Publicata pe 20.11.2016 15:54 | 6853 de afișări

Contestațiile rezultatelor la proba de interviu se soluționează în alte județe

În data de 19.11.2016, Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti au primit din partea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice procedura de soluţionare a contestaţiilor rezultatelor probei de interviu  din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din învăţământul preuniversitar.
 
În această procedură se specifică, printre altele, faptul că aceste contestaţii vor fi soluţionate de către comisii constituite în alte judeţe. Procedura, în acest sens, este asemănătoare cu cea aplicată la examenul de bacalaureat naţional.
 
 Conform metodologiei: Art. 19. — (1) Probele de concurs: „proba scrisă” şi „analiza curriculumului vitae” nu se contestă.
(2) Eventualele contestaţii la proba de interviu se depun, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din sesiunea respectivă.
 
(3) Lista candidaţilor care au depus contestaţii este făcută publică la sfârşitul perioadei de depunere a contestaţiilor.
 
(4) Contestaţiile la concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ de stat, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, centrele de excelenţă se soluţionează de către o comisie constituită prin decizia inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă:
 
a) coordonator — inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar;
b) membri:
(i) 2 cadre didactice membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, care îndeplinesc criteriile de competenţă profesională, managerială şi de prestigiu moral, selectate din cadrul unităţilor de învăţământ pentru care nu s-au depus contestaţii;
(ii) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice locale dintr-o localitate în care se află unităţi de învăţământ pentru care nu s-au depus contestaţii, respectiv 2 reprezentanţi ai autorităţii publice locale din cadrul unui sector, pentru municipiul Bucureşti;
(iii) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice de la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru unităţile de învăţământ special şi CJRAE/CMBRAE;
c) un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu rol de mediator;
d) secretar — un inspector şcolar
 
(8) Din comisiile de soluţionare a contestaţiilor fac parte alte persoane decât cele din comisiile de concurs.
(9) Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor de concurs predă coordonatorului comisiei de contestaţii toate contestaţiile înregistrate, însoţite fiecare de înregistrările audiovideo şi întreaga documentaţie rezultată prin
susţinerea probelor de concurs.
(10) Rezultatele soluţionării contestaţiilor de către comisiile de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/unităţii de învăţământ, după caz, şi se comunică contestatarului în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
(11) Hotărârea comisiilor de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Contestaţiile se depun la Inspectoratul Şcolar Judeţean /  Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti  în zilele de 21 şi 22 noiembrie 2016, în intervalul orar 8,00-16,30 şi în data de 23 noiembrie 2016, în intervalul orar 8,00-12,00. Contestaţia la proba de interviu se va depune redactată conform modelului din Anexa 1.
 Candidaţii:
  • nu pot contesta decât proba de interviu;
  • în situaţia în care contestaţia este însoţită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluţionării contestaţiei;
  • trebuie să depună câte o contestaţie separată pentru fiecare funcţie, respectiv unitate de învăţământ pentru care doresc să conteste punctajul obţinut la proba de interviu;
  • nu pot contesta punctajul obţinut de alţi candidaţi.
Lista centralizată a candidaţilor care au depus contestaţii este făcută publică în data de 23 noiembrie 2016, după finalizarea perioadei de depunere a contestaţiilor, prin afişare la sediul şi pe site-ul Inspectoratului şcolar.


Sursa:

contestații, interviu, concurs, directori, județe, procedura,
© 2006 - 2018 Mate.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Mate.Info.Ro