Publicata pe 06.09.2017 13:15 | 1637 de afișări

Codul de etică pentru învățământul preuniversitar este obligatoriu dar... nu există

Ministerul Educaţiei Naţionale  a lansat la  data de  19.12.2016   dezbaterea publică referitoare la Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar, pornind de la propunerea Consiliului Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar (CNE).
 
Astfel, în perioada 19 decembrie 2016 - 17 februarie 2017, toţi cei interesaţi au  fost  invitaţi să transmită propuneri de îmbunătăţire a documentului redactat de CNE, organism consultativ al MEN, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (cu modificările şi completările ulterioare). 
Sugestiile şi propunerile au  fost  trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice(a rond)edu.gov.ro.
 
În paralel, au  fost organizate dezbateri la care au fost invitaţi specialişti în etica aplicată şi managementul eticii, reprezentanţi ai elevilor, ai părinţilor, reprezentanţi ai societăţii civile şi, nu în ultimul rând, toţi factorii de decizie interesaţi de elaborarea unui document robust şi util. 
 
Intenţia Ministerului Educaţiei  a fost, încă din anul 2012, ca acest cod de etică să fie un instrument intrainstituţional, adică un act normativ-cadru care să ofere posibilitatea unităţilor de învăţământ de a adopta documente interne similare, în funcţie de specificul fiecărei şcoli în parte.
 
Nu  ştim  motivul   real pentru care  Ministerul Educaţiei Naţionale  tergiverseză  apariţia  unui  act  atât  de util  activităţii  unităţilor şcolare.
 
Mai mult  decât atât,  există  prevederi  clare   care  obligă Ministerul Educaţiei Naţionale  să adopte un cod etic/cod de conduită.  Spre exemplificare:
  • Art. 233 din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 
  • Art. 40 alin. (3) din Ordinul MENCS nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
  • Ordinul S.G.G. nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice, Standardul 1 - Etica şi integritatea, care prevede: Conducerea entităţii publice adoptă un cod etic/cod de conduită, dezvoltă şi implementează politici şi proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregularităţilor, 
  • Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, Obiectivul specific 3.2 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul naţional de educaţie care impune Adoptarea unui cod de etică pentru învăţământul preuniversitar care să stipuleze interdicţii clare, vizând practici de tipul meditaţiilor acordate de către profesori elevilor de la propriile clase.


Sursa:
Ai uitat parola? | Cont nou
ProfuDeMate - Grupuri google
Alăturaţi-vă Profului de Mate şi pe Google Groups
codul de etică, învățământ preuniversitar, MEN, CNE,
© 2006 - 2019 Mate.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Mate.Info.Ro