Publicata pe 17.10.2017 19:27 | 16282 de afișări

LEGE: Hotărârile judecătorești din învățământ, executorii în acest an, se reeșalonează pentru următorii cinci ani

Lege privind adoptarea unor măsuri

în domeniul finanţării învăţământului

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art. I - (1) Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2018, plata cheltuielilor prevăzute la lit. a) a alin. (2) al acestui articol se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

(2) Creditele bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin.(l) se cuprind în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi se repartizează de către acesta pe inspectorate şcolare, în vederea repartizării pe unităţi de învăţământ. 

(3) În cazuri excepţionale, atunci când, la nivelul unor unităţi de învăţământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevăzute la alin. (1) inspectoratele şcolare pot efectua redistribuiri ale acestor sume între unităţi de învăţământ de pe raza judeţului / municipiului Bucureşti sau pot proceda la alocarea sumelor rămase nerepartizate, după caz. Redistribuirea sau, după caz, alocarea de sume rămase nerepartizate, unor unităţi de învăţământ de pe raza unor judeţe diferite se realizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

(4) Redistribuirea sumelor potrivit prevederilor alin. (3), conduce implicitla modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza costului standard per preşcolar / elev.

Art. II - (1) Începând cu anul 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se asigură fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învăţământ..

(2) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti prevăzute la alin.(1), se va realiza astfel:

a) în anul 2018 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2019 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2020 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în anul 2021 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în anul 2022 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

(3) În vederea calculării şi plăţii sumelor reprezentând daunele-interese moratorii prevăzute la alin. (1), Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă metodologia de calcul a acestora, prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei legi, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ.

(4) Fondurile aprobate pentru plata daunelor-interese moratorii se repartizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale inspectoratelor şcolare, în vederea repartizării pe unităţi de învăţământ.

(5) Sumele reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzi ilegale, acordate prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii după data de 1 ianuarie 2018 se achită de la bugetul de stat, eşalonat în 5 ani de la data titlului executoriu. Prevederile alin.(2) - (4) se aplică în mod corespunzător.Sursa:
Ai uitat parola? | Cont nou
ProfuDeMate - Grupuri google
Alăturaţi-vă Profului de Mate şi pe Google Groups
hotărâri judecătorești, reeșalonări, lege, 2018,
© 2006 - 2019 Mate.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Mate.Info.Ro