify;"> <strong>Prima etapa:</strong> nivel etapa locala a Olimpiadei de matematica - <u>14 februarie</u></li> <li style="text-align: justify;"> <strong>A doua etapa:</strong> nivel etapa sector/judet a Olimpiadei de matematica - <u>12 martie</u></li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Etapa finala: </strong>nivel etapa nationala a Olimpiadei de matematica - <u>9 aprilie</u></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Primele doua etape contin 10 probleme cu raspuns numeric. Pe baza punctajului cumulat in primele doua etape de concurs, elevii se pot califica la etapa finala a concursului.</div> <div style="text-align: justify;"> Etapa finala va avea 4 probleme cu redactare, format similar etapei nationale. Solutiile vor fi incarcate in platforma si acestea vor fi corectate de profesorii nostri parteneri, conform baremului publicat.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>Informatiile complete le gasiti descarcand documentul din atasament.</strong></em></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> Olimpiade şi concursuri Wednesday, February 06, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4512 INVITATIE ELEV - CONCURS PREGATIRE OLIMPIADA DE MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4511 <div> &Icirc;nregistreaza-te gratuit la concursul de matematica upper.school pentru a participa la testarea online de pregatire pentru Olimpiada de matematica.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &Icirc;nregistrarea este deschisa pentru prima etapa a concursului, care va avea loc pe 14 februarie! Daca nu te-ai inregistrat &icirc;nca, poti s-o faci, descarc&acirc;nd informarea atasata.</div> Olimpiade şi concursuri Wednesday, February 06, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4511 model nr. 2 simulare bac mate info martie 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4510 <p> SUBIECT+BAREM</p> Bacalaureat Saturday, February 02, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4510 model nr. 1 simulare bac mate info martie 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4509 <p> SUBIECT+BAREM</p> Prezentare Carte Matematica Saturday, February 02, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4509 COMPER 2019- MATEMATICA - CLASA PREGATITOARE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4508 <p> Subiect si barem de corectare</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 30, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4508 COMPER 2019- MATEMATICA - CLASA I http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4507 <p> Subiect si barem de corectare</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 30, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4507 COMPER 2019- MATEMATICA - CLASA A III-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4505 <p> Subiect si barem de corectare</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 30, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4505 COMPER 2019- MATEMATICA - CLASA A II-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4506 <p> Subiect si barem de corectare</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 30, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4506 COMPER 2019- MATEMATICA - CLASA A V-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4503 <p> Subiect si barem de corectare</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 30, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4503 COMPER 2019- MATEMATICA - CLASA A IV-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4504 <p> Subiect si barem de corectare</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 30, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4504 COMPER 2019- MATEMATICA - CLASA A VII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4501 <p> Subiect si barem de corectare</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 30, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4501 COMPER 2019- MATEMATICA - CLASA A VI-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4502 <p> Subiect si barem de corectare</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 30, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4502 COMPER 2019- MATEMATICA - CLASA A VIII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4500 <p> Subiect si barem de corectare</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 30, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4500 MODEL NR. 2 SIMULARE E.N. MATEMATICA CLS a VII-a , martie 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4498 Evaluarea Naţională Monday, January 28, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4498 MODEL NR. 1 SIMULARE E.N. MATEMATICA CLS a VII-a , martie 20193 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4499 Evaluarea Naţională Monday, January 28, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4499 MODEL NR. 1 SIMULARE E.N. MATEMATICA CLS a VII-a , martie 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4497 Evaluarea Naţională Monday, January 28, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4497 fisa nr. 1 ian 2019 - preg olimpiada locala de mat cls a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4496 <p> Probleme cu barem de rezolvare !</p> Olimpiade şi concursuri Thursday, January 24, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4496 Revista matematica - Subiecte - ianuarie 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4495 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Ianuarie 2019 Monday, January 21, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4495 CONCURSUL DE MATEMATICA TEHNICI MATEMATICE” - Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4494 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&quot;TEHNICI MATEMATICE&rdquo; - editia XVI</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Etapa judeteana 18.01.2019<br /> Clasa a IX-a</strong></p> <p> Subiect si barem</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, January 20, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4494 CONCURSUL DE MATEMATICA TEHNICI MATEMATICE” - Clasa a XI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4492 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&quot;TEHNICI MATEMATICE&rdquo; - editia XVI</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Etapa judeteana 18.01.2019<br /> Clasa a XI-a</strong></p> <p> Subiect si barem</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, January 20, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4492 CONCURSUL DE MATEMATICA TEHNICI MATEMATICE” - Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4493 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&quot;TEHNICI MATEMATICE&rdquo; - editia XVI</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Etapa judeteana 18.01.2019<br /> Clasa a X-a</strong></p> <p> Subiect si barem</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, January 20, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4493 CONCURSUL DE MATEMATICA TEHNICI MATEMATICE” - Clasa a XII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4491 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&quot;TEHNICI MATEMATICE&rdquo; - editia XVI</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Etapa judeteana 18.01.2019<br /> Clasa a XII-a</strong></p> <p> Subiect si barem</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, January 20, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4491 Inegalitate1 in triunghi http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4490 <p> Problema rezolvata</p> Diverse Thursday, January 17, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4490 Descompunerea in factori primi - aplicatie http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4489 <p> Problema rezolvata</p> Diverse Wednesday, January 16, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4489 ICHB - SIMULARE DECEMBRIE - BACALAUREAT MATEMATICA 2019 - M2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4488 <p> Subiecte</p> Bacalaureat Tuesday, January 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4488 Paralelipiped dreptunghic http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4487 <p> Problema rezolvata</p> Diverse Tuesday, January 15, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4487 Inegalitate in triunghi http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4486 <p> Problema rezolvata</p> Diverse Monday, January 14, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4486 Aplicatie. Proportii http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4485 <p> Problema rezolvata</p> Diverse Friday, January 11, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4485 Calendar Evaluare Naționala clasa a VIII-a, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4472 Diverse Tuesday, January 08, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4472 Aplicatie la teorema impartirii cu rest http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4471 <p> Problema rezolvata</p> Diverse Thursday, January 03, 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4471 Problema cu perimetru http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4470 <p> Enunt si solutie</p> Diverse Sunday, December 30, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4470 Revista matematica - Subiecte - decembrie 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4469 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Decembrie 2018 Saturday, December 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4469 O ecuatie cu radicali http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4468 <p> Solutie</p> Diverse Thursday, December 20, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4468 ICHB - SIMULARE DECEMBRIE - BACALAUREAT MATEMATICA 2019 - M1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4467 <p> LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA</p> Bacalaureat Thursday, December 13, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4467 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA LA MATEMATICA 2018 - ILFOV http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4466 <p style="text-align: center;"> <strong>TEZA CU SUBIECT UNIC - SEMESTRUL I</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>13.12.2018</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>SUBIECT SI BAREM</strong></p> <p> &nbsp;</p> Evaluarea Naţională Thursday, December 13, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4466 SIMULARE BACALAUREAT NATIONAL LA MATEMATICA 2018 - ILFOV http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4465 <p style="text-align: center;"> <strong>TEZA CU SUBIECT UNIC - SEMESTRUL I</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>13.12.2018</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>SUBIECT SI BAREM</strong></p> <ul> <li> <em>mate-info</em></li> <li> <em>tehnologic</em></li> <li> <em>stiintele-naturii</em></li> </ul> <p> &nbsp;</p> Bacalaureat Thursday, December 13, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4465 Simulare EN Iasi decembrie 2018-barem http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4463 <p> Rezolvare si barem</p> Evaluarea Naţională Sunday, December 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4463 SIMULARE BACALAUREAT PEDAGOGIC - IASI - decembrie 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4462 Bacalaureat Sunday, December 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4462 SIMULARE BACALAUREAT STIINTE - IASI - decembrie 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4460 Bacalaureat Sunday, December 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4460 SIMULARE BACALAUREAT TEHNOLOGIC - IASI - decembrie 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4461 Bacalaureat Sunday, December 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4461 SIMULARE EVALUARE NATIONALA - IASI - decembrie 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4458 Evaluarea Naţională Sunday, December 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4458 Concursul Stefan Dartu 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4457 <p> Desfasurat in 8 dec. 2018, la Liceul Teoretic &quot;Ion Luca&quot; din Vatra Dornei. Editia a XX-a. Clasele IV-XII, subiecte+barem</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, December 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4457 SIMULARE BACALAUREAT LA MATEMATICA 2019 - IASI - MATE-INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4456 <p> Decembrie 2018</p> Bacalaureat Friday, December 07, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4456 SIMULARE BACALAUREAT LA MATEMATICA 2019 - IASI - STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4455 <p> Decembrie 2018</p> Bacalaureat Friday, December 07, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4455 SIMULARE BACALAUREAT LA MATEMATICA 2019 - IASI - TEHNOLGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4454 <p> Decembrie 2018</p> Bacalaureat Friday, December 07, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4454 Concursul Pandurii lui Tudor 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4453 <p> Clasele III-VIII, subiecte si barem. Desfasurat in 24.11.2018 la Sc. Gimn. Tudor Vladimirescu, Dragasani.</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, November 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4453 CONCURSUL ”MEMORIAL NICOLITA SANDA” 2018, CLASA A VII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4451 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL DE MATEMATICA<br /> &rdquo;MEMORIAL NICOLITA SANDA&rdquo;<br /> EDITIA A XXII-A, 10 NOIEMBRIE 2018</strong><br /> &nbsp;</p> <ul> <li> <em>SUBIECTE SI BAREM</em></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Sunday, November 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4451 CONCURSUL ”MEMORIAL NICOLITA SANDA” 2018, CLASA A VIII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4452 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL DE MATEMATICA<br /> &rdquo;MEMORIAL NICOLITA SANDA&rdquo;<br /> EDITIA A XXII-A, 10 NOIEMBRIE 2018</strong><br /> &nbsp;</p> <ul> <li> <em>SUBIECTE SI BAREM</em></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Sunday, November 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4452 CONCURSUL ”MEMORIAL NICOLITA SANDA” 2018, CLASA A IV-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4448 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL DE MATEMATICA<br /> &rdquo;MEMORIAL NICOLITA SANDA&rdquo;<br /> EDITIA A XXII-A, 10 NOIEMBRIE 2018</strong><br /> &nbsp;</p> <ul> <li> <em>SUBIECTE SI BAREM</em></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Sunday, November 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4448 CONCURSUL ”MEMORIAL NICOLITA SANDA” 2018, CLASA A V-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4449 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL DE MATEMATICA<br /> &rdquo;MEMORIAL NICOLITA SANDA&rdquo;<br /> EDITIA A XXII-A, 10 NOIEMBRIE 2018</strong><br /> &nbsp;</p> <ul> <li> <em>SUBIECTE SI BAREM</em></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Sunday, November 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4449 CONCURSUL ”MEMORIAL NICOLITA SANDA” 2018, CLASA A VI-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4450 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL DE MATEMATICA<br /> &rdquo;MEMORIAL NICOLITA SANDA&rdquo;<br /> EDITIA A XXII-A, 10 NOIEMBRIE 2018</strong><br /> &nbsp;</p> <ul> <li> <em>SUBIECTE SI BAREM</em></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Sunday, November 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4450 CONCURSUL ”MEMORIAL NICOLITA SANDA” 2018, CLASA A III-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4447 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL DE MATEMATICA<br /> &rdquo;MEMORIAL NICOLITA SANDA&rdquo;<br /> EDITIA A XXII-A, 10 NOIEMBRIE 2018</strong><br /> &nbsp;</p> <ul> <li> <em>SUBIECTE SI BAREM</em></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Sunday, November 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4447 CONCURSUL ”MEMORIAL NICOLITA SANDA” 2018, CLASA A II-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4446 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL DE MATEMATICA<br /> &rdquo;MEMORIAL NICOLI&#354;A SANDA&rdquo;<br /> EDI&#354;IA A XXII-A, 10 NOIEMBRIE 2018<br /> SUBIECTE, CLASA A II-A</strong></p> <ul> <li> <em>SUBIECTE &#350;I BAREM</em></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Sunday, November 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4446 Revista matematica - Subiecte - noiembrie 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4445 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Noiembrie 2018 Wednesday, November 21, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4445 Concurs interjudetean Matematica de drag,Bistrita,2018,VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4444 Teste Monday, November 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4444 Concurs interjudetean Matematica de drag,Bistrita,2018,VII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4443 Teste Monday, November 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4443 Concurs interjudetean Matematica de drag,Bistrita,2018,VI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4442 Teste Monday, November 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4442 Concurs interjudetean Matematica de drag,Bistrita,2018,V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4441 Teste Monday, November 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4441 fisa de lucru- integrare prin parti http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4440 <p> Fisa de lucru- integrare prin parti&nbsp; integrala definita, clasa a XII-a, profil tehnic, nivel mediu. O parte din exercitii sunt rezolvate</p> Fişe de lucru Wednesday, November 14, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4440 fisa de lucru- derivate http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4438 <p> Fisa de lucru, derivate, nivel mediu, profil tehnic</p> Fişe de lucru Tuesday, November 13, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4438 TEST DE ADMITERE CEX CLASA A VI-A - 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4433 <p> Subiecte de matematica</p> Centrul de Excelenţă Saturday, November 10, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4433 ORDIN care modifica regimul platii orei de dirigentie http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4432 <p style="text-align: center;"> O R D I N</p> <p style="text-align: justify;"> pentru modificarea &#351;i completarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de &icirc;ndrumare &#351;i control, precum &#351;i pentru cadrele didactice metodiste din unita&#355;ile de &icirc;nva&#355;am&acirc;nt preuniversitar de stat &#351;i unita&#355;ile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educa&#355;iei na&#355;ionale nr. 4827/2018</p> Secretariat Monday, November 05, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4432 SIMULARE BACALAUREAT LA MATEMATICA 2018 - M1 - ICHB http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4430 <p> Din data de 1 noembrie 2018</p> Bacalaureat Saturday, November 03, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4430 MODEL OFICIAL - EVALUAREA NATIONALA 2019 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4429 <p> Fara grila</p> Evaluarea Naţională Friday, November 02, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4429 ICHB - SIMULARE BACALAUREAT MATEMATICA 2019 - M2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4428 <p> 1 NOIEMBRIE 2018</p> Bacalaureat Thursday, November 01, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4428 MODEL OFICIAL - BACALAUREAT 2019 MATEMATICA - STIINTELE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4427 <p> Noua varianta</p> Bacalaureat Wednesday, October 31, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4427 MODEL OFICIAL MATEMATICA - BACALAUREAT 2019 - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4426 <p> O alta structura.</p> Bacalaureat Wednesday, October 31, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4426 M O D E L OFICIAL - EVALUAREA NATIONALA 2019 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4425 <p> Vezi noile modificari</p> Evaluarea Naţională Wednesday, October 31, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4425 MODEL OFICIAL - BACALAUREAT 2019 - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4423 <p> Vezi noile modificari</p> Bacalaureat Wednesday, October 31, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4423 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA LA MATEMATICA 2018 - ICHB http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4422 <p> Octombrie 2018</p> Evaluarea Naţională Wednesday, October 24, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4422 Revista matematica - Subiecte - octombrie 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4421 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Octombrie 2018 Sunday, October 21, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4421 5 probleme cu piramide http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4420 <p> Semestrul I, Clasa a VIII-a</p> Fişe de lucru Saturday, October 20, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4420 Complemente de Algebra http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4419 <p> Optional clasa a IX-a Matematica-Informatica.</p> Planificări şi programe Friday, October 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4419 Ecuatii, Inecuatii si Sisteme http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4418 <p> Optional clasa a XII-a.</p> Planificări şi programe Friday, October 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4418 Studiul Inegalitatilor http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4417 <p> Diverse solutii si abordari &icirc;n rezolvarea inegalitatilor.</p> Diverse Friday, October 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4417 O scoala mai europeana printr-o noua abordare didactica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4416 Proiecte şi curriculum Wednesday, October 10, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4416 ORDINUL 4830 - Bacalaureatul National 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4415 <div style="text-align: center;"> <div> <strong>ORDIN</strong></div> <div> <strong>PRIVIND ORGANIZAREA &#350;I DESFA&#350;URAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT NA&#354;IONAL - 2019</strong></div> </div> <p> &nbsp;</p> Bacalaureat Sunday, September 23, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4415 ORDINUL 4829 - Admiterea in invatamantul liceal de stat 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4414 <div style="text-align: center;"> <strong>MINISTERUL EDUCA&#354;IEI NA&#354;IONALE</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>ORDIN</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>privind organizarea &#351;i desfa&#351;urarea admiterii &icirc;n &icirc;nva&#355;am&acirc;ntul liceal de stat pentru anul &#351;colar 2019 - 2020</strong></div> Evaluarea Naţională Sunday, September 23, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4414 ORDIN - Organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale 2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4413 <p style="text-align: center;"> <strong>ORDIN </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>privind organizarea &#351;i desfa&#351;urarea Evaluarii Na&#355;ionale pentru absolven&#355;ii clasei a VIII-a &icirc;n anul &#351;colar 2018-2019 </strong></p> <p style="text-align: center;"> &Icirc;n baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) &#351;i ale art. 361 din Legea Educa&#355;iei Na&#355;ionale nr.1/2011, cu modificarile &#351;i completarile ulterioare,</p> <p style="text-align: center;"> ale Ordinului ministrului educa&#355;iei, cercetarii, tineretului &#351;i sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii &icirc;n sistemul na&#355;ional de &icirc;nva&#355;am&acirc;nt, cu modificarile ulterioare,</p> <p style="text-align: center;"> av&acirc;nd &icirc;n vedere dispozi&#355;iile Hotar&acirc;rii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea &#351;i func&#355;ionarea Ministerului Educa&#355;iei Na&#355;ionale, cu modificarile ulterioare,</p> <p style="text-align: center;"> <strong>MINISTRUL EDUCA&#354;IEI NA&#354;IONALE </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>emite prezentul ordin:</strong></p> Evaluarea Naţională Sunday, September 23, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4413 numerele naturale de la 0 la 100-test clasa I http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4411 <p> evaluare sumativa</p> Teste Wednesday, August 29, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4411 aflarea numarului necunoscut din operatia de adunare-clasa I http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4410 <p> fisa de invatare si exersare</p> Fişe de lucru Wednesday, August 29, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4410 aflarea numarului necunoscut din operatia de scadere-clasa I http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4409 <p> isa de invatare si exersare</p> Fişe de lucru Wednesday, August 29, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4409 adunarea si scaderea-clasa I http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4408 <p> fisa de invatare a terminologiei matematice</p> Fişe de lucru Wednesday, August 29, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4408 numerele 0-31-clasa I http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4407 <p> test de evaluare sumativa</p> Teste Wednesday, August 29, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4407 Proba scaderii-clasa I http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4406 <p> fisa de invatare si exersare-</p> Fişe de lucru Wednesday, August 29, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4406 Proba adunarii-fisa de invatare si exersare-clasa I http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4405 <p> fisa de invatare si exersare</p> Fişe de lucru Wednesday, August 29, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4405 Test Evaluare nationala – MEM – clasa a II-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4403 <p> Test conceput &icirc;n vederea pregatirii elevilor clasei a II-a pentru evaluarea nationala</p> Teste Saturday, August 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4403 Test de evaluare sumativa - Matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4402 <p> <span style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">Testul poate fi aplicat la sf&acirc;rtitul sem. I. Contine itemi, matrice, competente, descriptori de performanta</span></p> Teste Friday, August 24, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4402 MATEMATICA - BACALAUREAT 2018 - MATE INFO - SESIUNEA AUGUST http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4394 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Bacalaureat Wednesday, August 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4394 MATEMATICA - BACALAUREAT 2018 - PEDAGOGIC - SESIUNEA AUGUST http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4393 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Bacalaureat Wednesday, August 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4393 MATEMATICA - BACALAUREAT 2018 - STIINTE - SESIUNEA AUGUST http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4392 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Bacalaureat Wednesday, August 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4392 MATEMATICA - BACALAUREAT 2018 - TEHNOLOGIC - SESIUNEA AUGUST http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4391 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Bacalaureat Wednesday, August 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4391 Concursul judetean de matematica SORIN SIMION - Clasele IV-VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4389 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, July 28, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4389 SUBIECTE 2018 - ADMITERE UPB - FIZICA Fb http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4388 <p> Subiecte</p> Admitere facultate Thursday, July 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4388 SUBIECTE 2018 - ADMITERE UPB - FIZICA Fa http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4387 <p> Subiecte</p> Admitere facultate Thursday, July 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4387 SUBIECTE 2018 - ADMITERE UPB - GEOMETRIE SI TRIGONOMETRIE G1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4386 <div style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>Admitere * Universitatea Politehnica din Bucuresti 2018</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>Disciplina: Geometrie si trigonometrie</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>G1 * Varianta A</strong></span></div> Admitere facultate Thursday, July 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4386 SUBIECTE 2018 - ADMITERE UPB - ALGEBRA SI ANALIZA MATEMATICA M2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4385 <div style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>Admitere * Universitatea Politehnica din Bucuresti 2018</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>Disciplina: Algebra si Elemente de Analiza Matematica</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>M1 * Varianta A</strong></span></div> Admitere facultate Thursday, July 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4385 SUBIECTE 2018 - ADMITERE UPB - ALGEBRA SI ANALIZA MATEMATICA M1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4384 <div style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>Admitere * Universitatea Politehnica din Bucuresti 2018</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>Disciplina: Algebra si Elemente de Analiza Matematica</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>M1 * Varianta A</strong></span></div> Admitere facultate Thursday, July 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4384 SUBIECTE 2018 - ADMITERE AUTOMATICA - IASI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4383 <div style="text-align: center;"> <strong>Universitatea Tehnica &quot;Gheorghe Asachi&quot; din Ia&#351;i&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Facultatea de Automatica &#351;i Calculatoare</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Admitere - sesiunea iulie 2018</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Domeniile: Calculatoare &#351;i tehnologia informa&#355;iei</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Ingineria sistemelor (Automatica &#351;i informatica aplicata)</strong></div> Admitere facultate Thursday, July 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4383 SUBIECT SI BAREM - DEFINITIVAT MATEMATICA 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4382 <div style="text-align: center;"> <strong>EXAMENUL NA&#354;IONAL DE DEFINITIVARE &Icirc;N &Icirc;NVA&#354;AM&Acirc;NT</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>18 iulie 2018</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Proba scrisa</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>MATEMATICA</strong></div> Definitivat Wednesday, July 18, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4382 SUBIECTE ADMITERE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4381 <p style="text-align: center;"> <strong>UNIVERSITATEA DIN BUCURE&#350;TI<br /> FACULTATEA DE MATEMATICA &#350;I INFORMATICA<br /> CONCURS DE ADMITERE, 14 iulie 2018<br /> Domeniul de licen&#355;a - Matematica</strong></p> Admitere facultate Wednesday, July 18, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4381 SUBIECTE ADMITERE UBB - CLUJ NAPOCA - FACULTATEA DE MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4380 <p style="text-align: center;"> <strong>UNIVERSITATEA BABE&#350;-BOLYAI CLUJ-NAPOCA<br /> FACULTATEA DE MATEMATICA &#350;I INFORMATICA<br /> CONCURS DE ADMITERE, 15 iulie 2018<br /> Proba scrisa la MATEMATICA</strong></p> <p> Subiecte, raspunsuri, solu&#355;ii &#351;i barem de corectare.</p> Admitere facultate Wednesday, July 18, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4380 TITULARIZARE MATEMATICA 2018 - SUBIECTE SI BAREM http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4379 <p> 11 IULIE 2018</p> Titularizare Wednesday, July 11, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4379 SUBIECTE DE REZERVA MATEMATICA - BACALAUREAT 2018 - STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4378 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Thursday, June 28, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4378 SUBIECTE DE REZERVA MATEMATICA - BACALAUREAT 2018 - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4377 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Thursday, June 28, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4377 SUBIECTE SI BAREM - MATEMATICA - BACALAUREAT 2018 - STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4375 <p> 27.06.2018</p> Bacalaureat Wednesday, June 27, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4375 SUBIECTE SI BAREM - MATEMATICA - BACALAUREAT 2018 - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4376 <p> 27.06.2018</p> Bacalaureat Wednesday, June 27, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4376 SUBIECTE SI BAREM - MATEMATICA - BACALAUREAT 2018 - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4373 <p> 27.06.2018</p> Bacalaureat Wednesday, June 27, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4373 SUBIECTE SI BAREM - MATEMATICA - BACALAUREAT 2018 - PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4374 <p> 27.06.2018</p> Bacalaureat Wednesday, June 27, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4374 SUBIECTE MATEMATICA - GRADUL II - 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4372 <p> UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI</p> Grad Monday, June 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4372 TESTARE 2018 PENTRU FORMAREA CLASEI A V-A - C.N. SPIRU HARET http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4371 <div style="text-align: center;"> <strong>ADMITEREA &Icirc;N CLASA A V-A 16 IUNIE 2018</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL &bdquo; MICII SPIRISTI&rdquo; &ndash; PROBA DE MATEMATICA</strong></div> <p> &nbsp;</p> Teste Sunday, June 17, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4371 TESTARE 2018 PENTRU FORMAREA CLASEI A V-A - C.N. CANTEMIR VODA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4370 <p align="center"> <strong>Colegiul National &bdquo;Cantemir Voda&rdquo;</strong></p> <p align="center"> <strong>Evaluare &icirc;n vederea constituirii efectivului de elevi pentru clasa a V-a, an scolar 2018-2019</strong></p> <p align="center"> <strong>TEST DE EVALUARE LA DISCIPLINA MATEMATICA</strong></p> <p> &nbsp;</p> Teste Sunday, June 17, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4370 EVALUARE NATIONALA 2018 - MATEMATICA - SUBIECTE DE REZERVA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4368 <p> SUBIECT SI BAREM</p> Evaluarea Naţională Wednesday, June 13, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4368 EXAMENUL DE EVALUARE NATIONALA 2018 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4367 <p> SUBIECT SI BAREM</p> Evaluarea Naţională Wednesday, June 13, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4367 Joc didactic ,,Pozitia cifrelor,, http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4362 Diverse Monday, June 11, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4362 CONCURSUL DE MATEMATICA „DANUBIUS” 2018 - Clasa a III-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4361 <p align="center"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA</strong></p> <p align="center"> <strong>DANUBIUS</strong></p> <p align="center"> <strong>EDITIA a XII-a &ndash; 26 mai 2018</strong></p> <p align="center"> <strong>Clasa a III-a</strong></p> <p> <strong>Subiect si barem</strong></p> <p> &nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, June 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4361 CONCURSUL DE MATEMATICA „DANUBIUS” 2018 - Clasa a IV-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4359 <p align="center"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA</strong></p> <p align="center"> <strong>DANUBIUS</strong></p> <p align="center"> <strong>EDITIA a XII-a &ndash; 26 mai 2018</strong></p> <p align="center"> <strong>Clasa a IV-a</strong></p> <p> <strong>Subiect si barem</strong></p> <p> &nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, June 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4359 CONCURSUL DE MATEMATICA „DANUBIUS” 2018 - Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4357 <p align="center"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA</strong></p> <p align="center"> <strong>DANUBIUS</strong></p> <p align="center"> <strong>EDITIA a XII-a &ndash; 26 mai 2018</strong></p> <p align="center"> <strong>Clasa a VI-a</strong></p> <p> <strong>Subiect si barem</strong></p> <p> &nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, June 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4357 CONCURSUL DE MATEMATICA „DANUBIUS” 2018 - Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4358 <p align="center"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA</strong></p> <p align="center"> <strong>DANUBIUS</strong></p> <p align="center"> <strong>EDITIA a XII-a &ndash; 26 mai 2018</strong></p> <p align="center"> <strong>Clasa a V-a</strong></p> <p> <strong>Subiect si barem</strong></p> <p> &nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, June 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4358 CONCURSUL DE MATEMATICA „DANUBIUS” 2018 - Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4356 <p align="center"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA</strong></p> <p align="center"> <strong>DANUBIUS</strong></p> <p align="center"> <strong>EDITIA a XII-a &ndash; 26 mai 2018</strong></p> <p align="center"> <strong>Clasa a VII-a</strong></p> <p> <strong>Subiect si barem</strong></p> <p> &nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, June 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4356 CONCURSUL DE MATEMATICA „DANUBIUS” 2018 - Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4355 <p align="center"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA</strong></p> <p align="center"> <strong>DANUBIUS</strong></p> <p align="center"> <strong>EDITIA a XII-a &ndash; 26 mai 2018</strong></p> <p align="center"> <strong>Clasa a VIII-a</strong></p> <p> <strong>Subiect si barem</strong></p> <p> &nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, June 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4355 Probleme http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4354 Teste Tuesday, June 05, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4354 test numerele 0-100 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4353 Teste Tuesday, June 05, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4353 Teza la matematica - Scoala 79 - Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4352 <p> Semestrul II</p> Teze Thursday, May 31, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4352 Teza la matematica - semestrul al II-lea - clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4351 <p> Nivel ridicat</p> Teze Wednesday, May 30, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4351 Simulare BAC Braila 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4350 <p> Mai 2018, toate tipurile. Subiecte si barem.</p> Bacalaureat Sunday, May 27, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4350 Simulare EN 2018 Scoala Germana Herman Oberth http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4348 <p> Mai 2018</p> Evaluarea Naţională Sunday, May 27, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4348 Concursul Dan Barbilian 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4347 <p> Clasele III-VIII, subiecte si barem. Desfasurat in 18 mai 2018 la Horezu.</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 27, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4347 Concursul Turneul Olimpicilor 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4346 <p> Desfasurat in 12 mai 2018 la Scoala 97 Bucuresti. Clasele IV-VIII, subiecte si barem.</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 27, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4346 EVALUAREA NATIONALA - MATEMATICA - CLASA A VI-A - 2018 - TEST 1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4345 <p> Matematica si stiinte</p> <p> Caietul elevului</p> Evaluarea Naţională Saturday, May 26, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4345 EVALUAREA NATIONALA - MATEMATICA - CLASA A VI-A - 2018 - TEST 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4344 <p> Matematica si stiinte</p> <p> Caietul elevului</p> Evaluarea Naţională Saturday, May 26, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4344 Concursul X-OL 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4343 <p> Clasele V-VIII. Olanesti, editia a XVIII-a</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 23, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4343 Sesiunea speciala - Bacalaureat 2018 - Matematica - mate info http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4342 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, May 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4342 Sesiunea speciala - Bacalaureat 2018 - Matematica - stiinte http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4341 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, May 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4341 Sesiunea speciala - Bacalaureat 2018 - Matematica - tehnologic http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4340 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Tuesday, May 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4340 barem evaluare initiala, centru excelenta http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4339 Centrul de Excelenţă Tuesday, May 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4339 Evaluare initiala, Centru de excelenta, clasa a IV-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4338 Centrul de Excelenţă Tuesday, May 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4338 Varianta subiect concurs matematica, clasa a III-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4337 Teste Tuesday, May 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4337 Revista „Sclipirea mintii” - Numarul 21 - Mai 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4336 <p> Revista nationala de cultura matematica, publicatie semestriala, An XI, Nr. XXI, MAI 2018, BUZAU</p> Culegeri de probleme Sunday, May 20, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4336 Informatica Clasa a-X-a Resursa educationala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4335 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">Reprezinta o resursa materiala utila elevilor de liceu, care studiaza disciplina informatica . Materialul reprezinta o culegere care contine o serie de probleme impartite pe capitole, rezolvate sau propuse .</span></p> Ianuarie 2016 Sunday, May 20, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4335 Fise de lucru-TIC(excel) http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4334 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">Maretialul</span>&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">contine in mare parte fise de teste grila pentru&nbsp; liceu respectiv subiecte date la concursuri scolare .</span></p> Culegeri de probleme Sunday, May 20, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4334 ICHM - SIMULARE EVALUAREA NATIONALA - MAI 2018 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4333 <p> Subiecte</p> Evaluarea Naţională Sunday, May 20, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4333 Concurs interjudetean ”Sever Groze”, 2018, cl.a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4332 <p> Subiecte &#351;i bareme</p> Teste Saturday, May 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4332 Concurs interjudetean ”Sever Groze”, 2018, cl.a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4331 <p> Subiecte &#351;i bareme</p> Teste Saturday, May 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4331 Concurs interjudetean ”Sever Groze”, 2018, cl.a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4330 <p> Subiecte &#351;i bareme</p> Teste Saturday, May 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4330 Concurs interjudetean ”Sever Groze”, 2018, cl.a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4329 <p> Subiecte &#351;i bareme</p> Teste Saturday, May 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4329 Concurs interjudetean ”Sever Groze”, 2018, cl.a IV-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4328 <p> Subiecte &#351;i bareme</p> Teste Saturday, May 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4328 Concurs interjudetean ”Sever Groze”, 2018, cl.a III-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4327 <p> Subiecte &#351;i bareme</p> Teste Saturday, May 19, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4327 Test grila pentru admitere in liceele militare http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4326 <p> Subiecte la Limba rom&acirc;na &#351;i matematic&#259;</p> Teste Friday, May 18, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4326 Subiecte bilingv engleza - Oral si scris - Anul scolar 2017-201 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4325 <p> Municipiul Bucuresti</p> Diverse Wednesday, May 16, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4325 Evaluarea Nationala 2018 - Subiecte matematica - Clasa a IV-a 1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4324 <p> Testul 1</p> Evaluarea Naţională Wednesday, May 16, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4324 Evaluarea Nationala 2018 - Subiecte matematica - Clasa a IV-a 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4323 <p> Testul 2</p> Evaluarea Naţională Wednesday, May 16, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4323 Olimpiada satelor din Romania,VIII,2018,finala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4322 <p> Subiecte &#351;i bareme</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, May 15, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4322 Olimpiada satelor din Romania,VII,2018,finala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4321 <p> Subiecte &#351;i bareme</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, May 15, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4321 Olimpiada satelor din Romania,VI,2018,finala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4320 <p> Subiecte &#351;i bareme</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, May 15, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4320 Olimpiada satelor din Romania,V,2018,finala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4319 <p> Subiecte &#351;i bareme</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, May 15, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4319 Olimpiada satelor din Romania,IV,2018,finala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4318 <p> Subiecte &#351;i bareme</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, May 15, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4318 TEZA CU SUBIECT UNIC - MATEMATICA - CLASA A VIII - A - SEM 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4314 <p> SUBIECTE SI BAREME</p> Teze cu subiect unic Friday, May 11, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4314 TEZA CU SUBIECT UNIC - MATEMATICA - LICEU - SEMESTRUL II - 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4313 <ul> <li> TEHNOLOGIC</li> <li> STIINTELE NATURII</li> <li> MATE-INFO</li> </ul> <p> SUBIECTE SI BAREME</p> Teze cu subiect unic Friday, May 11, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4313 EVALUAREA NATIONALA MATEMATICA - CLASA A II-A - 2018 TEST 1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4305 <div style="text-align: center;"> <strong>EVALUAREA COMPETENTELOR FUNDAMENTALE</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>LA FINALUL CLASEI a II-a</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>2018</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Test 1</strong></div> Evaluarea Naţională Wednesday, May 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4305 EVALUAREA NATIONALA MATEMATICA - CLASA A II-A - 2018 TEST 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4306 <div style="text-align: center;"> <strong>EVALUAREA COMPETENTELOR FUNDAMENTALE</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>LA FINALUL CLASEI a II-a</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>2018</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Test 2</strong></div> Evaluarea Naţională Wednesday, May 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4306 CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA „PITAGORA” - 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4304 <p> <strong>Clasele V-VIII</strong></p> <p> <em>Probele pe echipe si individuale</em></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 06, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4304 Grupuri http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4303 Un exemplu de grup care contine functii . Diverse Thursday, April 26, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4303 Explicitarea recurentelor fundamentale http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4302 <p> Tutorial de explicitare a recuren?elor remarcabile, cu exemple rezolvate + teme de exersare/aprofundare</p> Diverse Thursday, April 26, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4302 Rationament,2018,VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4301 <p> Subiecte ?i bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, April 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4301 Rationament,2018,VII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4300 <p> Subiecte ?i bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, April 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4300 Rationament,2018,VI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4299 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, April 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4299 Rationament,2018,V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4298 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, April 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4298 Concursul interjudetean „Marian Tarina”, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4297 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Monday, April 16, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4297 Concursul Dumitru Tiganetea 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4296 <p> Desfasurat la Dej, in 14 aprilie 2018. Clasele III-VI, subiect si barem</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, April 15, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4296 Utilizarea softului GeoGebra in predarea matematicii http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4295 Referate Monday, April 09, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4295 ONM 2018 - Etapa nationala - Subiecte si bareme http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4294 <p> Subiectele si baremele la ONM 2018 (toate pe un fisier)</p> Olimpiade şi concursuri Friday, April 06, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4294 ONM 2018 - Subiecte si bareme orientative - Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4293 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Na?tonala de Matematica </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Etapa Nationala, Negresti Oas, 4 aprilie 2018 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>CLASA a V-a</strong></p> Olimpiade şi concursuri Friday, April 06, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4293 ONM 2018 - Subiecte si bareme orientative - Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4292 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Etapa Nationala, Negresti Oas, 4 aprilie 2018 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>CLASA a VI-a</strong></p> Olimpiade şi concursuri Friday, April 06, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4292 Concursul SFERA - 2018, Clasa a I-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4291 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo;- EDITIA a XV-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILESTI, 31 MARTIE 2018 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa I</strong></p> <p> Subiecte si barem de evaluare</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 03, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4291 Concursul SFERA - 2018, Clasa a II-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4290 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo;- EDITIA a XV-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILESTI, 31 MARTIE 2018 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a II-a</strong></p> <p> Subiecte si barem de evaluare</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 03, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4290 Concursul SFERA - 2018, Clasa a IV-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4288 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo;- EDITIA a XV-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILESTI, 31 MARTIE 2018 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a IV-a</strong></p> <p> Subiecte si barem de evaluare</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 03, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4288 Concursul SFERA - 2018, Clasa a III-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4289 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo;- EDITIA a XV-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILESTI, 31 MARTIE 2018 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a III-a</strong></p> <p> Subiecte si barem de evaluare</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 03, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4289 Concursul SFERA - 2018, Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4286 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo;- EDITIA a XV-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILESTI, 31 MARTIE 2018 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a VI-a</strong></p> <p> Subiecte si barem de evaluare</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 03, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4286 Concursul SFERA - 2018, Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4287 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo;- EDITIA a XV-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILESTI, 31 MARTIE 2018 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a V-a</strong></p> <p> Subiecte si barem de evaluare</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 03, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4287 Concursul SFERA - 2018, Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4285 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo;- EDITIA a XV-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILESTI, 31 MARTIE 2018 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a VII-a</strong></p> <p> Subiecte si barem de evaluare</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 03, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4285 Concursul SFERA - 2018, Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4283 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo;- EDITIA a XV-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILESTI, 31 MARTIE 2018 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a IX-a</strong></p> <p> Subiecte si barem de evaluare</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 03, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4283 Concursul SFERA - 2018, Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4284 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo;- EDITIA a XV-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILESTI, 31 MARTIE 2018 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a VIII-a</strong></p> <p> Subiecte si barem de evaluare</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 03, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4284 Concursul SFERA - 2018, Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4282 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA &bdquo;SFERA&rdquo;- EDITIA a XV-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILESTI, 31 MARTIE 2018 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a X-a</strong></p> <p> Subiecte si barem de evaluare</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 03, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4282 Definitivat - Colectie de subiecte 1960-2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4281 <p> Contine subiecte din 1960-2017 + baremele de corectare la cele din 2012-2017</p> Definitivat Saturday, March 31, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4281 Gradul doi - Colectie de subiecte 1981-2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4280 Grad Friday, March 30, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4280 Concurs interjudetean „Grigore Moisil”, 2018, clasele V-VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4278 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Monday, March 26, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4278 SIMULARE BACALAUREAT 2018 MATEMATICA - MATE-INFO XI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4276 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, March 21, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4276 SIMULARE BACALAUREAT 2018 MATEMATICA - STIINTE ALE NATURII XI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4274 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, March 21, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4274 SIMULARE BACALAUREAT 2018 MATEMATICA - PEDAGOGIC XI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4275 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, March 21, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4275 SIMULARE BACALAUREAT 2018 MATEMATICA - TEHNOLOGIC XI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4273 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, March 21, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4273 SIMULARE BACALAUREAT 2018 MATEMATICA - MATE-INFO XII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4272 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, March 21, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4272 SIMULARE BACALAUREAT 2018 MATEMATICA - PEDAGOGIC XII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4271 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, March 21, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4271 SIMULARE BACALAUREAT 2018 MATEMATICA - STIINTE ALE NATURII XII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4270 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, March 21, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4270 SIMULARE BACALAUREAT 2018 MATEMATICA - TEHNOLOGIC XII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4269 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, March 21, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4269 Revista matematica - Subiecte - martie 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4268 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Martie 2018 Wednesday, March 21, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4268 Olimpiada satelor din Romania, etapa judeteana, Bistrita-N http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4266 <p> Subiecte ?i bareme</p> Teste Saturday, March 17, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4266 OJM 2018, clasa a VII-a - O problema cu problema http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4265 Olimpiade şi concursuri Monday, March 12, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4265 OJM 2018 - Enunturi, cu solutie si barem http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4264 <p> Fisierul contine toate subiectele OJM 2018, grupate intr-un singur fisier</p> <p> &nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 11, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4264 OJM 2018, clasa a VII-a - Problema 4 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4263 <p> Prezint o solu?ie naturala, mult mai simpla comparativ cu cea din barem.</p> <p> &nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 11, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4263 Concursul Haimovici 2018 - faza judeteana http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4262 <p> <span style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: &quot;times new roman&quot;, &quot;new york&quot;, times, serif; font-size: 16px;">Concursului de Matematica Aplicata A. Haimovici - faza judeteana</span></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 10, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4262 ONM 2018 - Etapa Judeteana - Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4259 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Judeteana si a Municipiului Bucuresti, </strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>10 martie 2018</strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>Subiecte si bareme</strong></p><p>&nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 10, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4259 ONM 2018 - Etapa Judeteana - Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4260 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Judeteana si a Municipiului Bucuresti, </strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>10 martie 2018</strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>Subiecte si bareme</strong></p><p>&nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 10, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4260 ONM 2018 - Etapa Judeteana - Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4261 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Judeteana si a Municipiului Bucuresti, </strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>10 martie 2018</strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>Subiecte si bareme</strong></p><p>&nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 10, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4261 ONM 2018 - Etapa Judeteana - Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4258 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Judeteana si a Municipiului Bucuresti, </strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>10 martie 2018</strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>Subiecte si bareme</strong></p><p>&nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 10, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4258 ONM 2018 - Etapa Judeteana - Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4256 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Judeteana si a Municipiului Bucuresti, </strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>10 martie 2018</strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>Subiecte si bareme</strong></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>IMPORTANT: </strong></span>Baremul la clasa a X-a problema 4 nu corespunde enuntului. Se va alcatui un barem asemanator enuntului dat dupa ideiile din varianta discutata in baremul trimis.&nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 10, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4256 ONM 2018 - Etapa Judeteana - Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4257 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Judeteana si a Municipiului Bucuresti, </strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>10 martie 2018</strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>Subiecte si bareme</strong></p><p>&nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 10, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4257 ONM 2018 - Etapa Judeteana - Clasa a XI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4255 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Judeteana si a Municipiului Bucuresti, </strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>10 martie 2018</strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>Subiecte si bareme</strong></p><p>&nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 10, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4255 ONM 2018 - Etapa Judeteana - Clasa a XII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4254 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Judeteana si a Municipiului Bucuresti, </strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>10 martie 2018</strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>Subiecte si bareme</strong></p><p>&nbsp;</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 10, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4254 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2018 - MATEMATICA - MODEL OFICIAL http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4253 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Tuesday, March 06, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4253 ICHB - SIMULAREA EVALUARII NATIONALE 2018 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4252 <p style="text-align: center;"> <strong>Simularea 4</strong><br /> - februarie 2018 -</p> Evaluarea Naţională Sunday, March 04, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4252 OLIMPIADA DE MATEMATICA A SATELOR DIN ROMANIA - CLASA A V-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4251 <div> &nbsp;</div> <div> ETAPA LOCALA 24-02-2018</div> <div> IZBICENI-OLT</div> Olimpiade şi concursuri Friday, March 02, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4251 OLIMPIADA DE MATEMATICA A SATELOR DIN ROMANIA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4250 <div> &nbsp;</div> <div> FAZA LOCALA 24-02-2018</div> <div> IZBICENI &ndash; OLT</div> <div> CLASA A VIII-A</div> Olimpiade şi concursuri Friday, March 02, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4250 OLM 2018 - OLT - CLASELE V-XII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4249 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Friday, March 02, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4249 Problema distractiva http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4248 <p> A = A&nbsp;&nbsp; / ()<sup>2</sup></p> <p> A<sup>2</sup> = A<sup>2&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sup>/ - A<sup>2</sup></p> <p> A<sup>2</sup> - A<sup>2 </sup>= A<sup>2</sup> - A<sup>2&nbsp; </sup></p> <p> in partea stanga, o sa dam factor comun pe A ; iar in partea dreapta aplicam formula:&nbsp; a<sup>2</sup> - b<sup>2</sup>&nbsp; = (a - b) (a + b)</p> <p> A (A - A) = (A - A) (A + A)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Obtinem:</p> <p> A = 2*A</p> <p> 1 = 2</p> <p> 2 = 4 , etc</p> <p> Unde e greseala?<img alt="enlightened" height="20" src="http://mate.info.ro/Scripts/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.gif" title="enlightened" width="20" /></p> <p> &nbsp;</p> Lecţii Tuesday, February 27, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4248 ecuatia de gradul 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4247 <p> exercitii: ecuatia de gradul 2</p> Fişe de lucru Tuesday, February 27, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4247 Sume http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4246 <p> 500 exercitii propuse cu sume.</p> Fişe de lucru Tuesday, February 27, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4246 OLM 2018 - SIBIU - CLASELE V-XII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4245 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Monday, February 26, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4245 OLM 2018 SI HAIMOVICI - CONSTANTA - CLASELE V-XII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4244 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Monday, February 26, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4244 OLM 2018 - BUCURESTI - CLASA A X-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4242 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Monday, February 26, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4242 OLM 2018 - BUCURESTI - CLASA A IX-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4243 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Monday, February 26, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4243 OLM 2018 - BUCURESTI - CLASA A XI-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4241 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Monday, February 26, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4241 OLM 2018 - BUCURESTI - CLASA A XII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4240 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Monday, February 26, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4240 CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA APLICATA HAIMOVICI - 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4239 <p> Etapa pe sector</p> Olimpiade şi concursuri Monday, February 26, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4239 OLM 2018 - BUCURESTI - CLASA A V-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4237 <p> ETAPA PE SECTOR</p> <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4237 OLM 2018 - BUCURESTI - CLASA A VI-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4236 <p> ETAPA PE SECTOR</p> <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4236 OLM 2018 - BUCURESTI - CLASA A VIII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4234 <p> ETAPA PE SECTOR</p> <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4234 OLM 2018 - BUCURESTI - CLASA A VII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4235 <p> ETAPA PE SECTOR</p> <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 25, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4235 Olimpiada locala Cluj 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4233 <p> Clasele 5-12, subiect si barem</p> Olimpiade şi concursuri Friday, February 23, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4233 O proprietate de fascicul concurenta teoremei Menelaus http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4232 Centrul de Excelenţă Thursday, February 22, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4232 Revista matematica - Subiecte - februarie 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4231 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Februarie 2018 Wednesday, February 21, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4231 OLM 2018 - DOLJ - Clasele V-XII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4230 <p> <strong>17.02.2018<br /> Subiecte si barem</strong></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 18, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4230 OLM 2018 - Ramnicu Valcea - Clasele V-XII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4229 <p> <strong>17.02.2018<br /> Subiecte si barem</strong></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 18, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4229 Etapa locala - matematica 2018 - gimnaziu http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4228 <p> 17.02.2018</p> <p> Subiecte si barem<br /> D&acirc;mbovita</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 17, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4228 Subiecte - Olimpiada locala de matematica 2018 - liceu http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4227 <p> 17.02.2018</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 17, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4227 Olimpiada Locala de Matematica, VIII, 2018, Bistrita-N http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4225 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 17, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4225 Olimpiada Locala de Matematica, VII, 2018, Bistrita-N http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4224 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 17, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4224 Olimpiada Locala de Matematica, VI, 2018, Bistrita-N http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4223 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 17, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4223 Olimpiada Locala de Matematica, V, 2018, Bistrita-N http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4222 <p> Subiecte si bareme</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, February 17, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4222 CONCURSUL GAZETA MATEMATICA JUNIOR 2018 - CLASA PREGATITOARE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4221 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 31, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4221 CONCURSUL GAZETA MATEMATICA JUNIOR 2018 - CLASA I-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4220 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 31, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4220 CONCURSUL GAZETA MATEMATICA JUNIOR 2018 - CLASA A III-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4218 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 31, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4218 CONCURSUL GAZETA MATEMATICA JUNIOR 2018 - CLASA A II-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4219 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 31, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4219 CONCURSUL GAZETA MATEMATICA JUNIOR 2018 - CLASA A IV-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4217 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, January 31, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4217 Revista matematica - Subiecte - ianuarie 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4216 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Ianuarie 2018 Sunday, January 21, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4216 Concursul Cel mai bun matematician clasa a V-a 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4215 <p> 19.01.2018, Scoala &quot;Mihai Eminescu&quot; Dej</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, January 20, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4215 Ordinul privind plata cu ora si cumulul pentru profesori http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4214 <div style="text-align: center;"> <strong>O R D I N</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea art. 12 alin. (1) din Anexa I, Capitolul I, litera B a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Norme metodologice privind aplicarea art. 12 alin. (1) din Anexa I, Capitolul I, litera B a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div> <div style="text-align: justify;"> <em>&bdquo;Buna ziua,</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>1.</strong>Saptamana viitoare, vineri, se va aproba Ordinul privind plata cu ora si</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>cumulul.Am avut o discutie cu ministrul educatiei in ceea ce priveste</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>includerea gradatiei de merit la plata cu ora.Asa cum stau lucrurile, dl</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>ministru si juristii din MEN spun ca trebuie modificata LEN pentru a se</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>putea face acest lucru.Sa vedem daca prin ordin se poate sa se precizeze</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>cum sa se calculeze numarul gradatiilor la nivelul fiecarui inspectorat</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>scolar, astfel incat sa nu se depaseasca procentul de 16%;</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>2</strong>.Astazi am atras atentia celor din MEN ca nu suntem de acord cu niciuna</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>din variantele de structura de an scolar propuse, motiv pentru care</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>ministrul educatiei a dispus sa se supuna dezbaterii publice.Am spus ca</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>trebuie gasita solutia ca semestrul al II-lea sa se incheie in data de 14</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>iunie si nu in 21, avand in vedere ca exista riscul sa fie temperaturi</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>ridicate care influenteaza negativ procesul instructiv-educativ.</em></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <em>Cu respect, Simion Hancescu</em></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>PS</strong> Va rog sa va implicati impreuna cu inspectoratele scolare in a</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>identifica criterii pentru sporul de izolare.Lucrurile trebuie gandite in</em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>asa fel incat sa se elimine actualele inechitati&rdquo;</em></div> </div> <p> &nbsp;</p> Secretariat Thursday, January 18, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4214 SCHIMBARI ALE ROFUIP FARA CONSULTAREA ORGANIZATIILOR PARTENERE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4213 <p> Liviu Pop a anuntat pe Facebook schimbarea Regulamentului de organizare a scolilor: Serviciul pe scoala si sanctionarea pentru lipsa uniformei - interzise. Elevii il acuza pe ministru ca a facut schimbari fara consultare.</p> <div> Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coercitie si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii vor fi interzise de-acum incolo, potrivit noului Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP), aprobat pe 8 ianuarie de catre ministrul Educatiei si anuntat pe Facebook, marti seara, de catre Liviu Pop. Desi unele dintre modificari sunt binevenite,&nbsp; reprezentantii elevilor il acuza pe ministrul Educatiei de ilegalitati, modificand drepturi altfel decat prin Statutul Elevului, fara sa faca anterior nicio consultare publica.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Printre modificarile aduse de Liviu Pop sunt faptul ca &quot;pe durata orelor de curs telefoanele mobile se pastreaza in locuri special amenajate din sala de clasa , setate astfel incat sa nu deranjeze procesul educativ&quot; (articolul 197), &quot;rezultatul evaluarii, exprimat prin calificativ, nota, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coercitie, acesta reflectand strict rezultatele invatarii, conform prevederilor legale&quot; (aliniat 3, adaugat la articolul 113), iar la articolul 198 se adauga un aliniat care prevede interzicerea serviciului pe scoala sau sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &quot;In mare sunt modificari facute pentru zona de auxiliare. A sporit rolul asociatiilor de parinti, a interzis elevul de serviciu si se prevede faptul ca nota nu poate fi folosita ca mijloc de coercitie (propusa de mine). Are si parti bune. Dar partile negative tin de faptul ca nu a fost consultare publica deloc, niciun proiect pe site-ul MEN. Plus ca modifica zona de drepturi ale elevilor altfel decat prin Statutul Elevului, ceea ce e ilegal. La telefoane singura modificare e ca trebuie depozitate in timpul orei; si inainte era interzisa folosirea in timpul orei (ceea ce e in regula), iar utilizarea lor era oricum sanctionata. Sa ii pui pe elevi sa le depoziteze inseamna ca prezumam din start ca toti incalca regula si le utilizeaza&quot;, a declarat pentru HotNews presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin-Alexandru Manda.</div> <div> &nbsp;</div> <div> DESCARCA ORDINUL PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI ROFUIP ACCESAND BUTONUL &bdquo;DOWNLOAD&rdquo;.</div> Secretariat Wednesday, January 10, 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4213 Teza sem. I clasa a 7-a, patru variante http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4212 <p> Decembrie 2017</p> Teze Thursday, December 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4212 Revista matematica - Subiecte - decembrie 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4211 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Decembrie 2017 Thursday, December 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4211 Simulare EN Hunedoara http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4210 <p> Decembrie 2017, cu barem</p> Evaluarea Naţională Wednesday, December 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4210 Simulare Bac Hunedoara http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4209 <p> Decembrie 2017, toate tipurile, cu barem</p> Bacalaureat Wednesday, December 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4209 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2018 BRAILA - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4206 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Sunday, December 17, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4206 Simulare BAC Braila dec. 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4202 <p> 13 dec. 2017. Toate tipurile, insotite de barem</p> Bacalaureat Saturday, December 16, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4202 Simulare EN, matematica,2017-2018, Iasi, bareme http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4201 <p> Bareme</p> Evaluarea Naţională Saturday, December 16, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4201 Simulare EN, matematica,2017-2018, Iasi http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4200 <p> Subiecte</p> Evaluarea Naţională Saturday, December 16, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4200 Teza sem. I clasa a 8-a, cu subiect tip EN http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4199 <p> Cu barem</p> Teze Thursday, December 14, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4199 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2018 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4198 <p style="text-align: center;"> <strong>Teza la Matematica pe semestrul I </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>clasa a VIII-a, 14.12.2017</strong></p> Evaluarea Naţională Thursday, December 14, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4198 SIMULARE BACALAUREAT 2018 - MATEMATICA - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4197 <p style="text-align: center;"> <strong>TEZA LA MATEMATICA PE SEMESTRUL I </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a XII-a Tehnologic 14.12.2017 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Filiera tehnologica: profilul servicii, profilul resurse, profilul tehnic toate calificarile profesionale</strong></p> Bacalaureat Thursday, December 14, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4197 Concursul de Matematica „TOMIS” - etapa locala - 2017 - Cls 6 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4195 <ul> <li> Trei variante cu grila de corectare</li> <li> 9 decembrie 2017</li> </ul> Olimpiade şi concursuri Sunday, December 10, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4195 Concursul de Matematica „TOMIS” - etapa locala - 2017 - Cls 5 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4196 <ul> <li> Trei variante cu grila de corectare</li> <li> 9 decembrie 2017</li> </ul> Olimpiade şi concursuri Sunday, December 10, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4196 Concursul de Matematica „TOMIS” - etapa locala - 2017 - Cls 8 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4193 <ul> <li> Trei variante cu grila de corectare</li> <li> 9 decembrie 2017</li> </ul> Olimpiade şi concursuri Sunday, December 10, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4193 Concursul de Matematica „TOMIS” - etapa locala - 2017 - Cls 7 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4194 <ul> <li> Trei variante cu grila de corectare</li> <li> 9 decembrie 2017</li> </ul> Olimpiade şi concursuri Sunday, December 10, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4194 Concursul „Petre Morosan - Trident”, VIII, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4192 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Sunday, December 10, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4192 Concursul „Petre Morosan - Trident”, VII, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4191 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Sunday, December 10, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4191 Concursul „Petre Morosan - Trident”, VI, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4190 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Sunday, December 10, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4190 Concursul „Petre Morosan - Trident”, V, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4189 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Sunday, December 10, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4189 TEZA LA MATEMATICA PE SEMESTRUL I - CLASA a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4188 <p> An scolar 2017-2018</p> Teze Tuesday, December 05, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4188 Diseminare proiect european Maths in Motion http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4187 Proiecte şi curriculum Wednesday, November 29, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4187 Subiecte si barem 2017 - Admitere Centru de Excelenta Bucuresti http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4186 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL DE SELECTIE A ELEVILOR DE CLASA A IV-A</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>PENTRU CENTRUL DE EXCELENTA &Icirc;N MATEMATICA &ndash; BUCURESTI</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>22 NOIEMBRIE 2017</strong></p> Centrul de Excelenţă Monday, November 27, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4186 Concursul National Memorial Nicolita Sanda 2017 - Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4184 <ul> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Subiecte si bareme </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Concursul National Memorial &bdquo;Nicolita Sanda&rdquo;- Scoala Gimnaziala &bdquo;Nicolae Balcescu&rdquo; </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Dragasani, judetul V&acirc;lcea</span></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Tuesday, November 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4184 Concursul National Memorial Nicolita Sanda 2017 - Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4185 <ul> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Subiecte si bareme </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Concursul National Memorial &bdquo;Nicolita Sanda&rdquo;- Scoala Gimnaziala &bdquo;Nicolae Balcescu&rdquo; </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Dragasani, judetul V&acirc;lcea</span></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Tuesday, November 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4185 Concursul National Memorial Nicolita Sanda 2017 - Clasa a VIIIa http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4182 <ul> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Subiecte si bareme </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Concursul National Memorial &bdquo;Nicolita Sanda&rdquo;- Scoala Gimnaziala &bdquo;Nicolae Balcescu&rdquo; </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Dragasani, judetul V&acirc;lcea</span></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Tuesday, November 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4182 Concursul National Memorial Nicolita Sanda 2017 - Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4183 <ul> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Subiecte si bareme </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Concursul National Memorial &bdquo;Nicolita Sanda&rdquo;- Scoala Gimnaziala &bdquo;Nicolae Balcescu&rdquo; </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Dragasani, judetul V&acirc;lcea</span></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Tuesday, November 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4183 Concursul National Memorial Nicolita Sanda 2017 - Clasa a II-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4181 <ul> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Subiecte si bareme </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Concursul National Memorial &bdquo;Nicolita Sanda&rdquo;- Scoala Gimnaziala &bdquo;Nicolae Balcescu&rdquo; </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Dragasani, judetul V&acirc;lcea</span></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Tuesday, November 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4181 Concursul National Memorial Nicolita Sanda 2017 - Clasa a III-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4180 <ul> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Subiecte si bareme </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Concursul National Memorial &bdquo;Nicolita Sanda&rdquo;- Scoala Gimnaziala &bdquo;Nicolae Balcescu&rdquo; </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Dragasani, judetul V&acirc;lcea</span></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Tuesday, November 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4180 Concursul National Memorial Nicolita Sanda 2017 - Clasa a IV-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4179 <ul> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Subiecte si bareme </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Concursul National Memorial &bdquo;Nicolita Sanda&rdquo;- Scoala Gimnaziala &bdquo;Nicolae Balcescu&rdquo; </span></li> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Dragasani, judetul V&acirc;lcea</span></li> </ul> Olimpiade şi concursuri Tuesday, November 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4179 Probleme de matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4178 Fişe de lucru Monday, November 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4178 Revista matematica - Subiecte - noiembrie 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4177 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Noiembrie 2017 Monday, November 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4177 Concursul Matematica de drag,2017,VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4176 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Saturday, November 18, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4176 Concursul Matematica de drag,2017,VII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4175 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Saturday, November 18, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4175 Concursul Matematica de drag,2017,VI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4174 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Saturday, November 18, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4174 Concursul Matematica de drag,2017,V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4173 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Saturday, November 18, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4173 Metoda comparatiei - Centrul de Excelenta Bucuresti http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4171 <p> Lectie pentru clasa a V-a</p> Centrul de Excelenţă Friday, November 17, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4171 Metoda falsei ipoteze - Centrul de Excelenta Bucuresti http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4170 <p> Lectie pentru clasa a V-a</p> Centrul de Excelenţă Thursday, November 16, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4170 Matematica,admitere in clasa de excelenta, 2017, cl. a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4169 <p> Subiecte &#351;i bareme</p> Centrul de Excelenţă Tuesday, November 14, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4169 Matematica,admitere in clasa de excelenta, 2017, cl. a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4168 <p> Subiecte &#351;i bareme</p> Centrul de Excelenţă Tuesday, November 14, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4168 Matematica,admitere in clasa de excelenta, 2017, cl. a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4167 <p> Subiecte ?i bareme</p> Centrul de Excelenţă Tuesday, November 14, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4167 Matematica,admitere in clasa de excelenta, 2017, cl. a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4166 <p> Subiecte ?i barem</p> Centrul de Excelenţă Tuesday, November 14, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4166 M O D E L OFICIAL - Bacalaureat 2018 - Matematica - Mate Info http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4164 <p> Subiect si barem</p> Bacalaureat Wednesday, November 01, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4164 M O D E L OFICIAL - Bacalaureat 2018 - Matematica - Stiinte http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4162 <p> Subiect si barem</p> Bacalaureat Wednesday, November 01, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4162 M O D E L OFICIAL - Bacalaureat 2018 - Matematica - Pedagogic http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4163 <p> Subiect si barem</p> Bacalaureat Wednesday, November 01, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4163 M O D E L OFICIAL - Bacalaureat 2018 - Matematica - Tehnologic http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4161 <p> Subiect si barem</p> Bacalaureat Wednesday, November 01, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4161 M O D E L OFICIAL - Evaluarea Nationala 2018 - Matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4160 <p> Subiect si barem</p><p><img alt="Mate.Info.Ro" class="img-responsive site-logo" src="http://mate.info.ro/Images/model.jpg" /></p> Evaluarea Naţională Wednesday, November 01, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4160 Revista matematica - Subiecte - octombrie 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4158 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Octombrie 2017 Sunday, October 22, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4158 ICHB - SIMULAREA EVALUARII NATIONALE 2018 - OCTOMBRIE 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4155 <p> Simularea 1</p> Evaluarea Naţională Sunday, October 15, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4155 Planificare clasa a V-a IDEE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4151 <p> Fisierul atasat contine planificarea pentru clasa a V-a, ce are &icirc;n vedere manualul de matematica IDEE.</p> Lecţii Tuesday, September 26, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4151 OMEN 4792 bacalaureat 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4150 <p> De la MEN</p> Secretariat Monday, September 25, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4150 Calendar examen bacalaureat 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4149 <p> De la MEN</p> Secretariat Monday, September 25, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4149 Calendar Evaluare Nationala clasa a VIII-a 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4148 <p> De la MEN</p> Secretariat Monday, September 25, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4148 Calendar Evaluare Na?ionala clasa a VIII-a 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4147 <p> De la MEN</p> Secretariat Monday, September 25, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4147 OMEN 4793 privind Evaluarea Nationala 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4146 <p> De la MEN</p> Secretariat Monday, September 25, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4146 Anexa ordin 3794 din 2017 calendar admitere liceu 2017-2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4145 <p> De la MEN</p> Secretariat Monday, September 25, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4145 ORDIN privind organizarea si desfasurarea admiterii 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4144 <p> Publicat &icirc;n Monitorul Oficial</p> Secretariat Monday, September 25, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4144 planificare http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4142 Planificări şi programe Friday, September 15, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4142 PLANIFICARE MATEMATICA - CLASA a V-a - 2017- 2018 INTUITEXT http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4139 <p align="center"> Planificare &ndash; semestrul I</p> <p align="center"> Profesor: [&hellip;]</p> <p style="text-align: center;"> Unitatea de &icirc;nvatam&acirc;nt: [&hellip;]</p> Planificări şi programe Friday, September 08, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4139 Metodologie Evaluarea Nationala 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4138 <p> Contine si calendarul</p> Metodologii Friday, September 01, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4138 Metodologie Admitere 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4137 <p> Contine si calendarul</p> Metodologii Friday, September 01, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4137 Metodologie Bacalaureat 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4136 <p> Contine si calendarul</p> Metodologii Friday, September 01, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4136 BACALAUREAT 2018 MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4134 <div> <strong>Coordonatori:</strong></div> <div> DAN SECLAMAN; DANU&#354; DRACEA; CRISTIAN MOAN&#354;A</div> <div> <strong>Autori:</strong></div> <div> CATALIN CRISTEA; GIGEL BUTH; CORINA IONESCU;</div> <div> CATALIN SPIRIDON; DAN POPESCU; RALUCA CIURCEA;</div> <div> DANIELA D&Icirc;RNU; FLORENTIN NICOLAE; DANIEL CIURCEA;</div> <div> OTILIA DRAGAN; TEODORA RADULESCU; DANIEL ION;</div> <div> ADRIAN PICIU; ORLANDO ALECU; CATALIN PANA;</div> <div> MARIAN VOINEA; AUREL CHIRI&#354;A; SORIN DUMITRESCU;</div> <div> ELENA NEACA; DOINA FIRICEL; GABRIEL TICA;</div> <div> SIMONA RADU; MIHAELA NASCU; MIHAELA BADEA</div> Culegeri de probleme Monday, August 28, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4134 BACALAUREAT 2017 - MATE INFO - SESIUNEA A II-A - REZERVA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4132 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Thursday, August 24, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4132 BACALAUREAT 2017 - MATEMATICA - TEHNOLOGIC - SESIUNEA A II-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4130 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Thursday, August 24, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4130 BACALAUREAT 2017 - MATEMATICA - MATE INFO - SESIUNEA A II-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4131 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Thursday, August 24, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4131 BACALAUREAT 2017 - MATEMATICA - STIINTE - SESIUNEA A II-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4129 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Thursday, August 24, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4129 BACALAUREAT 2017 - MATEMATICA - PEDAGOGIC - SESIUNEA A II-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4128 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Thursday, August 24, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4128 Catalog Profesor Matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4127 <p> Sper sa va fie de folos. Este structurat pe ambele semestre . &nbsp;</p> Diverse Wednesday, August 16, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4127 Subiect Fizica - admitere Politehnica - iulie 2017 - F2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4126 Admitere facultate Thursday, August 03, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4126 PLANIFICARE MATEMATICA CLASA a V-a 2017- 2018 CORINT http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4123 <p style="text-align: center;"> <strong>PLANIFICARE CALENDARISTICA LA DISCIPLINA MATEMATICA</strong></p> <p style="text-align: center;"> ANUL SCOLAR 2017-2018</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Programa aprobata cu O.M. nr. 3393/28.02.2017</strong></p> Planificări şi programe Friday, July 28, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4123 PLANIFICARE MATEMATICA CLASA a V-a 2017- 2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4122 <p style="text-align: center;"> <strong>PLANIFICAREA MATERIEI LA MATEMATICA </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>CLASA a V-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>ANUL SCOLAR 2017-2018</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>EDITURA SIGMA</strong></p> Planificări şi programe Tuesday, July 25, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4122 SUBIECTE UPB 2017 - GEOMETRIE SI TRIGONOMETRIE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4119 <p>Doar membrii <em>Grupului Google &bdquo;Profu&#39; de mate&rdquo;</em> au acces la <a href="https://drive.google.com/file/d/0ByeIV3AYj730RTVOZExoSnZnQ0k/view?usp=sharing" target="_blank"><strong>rezolvari.</strong></a> Puteti face o solicitare, pentru a deveni membru al grupului, acces&acirc;nd urmatorul link:&nbsp;<a href="https://groups.google.com/forum/#!forum/profudemate" target="_blank">https://groups.google.com/forum/#!forum/profudemate</a></p> Admitere facultate Sunday, July 23, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4119 SUBIECTE UPB 2017 ALGEBRA SI ELEMENTE DE ANALIZA MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4118 <p>Doar membrii <em>Grupului Google &bdquo;Profu&#39; de mate&rdquo;</em> au acces la <strong><a href="https://drive.google.com/file/d/0ByeIV3AYj730VU10b2ZKdDlUcEk/view?usp=sharing" target="_blank">rezolvari.</a></strong> Puteti face o solicitare, pentru a deveni membru al grupului, acces&acirc;nd urmatorul link:&nbsp;<a href="https://groups.google.com/forum/#!forum/profudemate" target="_blank">https://groups.google.com/forum/#!forum/profudemate</a></p> Admitere facultate Sunday, July 23, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4118 SUBIECTE, BAREM, SOLUTII - ADMITERE UBB 2017 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4117 <p style="text-align: center;"> <strong>UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Proba scrisa la MATEMATICA</strong></p> Admitere facultate Sunday, July 23, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4117 SUBIECTE - OLIMPIADA INTERNATIONALA DE MATEMATICA 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4116 <p> IMO 2017</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, July 22, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4116 MATEMATICA pentru clasa a VII-a, de la simplu spre complex http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4115 <h4 style="text-align: center;"> NOU !</h4> <div> <span style="text-align: justify;">A aparut lucrarea </span><strong style="text-align: justify;">&bdquo;MATEMATICA pentru clasa a VII-a, de la simplu spre complex&rdquo;</strong><span style="text-align: justify;"> a profesorului </span><strong style="text-align: justify;">GHEORGHE IACOVITA.</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n aceasta lucrare, pe l&acirc;nga exercitiile si problemele elaborate de autorul lucrarii, s-au selectat exercitii si probleme de matematica propuse la concursuri scolare din tara precum si subiecte date la olimpiadele scolare din ultimii ani.&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Lucrarea &icirc;ncepe cu cinci modele de teste initiale, structurate, dupa modelul publicat de MECTS &icirc;ncep&acirc;nd cu anul scolar 2011 &ndash; 2012.</div> <div style="text-align: justify;"> Lucrarea respecta &icirc;ntocmai programa scolara, dar &icirc;n anumite capitole am propus exercitii si probleme care depasesc programa de la clasa, apropiindu-se de programa ce trebuie parcursa pentru olimpiada judeteana.</div> <div style="text-align: justify;"> Dupa fiecare capitol (sau dupa anumite etape ale unui capitol) se gasesc c&acirc;te trei teste sumative, structurate &nbsp;tip examen de evaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII-a. Nu s-a fixat un timp de lucru pentru &nbsp;teste, aceasta fiind lasata la latitudinea profesorilor care le vor aplica.</div> <div style="text-align: justify;"> Spre sf&acirc;rsitul lucrarii veti gasi c&acirc;te trei variante de teza pentru semestrul I, respectiv&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> semestrul al II-lea.</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;ncheiem aceasta lucrare cu cinci modele de teste finale anuale. Ele pot fi date, sau nu, la sf&acirc;rsitul clasei a VII-a, sau folosite drept teste recapitulative.&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Nu lipsesc raspunsurile (indicatiile) la exercitiile si problemele propuse, iar autorul doreste multa sanatate copiilor, parintilor acestora, dar si profesorilor care &icirc;i &icirc;ndruma pe acesti copii.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Doamne-ajuta!</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; MULT SUCCES &Icirc;N NOUL AN SCOLAR 2017 &ndash; 2018 SI NUMAI BUCURII!</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>&nbsp; &nbsp;CONTACT:</strong></span> Tel.: 0745 388 480; 0753 426 724; &nbsp;<span style="color:#ff0000;"><strong>e-mail:</strong></span> geo_iacovita@yahoo.com</div> <div> &nbsp;</div> Culegeri de probleme Friday, July 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4115 Test pregatire examen evaluare nationala cls 7 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4113 <p> Un test pentru absolventii clasei a VII in vederea examenului</p> Teste Monday, July 17, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4113 10 Probleme de vacanta cls V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4112 <p> testul contine 10 probleme pentru clasa a V-a</p> Teste Saturday, July 15, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4112 Titularizare, matematica, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4111 <p> Subiecte</p> Teste Friday, July 14, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4111 Manual matematica 2017 - Clasa a V-a - Editura SIGMA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4104 <p> Manualul este distribuit elevilor &icirc;n mod gratuit, at&acirc;t &icirc;n format tiparit, c&acirc;t si &icirc;n format digital, si este transmisibil timp de patru ani scolari, &icirc;ncep&acirc;nd din anul scolar 2017-2018.</p> Cursuri utile Saturday, July 08, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4104 Concursul „RATIONAMENT”, V-VIII, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4103 <p> Subiecte si bareme</p> Teste Sunday, July 02, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4103 Olimpiada satelor din Romania, 2017,VIII, Etapa National http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4102 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Friday, June 30, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4102 Olimpiada satelor din Romania, 2017,VII, Etapa National http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4101 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Friday, June 30, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4101 Olimpiada satelor din Romania, 2017,VI, Etapa National http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4100 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Friday, June 30, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4100 Olimpiada satelor din Romania, etapa jud.2017,V, Etapa National http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4099 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Friday, June 30, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4099 Olimpiada Satelor din Romania, IV, 2017,Etapa Nationala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4098 <p> Subiecte</p> Olimpiade şi concursuri Friday, June 30, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4098 SUBIECTE DE REZERVA MATEMATICA - BACALAUREAT 2017 - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4097 <p> 28.06.2017</p> Bacalaureat Thursday, June 29, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4097 SUBIECTE DE REZERVA - MATEMATICA - BACALAUREAT 2017 - MATE-INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4096 <p> 28.06.2017</p> Bacalaureat Thursday, June 29, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4096 SUBIECTE SI BAREM - MATEMATICA - BACALAUREAT 2017 - MATE-INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4095 <p> 28.06.2017</p> Bacalaureat Thursday, June 29, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4095 SUBIECTE SI BAREM - MATEMATICA - BACALAUREAT 2017 - STIINTE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4094 <p> 28.06.2017</p> Bacalaureat Thursday, June 29, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4094 SUBIECTE SI BAREM - MATEMATICA - BACALAUREAT 2017 - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4093 <p> 28.06.2017</p> Bacalaureat Thursday, June 29, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4093 SUBIECTE SI BAREM - MATEMATICA - BACALAUREAT 2017 - PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4092 <p> 28.06.2017</p> Bacalaureat Thursday, June 29, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4092 Concurs de matematica Mihai Musceleanu, 2017, V-VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4091 <p> Subiecte si bareme</p> Lecţii Sunday, June 25, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4091 Concurs de matematica Alpha Math, 2017, V-VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4090 <p> Subiecte si bareme</p> Lecţii Sunday, June 25, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4090 EVALUAREA NATIONALA 2017 - SUBIECTE DE REZERVA - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4089 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Wednesday, June 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4089 EVALUAREA NATIONALA 2017 - SUBIECTE - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4088 <p> 21.06.2017</p> Evaluarea Naţională Wednesday, June 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4088 Borderou notare EN 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4087 <p> pentru corectori</p> Secretariat Wednesday, June 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4087 M O D E L Evaluarea Nationala 2017 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4086 <p> Succes, tuturor candidatilor!</p> Evaluarea Naţională Friday, June 16, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4086 EVALUAREA NATIONALA 2017 - SESIUNEA SPECIALA - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4085 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Wednesday, June 14, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4085 Metodologie Concurs Director si Director Adjunct - 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4084 <p> Ministrul Educatiei Nationale,</p> <p> Pavel Nastase</p> Metodologii Saturday, June 10, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4084 SESIUNEA SPECIALA BACALAUREAT 2017 - MATE INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4083 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, June 07, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4083 SESIUNEA SPECIALA BACALAUREAT 2017 - STIINTELE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4082 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, June 07, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4082 SESIUNEA SPECIALA BACALAUREAT 2017 - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4081 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, June 07, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4081 Admitere in licee militare, 2017, teste grila http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4080 <p> Limba rom&acirc;na si matematica, subiecte si raspunsuri</p> Teste Sunday, June 04, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4080 SUBIECTE ALGEBRA - ARITMETICA - Admiterea la Harvard, 1869 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4079 <p> <span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.6); font-family: &quot;Source Serif Pro&quot;, serif; font-size: 17px;">Subiectele testului de admitere la universitatea Harvard, din 1869, date publicitatii de &quot;The New York&quot;, au fost preluate de &icirc;ntreaga presa internationala.</span></p> Admitere facultate Saturday, May 27, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4079 Test recapitulare - clasa a II-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4078 Teste Friday, May 19, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4078 TEZA CU SUBIECT UNIC 2017 - CLASA A VIII-A - SEMESTRUL 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4076 <p> Subiect si barem</p> Teze cu subiect unic Friday, May 12, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4076 TEZA CU SUBIECT UNIC 2017 - CLASA A XII-A - SEMESTRUL 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4075 <p> Subiect si barem</p> Teze cu subiect unic Friday, May 12, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4075 EVALUAREA NATIONALA 2017 - CLASA A VI-A - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4074 <p> Testele 1si 2</p> Evaluarea Naţională Thursday, May 11, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4074 Brosura Admitere 2017 - Bucuresti http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4073 <div style="text-align: justify;"> Brosura cuprinde informatii referitoare la admiterea &icirc;n &icirc;nvatam&acirc;ntul liceal, &icirc;nvatam&acirc;ntul profesional si &icirc;nvatam&acirc;ntul dual si reprezinta un ghid util at&acirc;t pentru absolventii clasei a VIII-a c&acirc;t si pentru parintii acestora &icirc;n vederea orientarii scolare pentru clasa a IX-a.</div> <div style="text-align: justify;"> Brosura este editata de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti prin Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti si va fi distribuita gratuit absolventilor clasei a Vlll-a din anul scolar 2016-2017.</div> Secretariat Tuesday, May 09, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4073 Concursul de matematica “ DANUBIUS ” – 2017 Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4072 <p style="text-align: center;"> <strong>S.S.M.R. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Colegiul National &ldquo; Al. I. Cuza&rdquo;</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Filiala Corabia &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Corabia , Olt</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;Concursul interjudetean de matematica</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&ldquo;DANUBIUS&rdquo; &ndash; 2017</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Corabia, Editia a 11 - a</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a IX-a</strong></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 07, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4072 Concursul de matematica “ DANUBIUS ” – 2017 Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4071 <p style="text-align: center;"> <strong>S.S.M.R. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Colegiul National &ldquo; Al. I. Cuza&rdquo;&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Filiala Corabia &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Corabia , Olt</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;Concursul interjudetean de matematica</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&ldquo;DANUBIUS&rdquo; &ndash; 2017</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Corabia, Editia a 11 - a</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a X-a</strong></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 07, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4071 Concursul de matematica “ DANUBIUS ” – 2017 Clasa a XI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4070 <p style="text-align: center;"> <strong>S.S.M.R. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Colegiul National &ldquo; Al. I. Cuza&rdquo;&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Filiala Corabia &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Corabia , Olt</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;Concursul interjudetean de matematica</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&ldquo;DANUBIUS&rdquo; &ndash; 2017</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Corabia, Editia a 11 - a</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a XI-a</strong></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 07, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4070 Concursul de matematica “ DANUBIUS ” – 2017 Clasa a XII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4069 <p style="text-align: center;"> <strong>S.S.M.R. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Colegiul National &ldquo; Al. I. Cuza&rdquo;&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Filiala Corabia &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Corabia , Olt</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;Concursul interjudetean de matematica</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&ldquo;DANUBIUS&rdquo; &ndash; 2017</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Corabia, Editia a 11 - a</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Clasa a XII-a</strong></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 07, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4069 Noua metodologie - Concurs director si director adjunct http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4067 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">Ministerul Educatiei Nationale lanseaza &icirc;n consultare publica proiectul Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de &icirc;nvatam&acirc;nt preuniversitar.</span></p> Secretariat Friday, May 05, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4067 EVALUAREA NATIONALA 2017 - CLASA A IV-A - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4065 <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: center;"> <strong>EVALUAREA NATIONALA</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: center;"> <strong>LA FINALUL CLASEI a IV-a</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: center;"> <strong>2017</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: center;"> <strong>Testele 1 si 2</strong></div> Evaluarea Naţională Thursday, May 04, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4065 Gradatia de merit 2017 - Metodologie si criterii http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4063 <div style="text-align: center;"> <strong>ORDIN</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic</div> <div style="text-align: center;"> din &icirc;nvatam&acirc;ntul preuniversitar de stat &icirc;n sesiunea 2017</div> <div> &Icirc;n baza prevederilor art. 264 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile</div> <div> ulterioare,</div> <div> &Icirc;n temeiul Hotar&acirc;rii Guvernului nr. 44/2016_privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei</div> <div> Nationale si Cercetarii Stiintifice cu modificarile si completarile ulterioare</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>emite prezentul ordin:</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Art. 1.</strong> Se aproba Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului</div> <div> didactic din &icirc;nvatam&acirc;ntul preuniversitar de stat &icirc;n sesiunea 2017, prevazute &icirc;n anexa care face parte</div> <div> integranta din prezentul ordin.</div> <div> <strong>Art. 2.</strong> La data intrarii &icirc;n vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei</div> <div> nationale nr. 5557/2015 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit</div> <div> personalului didactic din &icirc;nvatam&acirc;ntul preuniversitar de stat, sesiunea 2016, publicat &icirc;n Monitorul Oficial</div> <div> al Rom&acirc;niei, Partea I, nr. 899 din 3 decembrie 2015.</div> <div> <strong>Art. 3.</strong> Directia Generala Management si Resurse Umane din cadrul Ministerului Educatiei</div> <div> Nationale si Cercetarii Stiintifice, inspectoratele scolare si unitatile de &icirc;nvatam&acirc;nt preuniversitar duc la</div> <div> &icirc;ndeplinire prevederile prezentului ordin.</div> <div> <strong>Art. 4. </strong>Prezentul ordin se publica &icirc;n Monitorul Oficial al Rom&acirc;niei, Partea I.</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>MIRCEA DUMITRU</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>MINISTRU</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> Nr.6161</div> <div> Data: 22.12.2016</div> Secretariat Saturday, April 22, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4063 Discipolii lui Pitagora http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4061 <p> Concurs regional de matematica pentru clasele IV-VIII.</p> <p> Data desfasurarii 20 mai 2017, inscrieri pana la 10 mai 2017</p> <p> Locul desfasurarii: Scoala Gimnaziala nr.2, Lupeni, Hunedoara</p> <p> Contact; 0729159945, prof. Emilia Velcea</p> <p> Se regaseste in CAER.</p> Proiecte şi curriculum Thursday, April 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4061 Definitivat 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4060 Lecţii Thursday, April 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4060 ONM - Etapa nationala 2017 - Subiecte si bareme clasa a XI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4058 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Nationala, </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Timisoara, 20 aprilie 2017</strong></p> Olimpiade şi concursuri Thursday, April 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4058 ONM - Etapa nationala 2017 - Subiecte si bareme clasa a XII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4059 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Nationala, </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Timisoara, 20 aprilie 2017</strong></p> Olimpiade şi concursuri Thursday, April 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4059 ONM - Etapa nationala 2017 - Subiecte si bareme clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4056 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Nationala, </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Timisoara, 20 aprilie 2017</strong></p> Olimpiade şi concursuri Thursday, April 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4056 ONM - Etapa nationala 2017 - Subiecte si bareme clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4057 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Nationala, </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Timisoara, 20 aprilie 2017</strong></p> Olimpiade şi concursuri Thursday, April 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4057 ONM - Etapa nationala 2017 - Subiecte si bareme clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4054 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Nationala, </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Timisoara, 20 aprilie 2017</strong></p> Olimpiade şi concursuri Thursday, April 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4054 ONM - Etapa nationala 2017 - Subiecte si bareme clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4055 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Nationala, </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Timisoara, 20 aprilie 2017</strong></p> Olimpiade şi concursuri Thursday, April 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4055 ONM - Etapa nationala 2017 - Subiecte si bareme clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4052 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Nationala, </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Timisoara, 20 aprilie 2017</strong></p> Olimpiade şi concursuri Thursday, April 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4052 ONM - Etapa nationala 2017 - Subiecte si bareme clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4053 <p style="text-align: center;"> <strong>Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Nationala, </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Timisoara, 20 aprilie 2017</strong></p> Olimpiade şi concursuri Thursday, April 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4053 Model - test pentru admitere in licee militare, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4051 <p> Subiecte &#351;i raspunsuri</p> Teste Wednesday, April 19, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4051 EVALUAREA NATIONALA 2017 - CLASA A II-A - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4050 <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: center;"> <strong>EVALUAREA COMPETENTELOR FUNDAMENTALE</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: center;"> <strong>LA FINALUL CLASEI a II-a</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: center;"> <strong>2017</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: center;"> <strong>Testele 1 si 2</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Verdana; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: center;"> MATEMATICA</div> Evaluarea Naţională Wednesday, April 12, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4050 CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA X – OL 2017 – CLS A II-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4049 <p align="center"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA</strong></p> <p align="center"> <strong>X &ndash; OL 2017</strong></p> <p align="center"> <strong>EDITIA&nbsp; a XVII &ndash; a</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE OLANESTI</strong></p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 11, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4049 CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA X – OL 2017 – CLS A III http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4048 <p align="center"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA</strong></p> <p align="center"> <strong>X &ndash; OL 2017</strong></p> <p align="center"> <strong>EDITIA&nbsp; a XVII &ndash; a</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE OLANESTI</strong></p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 11, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4048 CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA X – OL 2017 – CLS A IV-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4047 <p align="center"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA</strong></p> <p align="center"> <strong>X &ndash; OL 2017</strong></p> <p align="center"> <strong>EDITIA&nbsp; a XVII &ndash; a</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE OLANESTI</strong></p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 11, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4047 CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA X – OL 2017 – CLS V-VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4046 <p align="center"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA</strong></p> <p align="center"> <strong>X &ndash; OL 2017</strong></p> <p align="center"> <strong>EDITIA&nbsp; a XVII &ndash; a</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE OLANESTI</strong></p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 11, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4046 CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA X – OL 2017 – CLS IX-X http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4045 <p align="center"> <strong>CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA</strong></p> <p align="center"> <strong>X &ndash; OL 2017</strong></p> <p align="center"> <strong>EDITIA&nbsp; a XVII &ndash; a</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>BAILE OLANESTI</strong></p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 11, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4045 O masura a MEN care accepta situatia de conflict de interese http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4044 <p style="text-align: justify;"><strong>In Monitorul Oficial nr. 229/04.04.2017 a fost publicat OMEN nr. 3535/2017&nbsp;pentru abrogarea art. 27 din Metodologia de organizare si desfasurare a&nbsp;concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din&nbsp;inspectoratele scolare, anexa la OMECTS nr. 5558/2011.</strong></p><p style="text-align: justify;">Art. 27 din metodologia mai sus mentionata, care a fost abrogat, prevedea:<em>&nbsp;<strong>Art. 27.</strong>- &nbsp;Persoanele care se afla &icirc;n relatie de soti si rude de gradul&nbsp;I nu pot ocupa concomitent functii astfel &icirc;nc&acirc;t unul sau una sa se afle&nbsp;fata de celalalt ori cealalta &icirc;ntr-o pozitie de conducere, &icirc;ndrumare si control la orice nivel &icirc;ntr-o unitate de &icirc;nvatam&acirc;nt preuniversitar, inspectorat scolar, casa corpului didactic, palatele si cluburile copiilor si elevilor, cluburile sportive scolare.</em></p> Diverse Thursday, April 06, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4044 Jurnal meu scolar pentru vacanta - a VII-a; a VI-a; a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4043 <p> A fost confirmat stiintific ca pe timpul vacantei de vara, copii pot uita chiar mai mult de 30% din cunostintele acumulate in timpul scolii. O ora la cateva zile de pregatire suplimentara nu contravine prevederilor Ministerului Educatiei.</p> <p> Jurnalul meu scolar pentru vacanta - Matematica si Stiinteeste aliatul perfect care asigura prin exercitiile si activitatile creative propuse, un dozaj echilibrat intre recreere si invatare, astfel incat elevii sa inceapa clasa urmatoare plini de incredere in propriile forte.</p> <p> In deplin acord cu programa scolara in vigoare, acest jurnal este, totodata un instrument de autocunoastere care ii provoaca pe elevi sa-si depaseasca limitele imaginatiei si creativitatii.</p> <p> &nbsp;</p> Culegeri de probleme Tuesday, April 04, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4043 Concursul Interjudetean Memorial “Preda Filofteia” GIMNAZIU http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4042 <p align="center"> Concursul Interjudetean Memorial &ldquo;Preda Filofteia&rdquo;</p> <p align="center"> Editia a XXIII-a</p> <p align="center"> 1 aprilie 2017</p> Olimpiade şi concursuri Monday, April 03, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4042 Concursul Interjudetean Memorial “Preda Filofteia” LICEU http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4041 <p align="center"> Concursul Interjudetean Memorial &ldquo;Preda Filofteia&rdquo;</p> <p align="center"> Editia a XXIII-a</p> <p align="center"> 1 aprilie 2017</p> Olimpiade şi concursuri Monday, April 03, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4041 CONCURSUL DOLJEAN DE MATEMATICA 18 martie 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4040 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Clasele IX-XII</span></p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, March 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4040 Revista matematica - Subiecte - martie 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4039 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Martie 2017 Tuesday, March 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4039 Utilizarea platformei software AeL la lectiile de geometrie http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4038 Diverse Monday, March 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4038 Olimpiada satelor din Romania, etapa jud.2017,VII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4036 Olimpiade şi concursuri Monday, March 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4036 Olimpiada satelor din Romania, etapa jud.2017,VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4037 Olimpiade şi concursuri Monday, March 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4037 Olimpiada satelor din Romania, etapa jud.2017,V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4034 Olimpiade şi concursuri Monday, March 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4034 Olimpiada satelor din Romania, etapa jud.2017,VI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4035 Olimpiade şi concursuri Monday, March 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4035 Olimpiada satelor din Romania, etapa jud.2017,IV http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4033 Olimpiade şi concursuri Monday, March 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4033 Concursul Haimovici 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4032 <p> Toate tipurile, cu barem</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 19, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4032 ONM - Etapa judeteana 2017 - Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4030 <p> Solutii si barem orientativ</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 18, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4030 ONM - Etapa judeteana 2017 - Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4031 <p> Solutii si barem orientativ</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 18, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4031 ONM - Etapa judeteana 2017 - Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4028 <p> Solutii si barem orientativ</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 18, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4028 ONM - Etapa judeteana 2017 - Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4029 <p> Solutii si barem orientativ</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 18, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4029 ONM - Etapa judeteana 2017 - Clasa a XI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4025 <p> Solutii si barem orientativ</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 18, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4025 ONM - Etapa judeteana 2017 - Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4026 <p> Solutii si barem orientativ</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 18, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4026 ONM - Etapa judeteana 2017 - Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4027 <p> Solutii si barem orientativ</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 18, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4027 ONM - Etapa judeteana 2017 - Clasa a XII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4024 <p> Solutii si barem orientativ</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 18, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4024 Borderou notare simulare BAC martie 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4023 <p> formular</p> Secretariat Thursday, March 16, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4023 Simulare EN 2017 - Matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4022 Evaluarea Naţională Thursday, March 16, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4022 Simulare BAC 2017 - Matematica - XII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4021 Bacalaureat Thursday, March 16, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4021 Simulare BAC 2017 - Matematica - XI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4020 Bacalaureat Thursday, March 16, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4020 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA 2017 - MODEL OFICIAL - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4019 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Evaluarea Naţională Thursday, March 16, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4019 Borderou notare simulare EN martie 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4018 <p> formular</p> Secretariat Thursday, March 16, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4018 AXIOMA SUPLIMENT MATEMATIC - NUMARUL 60 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4016 <p> GIMNAZIU SI LICEU</p> Culegeri de probleme Tuesday, March 07, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4016 S I M U L A R E Evaluarea Nationala - 2017 M A T E M A T I C A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4015 <p> 03 martie 2017</p> <p> Subiecte</p> Evaluarea Naţională Friday, March 03, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4015 olimpiada gimnaziu mehedinti http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4014 Olimpiade şi concursuri Wednesday, March 01, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4014 OLM 2017 - SUBIECTE SI BAREME - VALCEA - CLASELE V-XII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4013 <p> 26.02,2017</p> Olimpiade şi concursuri Monday, February 27, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4013 OLM 2017 - SUBIECTE - ILFOV - LICEU http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4012 <p> 25.02.2017</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 26, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4012 OLM 2017 - SUBIECTE - ILFOV - CLASELE IV-VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4011 <p> 25.02.2017</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 26, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4011 Olimpiada locala Cluj 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4007 <p> Gimnaziu si liceu, subiect+barem</p> Olimpiade şi concursuri Friday, February 24, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4007 OLM 2017 SUBIECTE CLASA A V-a CLUJ http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4006 <p> 24.02.2017</p> Olimpiade şi concursuri Friday, February 24, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4006 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 2017 - INVATAMANT PREUNIVERSITAR http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4005 <p style="text-align: center;"> <strong>CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&Icirc;NVATAM&Acirc;NT PREUNIVERSITAR</strong></p> Secretariat Thursday, February 23, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4005 OLIMPIADA DE MATEMATICA - ETAPA PE SECTOR 2017 - LICEU http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4004 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Thursday, February 23, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4004 Revista matematica - Subiecte - februarie 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4003 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Februarie 2017 Tuesday, February 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4003 OLIMPIADA DE MATEMATICA - ETAPA LOCALA 2017 - SATU MARE - V-XII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4002 <p> SUBIECTE SI BAREME</p> <p> Editate &icirc;n limbile rom&acirc;na, maghiara si germana.</p> Olimpiade şi concursuri Monday, February 20, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4002 OLIMPIADA DE MATEMATICA - ETAPA PE SECTOR 2017 - CLASA A VI-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4001 <p> Subiecte si barem</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 19, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4001 OLIMPIADA DE MATEMATICA - ETAPA PE SECTOR 2017 - CLASA A VIII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4000 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 19, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=4000 OLIMPIADA DE MATEMATICA - ETAPA PE SECTOR 2017 - CLASA A V-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3997 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 19, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3997 OLIMPIADA DE MATEMATICA - ETAPA PE SECTOR 2017 - CLASA A VII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3996 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 19, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3996 OLIMPIADA LOCALA 2017 CONSTANTA + HAIMOVICI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3994 <p> Subiecte pentru gimnaziu si liceu</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, February 19, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3994 O R D I N privind structura anului scolar 2017-2018 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3992 <p style="text-align: center;"> <strong>MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>emite prezentul ordin:</strong></p> Secretariat Thursday, February 02, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3992 CONCURSUL GAZETA MATEMATICA JUNIOR 2017 - CLASA PREGATITOARE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3991 <p> Etapa I, 25 ianuarie 2017</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, January 31, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3991 CONCURSUL GAZETA MATEMATICA JUNIOR 2017 - CLASA A I-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3990 <p> Etapa I, 25 ianuarie 2017</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, January 31, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3990 CONCURSUL GAZETA MATEMATICA JUNIOR 2017 - CLASA A III-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3988 <p> Etapa I, 25 ianuarie 2017</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, January 31, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3988 CONCURSUL GAZETA MATEMATICA JUNIOR 2017 - CLASA A II-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3989 <p> Etapa I, 25 ianuarie 2017</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, January 31, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3989 CONCURSUL GAZETA MATEMATICA JUNIOR 2017 - CLASA A IV-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3987 <p> Etapa I, 25 ianuarie 2017</p> Olimpiade şi concursuri Tuesday, January 31, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3987 OLIMPIADA DE MATEMATICA - ETAPA PE SCOALA 2017 - CLASA A VII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3986 <p> Subiecte<br /> Liceul teoretic &bdquo;Alexandru Vlahuta&rdquo;, Bucuresti</p> Olimpiade şi concursuri Sunday, January 29, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3986 NOUA PROGRAMA LA MATEMATICA - GIMNAZIU - PROIECT http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3985 <div style="text-align: justify;"> <strong>Ministerul Educatiei Nationale ?i Institutul de Stiinte ale Educatiei </strong>lanseaza in consultare proiectele de programe ?colare pentru clasele V-VIII. Conform Metodologiei privind elaborarea si aprobarea curriculumului scolar &ndash; planuri-cadru de &icirc;nvatam&acirc;nt si programe scolare, aprobata prin <strong>Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3593 / 18.06.2014,</strong> proiectele de programe scolare avizate de comisiile nationale de specialitate sunt puse, dupa caz, &icirc;n dezbaterea specialistilor si a practicienilor din domeniu. Ca urmare, procesul de consultare se adreseaza cadrelor didactice, inspectorilor ?colari si altor categorii de speciali?ti care ar putea oferi un feedback relevant cu privire la proiectele de programe ?colare pentru clasele V-VIII.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Consultarea se va derula in perioada 27 ianuarie-13 februarie 2017.</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> Planificări şi programe Saturday, January 28, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3985 Simulare EN Hunedoara ianuarie 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3983 <p> Subiect si barem</p> Evaluarea Naţională Saturday, January 28, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3983 Simulare BAC Hunedoara ianuarie 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3982 <p> Toate tipurile, subiecte+barem</p> Bacalaureat Thursday, January 26, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3982 Simulare EN matematica 26 ian. 2017 CNAM Dej http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3981 <p> subiect</p> Evaluarea Naţională Thursday, January 26, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3981 SUBIECTE SI BAREM - SELECTIE CLASA A IV-a - CENTRU DE EXCELENTA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3980 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL DE SELECTIE A ELEVILOR DE CLASA A IV-A</strong><br /> <strong>PENTRU CENTRUL DE EXCELENTA &Icirc;N MATEMATICA - BUCURESTI</strong><br /> <strong>25 IANUARIE 2017</strong></p> <div> &nbsp;</div> <div> ?<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor se acorda 90 de puncte.</div> <div> ?<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Din oficiu se acorda 10 puncte.</div> <div> ?<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute.</div> <div> ?<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Redactarea integrala a rezolvarilor se face pe foaia de examen. Nu se vor puncta&nbsp;raspunsurile care nu sunt &icirc;nsotite de rezolvare, chiar daca sunt corecte.</div> <div style="text-align: center;"> <strong>SUBIECTE</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> <strong>1.</strong><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Simona a scris toate numerele naturale pare, cuprinse &icirc;ntre 75 si 135, apoi le-a &icirc;mpartit, pe r&acirc;nd, la 9.</div> <div> &nbsp;</div> <div> a)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> C&acirc;te numere a scris Simona? &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <em>( 5 puncte)</em></div> <div> b) &nbsp;Aflati numarul de c&acirc;turi ...&nbsp;</div> Centrul de Excelenţă Wednesday, January 25, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3980 SUBIECTE - OLIMPIADA DE MATEMATICA - ETAPA PE SCOALA 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3979 <p> <strong>Clasa a VII-a<br /> Colegiul National &bdquo;I.L. Caragiale&rdquo;<br /> Bucuresti</strong></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, January 22, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3979 Revista matematica - Subiecte - ianuarie 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3978 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Ianuarie 2017 Saturday, January 21, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3978 ORDIN simularea evaluarii nationale si bacalaureat 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3977 <div> <em>Nr.3004</em></div> <div> <em>04.01.2017</em></div> <div> <em>Ministru,</em></div> <div> <em>Mircea Dumitru</em></div> <div style="text-align: center;"> <strong>ORDIN</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VllI-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, &icirc;n anul scolar 2016 - 2017</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> In temeiul prevederilor art.77, alin. (5) si ale art. 94, alin. (2) lit. e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,</div> <div style="text-align: justify;"> In baza prevederilor OMECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii &icirc;n Astemul national de &icirc;nvatam&acirc;nt, cu modificarile si completarile ulterioare,</div> <div style="text-align: justify;"> &icirc;n temeiul prevederilor Hotar&acirc;rii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile ulterioare,</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>emite prezentul ordin:</strong></div> Diverse Friday, January 06, 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3977 M E T O D O L O G I E GRADATIE DE MERIT 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3976 <p style="text-align: justify;"> <span style="text-align: justify;">Principala noutate adusa de noul act normativ o reprezinta accentuarea ponderii acordate participarii si punctajului cadrelor didactice care &icirc;nregistreaza performante notabile &icirc;n activitati de&nbsp;prevenire si combatere a abandonului scolar, respectiv &icirc;n managementul de proiecte integrative care sa genereze consolidarea culturii scolare centrate pe progres, cooperare si incluziune.</span></p> Metodologii Tuesday, December 27, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3976 ORDINUL CADRU - privind interzicerea segregarii scolare http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3974 <div style="text-align: justify;"> <strong>Art. 7</strong></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>(1)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Constituie segregare scolara pe criteriul performantelor scolare separarea fizica</strong> <strong>a</strong> anteprescolarilor, prescolarilor sau <strong>elevilor prin constituirea de</strong> grupe /<strong> clase &icirc;n functie de performantele scolare ale</strong> anteprescolarilor, prescolarilor sau <strong>elevilor,</strong> <strong>astfel &icirc;nc&acirc;t procentul </strong>anteprescolarilor, prescolarilor sau <strong>elevilor cu un anumit nivel al performantelor scolare, la constituirea une</strong>i grupe sau <strong>clase</strong>, <strong>este disproportionat &icirc;n raport cu procentul </strong>anteprescolarilor, prescolarilor sau<strong> elevilor cu acelasi nivel al performantelor scolare din alte</strong> grupe / <strong>clase, de acelasi nivel.</strong></div> Secretariat Saturday, December 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3974 Revista matematica - Subiecte - decembrie 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3971 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Decembrie 2016 Wednesday, December 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3971 CODUL DE ETICA PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR - PROIECT http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3970 <p style="text-align: justify;"> <strong>Data publicarii:&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"> 19 Dec 2016</p> <p style="text-align: justify;"> Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (MENCS) lanseaza dezbaterea publica referitoare la <strong>Codul de etica pentru &icirc;nvatam&acirc;ntul preuniversitar,</strong> pornind de la propunerea Consiliului National de Etica din &icirc;nvatam&acirc;ntul preuniversitar (CNE).</p> <p style="text-align: justify;"> Astfel, <strong>&icirc;n perioada 19 decembrie 2016 - 17 februarie 2017, toti cei interesati sunt invitati sa transmita propuneri de &icirc;mbunatatire a documentului</strong> redactat de CNE, organism consultativ al MENCS, &icirc;n conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 (cu modificarile si completarile ulterioare). Sugestiile si propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail <strong>dezbateripublice@edu.gov.ro</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> &Icirc;n paralel, vor fi organizate dezbateri la care vor fi invitati specialisti &icirc;n etica aplicata si managementul eticii, reprezentanti ai elevilor, ai parintilor, reprezentanti ai societatii civile si, nu &icirc;n ultimul r&acirc;nd, toti factorii de decizie interesati de elaborarea unui document robust si util. Calendarul acestor evenimente va fi anuntat &icirc;n perioada imediat urmatoare.</p> <p style="text-align: justify;"> Consultarea publica are rolul de a ajuta la construirea unei infrastructuri etice &icirc;n care sa fie inclus at&acirc;t codul propriu-zis, c&acirc;t si instrumente si mecanisme c&acirc;t mai coerente de implementare a sa. De asemenea, intentia Ministerului Educatiei este ca acest cod de etica sa fie un instrument intrainstitutional, adica un act normativ-cadru care sa ofere posibilitatea unitatilor de &icirc;nvatam&acirc;nt de a adopta documente interne similare, &icirc;n functie de specificul fiecarei scoli &icirc;n parte.</p> <p style="text-align: justify;"> Prin urmare, consideram ca ar fi deosebit de utile puncte de vedere argumentate &icirc;n ceea ce priveste principiul libertatii profesionale, atributiile comisiilor judetene de etica, procedura de sesizare a acestor comisii, precum si sanctiunile ce ar putea fi aplicate &icirc;n cazul constatarii unor abateri de la pevederile codului de etica. Aceasta dezbatere are ca scop si realizarea unei diagnoze morale a scolii rom&acirc;nesti care sa detecteze comportamentele imorale nocive, sanctionabile de viitorul cod.</p> <p style="text-align: justify;"> Toate propunerile avizate vor fi integrate &icirc;n versiunea finala si consolidata a codului, aprobat ulterior prin ordin de ministru.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>BIROUL DE COMUNICARE</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <em>Descarca materialul...</em></p> Secretariat Monday, December 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3970 Contractul Colectiv de Munca la Nivelul Grupului ISMB http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3969 <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <hr /> <p style="text-align: right;"> Nr. 28664/12.12.2016</p> <p> &nbsp;</p> <p> Catre</p> <p> ISMB- Sectoarele 1-6</p> <p> Toate unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municiiul Bucuresti</p> <p> In atentia directorilor</p> <p> &nbsp;</p> <p> Anexam la prezenta Contractul Colectiv de Munca la Nivelul Grupului de</p> <p> Unitati al ISMB nr. 1637/01.11.2016, cu solicitarea de a-l disemina la nivelul fiecarei</p> <p> unitati de invatamant cu toti salariatii si de a lua toate masurile legale ce se impun in</p> <p> vederea punerii lui in aplicare.</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> Inspector Scolar General</p> <p style="text-align: center;"> Ionel Florian Lixandru</p> <p style="text-align: right;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: right;"> Sef Serviciu Juridic</p> <p style="text-align: right;"> Mihaela Olteanu</p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p style="text-align: right;"> Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, 020151, Bucuresti</p> <p style="text-align: right;"> Tel: +40(0)212118485</p> <p style="text-align: right;"> Fax: +40 (0)21 210 48 51</p> <p style="text-align: right;"> www.ismb.edu ro</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> Secretariat Wednesday, December 14, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3969 Teza sem I 2016-2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3968 <p> Este o teza dupa structura EN</p> Teze Wednesday, December 14, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3968 Simulare BAC Braila decembrie 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3967 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Sunday, December 11, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3967 S I M U L A R E Evaluarea Nationala 2017 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3966 <p> Subiecte si barem</p> Evaluarea Naţională Saturday, December 10, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3966 S I M U L A R E Bacalaureat 2017 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3965 <p> Subiecte si barem</p> <p> Mate - Info</p> Bacalaureat Saturday, December 10, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3965 TEZA CU SUBIECT UNIC - SEMESTRUL I - CLASA A VIII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3964 <p> Subiecte si barem</p> Teze cu subiect unic Friday, December 09, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3964 TEZA CU SUBIECT UNIC - SEMESTRUL I - CLASA A XII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3963 <ul> <li> Tehnologic</li> <li> Stiintele naturii</li> <li> Mate-Info</li> </ul> <p> Subiecte si barem</p> Teze cu subiect unic Friday, December 09, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3963 Teza clasa a 5-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3962 <h2 style="color: red;"> &nbsp;</h2> <h2> <span style="font-family:comic sans ms,cursive;"><span style="font-size:20px;">Teza este de nivel de dificultate mediu.</span></span></h2> <h2> <span style="font-family:comic sans ms,cursive;"><span style="font-size:20px;">&nbsp; &nbsp;</span></span></h2> Teze Friday, December 09, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3962 PROCEDURA - Contestatii Concurs Directori http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3961 <p> <strong>Nr. 1991/DGMRU/18.11.2016</strong></p> <div style="text-align: right;"> <strong>APROB,</strong></div> <div style="text-align: right;"> <strong>SECRETAR DE STAT,</strong></div> <div style="text-align: right;"> <strong>MONICA-CRISTINA ANISIE</strong></div> <p style="text-align: center;"> <strong>PROCEDURA OPERATIONALA </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>privind activitatile desfasurate &icirc;n vederea reevaluarii probei de interviu de catre comisia de solutionare a contestatiilor din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de &icirc;nvatam&acirc;nt preuniversitar</strong></p> Diverse Thursday, December 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3961 DESCARCA ORDINUL MINISTRULUI privind temele elevilor http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3959 <p style="text-align: center;"> <strong>ORDIN</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>privind temele pentru acasa &icirc;n &icirc;nvatam&acirc;ntul preuniversitar</strong></p> <p style="text-align: center;"> <span class="font1">&icirc;n baza prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e) si ale art. 361 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,<br /> <span class="font1">ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii &icirc;n sistemul national de &icirc;nvatam&acirc;nt, cu modificarile&nbsp;ulterioare, &icirc;n temeiul Hotar&acirc;rii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea&nbsp;Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile&nbsp;ulterioare,</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <strong>MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE<br /> emite prezentul ordin:</strong></p> Diverse Thursday, December 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3959 Model -TEZA LA MATEMATICA – SEMESTRUL I – CLASA a VIII a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3958 <div> &#536;coala Gimnaziala &nbsp;&ldquo;Titu Maiorescu&rdquo;,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;Bucure&#537;ti &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div> Disciplina: Matematica<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></div> <div> Clasa: &nbsp; a VIII -a <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></div> <div> An &#537;colar 2016-2017</div> <div> Nr.1 &#537;i Nr.2</div> <div> &nbsp;</div> Teze Monday, December 05, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3958 Probleme pentru clasa a II-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3957 <p> &#350;coala Gimnaziala ,,Al. Ioan Cuza&rdquo; Roman, jud. Neam&#355;</p> <p> Prof. &icirc;nv. primar GURGU Maria Laura</p> Probleme clasa a II-a Wednesday, November 30, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3957 LEGEA SALARIZARII UNITARE - PROIECT http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3956 <p> 28.11.2016</p> <p> <span class="font4">MINISTERUL MUNCII FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE&nbsp;SI PERSOANELOR V&Acirc;RSTNICE</span></p> Secretariat Tuesday, November 29, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3956 SUBIECT SIMULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NATIONALA 2017 - OLT http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3954 <p> 23 noiembrie 2016</p> Evaluarea Naţională Thursday, November 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3954 Revista matematica - Subiecte - noiembrie 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3953 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Noiembrie 2016 Tuesday, November 22, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3953 CONCURSUL DE MATEMATICA „LAURENTIU PANAITOPOL” 2016 Cls 6 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3952 <p> <img alt="" class="img-responsive" src="http://mate.info.ro/Images/6.jpg" /></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, November 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3952 CONCURSUL DE MATEMATICA „LAURENTIU PANAITOPOL” 2016 Cls 7 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3951 <p> <img alt="" class="img-responsive" src="http://mate.info.ro/Images/7.jpg" /></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, November 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3951 CONCURSUL DE MATEMATICA „LAURENTIU PANAITOPOL” 2016 Cls 9 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3949 <p> <img alt="" class="img-responsive" src="http://mate.info.ro/Images/9.jpg" /></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, November 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3949 CONCURSUL DE MATEMATICA „LAURENTIU PANAITOPOL” 2016 Cls 8 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3950 <p>La problema 3 de la clasa a VIII-a la barem se adauga si cazul m=p&#8226q&#8226r</p><p><img alt="" class="img-responsive" src="http://mate.info.ro/Images/8.jpg" /><br>La problema 3 de la clasa a VIII-a la barem se adauga si cazul m=p&#8226q&#8226r</p> Olimpiade şi concursuri Saturday, November 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3950 CONCURSUL DE MATEMATICA „LAURENTIU PANAITOPOL” 2016 Cls10 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3948 <p> <img alt="" class="img-responsive" src="http://mate.info.ro/Images/10.jpg" /></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, November 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3948 CONCURSUL DE MATEMATICA „LAURENTIU PANAITOPOL” 2016 Cls11 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3947 <p> <img alt="" class="img-responsive" src="http://mate.info.ro/Images/11.jpg" /></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, November 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3947 axi60 rezolvate http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3941 Centrul de Excelenţă Thursday, November 10, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3941 BACALAUREAT 2017 - MODEL OFICIAL - MATEMATICA - MATE_INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3939 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Bacalaureat Wednesday, November 02, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3939 BACALAUREAT 2017 - MODEL OFICIAL - MATEMATICA - ST_NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3938 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Bacalaureat Wednesday, November 02, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3938 BACALAUREAT 2017 - MODEL OFICIAL - MATEMATICA - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3937 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Bacalaureat Wednesday, November 02, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3937 BACALAUREAT 2017 - MODEL OFICIAL - MATEMATICA - PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3936 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Bacalaureat Wednesday, November 02, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3936 EVALUAREA NATIONALA 2017 - MODEL OFICIAL - SUBIECTE SI BAREM http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3935 <p style="text-align: center;"> Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice</p> <p style="text-align: center;"> Centrul National de Evaluare si Examinare</p> <hr /> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>EVALUAREA NATIOALA PETRU ABSOLVETII CLASEI a VIII-a </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Anul Scolar 2016 - 2017 </strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Matematica</strong></p> <p style="text-align: right;"> <strong>Model</strong></p> <p> <strong>&bull; Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.</strong></p> <p> <strong>&bull; Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. </strong></p> <p> <strong>SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (30 de puncte) </strong></p> <hr /> Evaluarea Naţională Wednesday, November 02, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3935 Teste predictive http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3932 Teste Saturday, October 29, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3932 DIVIZIBILITATEA-jocuri matematice http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3931 Diverse Saturday, October 22, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3931 Multimea numerelor rationale http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3930 Fişe de lucru Saturday, October 22, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3930 Revista matematica - Subiecte - octombrie 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3928 <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile</span></p> Octombrie 2016 Thursday, October 20, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3928 subiecte concurs judetean Podul Inalt http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3927 <p> Anual, in luna mai la Scoala Gimnaziala Adrian Porumboiu Muntenii de Jos se desfasoara concursul judetean de matematica Podul Inalt, adresat elevilor din mediul rural , clasele IV-VIII. anul acesta a fost editia a X a, desfasurat pe 14 mai 2016. au participat 196 elevi din 26 de scoli din judetul Vaslui. Doresc sa continui derularea acestui concurs si deaca s-ar putea sa gasesc parteneri pentru a-l putea inscrie in CAER sau CAEN.</p> <p> VA ATASEZ SUBIECTELE DATE IN ACEST AN.</p> Teste Saturday, October 15, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3927 24 TESTE DE MATEMATICA PENTRU ADMITERE IN CLASA A V-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3926 <p> COLEGIUL NATIONAL &bdquo;SILVANIA&rdquo; ZALAU</p> Teste Saturday, October 15, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3926 REZULTATE CONCURS DIRECTORI - BUCURESTI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3924 Secretariat Thursday, October 13, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3924 Lista candidatilor admisi - format EXCEL - Concurs Bucuresti http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3921 <p style="text-align: center;"> <strong>CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE DIRECTOR Sl DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE &Icirc;NVATAM&Acirc;NT PREUNIVERSITAR</strong></p> Secretariat Saturday, October 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3921 Concursul Micii Campioni - editia 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3920 <p> Ambele variante + barem</p> Olimpiade şi concursuri Wednesday, October 05, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3920 ANUNT IMPORTANT pentru profesori http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3918 <div> <p> <strong>MINISTERUL EDUCA&#354;IEI &#350;I</strong> <strong>CERCETARII &#350;TIIN&#354;IFICE</strong></p> <p> <strong>CENTRUL NA&#354;IONAL DE EVALUARE &#350;I EXAMINARE</strong></p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: right;"> 2318/05.10.2016</p> </div> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>APEL PENTRU SELEC&#354;IA PROFESORILOR</strong></p> <p align="center"> &icirc;n grupurile de lucru pentru evaluarile, examenele &#351;i concursurile na&#355;ionale<br /> din anul &#351;colar 2015-2016<br /> <u><strong>(reluare apel)</strong></u></p> <p> Centrul Na&#355;ional de Evaluare &#351;i Examinare (CNEE) organizeaza completarea grupurilor de lucru pe discipline &icirc;n vederea pregatirii:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Evaluarii Na&#355;ionale pentru absolven&#355;ii clasei a VIII-a (EN8)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Examenului de bacalaureat na&#355;ional (BAC)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Examenului na&#355;ional de definitivare &icirc;n &icirc;nva&#355;am&acirc;nt (DEF)</p> <p style="margin-left:21.6pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate &icirc;n unita&#355;ile de &icirc;nva&#355;am&acirc;nt preuniversitar (TIT)</p> <p style="margin-left:3.6pt;"> <strong>A.&nbsp; </strong><u>Obiectivele selec&#355;iei: </u></p> <p> CNEE organizeaza selec&#355;ia profesorilor cu statutul de colaboratori externi, &icirc;n vederea completarii grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluarile, examenele &#351;i concursurile na&#355;ionale din anul &#351;colar 2015-2016. Profesorii selecta&#355;i vor desfa&#351;ura activita&#355;ile de <u>proiectare, verificare, traducere &#351;i</u> <u>validare</u> a itemilor/variantelor de subiecte &#351;i a baremelor de evaluare &#351;i de notare, conform procedurilor specifice CNEE.</p> <p style="margin-left:3.6pt;"> <strong>B.&nbsp; </strong><u>Criterii de selec&#355;ie: </u></p> <p> Selec&#355;ia profesorilor &icirc;n grupurile de lucru pe discipline se face pe baza competen&#355;ei &#351;i a experien&#355;ei acumulate &#351;i probate, precum &#351;i pe baza disponibilita&#355;ii manifestate pentru implicarea &icirc;n activita&#355;ile de pregatire a evaluarilor, a examenelor &#351;i a concursurilor na&#355;ionale din anul &#351;colar 2015-2016.</p> <p style="margin-left:32.4pt;"> Condi&#355;iile pe care candida&#355;ii trebuie sa le &icirc;ndeplineasca:</p> <p> - desfa&#351;urarea activita&#355;ii de predare-&icirc;nva&#355;are-evaluare, &icirc;n ultimii 3 ani &#351;colari;</p> <p> DESCARCA MATERIALUL</p> <p align="right"> &nbsp;</p> Diverse Friday, September 23, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3918 Oferta curs de formare internationala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3916 <p> Ieftin si nenegociabil! :)</p> Diverse Wednesday, September 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3916 ROFUIP 2016-2017 - publicat in Monitorul Oficial http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3915 <div style="text-align: center;"> <strong>Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice</strong></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#0000cd;"><strong>Ordinul nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de &icirc;nvatam&acirc;nt <em>preuniversitar</em></strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>&Icirc;n vigoare de la 19.09.2016</em></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n temeiul art. 21 alin. (1), art. 86 alin. (1) si (2) si art. 94 alin. (2) lit. g) si s) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si &icirc;n baza prevederilor Hotar&acirc;rii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile ulterioare,</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Art. 1. -</strong></div> <div style="text-align: justify;"> Se aproba Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de &icirc;nvatam&acirc;nt preuniversitar, prevazut &icirc;n anexa care face parte integranta din prezentul ordin.</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Art. 2. -</strong></div> <div style="text-align: justify;"> La data intrarii &icirc;n vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de &icirc;nvatam&acirc;nt preuniversitar, publicat &icirc;n Monitorul Oficial al Rom&acirc;niei, Partea I, nr. 23 si 23 bis din 13 ianuarie 2015.</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Art. 3. -</strong></div> <div style="text-align: justify;"> Directia generala &icirc;nvatam&acirc;nt preuniversitar, Directia generala management si resurse umane, Directia minoritati, Directia generala buget-finante, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de &icirc;nvatam&acirc;nt duc la &icirc;ndeplinire prevederile prezentului ordin.</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Art. 4. -</strong></div> <div style="text-align: justify;"> Prezentul ordin se publica &icirc;n Monitorul Oficial al Rom&acirc;niei, Partea I.</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <em>Ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice,</em></div> <div style="text-align: center;"> <em>Mircea Dumitru</em></div> <div> &nbsp;</div> <div> Bucuresti, 31 august 2016.</div> <div> Nr. 5.079.</div> <div style="text-align: right;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: right;"> <span style="color:#0000cd;"><strong>ANEXA&nbsp;</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> REGULAMENT-CADRU</div> <div> de organizare si functionare a unitatilor de &icirc;nvatam&acirc;nt preuniversitar</div> Secretariat Monday, September 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3915 PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA - ISMB - 2015-2019 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3914 <h3 style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><strong>CUPRINS </strong></span></h3> <p> 1. ARGUMENT</p> <p> 2. CONTEXTUL LEGISLATIV</p> <p> 3. CAPITOLUL I:</p> <ul> <li> &nbsp;Prezentarea generala a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti</li> </ul> Diverse Sunday, September 18, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3914 Ordinul nr. 50772016 - admitere liceu - 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3913 <div style="text-align: center;"> <strong>Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Ordinul nr. 5077/2016 privind organizarea si desfasurarea admiterii &icirc;n &icirc;nvatam&acirc;ntul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <u><em>&Icirc;n vigoare de la 16.09.2016</em></u></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &Icirc;n baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii &icirc;n sistemul national de &icirc;nvatam&acirc;nt, cu modificarile ulterioare,&nbsp;&icirc;n temeiul prevederilor art. 5 din Hotar&acirc;rea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.</div> Evaluarea Naţională Sunday, September 18, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3913 CONCURS DIRECTORI - MODEL PROBA SCRISA - FARA RASPUNSURI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3912 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="952"><tbody><tr><td style="width:75px;height:65px;"><p align="right" style="margin-left:7.2pt;">&nbsp;</p></td><td style="width:559px;height:65px;"><p style="margin-left:7.2pt;"><strong>MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE</strong><strong> SI CERCETARII STIINTIFICE&nbsp;</strong></p></td></tr></tbody></table><p align="center"><img height="2" src="file:///C:\Users\OSICEA~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" width="940" />CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE<br />INVATAM&Acirc;NT PREUNIVERSITAR</p><p align="center"><strong>TESTARE&nbsp;</strong></p><p align="center"><strong>PENTRU PROBA SCRISA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNC</strong>T<strong>IILOR DE </strong><br /><strong>DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE &Icirc;NVATAM&Acirc;NT PREUNIVERSITAR</strong></p><p align="center"> Diverse Saturday, September 17, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3912 BIBLIOGRAFIE CONCURS DIRECTORI SCOLARI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3910 <p> <strong>METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE &Icirc;NVATAM&Acirc;NT PREUNIVERSITAR CU PERSONALITATE JURIDICA &nbsp;</strong>publicata &icirc;n Monitorul Oficial&nbsp;<b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">nr. 0704&nbsp;</b><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">din&nbsp;</span><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">09 Septembrie 2016</b></p> Secretariat Friday, September 09, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3910 OMENCS 5074 2016 - calendar EN 2- 4- 6 2016-2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3909 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">CALENDARUL&nbsp;</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></div> Evaluarea Naţională Thursday, September 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3909 OMENCS nr 5071 31 08 2016 - Evaluarea nationala 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3908 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">CALENDARUL&nbsp;</span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a &icirc;n anul scolar 2016-2017</span></div> Evaluarea Naţională Thursday, September 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3908 OMENCS nr 5070 31 08 2016 - Bacalaureatul national 2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3907 <p style="text-align: center;"> <span style="font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center;">CALENDARUL&nbsp;</span></p> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center;"> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">examenului de bacalaureat national - 2017</span></div> Bacalaureat Thursday, September 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3907 STATUTUL ELEVULUI - 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3905 <div style="text-align: center;"> <strong>ORDIN</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>pentru aprobarea Statutului Elevului</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> &Icirc;n temeiul prevederilor Legii Educatiei Nationale, nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare</div> <div> si &icirc;n temeiul prevederilor Hotar&acirc;rii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice,</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin:</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> Art. 1. &mdash; Se aproba Statutul Elevului, prevazut &icirc;n anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.</div> <div> Art. 2. &mdash; Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, inspectoratele scolare judetene/Inspector&acirc;tul Scolar al Municipiului Bucuresti si unitatile de &icirc;nvatam&acirc;nt preuniversitar duc la &icirc;ndeplinire prezentul ordin.</div> <div> Art. 3. &mdash; Prezentul ordin se publica &icirc;n Monitorul Oficial al Rom&acirc;niei, Partea I.</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Mircea DUMITRU,</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>MINISTRU</strong></div> <div> Bucuresti</div> <div> Nr.4742</div> <div> Data:10.08.2016</div> Secretariat Saturday, September 03, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3905 Matematica - Test admitere in clasa a V-a - 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3903 <div style="text-align: center;"> <strong>COLEGIUL NATIONAL&quot;AL. I. CUZA&quot;MUNICIPIUL PLOIESTI</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>TEST DE ADMITERE &Icirc;N CLASA a-V-a</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>PROBA SCRISA LA MATEMATICA</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>28 IUNIE 2016</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> <strong>&bull; Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu</strong></div> <div> <strong>&bull; Timpul de lucru este de 90 minute</strong></div> <div> &nbsp;</div> Teste Friday, September 02, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3903 ROFUIP 2016-2017 - forma finala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3902 <p><em>Anexa la Ordinul M.E.N.C.S.&nbsp; nr. privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare&nbsp;&#351;i func&#355;ionare a unita&#355;ilor de &icirc;nva&#355;am&acirc;nt preuniversitar</em></p><hr /><p align="center"><strong>REGULAMENTUL CADRU PRIVIND ORGANIZAREA &#350;I FUNC&#354;IONAREA UNITA&#354;ILOR DE &Icirc;NVA&#354;AM&Acirc;NT PREUNIVERSITAR</strong></p><p align="center"><strong>Titlul I<br />Dispozi&#355;ii generale</strong></p><p align="center"><strong>Capitolul 1</strong><br /><strong>&nbsp;Cadrul de reglementare</strong></p><p><strong>Art. </strong><strong>1</strong></p><p>(1) Regulamentul-cadru de organizare &#351;i func&#355;ionare a unita&#355;ilor de &icirc;nva&#355;am&acirc;nt preuniversitar, denumit &icirc;n continuare &bdquo;Regulament&rdquo;, reglementeaza organizarea &#351;i func&#355;ionarea unita&#355;ilor de &icirc;nva&#355;am&acirc;nt preuniversitar, numite &icirc;n continuare &bdquo;unita&#355;i de &icirc;nva&#355;am&acirc;nt&rdquo;, &icirc;n cadrul sistemului de &icirc;nva&#355;am&acirc;nt din Rom&acirc;nia, &icirc;n conformitate cu prevederile legale &icirc;n vigoare, &#351;i se aplica &icirc;n toate unita&#355;ile de &icirc;nva&#355;am&acirc;nt.</p><p>(2) Unitatea de &icirc;nva&#355;am&acirc;nt se organizeaza &#351;i func&#355;ioneaza &icirc;n conformitate cu prevederile legisla&#355;iei &icirc;n vigoare, ale prezentului Regulament, ale propriului regulament de organizare &#351;i func&#355;ionare &#351;i ale regulamentului intern.</p> Secretariat Wednesday, August 31, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3902 SUBIECTE GRADUL DIDACTIC II - 2016 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3901 <div> <em>Universitatea din Bucuresti</em></div> <div> <em>Facultatea de Matematica si Informatica</em></div> <div style="text-align: right;"> 29 August 2016</div> <div> <div style="text-align: center;"> <strong>Gradul didactic II</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Metodica predarii matematicii</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Varianta 1</strong></div> <div> <strong>1.</strong> Se considera urmatoarea problema:</div> </div> <p> &nbsp;</p> Grad Monday, August 29, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3901 Subiecte corigenta cls V-VII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3900 <p> inclusiv bilete oral</p> Teste Monday, August 29, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3900 CORIJENTE V-VII 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3899 <p> CORIJENTE &nbsp;CLASELE V_VII &nbsp;( PLUS &nbsp;BILETE DE CORIJENTA )</p> Lecţii Sunday, August 28, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3899 METODOLOGIA CONCURSULUI DE DIRECTOR http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3898 <p> Proiectul MENCS urmeaza sa fie discutat si aprobat luni, 29.08.2016, in CDS.</p> Secretariat Friday, August 26, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3898 SUBIECTE DE REZERVA - BACALAUREAT 2016 - AUGUST - ST_NAT http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3897 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Bacalaureat Wednesday, August 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3897 SUBIECTE DE REZERVA - BACALAUREAT 2016 - AUGUST - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3896 <p> SUBIECTE SI BAREM</p> Bacalaureat Wednesday, August 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3896 Sesiunea a doua - Bacalaureat 2016 - Matematica - mate_info http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3895 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, August 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3895 Sesiunea a doua - Bacalaureat 2016 - Matematica - st_nat http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3894 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, August 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3894 Sesiunea a doua - Bacalaureat 2016 - Matematica - pedagogic http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3893 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, August 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3893 Sesiunea a doua - Bacalaureat 2016 - Matematica - tehnologic http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3892 <p> Subiecte si barem</p> Bacalaureat Wednesday, August 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3892 Definitivat 2016 - Matematica - Subiecte si barem http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3890 Definitivat Saturday, August 06, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3890 SUBIECTE ADMITERE UPB 2016 - GEOMETRIE G1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3889 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI <p>REZOLVAREA SUBIECTELOR - ADMITERE UPB - 2016 (Numai membrii grupului google „Profu' de mate” pot accesa link-ul: <a href="https://drive.google.com/folderview?id=0B3o9y9dZK-EkMkRDUjVyblZaSG8&usp=sharing" target="_self">https://drive.google.com/folderview?id=0B3o9y9dZK-EkMkRDUjVyblZaSG8&amp;usp=sharing</a>).</p> Admitere facultate Thursday, July 28, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3889 SUBIECTE ADMITERE UPB 2016 - GEOMETRIE G2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3888 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI <p>REZOLVAREA SUBIECTELOR - ADMITERE UPB - 2016 (Numai membrii grupului google „Profu' de mate” pot accesa link-ul: <a href="https://drive.google.com/folderview?id=0B3o9y9dZK-EkMkRDUjVyblZaSG8&usp=sharing" target="_self">https://drive.google.com/folderview?id=0B3o9y9dZK-EkMkRDUjVyblZaSG8&amp;usp=sharing</a>).</p> Admitere facultate Thursday, July 28, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3888 SUBIECTE ADMITERE UPB 2016 - ALGEBRA - ANALIZA M2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3886 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI <p>REZOLVAREA SUBIECTELOR - ADMITERE UPB - 2016 (Numai membrii grupului google „Profu' de mate” pot accesa link-ul: <a href="https://drive.google.com/folderview?id=0B3o9y9dZK-EkMkRDUjVyblZaSG8&usp=sharing" target="_self">https://drive.google.com/folderview?id=0B3o9y9dZK-EkMkRDUjVyblZaSG8&amp;usp=sharing</a>).</p> Admitere facultate Thursday, July 28, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3886 SUBIECTE ADMITERE UPB 2016 - ALGEBRA - ANALIZA M1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3887 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI <p>REZOLVAREA SUBIECTELOR - ADMITERE UPB - 2016 (Numai membrii grupului google „Profu' de mate” pot accesa link-ul: <a href="https://drive.google.com/folderview?id=0B3o9y9dZK-EkMkRDUjVyblZaSG8&usp=sharing" target="_self">https://drive.google.com/folderview?id=0B3o9y9dZK-EkMkRDUjVyblZaSG8&amp;usp=sharing</a>).</p> Admitere facultate Thursday, July 28, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3887 SUBIECTE ADMITERE UPB 2016 - FIZICA F1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3885 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI <p>REZOLVAREA SUBIECTELOR - ADMITERE UPB - 2016 (Numai membrii grupului google „Profu' de mate” pot accesa link-ul: <a href="https://drive.google.com/folderview?id=0B3o9y9dZK-EkMkRDUjVyblZaSG8&usp=sharing" target="_self">https://drive.google.com/folderview?id=0B3o9y9dZK-EkMkRDUjVyblZaSG8&amp;usp=sharing</a>).</p> Admitere facultate Thursday, July 28, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3885 SUBIECTE ADMITERE UPB 2016 - FIZICA F2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3884 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI <p>REZOLVAREA SUBIECTELOR - ADMITERE UPB - 2016 (Numai membrii grupului google „Profu' de mate” pot accesa link-ul: <a href="https://drive.google.com/folderview?id=0B3o9y9dZK-EkMkRDUjVyblZaSG8&usp=sharing" target="_self">https://drive.google.com/folderview?id=0B3o9y9dZK-EkMkRDUjVyblZaSG8&amp;usp=sharing</a>).</p> Admitere facultate Thursday, July 28, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3884 Subiect matematica admitere Facultatea de informatica Iasi http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3883 Admitere facultate Sunday, July 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3883 ADMITERE FACULTATE 2016 - MATEMATICA INFORMATICA - BUCURESTI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3882 SUBIECTE SI BAREM Admitere facultate Saturday, July 23, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3882 Titularizare, 2016, matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3881 Subiecte si bareme Titularizare Wednesday, July 20, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3881 BACALAUREAT 2016 - MATEMATICA - PEDAGOGIC - REZERVA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3880 SUBIECTE SI BAREM Bacalaureat Wednesday, July 06, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3880 BACALAUREAT 2016 - MATEMATICA - MATE INFO - REZERVA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3879 SUBIECTE SI BAREM Bacalaureat Wednesday, July 06, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3879 BACALAUREAT 2016 - MATEMATICA - TEHNOLOGIC - REZERVA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3878 SUBIECTE SI BAREM Bacalaureat Wednesday, July 06, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3878 BACALAUREAT 2016 - MATEMATICA - STIINTELE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3876 SUBIECTE SI BAREM Bacalaureat Wednesday, July 06, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3876 BACALAUREAT 2016 - MATEMATICA - MATE-INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3877 SUBIECTE SI BAREM Bacalaureat Wednesday, July 06, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3877 BACALAUREAT 2016 - MATEMATICA - PEDAGOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3875 SUBIECTE SI BAREM Bacalaureat Wednesday, July 06, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3875 BACALAUREAT 2016 - MATEMATICA - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3874 SUBIECTE SI BAREM Bacalaureat Wednesday, July 06, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3874 SUBIECTE DE REZERVA - EVALUAREA NATIONALA 2016 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3873 Subiecte si barem Evaluarea Naţională Wednesday, June 29, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3873 Borderou notare EN matematica iunie 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3872 Secretariat Wednesday, June 29, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3872 EVALUAREA NATIONALA 2016 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3871 Subiecte si barem Evaluarea Naţională Wednesday, June 29, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3871 Test MATEMATICA Bacalureat 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3870 Subiecte pregatire bacalaureat matematica profil matematica-informatica 2016 Teste Monday, June 27, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3870 Doua variante de subiect Evaluare Nationala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3869 Doua variante de subiect EN: Varianta 1 - Nivel de dificultate minim - mediu. Varianta 2 - Subiectul III, problema 2, item c) cu nivel de dificultate avansat, în rest nivel minim-mediu. Evaluarea Naţională Thursday, June 23, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3869 Model Evaluarea Nationala 23-06-2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3868 Autor: Prof. Vasile Uleanu Modele Subiecte EN_2016 Thursday, June 23, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3868 Olimpiada Satelor din Romania, Cluj, 2016, VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3867 Subiecte si bareme Olimpiade şi concursuri Friday, June 17, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3867 Olimpiada Satelor din Romania, Cluj, 2016, VII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3866 Subiecte si bareme Olimpiade şi concursuri Friday, June 17, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3866 Olimpiada Satelor din Romania, Cluj, 2016, VI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3865 Subiecte si bareme Olimpiade şi concursuri Friday, June 17, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3865 Olimpiada Satelor din Romania, Cluj, 2016, V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3864 Subiecte si bareme Olimpiade şi concursuri Friday, June 17, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3864 Olimpiada Satelor din Romania, Cluj, 2016, IV http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3863 Subiecte si bareme Olimpiade şi concursuri Friday, June 17, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3863 EVALUAREA NATIONALA 2016 - CLASA A II-A - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3862 <P><CENTER>EVALUAREA COMPETENTTELOR FUNDAMENTALE<BR> LA FINALUL CLASEI a II-a<BR> 2016<BR> Testele 1 si 2<BR> MATEMATICA<BR></CENTER> Judetul / sectorul...........................................................................................<BR> Localitatea......................................................................................................<BR> Scoala.............................................................................................................<BR> Numele si prenumele elevei / elevului......................................................... .........................................................................................................................<BR> Clasa a II-a.....................</P> Evaluarea Naţională Wednesday, June 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3862 EVALUAREA NATIONALA 2016 - SESIUNEA SPECIALA - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3861 SUBIECTE SI BAREM Evaluarea Naţională Wednesday, June 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3861 PROBLEMA NR 2 NIVEL OLIMPIDE http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3860 Editorial Sunday, June 05, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3860 Model Evaluarea Nationala 31-05-2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3859 Autor: Prof. Vasile Uleanu Modele Subiecte EN_2016 Tuesday, May 31, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3859 Test de admitere in licee militare, 2016, matematica http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3858 subiecte Teste Tuesday, May 31, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3858 SUBIECTE EVALUAREA NATIONALA 2016 CLASA A IV-A MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3857 Testele 1 si 2 Evaluarea Naţională Tuesday, May 31, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3857 Olimpiada Satelor din Transilvania,2016,etapa regionala, VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3856 Subiecte ?i bareme Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 25, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3856 Olimpiada Satelor din Transilvania,2016,etapa regionala, VII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3855 Subiecte?i bareme Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 25, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3855 Olimpiada Satelor din Transilvania,2016,etapa regionala, VI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3854 Subiecte ?i bareme Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 25, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3854 Olimpiada Satelor din Transilvania,2016,etapa regionala, V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3853 Subiecte ?i bareme Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 25, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3853 Olimpiada Satelor din Transilvania,2016,etapa regionala, IV http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3852 Subiecte ?i bareme Olimpiade şi concursuri Wednesday, May 25, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3852 Generator fisa de evaluare a elevului pentru EN VI 2016, Test 2 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3851 Mod de utilizare in fisier. Diverse Tuesday, May 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3851 Generator fisa de evaluare a elevului pentru EN VI 2016, Test 1 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3850 Modul de utilizare este in fisier. Diverse Tuesday, May 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3850 BACALAUREAT 2016 - SESIUNEA SPECIALA - MATEMATICA - MATE-INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3849 SUBIECTE SI BAREM Bacalaureat Tuesday, May 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3849 BACALAUREAT 2016 - SESIUNEA SPECIALA - MATEMATICA - ST_NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3848 SUBIECTE SI BAREM Bacalaureat Tuesday, May 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3848 BACALAUREAT 2016 - SESIUNEA SPECIALA - MATEMATICA - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3847 SUBIECTE SI BAREM Bacalaureat Tuesday, May 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3847 EVALUAREA NATIONALA 2016 - CLASA A VI-A - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3846 TESTUL 1 SI TESTUL 2 Evaluarea Naţională Tuesday, May 24, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3846 Ecuatii in multimea numerelor rationale pozitive http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3845 Fişe de lucru Monday, May 23, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3845 Adunarea si scaderea unor fractii ordinare cu acelasi numitor http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3844 Lecţii Monday, May 23, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3844 Model Evaluarea Nationala 22-05-2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3843 Autor: Prof. Vasile Uleanu Modele Subiecte EN_2016 Sunday, May 22, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3843 prob. propuse gimnaziu http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3842 Centrul de Excelenţă Sunday, May 22, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3842 Model Evaluarea Nationala 16-05-2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3841 Autor: Prof. RaduTitel Modele Subiecte EN_2016 Monday, May 16, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3841 Concurs Mathmoiselle, editia a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3840 Stimate colege si stimati colegi, Va invitam sa participati cu elevii la: Concursul interdisciplinar de matematica în limbi straine „Mathmoiselle” editia a VII-a În data de 02.06.2016, ora 10 se va desfasura cea de-a VII-a editie a Concursului interdisciplinar de matematica în limbi moderne „Mathmoiselle”, organizat de Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” în parteneriat cu Societatea de Stiinte Matematice din România, cu acordul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Proiectul are ca scop principal realizarea în bune conditii unui concurs de matematica, cu subiecte redactate în limbi moderne: engleza, franceza si germana. Organizatorii concursului considera ca prin acest proiect se ofera elevilor oportunitatea de a-si pune în valoare atât spontanetitatea, creativitatea, logica matematica, deprinderile de calcul numeric cât si competenta de a comunica într-o limba straina. Totodata, profesorilor de matematica li se ofera ocazia realizarii de parteneriate eficiente si perfectarea lucrului în echipa cu colegi din alte arii curriculare. Obiectivele specifice ale proiectului: • Revitalizarea si mentinerea interesului pentru matematica a elevilor din ciclul gimnazial si liceal; • Utilizarea notiunilor de vocabular din limbile moderne în contexte variate; • Testarea aptitudinilor de comunicare într-o limba straina, precum si a cunostintelor de matematica, într-o maniera ludica; • Implicarea profesorilor în parteneriate scolare si schimburi de experienta. Concursul se adreseaza elevilor de gimnaziu (clasele V-VII) si de liceu (clasele IX-XI). Subiectele, de tip grila, sunt redactate în limbi moderne (engleza, franceza sau germana) si sunt structurate astfel: • 3 itemi de calcul numeric; • 3 itemi de logica, creativitate si inteligenta verbala; • 3 probleme cu caracter practic-aplicativ. Concursul are o durata de 90 de minute si se organizeaza la nivelul fiecarei unitati scolare partenere implicate în proiect. Subiectele vor fi transmise în ziua concursului, în arhiva parolata, la adresele de e-mail comunicate de scolile înscrise în proiect. Data concursului: 2.06.2016 Data limita de înscriere: 30.05.2016 NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE! Mai multe detalii legate de modalitatea de înscriere, protocoalele de colaborare si modele de subiecte gasiti pe pagina proiectului www.ssmr.ro/mathmoiselle. Pentru lamuriri suplimentare puteti contacta echipa de proiect la adresa de e-mail: mathmoiselle2016@gmail.com. Coordonatori proiect: prof. Roxana GOGA si prof. Agenna Nicoleta IONESCU-MAZILU Olimpiade şi concursuri Thursday, May 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3840 SIMULARE BACALAUREAT 2016 - MATEMATICA - MATE-INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3839 10.05.2016<BR> ILFOV Bacalaureat Tuesday, May 10, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3839 SIMULARE BACALAUREAT 2016 - MATEMATICA - TEHNOLOGIC http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3838 10.05.2016<BR> ILFOV Bacalaureat Tuesday, May 10, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3838 SIMULARE BACALAUREAT 2016 - MATEMATICA - STIINTE ALE NATURII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3837 10.05.2016<BR> ILFOV Bacalaureat Tuesday, May 10, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3837 TEZA LA MATEMATICA PE SEMESTRUL AL II-LEA (SIMULARE) 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3835 <p><center><b>TEZA CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICA SEMESTRUL al II –lea, </br> an scolar 2015-2016 </br> CLASA A VIII-A</br> 10.05.2016</br> Subiecte si barem</b></center></p> Teze cu subiect unic Tuesday, May 10, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3835 Concursulde matematica „DANUBIUS”– 2016 - Clasa a XI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3831 <p><center><b>Concursul interjudetean de matematica <br> “ DANUBIUS ” – 2016<br> Corabia , Editia a 10 - a <br> Clasa a XI-a</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Monday, May 09, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3831 Concursulde matematica „DANUBIUS”– 2016 - Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3832 <p><center><b>Concursul interjudetean de matematica <br> “ DANUBIUS ” – 2016<br> Corabia , Editia a 10 - a <br> Clasa a X-a</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Monday, May 09, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3832 Concursulde matematica „DANUBIUS”– 2016 - Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3833 <p><center><b>Concursul interjudetean de matematica <br> “ DANUBIUS ” – 2016<br> Corabia , Editia a 10 - a <br> Clasa a IX-a</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Monday, May 09, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3833 Concursul interjudetean de matematica „DANUBIUS”– 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3830 <p><center><b>Concursul interjudetean de matematica <br> “ DANUBIUS ” – 2016<br> Corabia , Editia a 10 - a <br> Clasa a XII-a</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Monday, May 09, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3830 CONCURSUL SEVER AUREL GROZE 2016 - Clasa a III-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3829 <p><center><b>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA "SEVER AUREL GROZE"<br> Edi&#355;ia a IV-a, BECLEAN, 6-8 mai 2016"<br> Enun&#355;uri si barem, clasa a III-a</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3829 CONCURSUL SEVER AUREL GROZE 2016 - Clasa a IV-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3828 <p><center><b>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA "SEVER AUREL GROZE"<br> Edi&#355;ia a IV-a, BECLEAN, 6-8 mai 2016"<br> Enun&#355;uri si barem, clasa a IV-a</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3828 CONCURSUL SEVER AUREL GROZE 2016 - Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3827 <p><center><b>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA "SEVER AUREL GROZE"<br> Edi&#355;ia a IV-a, BECLEAN, 6-8 mai 2016"<br> Enun&#355;uri si barem, clasa a V-a</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3827 CONCURSUL SEVER AUREL GROZE 2016 - Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3826 <p><center><b>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA "SEVER AUREL GROZE"<br> Edi&#355;ia a IV-a, BECLEAN, 6-8 mai 2016"<br> Enun&#355;uri si barem, clasa a VI-a</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3826 CONCURSUL SEVER AUREL GROZE 2016 - Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3825 <p><center><b>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA "SEVER AUREL GROZE"<br> Edi&#355;ia a IV-a, BECLEAN, 6-8 mai 2016"<br> Enun&#355;uri si barem, clasa a VII-a</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3825 CONCURSUL SEVER AUREL GROZE 2016 - Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3824 <p><center><b>CONCURSUL INTERJUDE&#354;EAN DE MATEMATICA "SEVER AUREL GROZE"<br> Edi&#355;ia a IV-a, BECLEAN, 6-8 mai 2016"<br> Enun&#355;uri si barem, clasa a VIII-a</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, May 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3824 SUBIECTE CONCURSUL „SPERANTE RAMNICENE” - 7 MAI 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3823 Clasele IV-XII Olimpiade şi concursuri Sunday, May 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3823 TEZA LA MATEMATICA PE SEMESTRUL AL II-LEA (SIMULARE) http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3822 <p><b><center>TEZA LA MATEMATICA PE SEMESTRUL AL II-LEA (SIMULARE) <br> CLASA a VIII a 20.05.2015</center><br><br><ul> <li>Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.</li> <li>Timpul de lucru este de 2 ore.</li><ul><br> SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele. (30 puncte)</b></p> Teze cu subiect unic Saturday, May 07, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3822 TOPUL LICEELOR DIN BUCURESTI 2015 - SPECIALIZAREA MATE-INFO http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3821 SELECTIE DIN „Brosura admitere 2016-2017” Secretariat Friday, May 06, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3821 Brosura admitere 2016-2017 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3820 Brosura de admitere in invatamantul liceal si in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru anul scolar 2016-2017 Secretariat Wednesday, May 04, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3820 Jozsef Wildt International Mathematical Competition 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3819 Clasele IX-XII Olimpiade şi concursuri Tuesday, May 03, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3819 SIMULARE EVALUAREA NATIONALA - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3818 Aprilie 2016 Evaluarea Naţională Monday, April 25, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3818 Olimpiada Satelor, etapa judeteana, Braila, 19.04.2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3816 Subiecte si bareme Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3816 Olimpiada Satelor, etapa locala, Braila, 27.02.2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3815 Subiecte si bareme Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3815 Concursul Judetean Ion BarbuDan Barbilian, Braila http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3814 Subiecte si bareme Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3814 Concursul Pitagora 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3813 Clasele V-VIII, subiecte + barem. Concursul a avut loc in 16 aprilie 2016. Olimpiade şi concursuri Sunday, April 17, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3813 Concursul Discipolii lui Lazar 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3812 Clasele III-VIII. Concursul a avut loc la Scoala Gimnaziala „Sfântul Vasile”, Ploiesti, in 16 aprilie 2016. Olimpiade şi concursuri Sunday, April 17, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3812 MODEL 1 EVALUAREA NATIONALA MATEMATICA 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3811 Evaluarea Naţională Sunday, April 17, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3811 FISA POLINOAME -BAC MATE-INFO 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3810 Bacalaureat Sunday, April 17, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3810 Concursul interjudetean „Preda Filofteia”,2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3809 Subiecte Olimpiade şi concursuri Wednesday, April 13, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3809 ADMITERE UPB - SUBIECTE - FIZICA - 2002-2015 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3808 PARTIAL REZOLVATE Admitere facultate Wednesday, April 13, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3808 Concursul interjudetean Grigore Moisil, 2016, VIII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3807 Subiecte si bareme Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3807 Concursul interjudetean Grigore Moisil, 2016, VII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3806 Subiecte si bareme Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3806 Concursul interjudetean Grigore Moisil, 2016, VI http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3805 Subiecte si bareme Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3805 Concursul interjudetean Grigore Moisil, 2016, V http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3804 Subiecte si bareme Olimpiade şi concursuri Tuesday, April 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3804 ADMITERE UPB - SUBIECTE SI SOLUTII - MATEMATICA - 2000-2015 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3803 Începând din 2016, Examenul de Admitere va avea o durata de 2 ore! Admitere facultate Tuesday, April 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3803 Modelul 3 test pregatire Examen EN http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3802 Teste Monday, April 11, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3802 Testul nr 2 pentru pregatirea Examenului de Evaluare Nationala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3801 Teste Sunday, April 10, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3801 Modelul 1 teste pregatire Examen Evaluare Nationala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3800 Util pentru pregatirea Examenului de Evaluare Nationala clasa a VIII a Teste Friday, April 08, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3800 Descarca PLAN CADRU GIMNAZIU din 05042016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3799 Ministerul Educa&#355;iei Na&#355;ionale &#351;i Cercet&#259;rii Secretariat Tuesday, April 05, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3799 Model Evaluarea Nationala 04-04-2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3798 Autor: Prof. Vasile Uleanu Modele Subiecte EN_2016 Monday, April 04, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3798 Teste pregatire exmen EN 100p http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3796 Teste Saturday, April 02, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3796 Concursul Marian Tarina 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3795 Clasele IV-XII, subiect si barem. Concursul a avut loc la Turda, in 25-26 martie 2016. A fost Editia XVI. Olimpiade şi concursuri Tuesday, March 29, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3795 Model Evaluarea Nationala 28-03-2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3793 Autor: Prof. Radu Titel Modele Subiecte EN_2016 Monday, March 28, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3793 Revista matematica - Subiecte - martie 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3792 Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile Martie 2016 Tuesday, March 22, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3792 Examenul de bacalaureat 2016 (MODEL) Matematica M_st-nat_21-03 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3791 Autor: Prof. Melania-Iulia Dobrican Modele Subiecte BAC_2016 Monday, March 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3791 Model Evaluarea Nationala, Martie, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3790 Autor: Prof. Melania-Iulia Dobrican Modele Subiecte EN_2016 Sunday, March 20, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3790 CONCURSUL DOLJEAN DE MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3789 <p><span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 13pt;">O ini&#355;iativ&#259; demn&#259; de toat&#259; lauda a profesorilor de matematic&#259; din jude&#355;ul Dolj. Concursul se desf&#259;&#351;oar&#259; f&#259;r&#259; &#238;ntrerupere din 1998 &#351;i are loc &#238;n paralel cu faza jude&#355;ean&#259; a olimpiadei de matematic&#259;. La acest concurs particip&#259; elevii care nu s-au calificat pentru faza jude&#355;ean&#259;, dar care au punctaj mare la faza local&#259;.</span></p> Olimpiade şi concursuri Sunday, March 20, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3789 Model Evaluarea Nationala 20-03-2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3788 Autor: Prof. Melania-Iulia Dobrican Modele Subiecte EN_2016 Sunday, March 20, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3788 Olimpiada de matematica - Etapa judetana 2016 - Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3787 <p><center><b>Olimpiada Na&#355;ional&#259; de Matematic&#259;<br> Etapa Jude&#355;eana &#351;i a Municipiului Bucure&#351;ti, 19 martie 2016<br> CLASA a V-a — Solu&#355;ii &#351;i barem orientativ</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3787 Olimpiada de matematica - Etapa judetana 2016 - Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3786 <p><center><b>Olimpiada Na&#355;ional&#259; de Matematic&#259;<br> Etapa Jude&#355;eana &#351;i a Municipiului Bucure&#351;ti, 19 martie 2016<br> CLASA a VI-a — Solu&#355;ii &#351;i barem orientativ</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3786 Olimpiada de matematica - Etapa judetana 2016 - Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3785 <p><center><b>Olimpiada Na&#355;ional&#259; de Matematic&#259;<br> Etapa Jude&#355;eana &#351;i a Municipiului Bucure&#351;ti, 19 martie 2016<br> CLASA a VII-a — Solu&#355;ii &#351;i barem orientativ</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3785 Olimpiada de matematica - Etapa judetana 2016 - Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3784 <p><center><b>Olimpiada Na&#355;ional&#259; de Matematic&#259;<br> Etapa Jude&#355;eana &#351;i a Municipiului Bucure&#351;ti, 19 martie 2016<br> CLASA a VIII-a — Solu&#355;ii &#351;i barem orientativ</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3784 Olimpiada de matematica - Etapa judetana 2016 - Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3783 <p><center><b>Olimpiada Na&#355;ional&#259; de Matematic&#259;<br> Etapa Jude&#355;eana &#351;i a Municipiului Bucure&#351;ti, 19 martie 2016<br> CLASA a IX-a — Solu&#355;ii &#351;i barem orientativ</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3783 Olimpiada de matematica - Etapa judetana 2016 - Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3782 <p><center><b>Olimpiada Na&#355;ional&#259; de Matematic&#259;<br> Etapa Jude&#355;eana &#351;i a Municipiului Bucure&#351;ti, 19 martie 2016<br> CLASA a X-a — Solu&#355;ii &#351;i barem orientativ</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3782 Olimpiada de matematica - Etapa judetana 2016 - Clasa a XI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3781 <p><center><b>Olimpiada Na&#355;ional&#259; de Matematic&#259;<br> Etapa Jude&#355;eana &#351;i a Municipiului Bucure&#351;ti, 19 martie 2016<br> CLASA a XI-a — Solu&#355;ii &#351;i barem orientativ</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3781 Olimpiada de matematica - Etapa judetana 2016 - Clasa a XII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3780 <p><center><b>Olimpiada Na&#355;ional&#259; de Matematic&#259;<br> Etapa Jude&#355;eana &#351;i a Municipiului Bucure&#351;ti, 19 martie 2016<br> CLASA a XII-a — Solu&#355;ii &#351;i barem orientativ</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3780 Olimpiada locala a satelor clujene, 2016, cl.a 7-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3778 subiecte Olimpiade şi concursuri Saturday, March 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3778 Olimpiada locala a satelor clujene, 2016, cl.a 8-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3779 subiecte Olimpiade şi concursuri Saturday, March 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3779 Olimpiada locala a satelor clujene, 2016, cl.a 6-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3777 subiecte Olimpiade şi concursuri Saturday, March 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3777 Olimpiada locala a satelor clujene, 2016, cl.a 5-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3776 subiecte Olimpiade şi concursuri Saturday, March 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3776 Olimpiada locala a satelor clujene, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3775 subiecte Olimpiade şi concursuri Saturday, March 19, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3775 METODOLOGIE CONCURS DIRECTOR SCOLAR 2016 - PROIECT FINAL http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3772 <P><CENTER><B>METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA &#350;I DESF&#258;&#350;URAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNC&#354;IILOR DE DIRECTOR &#350;I DIRECTOR ADJUNCT DIN UNIT&#258;&#354;ILE DE &#206;NV&#258;&#354;&#258;M&#194;NT PREUNIVERSITAR CU PERSONALITATE JURIDIC&#258;</B></CENTER></P> <P><CENTER><B>Capitolul I<BR> DISPOZI&#354;II GENERALE</B></CENTER></P> <P>Art. 1 (1)... </P> Secretariat Tuesday, March 15, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3772 OLM 2016 DOLJ - Subiecte - GIMNAZIU SI LICEU http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3771 <P><B>ÎN EXCLUSIVITATE: PROBLEME + AUTORI</B></P> Olimpiade şi concursuri Tuesday, March 15, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3771 CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA „SFERA” 2016 - Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3770 <p><center><b>CONCURSUL NA&#354;IONAL DE MATEMATIC&#258; „SFERA”- EDI&#354;IA a XIII-a<br> B&#258;ILE&#350;TI, 12 MARTIE 2016<br> CLASA a-IX-a</b><center><p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3770 CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA „SFERA” 2016 - Clasa a II-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3769 <p><center><b>CONCURSUL NA&#354;IONAL DE MATEMATIC&#258; „SFERA”- EDI&#354;IA a XIII-a<br> B&#258;ILE&#350;TI, 12 MARTIE 2016<br> CLASA a-II-a</b><center><p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3769 CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA „SFERA” 2016 - Clasa a III-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3768 <p><center><b>CONCURSUL NA&#354;IONAL DE MATEMATIC&#258; „SFERA”- EDI&#354;IA a XIII-a<br> B&#258;ILE&#350;TI, 12 MARTIE 2016<br> CLASA a-III-a</b><center><p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3768 CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA „SFERA” 2016 - Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3766 <p><center><b>CONCURSUL NA&#354;IONAL DE MATEMATIC&#258; „SFERA”- EDI&#354;IA a XIII-a<br> B&#258;ILE&#350;TI, 12 MARTIE 2016<br> CLASA a-V-a</b><center><p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3766 CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA „SFERA” 2016 - Clasa a IV-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3767 <p><center><b>CONCURSUL NA&#354;IONAL DE MATEMATIC&#258; „SFERA”- EDI&#354;IA a XIII-a<br> B&#258;ILE&#350;TI, 12 MARTIE 2016<br> CLASA a-IV-a</b><center><p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3767 CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA „SFERA” 2016 - Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3764 <p><center><b>CONCURSUL NA&#354;IONAL DE MATEMATIC&#258; „SFERA”- EDI&#354;IA a XIII-a<br> B&#258;ILE&#350;TI, 12 MARTIE 2016<br> CLASA a-VII-a</b><center><p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3764 CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA „SFERA” 2016 - Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3765 <p><center><b>CONCURSUL NA&#354;IONAL DE MATEMATIC&#258; „SFERA”- EDI&#354;IA a XIII-a<br> B&#258;ILE&#350;TI, 12 MARTIE 2016<br> CLASA a-VI-a</b><center><p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3765 CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA „SFERA” 2016 - Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3763 <p><center><b>CONCURSUL NA&#354;IONAL DE MATEMATIC&#258; „SFERA”- EDI&#354;IA a XIII-a<br> B&#258;ILE&#350;TI, 12 MARTIE 2016<br> CLASA a-VIII-a</b><center><p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3763 CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA „SFERA” 2016 - Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3762 <p><center><b>CONCURSUL NA&#354;IONAL DE MATEMATIC&#258; „SFERA”- EDI&#354;IA a XIII-a<br> B&#258;ILE&#350;TI, 12 MARTIE 2016<br> CLASA a-X-a</b><center><p> Olimpiade şi concursuri Saturday, March 12, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3762 OLM 2016 MARAMURES - Subiecte si barem - Clasa a V-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3761 <p><center><b>Olimpiada de Matematica - Etapa Locala</br> Maramures – 28 februarie 2016</br> Clasa a V - a </b></center></p> Olimpiade şi concursuri Friday, March 11, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3761 OLM 2016 MARAMURES - Subiecte si barem - Clasa a VI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3760 <p><center><b>Olimpiada de Matematica - Etapa Locala</br> Maramures – 28 februarie 2016</br> Clasa a VI - a </b></center></p> Olimpiade şi concursuri Friday, March 11, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3760 OLM 2016 MARAMURES - Subiecte si barem - Clasa a VII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3759 <p><center><b>Olimpiada de Matematica - Etapa Locala</br> Maramures – 28 februarie 2016</br> Clasa a VII - a </b></center></p> Olimpiade şi concursuri Friday, March 11, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3759 OLM 2016 MARAMURES - Subiecte si barem - Clasa a VIII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3758 <p><center><b>Olimpiada de Matematica - Etapa Locala</br> Maramures – 28 februarie 2016</br> Clasa a VIII - a </b></center></p> Olimpiade şi concursuri Friday, March 11, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3758 OLM 2016 MARAMURES - Subiecte si barem - Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3756 <p><center><b>OLIMPIADA DE MATEMATICA<br> ETAPA LOCALA - 28 FEBRUARIE 2016</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Friday, March 11, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3756 OLM 2016 MARAMURES - Subiecte si barem - Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3757 <p><center><b>OLIMPIADA DE MATEMATICA<br> ETAPA LOCALA - 28 FEBRUARIE 2016</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Friday, March 11, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3757 OLM 2016 MARAMURES - Subiecte si barem - Clasa a XI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3754 <p><center><b>OLIMPIADA DE MATEMATICA<br> ETAPA LOCALA - 28 FEBRUARIE 2016</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Friday, March 11, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3754 OLM 2016 MARAMURES - Subiecte si barem - Clasa a XII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3753 <p><center><b>OLIMPIADA DE MATEMATICA<br> ETAPA LOCALA - 28 FEBRUARIE 2016</b></center></p> Olimpiade şi concursuri Friday, March 11, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3753 SIMULARE BACALAUREAT 2016 - MATEMATICA- CLASA A XI-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3751 <UL> <LI>MATE - INFO</LI> <LI>TEHNOLOGIC</LI> <LI>&#350;TIIN&#354;ELE NATURII</LI> <LI>PEDAGOGIC</LI> </UL> <P>SUBIECTE &#350;I BAREM</P> Bacalaureat Wednesday, March 09, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3751 SIMULARE BACALAUREAT 2016 - MATEMATICA- CLASA A XII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3752 <UL> <LI>MATE - INFO</LI> <LI>TEHNOLOGIC</LI> <LI>&#350;TIIN&#354;ELE NATURII</LI> <LI>PEDAGOGIC</LI> </UL> <P>SUBIECTE &#350;I BAREM</P> Bacalaureat Wednesday, March 09, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3752 OLM 2016 ALBA - Subiecte - LICEU - Clasa a IX-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3750 Ob&#355;inute prin amabilitatea doamnei profesoare Mihaela Molode&#355; Olimpiade şi concursuri Sunday, March 06, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3750 OLM 2016 ALBA - Subiecte - LICEU - Clasa a X-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3749 Ob&#355;inute prin amabilitatea doamnei profesoare Mihaela Molode&#355; Olimpiade şi concursuri Sunday, March 06, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3749 OLM 2016 ALBA - Subiecte - LICEU - Clasa a XI-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3748 Ob&#355;inute prin amabilitatea doamnei profesoare Mihaela Molode&#355; Olimpiade şi concursuri Sunday, March 06, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3748 OLM 2016 ALBA - Subiecte - LICEU - Clasa a XII-a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3747 Ob&#355;inute prin amabilitatea doamnei profesoare Mihaela Molode&#355; Olimpiade şi concursuri Sunday, March 06, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3747 Test patrate perfecte si numere prime http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3746 Pentru consolidarea pregatirii EN clasa VIII-a Teste Thursday, March 03, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3746 Fisa de recapitulare FUNCTII http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3745 Fisa de recapitulare FUNCTII Fişe de lucru Tuesday, March 01, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3745 Progresii aritmetice. Progresii geometrice http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3743 Progresii aritmetice si progresii geometrice - fisa de lucru M-st_nat Fişe de lucru Sunday, February 28, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3743 Concurs Mate-Info UBB - ed. 2015, 2014, 2013 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3742 Editiile 2013, 2014 si 2015 ale Concursului Mate-Info UBB organizat de Facultatea de Matematica si Informatica din Cadrul Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca. Fişe de lucru Sunday, February 28, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3742 FISA FINALA SIMULARE BACALAUREAT MATE-INFO MARTIE 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3741 Bacalaureat Sunday, February 28, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3741 OLM 2016 BOTOSANI - Subiecte si barem - LICEU http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3740 MATEMATICA Olimpiade şi concursuri Saturday, February 27, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3740 OLM 2016 BOTOSANI - Subiecte si barem - GIMNAZIU http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3739 MATEMATICA Olimpiade şi concursuri Saturday, February 27, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3739 Olimpiada locala de matematica, 2016, cl.8 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3737 Subiecte si barem Olimpiade şi concursuri Saturday, February 27, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3737 Olimpiada locala de matematica, 2016, cl.6 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3735 Subiecte si barem Olimpiade şi concursuri Saturday, February 27, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3735 Olimpiada locala de matematica, 2016, cl.7 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3736 Subiecte si barem Olimpiade şi concursuri Saturday, February 27, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3736 Olimpiada locala de matematica, 2016, cl.5 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3734 Subiecte si barem Olimpiade şi concursuri Saturday, February 27, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3734 Examenul de bacalaureat 2016 (MODEL) Matematica M_st-nat http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3733 Autor: Prof. Melania-Iulia Dobrican Modele Subiecte BAC_2016 Tuesday, February 23, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3733 SIMULAREA EVALUARII NATIONALE 2016 - MATEMATICA http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3732 23.02.2016 Evaluarea Naţională Tuesday, February 23, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3732 Revista matematica - Subiecte - februarie 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3731 Autori: Prof. Godeanu Cristina / Prof. Stere Vasile Februarie 2016 Monday, February 22, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3731 Olimpiada locala Cluj 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3730 Gimnaziu si liceu, subiecte + barem Olimpiade şi concursuri Monday, February 22, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3730 Borderou notare Simulare Evaluarea Nationala http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3729 Secretariat Monday, February 22, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3729 Problema olimpiada nivel clasa V a http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3728 Problema utila pentru pregatirea concursurilor scolare. Centrul de Excelenţă Monday, February 22, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3728 OLM 2016 DAMBOVITA - BAREME - GIMNAZIU SI LICEU http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3727 + ADOLF HAIMOVICI Olimpiade şi concursuri Monday, February 22, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3727 OLM 2016 DAMBOVITA - Subiecte - GIMNAZIU SI LICEU http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3726 + ADOLF HAIMOVICI Olimpiade şi concursuri Monday, February 22, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3726 Examenul de bacalaureat 2016 (MODEL) - Matematica M_mate-info http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3724 Autor: Prof. Melania-Iulia Dobrican Modele Subiecte BAC_2016 Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3724 Olimpiada locala matematica Olt http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3723 Subiecte şi rezolvări Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3723 OLM 2016 ALBA - Subiecte si barem - GIMNAZIU http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3721 Clasele V-VIII Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3721 OLM 2016 HUNEDOARA - Subiecte si barem - GIMNAZIU SI LICEU http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3720 + ADOLF HAIMOVICI Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3720 OLM 2016 CONSTANTA - Subiecte si barem - GIMNAZIU SI LICEU http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3719 + ADOLF HAIMOVICI Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3719 Olimpiada de matematica - SECTOR 2016 - Clasa a IX-a - Real http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3718 Subiecte si barem Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3718 Olimpiada de matematica - SECTOR 2016 - Clasa a X-a - Real http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3717 Subiecte si barem Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3717 Olimpiada de matematica - SECTOR 2016 - Clasa a XI-a - Real http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3716 Subiecte si barem Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3716 Olimpiada de matematica - SECTOR 2016 - Clasa a XII-a - Real http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3715 Subiecte si barem Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3715 Olimpiada de matematica - SECTOR 2016 - Clasa a IX-a - Uman http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3714 Subiecte si barem Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3714 Olimpiada de matematica - SECTOR 2016 - Clasa a X-a - Uman http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3713 Subiecte si barem Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3713 Olimpiada de matematica - SECTOR 2016 - Clasa a XI-a - Uman http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3712 Subiecte si barem Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3712 Olimpiada de matematica - SECTOR 2016 - Clasa a XII-a - Uman http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3711 Subiecte si barem Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3711 OLIMPIADA DE MATEMATICA – ETAPA PE SECTOR 2016, CLASA A V-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3710 SUBIECTE SI BAREM Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3710 OLIMPIADA DE MATEMATICA – ETAPA PE SECTOR 2016, CLASA A VII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3708 SUBIECTE SI BAREM Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3708 OLIMPIADA DE MATEMATICA – ETAPA PE SECTOR 2016, CLASA A VI-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3709 SUBIECTE SI BAREM Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3709 OLIMPIADA DE MATEMATICA – ETAPA PE SECTOR 2016, CLASA A VIII-A http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3707 SUBIECTE SI BAREM Olimpiade şi concursuri Sunday, February 21, 2016 http://mate.info.ro/MaterialDescription.aspx?ID=3707 FISA DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBTINEREA GRADATIEI DE MERIT 2016 http://mate.inf